Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Waar gaat het heen met de werklocaties? Met optimisme en ook wel wat zorgen maken wij momenteel mee hoe next economy ons leven en werken steeds ingrijpender verandert. We worden flexibeler in ruimte en tijd, terwijl ook steeds meer activiteiten van ons worden overgenomen door robots en software. Het is een verandering met een grote sociale impact en uitdagingen, en verder vooral moeilijk voorspelbaar. Tegelijkertijd worden vastgoed en gebiedsontwikkeling nauwelijks genoemd als thema. 

Lees verder

Biobased economy op Zevenellen (OML)

17-04-2014

Zevenellen, een waardevol domein

OML is de regisseur over het bedrijventerrein Zevenellen in Buggenum (gemeente Leudal) en is het aanspreekpunt voor bedrijven en de invulling van het terrein. De invulling met biobased economy en de centrale ligging van het terrein bieden een veelvoud aan kansen voor bedrijven. Zevenellen is voor bedrijven met een heldere en duidelijke missie, die aansluit bij de Biobased Building Blocks en die een meerwaarde kunnen leveren aan de Biobased Economy op Zevenellen.

 

Waarom Biobased economy en bioraffinage? 

De Biobased economy is een economie waarin gewassen en reststromen uit de landbouw en voedingsmiddelenindustrie, de zogenaamde groene grondstoffen ofwel biomassa, door middel van be- en verwerking kunnen worden ingezet voor toepassingen zoals materialen, chemicaliën, transportbrandstoffen en energie (elektriciteit en warmte).

 

Kansen voor bedrijven

  • Een reststroom of halffabricaat van het ene bedrijf kan dienen als grondstof voor het andere bedrijf (circulaire economie).
  • Door hergebruik of eht goedkoop afzetten van restmateriaal kan het producerende bedrijf zijn marge vergroten en kan het afnemende bedrijf tegen aantrekkelijke tarieven grondstoffen verwerven.
  • De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen kan worden gereduceerd.

 

De meerwaarde van Zevenellen

  • Centrale/strategische ligging ten opzichte van de Nederlandse en Europese markt.
  • Infrastructuur: goede aansluitingen op Europese snelwegen, spoorlijnen en waterwegen.
  • Partners vanuit de overheid en de onderwijs/onderzoeksector.
  • Veel bedrijvigheid en innovatie in de omgeving van Zevenellen en veel interesse in duurzame grondstoffen en producten.
  • Zevenellen ligt in de Keyport 2020 regio, als essentieel onderdeel van Brainport. In deze regio wordt veel ondernomen om een koploperspositie op het gebied van de agri- en maakindustrie te behalen.
  • De regio heeft een zeer gezonde innovatieve en stabiele economie.
  • Mestoverschot in de regio.

Er is een start gemaakt met het vormgeven van de Biobased economy op Zevenellen. Dit ontstaat niet in één keer. Bedrijven worden zorgvuldig gepositioneerd om de kringloop van Biobased Building Blocks, reststromen en bedrijfsprocessen goed op elkaar te laten aansluiten.

<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: