Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Ontwikkeling en transfer van kennis omtrent bedrijventerreinen

Prodentfabriek in Amersfoort wordt De Nieuwe Stad

 

 

SKBN Academy: Industrieschap Plaspoelpolder

 

Het vliegwieleffect op de Plaspoelpolder

 

‘We schrijven 2040. Imposante structuren torenen boven de parkachtige setting uit, met als hoogtepunt de toren van het European Patent Office. De combinatie van stadslandbouw, groene gevels en daken en volwassen bomen maakt van de Plaspoelpolder een volwaardige Rijswijkse wijk.’ 

 

Het is een van de beginpassages in de onlangs door de gemeenteraad van Rijswijk vastgestelde Toekomstvisie voor de Plaspoelpolder. Niet veel verder gaat het nog over zelfrijdende shuttles, waterstofauto’s, markante architectuur, lichtgevende zwerfkeien, een strand en een pool of innovation.

 

De SKBN Academy arriveerde op woensdag 15 februari 2017 in Rijswijk bij een ontwikkelingsmaatschappij met durf, met ideeën en met een visie. Die visie moet alleen nog wel even gerealiseerd worden door het verantwoordelijke Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) in samenwerking met de gemeente Rijswijk.

 

Casusinleiding

In de openingspresentatie van Joris Gerritsen [presentatie invoegen], projectleider Industrieschap Plaspoelpolder, wordt minder gerept over deze visie. Gerritsen is bezig met de praktijk van alledag. In mei 2016 kocht het IPP namelijk zes panden op een online veiling. De bedrijfs- en kantoorpanden daterend uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw zijn in erbarmelijke staat en staan nagenoeg allemaal leeg.

 

Met het verwerven van de panden heeft het IPP een eerste stap gezet om de regie over de herontwikkeling van dit gedeelte van de Plaspoelpolder op zich te nemen. Het streven is de opstallen op de locatie zo snel mogelijk te slopen en de locatie bouwrijp te maken. Dit met de gedachte de locatie te herontwikkelen tot een nieuw stukje Plaspoelpolder.

 

En dan niet zomaar een nieuw stukje met dertien in een dozijn kantoren. De hoop is een ontwikkeling op gang te brengen waarin vastgoedeigenaren en gebruikers in het (omliggende) gebied worden gestimuleerd om te investeren in de Plaspoelpolder.

 

Mooie ambitie, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Welke ontwikkelingen wil je stimuleren? Hoe verwerk je duurzame ambities en hoe zorg je dat het complete gebied zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen? Dit zijn de vragen die centraal stonden in deze tweede SKBN Academy in Rijswijk.

 

Expertsessies

Drie experts van adviesbureaus gingen twee uur lang met die vragen stoeien door dit onderwerp op te delen in drie punten:

 

·         Hoe creëer je een ecosysteem op de Plaspoelpolder?

o   Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

·         Hoe breng je eigenaren/investeerders maximaal in positie om te investeren?

o   Stec Groep, Jasper Beekmans

 

·         Hoe breng je door herverkaveling een vliegwieleffect op gang?

o   Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee

 

 

De connectie met Shell

Buck Consultants International, Sandra van Liere

 

Als je gaat denken in ecosystemen kom je al snel uit bij de grote bedrijven op de Plaspoelpolder: Shell en het European Patent Office (na de Europese Commissie de grootste organisatie van Europa). Dit was de conclusie van Sandra van Liere en haar groep. ‘Dit zijn bedrijven met een potentiële magneetwerking, maar je bent afhankelijk van hun bereidheid en hun plannen voor de realisatie van een specifiek ecosysteem.’ En dat kan nog een lastige worden. ‘Shell heeft wel contact met de gemeente, maar die blijven erg naar binnen gericht’, aldus Gerritsen.

 

Wil je toch een aantrekkelijk ecosysteem maken, hoef je niet per se afhankelijk te zijn van grote bedrijven, stelt de groep. ‘Ook maandag kun je al aan de slag. Koppel grotere spelers in het gebied aan shared facilities die je zou kunnen realiseren op de kavels van de zes panden. Ook de koppeling met The Hague Security Delta waar Rijswijk officieus onderdeel van is, is een optie.’

 

Het potentieel van de al gevestigde ondernemers

Stec Groep, Jasper Beekmans

 

Beekmans hamert met zijn groep op het potentieel van de Plaspoelpolder. ‘De ervaring leert dat 30 tot 50% van de investeringskansen in een gebied ligt bij de huidige ondernemers.’ Het is dus van belang de huidige ondernemers optimaal comfort te bieden. ‘De mkb-er moet de Plaspoelpolder redden’, aldus Beekmans. ‘Het is een idee om een ondernemersfonds op te richten dat niet uit is op rendement, maar wel financiële slagkracht heeft om projecten een duwtje in de rug te geven waarnaar de gemaakte kosten later weer terugvloeien in het fonds.’ Uiteindelijk besluit Beekmans met een bekende wielerterm: ‘Parijs is nog ver.’

 

Bioscoop op de Plaspoelpolder

Akro Consult, Paul van Dijk en Mariska van der Hee 

 

Allereerst overhandigt Paul van Dijk grote complimenten voor het Industrieschap Plaspoelpolder namens zijn groep. ‘De Plaspoelpolder is van zo’n groot belang voor Rijswijk. De helft van de arbeidsplekken zit op dit bedrijventerrein. De investering van het Industrieschap is op het juiste moment gedaan, tegen een lage prijs hebben ze een groot blok in handen gekregen. Dat biedt speelruimte.’

 

Met die speelruimte wil Van Dijk gaan werken aan de schuifpuzzel. ‘Breng in kaart welke ondernemers investeringskansen zien, maar betrek ook de andere grondeigenaren in dit proces. Maak elkaar niet het leven zuur, want iedereen profiteert van goede ontwikkelingen. Uiteindelijk is de uitgangspositie fantastisch.’

 

Van Dijk wil ook nog wel een idee geven voor invulling van de vrijkomende kavels. ‘Rijswijk heeft geen bioscoop en dit is een functie die perfect te combineren is met werken. In de avond gaan mensen naar de bioscoop, overdag werken ze. Ideaal voor de beperkte parkeerruimte.’ Andere optie is de verkoop van het geheel als een landje, ‘als een showcase voor duurzaamheid en circulariteit bijvoorbeeld’.

 

Conclusie

Ideeën genoeg deze middag, maar in welke richting zal de Plaspoelpolder zich uiteindelijk ontwikkelen? Die vraag wordt niet beantwoord deze middag, maar de pitches bieden veel handvatten en denkrichtingen die de gemeente Rijswijk en het Industrieschap Plaspoelpolder graag gezamenlijk gaan uitzoeken. Gerritsen: ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het opzetten van een ondernemersfonds en ook die schuifpuzzel is een mooie uitdaging. Nu is het belangrijk dat we in conclaaf gaan met de grondbezitter die nog een strookje land in bezit heeft om het gebied als geheel te kunnen ontwikkelen. Op de korte termijn is het vooral van belang dat de gebouwen gesloopt kunnen worden en de grond bouwrijp gemaakt wordt.’

 

Het is een eerste stap richting de toekomst voor de Plaspoelpolder. Een toekomst die wederom het best gevat kan worden in een citaat uit de Toekomstvisie.

 

‘Werken heeft hier nog steeds het primaat, maar dan wel op de wijze zoals Google dat al sinds jaar en dag toepast. Is de inspiratie even op, dan kan een partijtje ‘padel’, een ritje op de ‘Wave-070’ of een latte-macchiato de ‘bovenkamer’ weer opfrissen. Internationale studenten lopen hier massaal stage, bedrijven bieden ervaringsplekken aan voor speciale doelgroepen en bijzondere projecten plaatsen oude ambachten in een hi-tech-context.’

 

22-05-2013

Bij de voormalige Prodentfabriek aan de Kleine Koppel in Amersfoort ging vrijdag de vlag uit bij de lancering van De Nieuwe Stad. Sinds week donderdag is ontwikkelaar Schipper Bosch de eigenaar van de Prodentfabriek. Met hulp van NV OMUheeft de projectontwikkelaar het twee hectare grote terrein aan de Kleine Koppel gekocht. Met de overname start voor Schipper Bosch 'de verwezenlijking van een droom, die gaat over de toekomst van het Oliemolenkwartier. De eindbestemming van deze droom is De Nieuwe Stad'. De Prodentfabriek stond - na het vertrek van Unilever - sinds 5 juli 2012 leeg.

 

Voor de ontwikkeling van De Nieuwe Stad is de ontwikkeling van het hele Oliemolenkwartier belangrijk. Daarom wil Schipper Bosch ook samen optrekken met de gemeente. De bedoeling is dat alle mensen en bedrijven die in De Nieuwe Stad komen te wonen en/of te werken bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het gebied. "Wij zijn blij dat we deze investering hebben kunnen doen'' zegt directeur Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch. "De aankoop van de Prodentfabriek was een unieke kans. Het gebied is erg bijzonder door de binnenstedelijke ligging, met veel laagbouw en een historisch karakter.'' De Nieuwe Stad moet een bijzondere plek worden 'waar bedrijven en mensen vanuit hun dagelijkse bezigheden waarde creëren'. "Een plek waar economische transacties niet alleen in geld worden uitgedrukt, maar ook in kennis, kunde, vertrouwen, kwaliteit van leven, betrokkenheid en eigenaarschap. Om dat te realiseren gaan we het gebied herontwikkelen. We gaan mensen en bedrijven samenbrengen, verbindingen stimuleren, synergie faciliteren en innovatie en inspiratie aanmoedigen''. vertelt Schoonderbeek.

 

De provincie Utrecht heeft een handje geholpen bij de verwerving van het terrein. Om verpaupering en verloedering van bestaande bedrijventerreinen tegen te gaan heeft de provincie eind 2011 de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) opgericht. Een van de projecten waaraan de OMU meedoet, is de Prodentfabriek. "De markt is moeilijk en de banken hebben weinig geld. Er is een aantal initiatieven in de provincie waar wij financieel achter gaan staan'', legt directeur Rob Gordon van de NV OMU uit. "In december 2012 hebben wij met de gemeente en met Schipper Bosch gesproken over de Prodentfabriek.'' De OMU heeft ongeveer 1,3 miljoen euro gestoken in de verwerving van de Prodentfabtriek, ongeveer de helft van de verwervingskosten. "Het gaat puur om de financiering. Wij treden op als een bank die meedenkt.'' De bijdrage van de OMU moet gewoon worden afgelost. "Het is voor ons de eerste keer dat we samen met de provincie wat doen'', zegt Bart Schoonderbeek van Schipper Bosch. "De provincie vindt het belangrijk dat ontwikkelingen op gang blijven en dat een gebied als de Prodentfabriek niet op slot gaat.'' Voordeel voor Schipper Bosch in de bedachte samenwerking is dat er meer tijd is om na te denken over de ontwikkeling van het terrein en dat er minder druk op het proces staat.

 

Bülent Yokus is eindverantwoordelijk voor het programma en de toekomst van De Nieuwe Stad: "Met De Nieuwe Stad creëren we een bijzondere plek in Amersfoort waar mensen werken, wonen en hun vrije tijd doorbrengen. Een plek waar écht betrokken bedrijven en mensen vanuit hun dagelijkse bezigheden waarde creëren voor elkaar en voor de gemeenschap.'' Volgens Yokus zijn geld en groei niet de enige maatstaven voor een gezonde nieuwe economie. "Integendeel, in De Nieuwe Stad zoeken we naar meervoudige waardecreatie. Het gaat over delen, innovatieve samenwerkingen, minimale verspilling en maximale waarde. We noemen het voorlopig een innovatieve microstad.'' Bij Schipper Bosch hebben zich inmiddels al tachtig bedrijven of partijen gemeld die interesse hebben voor De Nieuwe Stad.

 

Meer informatie
NV OMU
Rob Gordon
tel: 030 - 767 05 59


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: