Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Noord-Holland Noord bij Top 15 regio’s van Europa

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

15-02-2016

De regio Noord-Holland heeft een opvallende sprong gemaakt in het toonaangevende jaarlijkse rapport van de ‘European Cities & Regions of the Future’ van fDi Magazine, dat vandaag is gepubliceerd. De toonaangevende uitgave, onderdeel van Financial Times, laat de regio tien plaatsen stijgen op de lijst van meest aantrekkelijke regio’s om in te investeren. Noord-Holland neemt een vijftiende plek in op de ranglijst en is hiermee de regio met het grootste potentieel van Nederland voor Brabant (plaats 22). De Noord-Holland-regio behoort volgens fDi Magazine zelfs tot de acht meest aantrekkelijke regio’s van West-Europa.


Nordrhein Westfalen is de regio die de meeste foreign direct investments aantrekt. Londen neemt de eerste plaats in op de ranglijst van meest aantrekkelijke steden. De regio Noord-Holland heeft in de categorie van mid-sized regions (1,5 – 4 miljoen mensen) een aantal hoge noteringen gescoord. Overall kreeg de regio zelfs een top 3 notering van fDi Magazine (2014/15: 9). Twee andere Nederlandse mid-sized regions wisten ook de Top 10 te kraken. Brabant behaalde een vijfde plaats, terwijl Zuid-Holland tiende werd.

 

fDi Magazine is een Engelse uitgave, die tweemaandelijks verschijnt en rapporteert over nieuws en ontwikkelingen in globale investeringsactiviteiten. Een keer in de twee jaar publiceert de mediatitel een toonaangevende lijst van ‘European Cities & Regions of the Future’, die de infrastructuur, beloningen en mogelijkheden hebben om foreign direct investments aan te trekken. Voor het rapport wordt de data van 481 regio’s en steden gebruikt. Steden en regio’s worden voor de totaalscore beoordeeld op vijf punten: Economic Potential, Labour Environment, Cost Effectiveness, Infrastructure en Business Friendliness.

 

Hoge notering onder mid-sized regions
Noord-Holland scoorde internationaal enorm goed op infrastructuur. De ‘connectivity’ bezorgde de regio een tweede plaats op de Europese ranglijst. De Nederlandse regio hoefde alleen het Spaanse Baskenland voor zich te laten, maar was bijvoorbeeld wel meer bereikbaar dan Brabant (6) en Zuid-Holland (9).

 

Ook op andere facetten scoorde Noord-Holland hoger dan andere Nederlandse regio’s. Op de lijst van regio’s met enorm economisch potentieel wist Noord-Holland een derde plek te scoren. Twee jaar geleden was de regio nog zesde, een plek die nu is voorbehouden aan Brabant. Qua labour environment behaalde de regio dezelfde notering als twee jaar geleden (5de), maar wel vier plaatsen hoger dan de eerstvolgende Nederlandse regio, Zuid-Holland.

 

Ontwikkelingsbedrijf NHN is het aanspreekpunt voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van de regio Noord-Holland Noord en is erg blij met de progressie die de regio de afgelopen twee jaar heeft gemaakt. NHN fungeert als een hub, waarbij bedrijven uit de regio samenkomen. NHN directeur Thijs Pennink: “Het rapport van fDi Magazine laat zien dat de regio in de lift zit. Het is onze kerntaak om de regio in de markt te zetten en het vestigingsklimaat te verbeteren, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien. Om als regio deze cijfers te bewerkstelligen is een mooie motivatie om op de ingeslagen weg door te gaan.”

 

Gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond, roemt de ontwikkeling van de regio: “Noord-Holland Noord is een fantastische regio met unieke mogelijkheden. Buitenlandse investeerders zijn vooral gecharmeerd van de fysieke ruimte op nog geen uur rijden van internationale faciliteiten zoals Schiphol en de havens van Amsterdam. Dit rapport bevestigt opnieuw wat wij in Noord-Holland al lang weten.”


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: