Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Programma Mooi Nederland

Het advies van de Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen is vervolgens door het Rijk opgenomen in het beleidsprogramma Mooi Nederland. Mooi Nederland stimuleert tientallen vernieuwende projecten die zuinig omgaan met de ruimte, rommelige landschappen voorkomen en verhelpen en daardoor kwaliteit toevoegen aan de omgeving. De aanpak is mede gericht op leren uit de praktijk. Ten aanzien van het deelonderwerp ‘Ruimtelijke kwaliteit bedrijventerreinen’ wordt in pilots ervaring opgedaan met o.a. regionale samenwerking bij de aanleg van nieuwe en het opknappen van oude terreinen, grondprijsbeleid, regionale fondsen, regionale ontwikkelingsbedrijven en samenwerking met marktpartijen. Deze pilots bieden voorbeelden aan provincies en gemeenten. Voorop staat de regionale samenwerking bij de aanleg van nieuwe en het opknappen van oude terreinen.

 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het Programma Mooi Nederland? Klik hier door naar Kennisplein Mooi Nederland.

SKBN bestaat uit de volgende participanten: