Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

BIZ

In een Bedrijven Investeringszone (BIZ) investeren ondernemers gezamenlijk in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Dankzij de VNG, werkgeversorganisaties en het ministerie van EZ kunnen ondernemers en gemeenten tot 2015 experimenteren met deze BIZ’s.

 

Investeren in leefbaarheid

Elke ondernemer in Nederland kan het initiatief nemen voor een BIZ. Een BIZ is een afgebakend gebied, zoals een bedrijventerrein, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers hieraan mee. De gemeente zorgt voor de inning van de benodigde middelen. Ondernemers die een BIZ willen starten, kunnen gezamenlijk een voorstel indienen bij hun gemeente.

 

Gezonder ondernemingsklimaat

De activiteiten van een BIZ hebben altijd een maatschappelijk belang. Door de ruimte veiliger, schoner of mooier te maken wordt de leefbaarheid groter. Het gebied wordt aantrekkelijker voor klanten, waardoor een gezonder ondernemingsklimaat ontstaat. De ondernemers bepalen zelf de activiteiten, zoals het verbeteren van verkeersvoorzieningen, brandveiligheid, afvalinzameling, graffitiverwijdering of groenvoorziening. De gemeenteraad toetst de voorstellen, onder andere op het algemeen belang en de uitvoerbaarheid, en geeft daarna toestemming.

 

Gerichte heffing

De gemeente stelt de investeringsbijdrage van de ondernemers in de BIZ via een heffing vast, en keert de opbrengst vervolgens uit aan de stichting of vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert. Om deze heffing in te kunnen stellen is sinds 1 mei 2009 de wet ‘Bedrijven Investeringszones’ van kracht. Deze wet bepaalt hoe de heffing georganiseerd moet worden en onder welke voorwaarden. Een van die voorwaarden is voldoende draagvlak onder de ondernemers in de zone. Daarnaast stelt de wet dat een BIZ uitsluitend bedoeld is voor aanvullende activiteiten ten opzichte van de diensten van de gemeente. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld vaker laten vegen of extra surveillance door particuliere beveiligers inschakelen.

 

Ook in het buitenland

In de Verenigde Staten en Canada bestaan de BIZ’s al sinds de jaren 60. Onlangs namen Engeland, Duitsland en België het concept over. Inmiddels lopen er in Nederland al zo’n 32 initiatieven. Ondernemers hebben nog tot 1 januari 2012 de tijd om een experiment te starten. Na een uitgebreide evaluatie zal het parlement voor 1 juli 2015 besluiten of de tijdelijke wet die de BIZ’s mogelijk maakt, wordt omgezet in een vaste wet.

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over Bedrijven Investeringszones? Klik hier door naar BIZ-NL.  

SKBN bestaat uit de volgende participanten: