Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Waar gaat het heen met de werklocaties? Met optimisme en ook wel wat zorgen maken wij momenteel mee hoe next economy ons leven en werken steeds ingrijpender verandert. We worden flexibeler in ruimte en tijd, terwijl ook steeds meer activiteiten van ons worden overgenomen door robots en software. Het is een verandering met een grote sociale impact en uitdagingen, en verder vooral moeilijk voorspelbaar. Tegelijkertijd worden vastgoed en gebiedsontwikkeling nauwelijks genoemd als thema. 

Lees verder

Herstructurering bedrijventerrein Bosscherveld (LIOF/LHB)

30-10-2013

Bosscherveld is het oudste bedrijventerrein van Maastricht en is functioneel sterk verouderd. Het is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Belvédère waarin de volgende projecten zijn opgenomen: de westelijke aanlanding van de Noorderbrug, de realisatie van een duurzame energiecentrale (DECL) en een nieuwe OV-verbinding met Vlaanderen. Deze ontwikkelingen bieden nieuwe kansen voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, waaronder perifere detailhandel, in dit gebied. Voor zowel de Provincie Limburg als de gemeente Maastricht heeft deze gebiedsontwikkeling een hoge prioriteit. Het verleggen van het Noorderbrug tracé heeft grootschalige bedrijfsverplaatsingen tot gevolg.

 

LHB is voornemens met de Wijkontwikkelingsmaatschappij (WOM) Belvédère en de gemeente Maastricht een samenwerking aan te gaan en risicodragend te participeren in de herstructurering van Bosscherveld. Gezamenlijk wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een samenwerkings- en participatieovereenkomst.

 

Op grond van deze overeenkomst worden verschillende business cases uitgewerkt waarbij LHB een rol gaat spelen. Daarbij wordt gedacht aan onder meer ’t Rondeel en de Vredestijnlocatie. Ook wordt in gesprek gegaan met te verplaatsen bedrijven met als doelstelling deze zo veel mogelijk binnen het bedrijventerrein te herplaatsen. Bedrijven die vallen in de categorie “zware bedrijvigheid” worden bij voorkeur verplaatst naar bedrijventerrein Beatrixhaven. Bij de herstructurering komt ook ruimte vrij die benut kan worden voor de ontwikkeling van perifere detailhandel.

 

Verwacht wordt dat de samenwerkings- en participatieovereenkomst nog in de eerste helft van 2013 wordt ondertekend.

 

Kenmerken

 Regio

 Zuid-Limburg

 Gemeente

 Maastricht

 Oppervlakte (bruto ha)                

 62

 Werkgelegenheid

 1001

 

Betrokken partijen: LHB, gemeente Maastricht, WOM Belvèdére, ondernemers 

 

Voor meer informatie:
www.lhb.nu of e-mail: info@lhb.nu


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: