Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Waar gaat het heen met de werklocaties? Met optimisme en ook wel wat zorgen maken wij momenteel mee hoe next economy ons leven en werken steeds ingrijpender verandert. We worden flexibeler in ruimte en tijd, terwijl ook steeds meer activiteiten van ons worden overgenomen door robots en software. Het is een verandering met een grote sociale impact en uitdagingen, en verder vooral moeilijk voorspelbaar. Tegelijkertijd worden vastgoed en gebiedsontwikkeling nauwelijks genoemd als thema. 

Lees verder

Kennispunt

Herstructurering en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen behoeft landelijke aandacht. In 2010 hebben gemeenten (en regio’s) aangegeven hoe zij met hun bedrijventerreinareaal willen omgaan. 

 

Op 14 oktober 2015 heeft SKBN een Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025 gepresenteerd.  De SKBN roept overheden, private partijen, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van ondernemers op om de agenda te onderschrijven en een actieve rol op te eisen bij de verdere uitwerking van de agenda, om zo in een brede coalitie te kunnen werken aan de broodnodige vernieuwing van de markt voor bedrijventerreinen.

 

Op de volgende pagina's bieden wij u informatie en beleid dat de laatste jaren over bedrijventerreinen is ontwikkeld.

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: