WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al tien jaar de landelijke kennisalliantie voor de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere werklocaties. Dat doen we samen met een diverse groep participanten, partners en stakeholders. Gezamenlijk bouwen we aan kennis en relevante netwerken: we ontwikkelen en delen kennis, organiseren ontmoeting tussen alle betrokken belangen en leveren – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van onze kennis en ervaring.

Nieuws

card image

Nieuws

Business Park Amsterdam Osdorp zet stap in duurzame ontwikkeling met aanleg circulaire weg

Nieuws

Nieuws

Business Park Amsterdam Osdorp zet stap in duurzame ontwikkeling met aanleg circulaire weg

Business Park Amsterdam Osdorp heeft een circulaire weg aangelegd. Samen met aannemer KWS en adviesbureau Tauw is gekeken hoe de aanleg zo duurzaam mogelijk kon gebeuren. Bij de aanleg is alleen grond en zand uit het gebied zelf gebruikt. Dit zorgde ervoor dat er ongeveer 1.600 vrachtritten minder nodig waren van en naar het Amsterdamse bedrijvenpark, omdat circa 40.000 m3 grond niet afgevoerd hoefde te worden.

Langere levensduur

Een gebied circulair ontwikkelen vraagt maatwerk en flexibiliteit. Meestal legt een aannemer eerst de wegen aan en graaft daarna pas de sloten. Bij Business Park Amsterdam Osdorp gebeurt dit andersom, zodat zoveel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt. Zo is bij de weg die is aangelegd de zandgrond gebruikt die vrijkwam bij het graven van de sloten. Het zand is vervolgens door de aannemer vermengd met een speciaal bindmiddel. Hiervan is een fundering gemaakt van 45 cm dik, waarop het wegdek in de vorm van een dunne asfaltlaag is aangebracht. Hierdoor was er nauwelijks aanvoer nodig van materialen en heeft de weg door deze sterkere fundering een langere levensduur.

Gebiedsontwikkeling 2.0

Business Park Amsterdam Osdorp wil een toekomstbestendig bedrijventerrein ontwikkelen, dat economisch en ecologisch waarde toevoegt en legt daarom de lat hoog als het gaat om circulaire gebiedsontwikkeling. Bij het inrichtingsplan is nadrukkelijk rekening gehouden met het bestaande polderlandschap en de flora en fauna die in het gebied voorkomen. Uitgangspunt is, dat het gebied na de ontwikkeling meer plant- en diersoorten kent dan ervoor. Zo worden er dit najaar 25 iepen geplant die afkomstig zijn uit Amsterdam-Noord. De bomen krijgen hier een tweede kans.

Water en wadi’s

Daarnaast komt er veel water in het gebied: 25.000 m2 water en 20.000 m2 wadi’s. Wadi is een van origine Arabisch woord dat in Nederland gebruikt wordt als een afkorting van “Water Afvoer Drainage en Infiltratie”. Een wadi is een groene greppel, die regenwater bergt en zuivert, waarna het water infiltreert in de ondergrond. Terwijl de sloten en waterpartijen goed aansluiten bij het polderlandschap, helpen de wadi’s tegen wateroverlast en droogte. Voor vleermuizen is er speciaal een ‘vleermuizenroute’ aangelegd die is afgestemd op het natuurlijk gedrag van deze natuurlijke insectenbestrijders.

800 Nieuwe bomen

Bij de inrichting van het gebied wordt er bewust gekozen voor bepaalde bomen, struiken en planten, om het natuurlijk gedrag van de dieren te respecteren. Zo worden er meer dan 800 nieuwe bomen geplant die met hun diversiteit niet alleen zorgen voor een wisselend landschap maar ook verschillende dieren zullen aantrekken. Doordat er op een innovatieve manier wordt omgegaan met water, groen en bebouwing, verblijven mens en dier straks aangenaam in het park.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Feestelijke start bouw 2e fase bedrijventerrein Parkrijk RijswijkBuiten

Nieuws

Nieuws

Feestelijke start bouw 2e fase bedrijventerrein Parkrijk RijswijkBuiten

Op 22 november 2022 is de bouw op de eerste bedrijfskavel in de tweede fase het bedrijventerrein Parkrijk in RijswijkBuiten gestart. Wethouder Armand van de Laar was bij het slaan van de eerste paal voor de nieuwe bedrijfsruimte van Almaz Projecten B.V. aanwezig en gaf daarmee het startsein voor de bouw.

De tweede fase van bedrijventerrein Parkrijk bestaat uit zes bouwrijpe bedrijfskavels. De bedrijfsruimte van Almaz Projecten is de eerste van de zes bedrijfskavels waarop de bouw start. Almaz Projecten is opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in de aanleg van midden- en hoogspanningsnetten voor aannemers in de ondergrondse infra. Zij bouwen op het bedrijventerrein een bedrijfsruimte met kantoren van totaal circa 2.000 m2 op een perceel van ongeveer 3.600 m2.

Bedrijventerrein RijswijkBuiten ligt in de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, nabij de Laan van ’t Haantje, aan de rand van deelgebied Parkrijk. Wethouder Armand van de Laar (RijswijkBuiten): ‘Het bedrijventerrein in RijswijkBuiten biedt bedrijven uit de regio uitstekende vestigingsmogelijkheden. Ik ben blij dat de bouw van de tweede fase van het bedrijventerrein vandaag is gestart en kijk er naar uit meer bedrijven te kunnen verwelkomen op het bedrijventerrein in RijswijkBuiten. Want in RijswijkBuiten is niet alleen een goede wijk om te wonen, maar ook goed om te werken’.

Klaar voor een schone toekomst

Omdat de normen voor de uitstoot van stikstof strenger worden, heeft Almaz Projecten besloten dat partner United Mobility in het nieuwe pand een elektrificatie-unit gaat plaatsen. Hierin kunnen bedrijfswagens, minigravers en kabeltrekkers worden omgebouwd tot materieel met nul emissie. Almaz Projecten en United Mobility zijn klaar voor een schone toekomst!

De heer A. Almaz, directeur, is zeer verheugd met deze stap: “Wij zijn heel enthousiast om ons in Rijswijk te vestigen en samen met onze partner United Mobility de transitie te gaan maken naar een ’Zero Emission’ bedrijf. Dit is het startschot voor een hele mooie nieuwe periode voor onze bedrijven, de industrie en onze medewerkers”.

Duurzaamheid centraal

De koop van de grond door Almax Projecten is begeleid door AC Nielssen Advisory. De bedrijfsruimte wordt gebouwd door Biersteken. Adviseur Junior Volmer van AC-Niellsen Advisory is zeer tevreden met het bereikte resultaat: “Het proces met de Gemeente Rijswijk is erg soepel en snel verlopen en het is mooi om te zien dat kernwaarden van drie partijen hier bij elkaar komen. Met andere woorden: Duurzame plannen van de Gemeente Rijswijk, duurzame bouw door aannemersbedrijf Biersteker en duurzame ontwikkelingen bij Almaz Projecten.”

De planning is dat de nieuwe bedrijfsruimte begin derde kwartaal 2023 door aannemersbedrijf Biersteker gebruiksklaar zal worden opgeleverd aan Almaz Projecten.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

SKBN aftermovie BT event

Nieuws

card image

Nieuws

SKBN Bokaal uitgereikt aan voorzitter Theo Föllings

Nieuws

Nieuws

SKBN Bokaal uitgereikt aan voorzitter Theo Föllings

Spraakmakend, innovatief en gedurfd, dat zijn de kenmerken van degene die de gloednieuwe SKBN Bokaal in ontvangst mag nemen. Op het SKBN Jubileum op 9 december in Zwolle, werd de bokaal voor het eerst uitgereikt aan voorzitter Theo Föllings. Hij kreeg de trofee uit handen van Jan Brugman, tevens bestuurslid van de SKBN.

Brugman loofde de wijze waarop Föllings zich al jaren bezighoudt met het op de kaart zetten van onze werklocaties. Dit doet hij in zijn rol als directeur Innovatie bij Oost NL, maar de afgelopen 12,5 jaar ook als zeer bevlogen voorzitter van de SKBN. ‘Iedereen zal het met me eens zijn dat het Theo niet ontbreekt aan tomeloze energie en enrom veel kennis. Hij is niet te vatten in drie woorden, maar als het er dan drie moeten zijn dan is Theo zeker spraakmakend, zeker innovatief en vernieuwend en dat met de nodige portie durf.’

Wisseltrofee

De SKBN Bokaal is een wisseltrofee, die ieder jaar opnieuw wordt uitgereikt. De reden dat iemand de bokaal krijgt, heeft te maken met de volgende punten:

  • Hij of zij in zijn/haar dagelijkse leven bezig met bedrijventerreinen.
  • In het afgelopen jaar heeft hij/zij laten zien op een spraakmakende en innovatieve manier toekomstbestendige werklocaties mogelijk te maken.
  • Hij/zij onderscheidt zich door de manier van denken én aanpakken.
  • Hij/zij dient als voorbeeld voor de bedrijventerreinprofessional.

Föllings nam de SKBN Bokaal met veel plezier in ontvangst. Hopelijk krijgt hij voor dit eerste jaar een mooie plek op zijn bureau. Eind 2023 zal hij hem moeten overdragen aan een andere spraakmakende, innovatieve en gedurfde bedrijventerreinprofessional.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Gemeente Rotterdam zet rem op verdere teruggang ruimte voor werken

Nieuws

Nieuws

Gemeente Rotterdam zet rem op verdere teruggang ruimte voor werken

De omvang aan bedrijfsruimte in Rotterdam moet komende vier jaar minimaal gelijk blijven aan de huidige omvang. Dat besloot de Rotterdamse gemeenteraad vorige week. Bijkomende doelstelling is om 'de juiste bedrijven' zo veel mogelijk 'op de juiste plaats' te krijgen.

Het gaat om bedrijfsruimte buiten het havengebied. Volgens de cijfers uit de gemeentelijke Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is in de periode 2020-2022 de voorraad bedrijfsruimte in het stedelijk gebied met 35.000 vierkante meter gebruiksvloeroppervlakte afgenomen, staat in een toelichting bij de zogeheten ‘collegetarget bedrijfsruimte’.

In totaal hanteert het college voor de nieuwe bestuursperiode 2022-2026 vijftien college-targets die de gemeenteraad tijdens de begrotingsbehandeling vorige week donderdag 10 november vaststelde. Zo bekrachtigde de raad ook de afspraak van het college dat komende vier jaar gestart wordt met de bouw van 14.000 tot 16.000 nieuwe woningen. Juist woningbouw zet de ruimte voor economische activiteiten, die vaak op stedelijke bedrijventerreinen plaatsvinden, onder druk. Daarmee staan eveneens praktische banen in de stad onder druk.

Voor de bedrijfsruimte hanteert het college een nulmeting van 4.269.525 vierkante meter bedrijfsruimte die komende vier jaar minimaal gelijk moet blijven.

Het juiste bedrijf op de juiste plek

In de toelichting staat dat de ambitie niet puur kwantitatief is. Achterliggend doel is om voldoende beschikbare bedrijfsruimte in de wijken te houden en de kwaliteit en het gebruik van de bedrijfsruimten op industrie- en bedrijventerreinen te verbeteren. Daarvoor zet Rotterdam in op ‘het juiste bedrijf op de juiste plek’. Een belangrijk motief daarbij is dat vooral de praktisch geschoolde Rotterdammers voldoende banen dicht bij hun woning moeten kunnen vinden, aldus het college.

Het college koppelt de bedrijfsruimte-target aan sustainable development goal (SDG)-11 van de Verenigde Naties (Duurzame Steden en Gemeenschappen). ‘Iedere Rotterdammer moet toegang hebben tot werk dat past bij zijn/haar vaardigheden. Dit stimuleren we door voldoende en gevarieerde bedrijfsruimte te behouden, zowel op formele stedelijke bedrijfslocaties ... als in de wijk. Zo voorkomen we dat een grote groep Rotterdammers in de toekomst geen passend werk in de nabijheid van hun woning kan vinden bij voorkeur in sectoren die belangrijk zijn om onze stad draaiende te houden.’

Het gemeentebestuur zet in op twee soorten bedrijfsruimte:

Bedrijfsruimte in en nabij de stadswijken die nodig is om economische functies te huisvesten die de wijkeconomie ondersteunen, qua activiteiten samen kan gaan met andere stedelijke functies, bijdragen aan de economische structuur en bijdragen aan het spreiden van werkgelegenheid over de stad op korte afstand van woningen;

Grootschalige(re) bedrijfsruimte, op redelijke afstand van woningen, gesitueerd op bedrijven- en industrieterreinen voor functies die meer (milieu)ruimte en mobiliteit vergen. Hieronder valt ook ruimte die nodig is voor bedrijven die kunnen bijdragen aan de omschakeling naar een circulaire economie.

Grip op grondgebruik

Hoe het college ruimte voor werken in de stad consolideert en waar, wordt momenteel in een actieplan uitgewerkt. Op het BT Event op donderdag 10 november in Zwolle verklaarde Petra de Groene, directeur economie en duurzaam bij de gemeente Rotterdam, dat daarvoor een pallet aan instrumenten ingezet zal worden. Ze zei ook dat het nog een uitdaging is om voldoende grip te krijgen op grondgebruik. Rotterdam kent vanuit het verleden vaak ruime bestemmingen, waarmee de stad ooit bedrijven probeerde aan te trekken.

Door het succes van de Rotterdam als woonstad dreigen economische activiteiten nu uit de stad te worden verdrongen. Het realiseren van woongebouwen genereert voor ontwikkelaars momenteel een hogere opbrengst dan ruimte voor werken. Ruimte die in stedelijke centra vrijkomt door de teruggang van het winkelareaal, wordt daardoor snel getransformeerd naar wonen. Een ruim bestemmingsplan sluit dat nu vaak niet uit.

Tegelijk wordt ruimte op veel stedelijke bedrijventerreinen vaak nog onderbenut, doordat er activiteiten plaatsvinden die zich in de eerste plaats goed kunnen verhouden met andere (centrum)stedelijke functies. Maar dat moet er wel betaalbare ruimte zijn.

Bedrijven naar de binnenstad

Tijdens het seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ die vakblad BT met de SBKN begin juli organiseerden, vertelde beleidsadviseur Esther Roth al dat de gemeente Rotterdam stuurt op het borgen van betaalbare ruimte (onder 100 euro per vierkante meter) voor bedrijvigheid in het centrum van de stad, en er een fonds is ingericht voor ‘vitale kerngebieden’ waarmee de gemeente panden op cruciale locaties kan aankopen en zo regie houdt op de invulling van die panden.

In het nieuw te ontwikkelen woon-werkgebied ZoHo nabij het oude station Hofplein, heeft de helft van de commerciële ruimtes inmiddels een gemaximeerde prijs waarvan 80 procent maximaal 100 euro en 20 procent maximaal 70 euro per vierkante meter. Het nabijgelegen Schiekadeblok wordt niet gesloopt, maar grotendeels herontwikkeld met ruimtes die voor minimaal vijftien jaar als bedrijfsruimte beschikbaar blijven, aldus Roth in juli.

Foto: Studio Roosegaarde & Keilewerf. Fotocredit: Iris van den Broek

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Stroomnet in Flevoland zo goed als vol

Nieuws

Nieuws

Stroomnet in Flevoland zo goed als vol

Netbeheerder TenneT heeft vandaag gemeld dat in een groot deel van Nederland sprake is van zogeheten netcongestie. Dit betekent dat het stroomnet zo vol zit dat er weinig tot geen ruimte is voor nieuwe aansluitingen. De zuidelijke en oostelijke Flevopolder valt in het gebied waarvoor TenneT de melding doet. Het gaat vooral om grotere aansluitingen voor bedrijven en instellingen zoals scholen en ziekenhuizen. Particulieren kunnen nog wel aangesloten worden.

De mededeling van TenneT heeft grote gevolgen voor de toekomstige ontwikkeling van Flevoland.

Actie noodzakelijk

Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Energie is noodzakelijk voor de groei van Flevoland. Onze ondernemers hebben het nodig voor hun productie. Onze inwoners hebben het nodig voor hun huizen, hun vervoer en voor alle voorzieningen die het leven aangenamer maken. Dat het stroomnet nu vol raakt, is niet iets wat in een paar maanden is opgelost. Dit vraagt om flinke ingrepen. Als provincie willen we dan ook alles doen om er voor te zorgen dat dit probleem zo snel mogelijk wordt aangepakt. Daarom zullen wij dit ook actief, samen met andere provincies, aankaarten bij het Rijk. Daar liggen, wat ons betreft, de beste kansen voor een goede oplossing. Om deze problemen op korte termijn het hoofd te bieden hebben we samen met het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en de bedrijvenkringen en VNO-NCW Flevoland een taskforce opgezet waar specialisten praktische ondersteuning geven aan ondernemers.”

Levering en teruglevering

Het stroomnet zit aan haar grenzen wat betreft de ruimte voor nieuwe aansluitingen. Volgens TenneT kunnen er nog steeds aanvragen worden ingediend. Zij komen dan op een wachtlijst te staan. Het is nu wettelijk zo geregeld dat degene die zich het eerste meldt, ook het eerste wordt aangesloten. Door de Energiewet aan te passen, zou door de provincies de mogelijkheid worden gegeven om strategische keuzes te maken. Bijvoorbeeld om een ziekenhuis voorrang te geven in plaats van een supermarkt. Op dit moment is er op het net nog wel ruimte om duurzame stroom terug te leveren. Zo zijn de aansluitingen voor de (nog te ontwikkelen) windparken in Flevoland al gereserveerd op het stroomnet en kunnen deze parken gewoon doorgaan.

 

Lees verder