Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Column

 

Amsterdam werkt als een magneet; jaarlijks trekt de stad 11.000 nieuwe inwoners. Ook het internationale bedrijfsleven ziet de hoofdstad en omgeving als gewilde vestigingsplaats. Zo hebben 140 nieuwe buitenlandse bedrijven zich in 2015 in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gevestigd, een recordaantal. Nog een cijfer: de voor 2016 verwachte economische groei van MRA is 2,6 procent, het gemiddelde voor Nederland is 2,1 procent, bleek uit de Economische Verkenningen MRA 2016.

Dit zijn positieve ontwikkelingen, maar ze hebben wel tot gevolg dat de vestigingslocaties op de Amsterdamse bedrijventerreinen snel ‘uitverkocht’ raken. Daar komt bij dat een deel van de 50.000 nieuwe woningen die Amsterdam vóór 2025 wil hebben gebouwd, in enkele werkgebieden komt te staan. Het is dus dringen op de Amsterdamse markt voor woon- én bedrijfsruimte ....

Lees verder

Welkom bij SKBN

Sinds medio 2010 is de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) actief met het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In onze stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. SKBN wil graag in contact komen en blijven met andere ontwikkelingsmaatschappijen en staat open voor toetreding.


Doelstellingen

 

Doel van SKBN is kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden over het thema ‘(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen’. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling, herstructurering (revitalisering en herprofilering) en beheer van bedrijventerreinen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen nadrukkelijk een rol in de vertaling van beleid naar de uitvoering van projecten en vice versa. De hoe-vraag is dan ook de rode lijn in de stichting. Door onderling structureel de reeds beschikbare ervaringen en kennis uit te wisselen (denk aan de organisatie van congressen, cursussen, seminars en workshops), maar ook door gezamenlijk kennis verder te ontwikkelen, streven wij naar één kenniscentrum inzake bedrijventerreinen in Nederland.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: