Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Convenant bedrijventerreinen 2010-2020

Het "Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020" is in november 2009 door het Rijk, IPO en VNG ondertekend. In het convenant zijn afspraken gemaakt over de planning en financiering van zowel de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen als de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen.

In het convenant wordt de nadruk gelegd op een stevige regionale aanpak. Conform de afspraak uit het convenant worden de rijksmiddelen (€ 107,6 miljoen voor de periode 2009-2013) gedecentraliseerd naar het Provinciefonds. Zoals eveneens afgesproken in het convenant hebben de provincies voor de uitvoering van de herstructureringsopgave van 6.500 hectare (2009-2013) in 2010 een Provinciaal Herstructureringsprogramma (PHP) opgesteld. 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: