WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al 13 jaar het landelijk netwerk van publieke, semipublieke en private partners die zich bezighouden met ruimte voor werken. Onze stichting streeft naar een optimale regionale economie, waarbij voldoende en duurzame ruimte voor werken onontbeerlijk is.

Dit willen we bereiken door op een onafhankelijke manier kennis te delen, te bundelen en te ontwikkelen. Binnen én buiten ons netwerk. Er worden jaarlijks tientallen ontmoetingen georganiseerd met relevante kennisdeling en we leveren – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van onze kennis en ervaring. We zijn daarmee het centrale, onafhankelijke verzamelpunt voor alle ontwikkelingen rondom fysieke werklocaties.

LEES HIER ONZE PROPOSITIE
Event
Dilas Kennisbijeenkomst - 'Hoe sorteert logistiek voor op nieuwe ruimtebehoefte?'
Dilas Kennisbijeenkomst - 'Hoe sorteert logistiek voor op nieuwe ruimtebehoefte?'

Aan de hand van best practices en een paneldiscussie wordt tijdens het Dilas-kennisevent antwoord gegeven op de vraag hoe de organisatie van stadslogistiek op de schop moet onder invloed van de zero-emissie zones. Voor wat betreft het ruimtevraagstuk vereist dit dat alle betrokken gemeentes, provincies, investeerders/ontwikkelaars en bedrijven (logistiek, dienstverleners en verladers) samen meer moeten doen met minder ruimte. Dit betekent dat gemeentes, provincies en bedrijven elkaar nog meer zouden moeten opzoeken in het gesprek over mogelijke oplossingen – zoals inzetten op bundelen, functiemenging en de opzet van (whitelabel) stadshubs - en de praktische uitvoering daarvan met als uitgangspunt voor de markt dat op gebiedsniveau moet worden geacteerd in plaats van alleen het gebouw. Picnic breidde de afgelopen jaren flink uit in Nederland. Hub na hub opende de online supermarkt bij steden door heel Nederland. De teller staat inmiddels op rond de 64 hubs. Hoe de online supermarkt dit voor elkaar kreeg, in een tijd dat ruimte voor last-mile logistiek extreem schaars was in en rondom steden, legt Hans Eijkman van Picnic uit tijdens dit kennisevent. Youssef Zouhair, fulfilment manager bij IKEA Nederland, zal zich naast Picnic, ook aansluiten. Over het hoe en waarom de Zweedse meubelgigant op dit moment zijn 13 winkels in Nederland ombouwt tot fulfilment centra als onderdeel van de strategie om in 2025 volledig uitstootvrij te bezorgen. Tijdens deze kennisbijeenkomst staan onder meer de volgende vragen centraal: Wat levert in ketens denken op dus niet alleen op gebouw- maar ook gebiedsniveau op? Wat is de meerwaarde van nóg intensiever samenwerken met gebruikers door projectontwikkelaars en beleggers? Hoe gaan we redeneren in kansen, in plaats van onmogelijkheden, waar het gaat om mixed-use oplossingen in steden? Programma 15.30 - 16.00 uur - Inloop 16.00 - 16.30 uur Het lastmile en hub concept van Picnic, Hans Eijkman, supply chain operations manager bij Picnic 16.30 - 17.00 uur Over het hoe en waarom de Zweedse meubelgigant op dit moment zijn 13 winkels in Nederland ombouwt tot fulfilment centra als onderdeel van de strategie om in 2025 volledig uitstootvrij te bezorgen. Youssef Zouhair, fulfilment manager bij IKEA Nederland. 17.00 - 17.30 uur - Paneldiscussie Kansen noodzaak van mixed-use en whitelabel voor logistiek vastgoed in de stad, is er voor beide oplossingen een business case? 17.30 - 18.30 uur – Borrel en happen MELD JE HIER AAN  

18-04-2024
Nieuws
Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West
Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West

Vanochtend tekenden 15 partijen de intentieovereenkomst voor de realisatie van een Smart Energy Hub op bedrijventerrein Binnenhaven TPN-West in Nijmegen. Door de beschikbare energie slimmer te benutten werken ze samen aan een oplossing voor netcongestie. Met doordachte regie kan op momenten dat energie schaarser wordt een goede verdeling van de wel beschikbare stroom worden gerealiseerd. De ondernemers van de Binnenhaven hebben met elkaar een Energieplan gemaakt voor de ontwikkeling van een Smart Energy Hub, waarin zij er in het collectief voor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende energie voor iedereen beschikbaar is. Met het ondertekenen van de intentie overeenkomst zetten ze de stap naar realisatie van een lokaal energiebedrijf. Rob Ruhl, voorzitter bedrijvenvereniging TPN-West: ‘Samenwerking is erg belangrijk om het probleem op te lossen’. Lokale koppeling tussen producent en afnemers Lokale koppeling is een sleutelwoord in de realisatie. In de Binnenhaven gaat het om het koppelen van vraag en aanbod op het gebied van elektriciteit, waarin zowel lokaal opgewekte energie als beschikbare netcapaciteit een rol spelen. Maar ook opslag in batterijen of waterstof en het vervangen van gas intensieve processen door warmtelevering spelen een rol.   Vandaag een mijlpaal, morgen klaar? De ondernemers van de Binnenhaven zijn koplopers en steken hun nek uit. Voordat er een energiebedrijf is opgericht moet er nog een heleboel werk worden verzet. Lokaal, regionaal én landelijk. Wetgeving sluit nog niet overal aan, de netbeheerders Alliander en TenneT zitten met een complexe situatie, waarin we met elkaar een passende oplossing hebben te vinden.  Een innovatieve samenwerking De samenwerking rond de Binnenhaven van ondernemers, overheid en onderwijs is innovatief.  Marieke Butterhoff, procesregisseur: ‘In de Binnenhaven banen we het pad en ontwikkelen we een oplossing voor netcongestie die straks ook op andere delen van TPN-West of op andere bedrijventerreinen in de regio toegepast kan worden. Samen gaan we de uitdaging aan en iedereen pakt daarin zijn rol.’ Over Smart Energy Hubs Binnenhaven TPN-West is een van de tien pilotlocaties in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs, dat lokale energieopwekking, opslag en gebruik stimuleert. Dit initiatief wordt geleid door provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL, met als doel collectieve afspraken te maken tussen bedrijven om het bestaande net slimmer te benutten.  Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘In Gelderland slaan overheden en ondernemers de handen ineen om netcongestie tegen te gaan. Het stroomnetwerk kan de groeiende vraag naar elektriciteit niet aan. Met de Smart Energy Hubs zetten we bedrijventerreinen weer onder stroom.’ De deelnemende partijen in de Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West zijn: DAR, EKI Rubber&Foam, Derks GWW, Duynie Group,  European Metal Recycling, Hyster-Yale Group, De Klok Logistics, Koole Terminals, ARN Energieafvalcentrale, Engie, Bedrijvenvereniging TPN-West, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Oost NL, HAN University of Applied Sciences.

04-04-2024
Nieuws
Onderzoek: BIZ kan springplank zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein
Onderzoek: BIZ kan springplank zijn voor verduurzaming van het bedrijventerrein

In opdracht van minister Adriaansens (EZK) hebben prof. mr. dr. Arjan Schep (Erasmus School of Law) en dr. Cees-Jan Pen (Fontys Hogeschool) onderzoek gedaan naar welke rol het instrument BIZ speelt bij de organisatiegraad op bedrijventerreinen en bij de verduurzaming van bedrijventerreinen. Uit het onderzoek blijkt dat voor het realiseren van maatschappelijke doelstellingen waarbij het initiatief en het grootste belang van het behalen ervan bij de overheid ligt, is de BIZ-regeling niet bedoeld en ook niet geschikt. Dit vraagt om andere type instrumenten waarbij de overheid meer verplichtend optreedt. Download hier het onderzoek 'Investeren in het organiserend vermogen en de verduurzaming van bedrijventerreinen met behulp van bedrijveninvesteringszones' De BIZ is de enige specifieke wettelijke en landelijk geldende regeling die faciliteert dat de gemeente en ondernemers periodiek afspraken maken over de verbetering van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van een bedrijventerrein. De totstandkoming van een BI-zone leidt volgens de onderzoekers tot: - organisatievorming; - een planmatige aanpak voor meerdere jaren, neergelegd in een activiteitenplan; - actief op zoek gaan onder de pandeigenaren en/of ondernemers naar draagvlak voor gewenste activiteiten en gezamenlijke investeringen. Uit het onderzoek blijkt dat de BIZ een springplank kan zijn voor het verwezenlijken van duurzaamheidsambities. De organisatie is op orde, er is veelal een parkmanagementorganisatie of parkmanager betrokken die de planvorming en ambities op het gebied van verduurzaming kan begeleiden. Ook zijn er lopende afspraken met de gemeente over het gebied. De BIZ is dus voorwaardenscheppend en kan een aanjaagfunctie vervullen bij de verduurzaming van het bedrijventerrein. De maatschappelijke urgentie op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit biedt kansen op bedrijventerreinen doordat synergie mogelijk is wanneer ondernemersbelangen samenvallen met de overheidsbelangen. Daarvoor is nodig dat bedrijventerreinen zich organiseren en de basis op orde hebben. Een BI-zone kan daarvoor een platform bieden. Met het onderzoek en een kamerbrief reageert minister Adriaansens (EZK) op het advies 'Samen Werken: kiezen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen' van de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli). Dit advies gaat over hoe de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn te versnellen. Klik hier om de kamerbrief te lezen met de kabinetsreactie op het Rli-advies Samen Werken.   Beeld: iStock - bortescristian

03-04-2024