Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Column

 

In 2015 deden Schiphol, Haven van Amsterdam, FloraHolland en AMS-IX (datacenters) een oproep aan de regionale bestuurders: vergroot de concurrentiekracht van de ‘Westas’, grofweg het gebied van de Amsterdamse haven via Schiphol naar Greenport Aalsmeer door intensievere samenwerking met de markt. Maak stappen naar een circulaire economie.

Lees verder

Welkom bij SKBN

Sinds medio 2010 is de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) actief met het ontwikkelen en delen van kennis over (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. In onze stichting werken 9 regionale en stedelijke ontwikkelingsmaatschappijen uit heel Nederland samen. SKBN wil graag in contact komen en blijven met andere ontwikkelingsmaatschappijen en staat open voor toetreding.


Doelstellingen

 

Doel van SKBN is kennis te ontwikkelen en kennis te verspreiden over het thema ‘(her)ontwikkeling van bedrijventerreinen’. Hierbij valt te denken aan ontwikkeling, herstructurering (revitalisering en herprofilering) en beheer van bedrijventerreinen. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen spelen nadrukkelijk een rol in de vertaling van beleid naar de uitvoering van projecten en vice versa. De hoe-vraag is dan ook de rode lijn in de stichting. Door onderling structureel de reeds beschikbare ervaringen en kennis uit te wisselen (denk aan de organisatie van congressen, cursussen, seminars en workshops), maar ook door gezamenlijk kennis verder te ontwikkelen, streven wij naar één kenniscentrum inzake bedrijventerreinen in Nederland.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: