Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

p/a Postbus 3240 5003 DE Tilburg

Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN)

Column

 

Door de groeiende economie vermindert de leegstand op de bestaande bedrijventerreinen, zeker in de Utrechtse regio. De toenemende ruimtevraag leidt na de economische crisis weer tot een grotere druk op leegstaande bedrijfskavels. Vooral de stijgende vraag naar grotere bedrijfskavels (> 5 hectare) kan in de Utrechtse regio steeds vaker niet worden ingevuld. Lege bedrijfshallen blijken na jaren van leegstand toch opeens weer in de huidige (verouderde) staat verhuurd of verkocht te worden. Dit is inmiddels concreet zichtbaar op o.a. bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

Lees verder

Stedelijke projecten Amsterdam: Zuidas, Westpoort, Food Center en Zuidoost

23-09-2014

Amsterdam heeft een sterke focus op de ontwikkeling van een aantal grootstedelijke gebieden en projecten. Daarin coördineert Amsterdam de contacten en onderhandelingen met beleggers en potentiële ontwikkelaars. En tegelijkertijd zorgt het voor een gezonde balans tussen inzet en kosten enerzijds en waardecreatie en opbrengsten anderzijds. Binnen Amsterdam werken projectgroepen aan projecten in onder andere Westpoort, Zuidas, NDSM, Overhoeks en andere gebieden in Noordwaarts, Zuidelijke IJoevers, Houthavens, Foodcentre, Zeeburgereiland, IJburg, Amstelkwartier en Zuid-Oost. Veelal is sprake van stedelijke gebieden met een gemengd programma.

 

In het bijzonder worden hierna in het kort de stedelijke projecten Zuidas, Westpoort, Food Center en Zuidoost beschreven. Projecten waarin onder meer ruimte is voor bedrijvigheid.

 

Zuidas

Zuidas is de internationale toplocatie van Amsterdam. Het ligt op een zeer strategische plek tussen de binnenstad en Schiphol, tussen Buitenveldert en Oud-Zuid. Hier is volop ruimte voor wonen, werken, leren en ontspannen. Zuidas is daarnaast nog steeds in ontwikkeling: rond 2040 zou Zuidas ‘klaar’ moeten zijn. Zuidas staat vooral bekend als internationaal hoogwaardig kennis- en zakencentrum. Meer dan 700 bedrijven, met vaak toonaangevende namen (Google, AkzoNobel, ABN AMRO), zijn er al gevestigd op Zuidas. Bedrijven zijn vooral actief in de financiële, juridische en zakelijke dienstverlening. Deze ‘klinkende’ namen trekken daarmee ook steeds meer bedrijven uit andere sectoren naar Zuidas. Denk hierbij aan de zuivelindustrie (Fonterra) of ICT (Vimpelcom). Zuidas is daarnaast een plek om te wonen, verblijven en recreëren. Er zijn nu al 650 woningen gebouwd, tot 2020 komen hier nog ongeveer 2.000 woningen bij. Met 8.000 – 9.000 woningen rond 2040 is Zuidas, een van de grootste woningbouwlocaties van Amsterdam.

 

De komst van steeds meer bewoners naar Zuidas zorgt de laatste jaren voor een verandering van Zuidas van een zakencentrum naar een stadswijk met voorzieningen als (internationale) scholen, horeca (Bolenius, Starbucks), sportcentra en een groeiend aantal winkels (AH, HEMA, Rituals). Met de Zuidas Run, Art Zuid, het Grachtenfestival en tentoonstellingsruimte Amsterdam EXPO groeit ook het aantal evenementen en exposities. Zuidas is een van de best bereikbare locaties van Amsterdam. Met de trein is het zes minuten naar Schiphol en met de fiets is het minder dan tien minuten naar Het Concertgebouw en het Museumplein. De aanwezigheid van de A10 zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid per auto.

 

Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/zuidas

 

Westpoort

Westpoort is een ruim, stoer, stedelijk, zeer divers en uitermate goed bereikbaar haven- en bedrijventerrein van 37 km2 aan de westkant van Amsterdam. Westpoort bestaat uit de Haven van Amsterdam (de vierde haven van Europa) en het Sloterdijkgebied, dat ten noorden van het Westerpark tot aan Halfweg loopt. Westpoort is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland en is onderdeel van de Westas: de combinatie Airport-Seaport-Greenport (Schiphol-Noordzeekanaalgebied-Aalsmeer). Dit is de plek waar zee-, lucht-, spoor- en wegtransport van alle denkbare goederenstromen samenkomen. Een zee- en luchthavencombinatie is op deze schaal elders in Europa niet te vinden.

 

Westpoort biedt volop ruimte aan ondernemingen, kantoren en industrie. Het grootste deel van Westpoort heeft als hoofdbestemming bedrijvigheid met ruimte voor alle milieucategorieën, maar er zijn ook gebieden waar een gemengde woon/werkbestemming mogelijk is. Naast ondernemers die vanuit logistieke overwegingen voor het gebied kiezen, ontdekken nu bedrijven met een regionale en internationale publieksaantrekkende functie het gebied, zoals de creatieve sector, de hotelbranche en het beroepsonderwijs. Zij roemen de nabijheid van de stad en de uitstekende bereikbaarheid, voor het publiek, via lucht, spoor, zee, auto, bus, tram én fiets. Groot of klein, industrieel, creatief of zakelijk, er is ruimte voor iedereen in Westpoort. En er is ruimte voor het experiment. Voor ondernemers met bravoure is Westpoort ‘open voor business’. Hier werken ruim 47.000 mensen, ongeveer 10% van de totale werkgelegenheid van Amsterdam, verdeeld over circa 2.300 vestigingen.

 

Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/westpoort

 

Food Center

 

Food Center Amsterdam, het 23,5 ha afgesloten groothandelsmarktterrein in Amsterdam West, transformeert naar een gecombineerd woon/werk gebied. Op 17 december 2013 heeft de Gemeente Amsterdam de herstructurering gegund aan het consortium Ballast Nedam / VolkerWessels. Daarmee is een markante fase in de geschiedenis van het terrein afgesloten: de bijzondere aanbestedingsprocedure middels de Concurrentie Gerichte Dialoog

 

Het Food Center leek lange tijd een onneembare vesting. Talloze pogingen om het gebied efficiënter in te richten, te verduurzamen en de overlast van vrachtwagens op de dwars door de stad lopende toegangswegen te verminderen strandden keer op keer. De ondernemers op het terrein verloren het vertrouwen dat er ooit nog iets zou gebeuren. De verloedering sloeg toe doordat ondernemers niet wisten waar ze aan toe waren en daardoor investeringen uitstelden. Maar nu ligt er toch een goed plan, met toekomstbestendige bedrijfsruimtes, een nieuwe woonwijk en als parel in het midden: de grote monumentale Centrale Markthal. Dit alles is mede te danken aan de manier waarop het werk is aanbesteed.

 

De gemeente koos in 2010 voor het “op de markt zetten” van een concessie voor dit gebied. Een spannende keuze, want een concessie betekent dat je als gemeente veel moet loslaten. De zoektocht ging naar private partijen die kans zagen het hele gebied te transformeren, de grondexploitatie te voeren, de markthal te restaureren en te exploiteren én het beheer van het terrein voor 25 jaar op zich te nemen. Dit met een financiële bijdrage van de gemeente van “slechts” € 20 miljoen. Er werd een voor gebiedsontwikkeling vrij nieuwe aanbestedingsvorm ingezet: de Concurrentie Gerichte Dialoog. Dat geeft de mogelijkheid om gedurende de aanbesteding met elkaar in gesprek te gaan en zo te komen tot het best mogelijke resultaat. Wel in onderlinge concurrentie: met drie partijen die parallel aan elkaar hun eigen plan optimaliseren zonder weet te hebben van de andere plannen. Voor alle partijen tijdrovend en kostbaar, maar met resultaat! Binnenkort ondertekenen het winnende consortium en de gemeente de overeenkomst voor de concessie van de herstructurering en start de uitvoering ervan.

 

De aanbesteding is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam en stadsdeel West geweest. Maar de samenwerking met de ondernemers daarbij was cruciaal. Samen met hen heeft de Gemeente het Food Center weer op de kaart gezet, de eerste stap naar een bedrijfseconomisch duurzaam terrein.

 

Voor meer informatie: www.herstructureringfoodcenter.amsterdam.nl

 

Zuidoost

De Zuidoostlob is een projectgebied tussen Omval en AMC langs de gemeentegrens van Amsterdam. In dit gebied zijn grote vernieuwingen gaande: zo komt er woningbouw, er worden oude bedrijventerreinen omgevormd en komen er nieuwe voorzieningen als grote recreatie- en uitgaanscentra en is het station vernieuwd. Aan de zuidkant bij het AMC is bovendien een Medical business park voorzien. De Zuidoostlob wordt dus een steeds belangrijker gebied voor de stad Amsterdam en de omgeving

 

Het meest noordelijk gelegen project Overamstel, gelegen bij de Omval en Amstel, voorziet in de realisatie van in totaal 4.000 woningen. Deze zijn deels in aanbouw en deels wordt er aan plannen gewerkt. Een mogelijke nieuwe locaties voor de periode na 2015 is onder andere Duivendrechtseveld. Het Duivendrechtse Veld ligt tussen Overamstel en het Arena/Amstel III Gebied. Het Arena-gebied kent veel leisure voorzieningen van regionale en landelijke betekenis. Amstel III behoort tot de grootste kantoor- en bedrijfsterreinen in de Amsterdamse regio. Het bedrijfsterrein ligt in het verlengde van de gebieden Overamstel en Duivendrechtse Veld en is aantrekkelijk voor veel bedrijven uit Almere en Utrecht. Veel landelijke en regionale hoofdkantoren zijn hier gevestigd. Het gebied telt bijna 900 bedrijven, waar meer dan 22.000 mensen werken. Er zijn in de strook langs de A2 verschillende kavels en panden bedoeld voor distributie- en/of opslagdoeleinden e.d. Amstel III is een te herstructureren gebied. As stedelijk bedrijfsterrein wordt het geïntensiveerd en versterkt, kantoren worden getransformeerd naar andere functies zoals hotel en wonen.

 

In het meest zuidelijke deel van de Zuidoostlob vinden ontwikkelingen plaats rondom het Academisch Medisch Centrum en het station Holendrecht. De belangrijkste geplande ingrepen betreffen het vernieuwen en verplaatsen van het winkelcentrum, de realisatie van een NS-station, het ontwikkelen van een zorgboulevard bij het AMC en de bouw van nieuwe woningen.


<< Terug

SKBN bestaat uit de volgende participanten: