Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Werklocaties in ontwikkelingsperspectief (gemeente Rotterdam)

22-10-2013

Zo'n 2.500 jaar geleden kwam de Griekse filosoof Heracleitos al tot de conclusie dat 'verandering de enige constante is'. Plato zei: 'alles stroomt en niets blijft'. Soms lijkt het lange tijd anders, maar terugkijkend blijken deze oude wijsgeren altijd gelijk te krijgen.

 

De stad, als plaats waar mensen wonen, werken en op tal van manieren met elkaar omgaan, ontkomt daarmee ook niet aan dit voortdurende veranderingsproces. Bestuurders, ambtenaren en marktpartijen staan voor de opgave om die veranderingen zo te faciliteren dat de stad leefbaar en (economisch) gezond blijft.

 

De economische crisis werkt als een snelkookpan. Latente veranderingsprocessen maken deze jaren een versnelling door en laten zien hoe onze samenleving transformeert van de wederopbouwfase na WO II naar een tijd van consolidatie en zeer beperkte groei. Van meer, meer, meer naar beter. Duurzaamheid, innovatie, automatisering en de invloed van internet zullen dit proces alleen maar versterken.

 

Bij werklocaties, de fysieke plaatsen die bedrijven gebruiken om hun economische activiteiten vorm te geven, wordt heel concreet zichtbaar hoe een aantal van deze veranderingen tot uiting komt. En daarmee ook de uitdaging waar overheid en markt voor staan.

 

Gemeente Rotterdam onderscheidt op dit moment drie soorten werklocaties: kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen. Op alle drie de soorten werklocaties ontstaat overaanbod en daardoor leegstand. Hoewel de oorzaken (en daarmee ook mogelijke oplossingen) verschillen, geldt voor alle drie dat bedrijven minder mensen nodig hebben, werkprocessen - maar ook mensen - met minder ruimte toekunnen en dat consumenten en producenten minder plaats- en tijdgebonden zijn dan ooit te voren.

 

Tegelijkertijd neemt de druk op de beschikbare ruimte in de stad toe. Demografische ontwikkelingen latne zien dat steeds meer mensen in de stad willen wonen, maar ook dat hun wensen waar een leefbare stad aan moet voldoen, duidelijk verschillen met eerdere generaties.

 

Dit alles betekent drie dingen:

  1. Leegstand is geen optie: Leegstand veroorzaakt verpaupering en is slecht voor de uitstraling van de omgeving.
  2. Tranformatie: dit is geen doel op zich maar een middel om de vastgoedvoorraad in de gebieden zo efficiënt mogelijk te gebruiken.
  3. Beperkte nieuwbouw om bedrijven die omgeving te bieden waarin zij kunnen floreren.

Daarmee geven we inhoud aan goed voorraadbeheer in de geest van de ladder voor duurzame verstedelijking.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: