Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Picturae verhuist naar Boekelermeer Heilo

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

22-10-2015

Van acht verschillende locaties naar één gezamenlijk pand op Boekelermeer Heiloo: algemeen directeur Mark Lindeman van Picturae kijkt enorm uit naar de verhuizing die op 1 januari 2016 voltooid moet zijn. "Dan zijn we af van het heen en weer lopen en kunnen we nog efficiënter werken."

 

Picturae in Heiloo staat wereldwijd bekend als de specialist in het digitaliseren van archieven, historische collecties en cultureel erfgoed, en in aanvulling daarop het ontwikkelen van software om de bestanden via internet voor het publiek toegankelijk te maken. "In 17 jaar tijd hebben we waarschijnlijk meer dan 100 miljoen afbeeldingen gedigitaliseerd," rekent Lindeman met trots uit. "Ondanks de internationale ambities van ons bedrijf, zijn we gehecht aan onze Heiloose afkomst. Een groot deel van onze 100 medewerkers komt hier vandaan. We zijn erg blij dat we binnen de gemeentegrenzen een oplossing hebben kunnen vinden."

 

Op zoek naar een nieuw pand in Heiloo

Het bedrijf is de afgelopen jaren flink uitgebreid. "Door gestage groei zit ons personeel verspreid over verschillende locaties in Heiloo en Amsterdam. Dat werkt natuurlijk niet efficiënt. Onze zoektocht naar een nieuw, groot pand duurde iets meer dan een jaar. Eerst zijn we zelf gaan rondkijken, maar dat leverde niets op. Daarop hebben we bij het Ondernemersloket van de gemeente aangeklopt."

 

Hulp van gemeente en Ontwikkelingsbedrijf NHN

Bedrijfscontactfunctionaris Corlien Moleman van de gemeente Heiloo: "Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is bij dit traject aangehaakt. Dat heeft goed uitgepakt. Ten eerste is het voor ons fijn om een partner achter de hand te hebben en zaken uit handen te kunnen geven als dat nodig is. Ten tweede heeft NHN een bredere expertise dan wij en met sommige zaken meer ervaring. Tegelijk op bezoek gaan was voor iedereen veel efficiënter. Samen hebben we projectontwikkelaars benaderd. We hebben gekeken wie het beste zou passen bij Picturae en geadviseerd welke optie van nieuwbouw of verhuur het meest geschikt zou zijn en hoe ze dat alles zouden kunnen financieren."

 

Stofvrij, lichtdicht en geluidsdicht

"Met een van de voorgedragen projectontwikkelaars klikte het," vertelt Lindeman. "Maar uiteindelijk hebben we besloten dat we ons geld niet in stenen willen stoppen en liever huren. Met de hulp van Pieter Haverkamp zijn we uitgekomen op het voormalige pand van Baza Seeds Holland van 2.500 m2. Dat is perfect voor ons. Met ingang van 1 november gaan we geleidelijk over. Eerst moeten de ruimtes stofvrij, lichtdicht en geluidsdicht worden gemaakt. We digitaliseren immers oude, kwetsbare en kostbare materialen, waaronder landkaarten, boeken, etsen, tekeningen, audiobestanden en video en daar mag geen stof bij komen. Ook mogen we bij het digitaliseren geen hinder hebben van de schittering van zonlicht of geluid van buitenaf." Het bedrijf tijdelijk sluiten voor de verhuizing is geen optie. "We gaan per afdeling over, waarbij alles steeds veilig en stofvrij moeten blijven. Een spannende operatie."

 

De wereld kijkt naar Picturae

Picturae verlegt voortdurend letterlijk haar grenzen. "De ruimte om te groeien is in Nederland beperkt. Als we ons werkgebied niet zouden vergroten, zou de omzet stagneren en er geen geld meer zijn om nieuwe producten te ontwikkelen. De wereld is ons speelveld. Daar ligt nu onze focus." Dat gaat gepaard met succes en een indrukwekkende klantenlijst. De afgelopen jaren zijn vestigingen geopend in Brussel, Parijs en Londen, en werkt Picturae voor instellingen als Magnum Photos, Centre Pompidou, The National Archives, World Press Photo en de National Library of Scotland. "Ook in Amerika krijgen we voet aan de grond. Voor het Smithsonian, een van de grootste musea ter wereld, digitaliseren we bijna 600.000 objecten, waaronder voor het National Museum of American History in Washington en het Cooper-Hewitt, National Design Museum in New York. Onlangs kwam daar het digitaliseren van het archief voor het Museum of Modern Art (MoMA) in New York bij. De omzet in het buitenland is inmiddels groter dan in Nederland."

 

Herbaria als nieuwe tak van sport

Op één specifiek gebied is Picturae al wereldwijd marktleider: in het digitaliseren van herbaria. "Er liggen miljarden specimen van gedroogde planten en bladeren in musea en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. Die digitaliseren is een nieuwe tak van sport. Wij hebben daarvoor een revolutionaire methode ontwikkeld: een lopende band met daarboven een geautomatiseerde camera. In die camera zit door ons gebouwde software, die ervoor zorgt dat de beeldkwaliteit van de foto direct wordt gecorrigeerd. Dat zorgt voor een hele snelle doorlooptijd. Waar vroeger misschien wel tien jaar nodig was om een compleet archief te digitaliseren, kan dat nu binnen een jaar of twee, voor een prijs die ver onder de oude ligt. Hiermee hebben we wereldwijd veel aanbestedingen gewonnen. Er lopen projecten van instellingen uit Nederland, Frankrijk, Noorwegen, België, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Amerika en binnenkort wellicht Australië. De volgende stap is onderzoeken of we deze methode ook kunnen inzetten voor het digitaliseren van insecten- en vlindercollecties."


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: