Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Ingebruikname zonnepanelen op dak Greenpark Aalsmeer door Helga van Leur

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

01-10-2015

Ruim één jaar na de opening van het nieuwe bedrijfsgebouw van Celieplant & Bouquetnet op Green Park Aalsmeer mag directeur John Celie er weer een mijlpaal bijschrijven. Op 1 oktober 2015 was op een zonovergoten dag de officiële ingebruikname van maar liefst 2.000 zonnepanelen. Werkelijk gigantisch en indrukwekkend om te zien. Vol enthousiasme ontving directeur John Celie de genodigden op het dak van zijn prachtige en duurzame bedrijfsgebouw op Greenpark Aalsmeer. Naast de genodigden was de bekende weervrouw van RTL 4 Helga van Leur aanwezig om samen met John Celie en Peter Janmaat van Celieplant & Bouquetnet de officiële handeling te verrichten. Dit gebeurde bovenop het zonnige dak! De 2.000 zonnepanelen leveren per jaar ruim 520.000 kilowattuur aan groene energie op. Dit is vergelijkbaar met de hoeveelheid elektriciteit die maar liefst 200 huishoudens gemiddeld per jaar verbruiken.

[vergelijkbaar met de nieuwbouw wijk Nieuw Oosteinde in Aalsmeer Oost.]

 

Samen met de Rabobank

Het was een flinke investering die mede tot stand is gekomen door de ‘Rabobank Groenfinanciering’. Mart Pfeiffer, directievoorzitter Rabobank Regio Schiphol, is zeer betrokken bij de realisatie van deze financiering. Pfeiffer: ‘De groenregeling is bedoeld voor de financiering van innovatieve en groene bedrijven.’ Kortom zegt Pfeiffer: ‘ondernemers die écht vooroplopen op het gebied van duurzaamheid. John Celie behoort tot deze groene koplopers. Ik ben dan ook oprecht trots dat Celieplant & Bouquetnet dit mogelijk hebben kunnen maken met de Groenfinanciering’.

 

Officiële ingebruikname door Helga van Leur

Onze CO2 uitstoot heeft direct betrekking op ons klimaat. Iemand die hier alles vanaf weet is Helga van Leur. Bekend als ‘weervrouw’ bij RTL. Als weerdeskundige ziet zij als geen ander de gevolgen voor ons klimaat. Daarom geeft zij lezingen over het klimaat in samenhang met duurzaamheid en ons gedrag. ‘Als je eenmaal beseft dat je zonder het inleveren van comfort het heel gemakkelijk is om andere keuzes te maken die wel bijdrage aan een duurzame toekomst. Dan kun je daar veel plezier aan beleven’. Helga van Leur is dan ook enorm trots dat zij betrokken was bij de officiële ingebruikname van de 2.000 zonnepanelen bij Celieplant. Daar hoefde zij geen minuut over te twijfelen. ‘Ik heb niet voor niets een hart voor duurzaamheid. Ook ik ben bevangen door het mooie groenvirus’.

 

John Celie geeft het groenvirus door

Celie is betrokken en zeer ambitieus als het gaat om duurzaamheid. Het bedrijf richt zich hierbij op alle terreinen waar het maar actief kan zijn; van het recyclen van eigen afval(water), het hergebruiken van regenwater en het reduceren van het energiegebruik tot een bijna neutraal niveau. Ook stimuleert Celieplant duurzaamheid in de gehele productieketen en daar selecteren ze steeds meer leveranciers op. ‘We hebben als groot bedrijf de verantwoordelijkheid om na te denken over de impact die onze bedrijfsvoering heeft op het milieu. Het is onze toekomst. Daar moeten we nu wat aan doen. Dat je straks achter jouw CO2 bijdrage staat. Want daar gaat de consument naar vragen. De klant wil weten wat jouw totale CO2-voetafdruk is.’

 

John Celie: ‘Ik probeer aanjager te zijn in duurzaam ondernemen. Ik ben hier twee jaar geleden mee begonnen en ik ben er inmiddels mee besmet, in positieve zin natuurlijk. Ik wil dit groenvirus graag doorgeven aan iedere ondernemer. Ik wil ze overtuigen hoe belangrijk het is. Het is vanzelfsprekend voor mij geworden om duurzaamheid voorop te stellen. Het zit diep geworteld in mijn genen. De Rabobank heeft op dit gebied een belangrijke knowhow opgebouwd, waar ik graag gebruik van heb gemaakt.’

 

Green Park Aalsmeer

Businesspark Green Park Aalsmeer is ideaal gelegen tussen Schiphol, Bloemenveiling Aalsmeer en de nieuwe N201. De ideale locatie voor Celieplant en Bouquetnet. Het Businesspark richt zich op de bloemen- en plantensector maar ook op logistieke partijen, waarbij er sterk wordt ingezet op het bevorderen van onderlinge samenwerking en gezamenlijke marktbewerking. Hierdoor wordt de concurrentiepositie onderling en van de sectoren als geheel versterkt. Green Park Aalsmeer is er speciaal voor opkomende en innovatieve sierteeltondernemers als ook voor logistieke ondernemers. Meer informatie over Green Park Aalsmeer? Kijk dan op: www.greenparkaalsmeer.com

 

Achtergrondinformatie over de zonnepanelen

Om het geheel veilig en weersbestendig op het dak te leggen is een montagesysteem gebruikt dat door een kassenbouwer is ontwikkeld. De firma Kandelaar uit de Kwakel heeft als installateur hier goed bij geholpen. Zoals we allen weten zijn kassen zeer wind- en weersbestendig. Ons bedrijf verbruikt per jaar ongeveer 800.000 Kw stroom, waarvan 65-70% overdag tijdens de productie. Aangezien we de stroom overdag opwekken ga ik er vanuit dat wij zo’n 75% van onze opgewekte elektriciteit zelf kunnen gebruiken. En dat is een hoog percentage in vergelijking met andere verbruikers. Om het hoogste rendement van de panelen te halen is het belangrijk de juiste richting van de panelen vast te stellen. Eén van de 30 weerstations in Nederland is bij Schiphol. Aangezien wij vlak bij Schiphol zijn gevestigd hebben we de resultaten/gegevens van dit weerstation kunnen gebruiken. Met gedetailleerde computersoftware zijn deze gegevens geprojecteerd op de situatie van ons dak/gebouw en vervolgens geïmplementeerd in een optimaal positieplan van waaruit het ‘leg plan’ is vastgesteld.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: