Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Bedrijvenloket brengt ondernemers en gemeenten bij elkaar (Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord)

23-12-2013

De zeven gemeenten in de regio West-Friesland en de vier gemeenten in de regio Kop van Noord-Holland hebben de handen ineen geslagen om bedrijven beter te kunnen helpen met hun vragen over bedrijfshuisvesting. Hiertoe hebben de gemeenten samen met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) het Bedrijvenloket West-Friesland en Bedrijvenloket Kop van Noord-Holland opgericht. De digitale loketten bieden actuele informatie over bedrijventerreinen, bedrijfshuisvesting en economische activiteiten in de regio's West-Friesland en Kop van Noord-Holland. Met de loketten voert NHN namens de gemeenten het regionale bedrijventerreinenbeleid uit.

 

Doelgroepen van het loket zijn bedrijven uit de regio, nieuwe bedrijven die zich in de regio willen vestigen, maar ook professionele vastgoedpartijen zoals ontwikkelaars en beleggers. De loketten worden gefaciliteerd door NHN en zijn online te raadplegen via www.bedrijvenloketwestfriesland.nl en www.bedrijvenloketkopvannoordholland.nl.

 

Ondernemers hoeven niet langer bij iedere gemeente langs voor informatie, maar kunnen bij één centraal loket terecht. Het loket biedt inzicht in het regionale aanbad van bedrijfslocaties op bedrijventerreinen en beschikt over kennis van de regionale ontwikkelingen. Hiermee kan het loket lokale en regionale bedrijven, maar ook vastgoedeigenaren en beleggers optimaal voorzien van advies.

 

Het Bedrijvenloket komt op basis van een regionaal bedrijfshuisvestingsprotocol tot een transparant advies over het huisvestingsvraagstuk van het betreffende bedrijf. Het bedrijf maakt vanzelfsprekend zelf een keuze. Het protocol is een eenduidige werkwijze die geldt voor alle gemeenten en die wordt uitgevoerd door het Bedrijvenloket. Het doel is uiteindelijk om de juiste bedrijven op de juiste plekken te huisvesten.

 

De bedrijvenloketten komen voort uit de opgerichte Centrale Coördinatiepunten Bedrijventerreinen die in West-Friesland op 17 februari 2010 en in de Kop van Noord-Holland op 18 oktober 2010 zijn opgericht. De afgelopen jaren heeft NHN de gemeenten geholpen met het vormgeven van een regionaal bedrijventerreinbeleid. Daarnaast heeft NHN een aantal regionale taken namens de gemeente uitgevoerd, zoals het verbeteren van de monitoring en de behoefteraming van bedrijventerreinen.

 

Bovenregionale samenwerkingop het gebied van herstructurering, planning en behoefteraming leidt tot een evenwichtiger verdeling van bedrijventerreinen, voorkomt leegstand en biedt ondernemers een centraal aanspreekpunt voor huisvestingsvragen. Inmiddels heeft ook de regio Alkmaar besloten om ook haar aanbod voor ondernemers onder te brengen in een regionaal bedrijvenloket. Als het bedrijvenloket regio Alkmaar gereed is, zullen de drie bedrijvenloketten worden samengevoegd tot één bedrijvenloket Noord-Holland Noord. Daarnaast zal het bedrijvenloket verder geprofessionaliseerd worden, onder meer doo rhet bieden van specifieke vastgoedinformatie. Het bedrijvenloket wordt gekoppeld met de data van Funda in Business, om ondernemers een actueel inzicht te geven in de beschikbaarheid van bestaand vastgoed. Door de koppeling van dergelijke informatie- en datasystemen vormt het bedrijvenloket ook een waardevolle tool voor (regionaal) beleid, visie- en planvorming op de lange termijn.

 

Over NHN
NHN staat klaar voor iedereen die wil ondernemen, investeren en ontwikkelen in Noord-Holland Noord. NHN brengt ondernemers, investeerders en overheden bij elkaar met als doel de regionale economie en werkgelegenheid te stimuleren. Provincie Noord-Holland, de gemeenten en de Kamer van Koophandel zijn aandeelhouders van NHN.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: