Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Provinciaal beleid

In vervolg op de ondertekening van het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 heeft iedere provincie in 2010 een Provinciaal herstructureringsProgramma (PHP) uitgewerkt en vastgesteld. Hieronder kunt u het PHP van uw provincie downloaden.

 

SKBN bestaat uit de volgende participanten: