Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Column

 

Aan de wereld van bedrijventerreinen kleeft het imago van een kavelfabriek, en voor de economische crisis zelfs dat van een sprinkhanenplaag. Na de economische crisis moet het roer dan ook om: duurzamer, energiezuiniger en de planvoorraad moet minder. Al dan niet door middel van erfpacht, transformatie, nieuwe planningsmethoden, gebiedsontwikkeling of een combinatie hiervan.

Lees verder

Welkom bij SKBN

Sinds medio 2010 is de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) actief met het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In onze stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. SKBN wil graag in contact komen en blijven met andere ontwikkelingsmaatschappijen en staat open voor toetreding.


Doelstellingen

 

Doel van SKBN is kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden over het thema ‘(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen’. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling, herstructurering (revitalisering en herprofilering) en beheer van bedrijventerreinen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen nadrukkelijk een rol in de vertaling van beleid naar de uitvoering van projecten en vice versa. De hoe-vraag is dan ook de rode lijn in de stichting. Door onderling structureel de reeds beschikbare ervaringen en kennis uit te wisselen (denk aan de organisatie van congressen, cursussen, seminars en workshops), maar ook door gezamenlijk kennis verder te ontwikkelen, streven wij naar één kenniscentrum inzake bedrijventerreinen in Nederland.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: