Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

BWU (her)ontwikkeling bedrijventerreinen

Eind 2009 heeft de Bestuurlijke Werkgroep Uitvoeringsstrategie (her)ontwikkeling bedrijventerreinen onder leiding van de heer Jorritsma de handreiking "Regionale kansen voor kwaliteit" aangeboden aan de ministers van VROM en Economische Zaken, het IPO en de VNG. Deze handreiking doet voorstellen voor hoe gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies het best in de praktijk aan de slag kunnen met het "Convenant bedrijventerreinen 2010-2020", dat eveneens eind 2009 is ondertekend.

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: