Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Waar gaat het heen met de werklocaties? Met optimisme en ook wel wat zorgen maken wij momenteel mee hoe next economy ons leven en werken steeds ingrijpender verandert. We worden flexibeler in ruimte en tijd, terwijl ook steeds meer activiteiten van ons worden overgenomen door robots en software. Het is een verandering met een grote sociale impact en uitdagingen, en verder vooral moeilijk voorspelbaar. Tegelijkertijd worden vastgoed en gebiedsontwikkeling nauwelijks genoemd als thema. 

Lees verder

Industrieschap Plaspoelpolder draagt bij aan herstructurering

05-11-2012

Op de bedrijvenlocatie Plaspoelpolder heeft het IPP zich door de tijd heen een grondpositie verworven in het havengebied van de Plaspoelpolder. De bedrijvenlocatie Plaspoelpolder is onderhevig aan een achteruitgang in kwaliteit door wegtrekkende bedrijven met leegstand van bedrijfsonroerend goed tot gevolg. Met het initiatief van herontwikkeling van het havengebied door het IPP wordt getracht een impuls te geven aan de kwaliteit van het vestigingsklimaat. Ook in de nieuwe beoogde situatie wordt in het havengebeid ruimte geboden aan de functie bedrijfsdoeleinden. Het project heeft de naam Harbour Village mee gekregen.

 

Naast het opwaarderen van dit specifieke gebied zal het initiatief ook (moeten) leiden tot een positief signaal naar de omgeving en de investeringsbereidheid van vastgoedeigenaren in de omgeving moeten stimuleren.

 

Als initiatiefnemer van de herontwikkeling van dit gebied manifesteert het IPP zich nu ook daadwerkelijk als herstructureringspartij. Al in een vroeg stadium heeft het IPP de samenwerking met de gemeente Rijswijk gezocht. Hiermee wordt betrokkenheid en draagvlak binnen de gemeente gecreëerd die van pas komt wanneer het op eventueel benodigde planologische procedures aankomt.

 

Daarnaast is het IPP een samenwerking aangegaan met Heembouw Ontwikkeling uit Roelofarendsveen. In samenspraak met deze ontwikkelaar is door het IPP gezocht naar een nieuwe manier van benaderen van de markt. Belangrijk en onderscheidend element in het plan Harbour Village is dat ondernemers de mogelijkheid wordt geboden hun persoonlijke huisvestingswensen te realiseren. Harbour Village biedt nadrukkelijk ruimte voor co-creatie waarbij de toekomstig gebruikers, in samenspraak met de architect en Heembouw Ontwikkeling, hun bedrijfshuisvesting op maat kunnen laten maken. Keuzevrijheid en flexibiliteit in materiaalgebruik, gevelindeling en vloeroppervlak zijn daarvan slechts enkele voorbeelden.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: