Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

In 2015 deden Schiphol, Haven van Amsterdam, FloraHolland en AMS-IX (datacenters) een oproep aan de regionale bestuurders: vergroot de concurrentiekracht van de ‘Westas’, grofweg het gebied van de Amsterdamse haven via Schiphol naar Greenport Aalsmeer door intensievere samenwerking met de markt. Maak stappen naar een circulaire economie.

Lees verder

Kennispunt

Herstructurering en (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen behoeft landelijke aandacht. In 2010 hebben gemeenten (en regio’s) aangegeven hoe zij met hun bedrijventerreinareaal willen omgaan. 

 

Op 14 oktober 2015 heeft SKBN een Agenda Bedrijventerreinen 2015-2025 gepresenteerd.  De SKBN roept overheden, private partijen, kennisinstellingen en vertegenwoordigers van ondernemers op om de agenda te onderschrijven en een actieve rol op te eisen bij de verdere uitwerking van de agenda, om zo in een brede coalitie te kunnen werken aan de broodnodige vernieuwing van de markt voor bedrijventerreinen.

 

Op de volgende pagina's bieden wij u informatie en beleid dat de laatste jaren over bedrijventerreinen is ontwikkeld.

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: