AGENDAOVERZICHT

card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Nieuws

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Businesspark Flight Forum, Vliegbasis Eindhovengemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc.

Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is nu mogelijk!

Voor programma en tickets: www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Event

27-10-2021
Provada 2021 - Succesvolle herontwikkeling bedrijventerreinen

Nieuws

27-10-2021

Provada 2021 - Succesvolle herontwikkeling bedrijventerreinen

Ontmoet SKBN tijdens de Provada. In deze sessie - georganiseerd door Buck Consultants International - maak je kennis met de ontwikkelingen op de Plaspoelpolder.

Herontwikkeling van (delen van) bedrijventerreinen is voor de toekomstkracht van bedrijven én de stedelijke economie cruciaal. Vaak is er echter sprake van een (korte termijn) financieel tekort, terwijl het herontwikkelingsproject wél duidelijk economische voordelen (groei van bedrijven en werkgelegenheid) én positieve maatschappelijke effecten heeft in de vorm van een toekomstbestendige bedrijvenlocatie met een duurzame inrichting en ruimte voor energietransitie.

Een brede organisatie van het proces, samenwerking met vastgoedpartijen én risicodragende cofinanciering door overheden moeten en kunnen in plaats komen van langdurige processen en subsidies. Maar hoe kan dat in de praktijk?

In deze sessie worden drie praktijkvoorbeelden toegelicht door betrokkenen, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie staat onder leiding van Paul Bleumink, managing partner van Buck Consultants International.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 - 15.15 uur Anders organiseren en financieren van herontwikkeling
Herontwikkeling van bedrijventerreinen komt van de grond door kansenzones binnen terreinen af te bakenen. In zo’n kansenzone ontwikkelen bedrijven in het gebied, ontwikkelaars/beleggers en de gemeente samen haalbare plannen. Wat zijn de succesfactoren? Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International.

15.15 - 15.30 uur Deventer pakt het integraal op samen met ondernemers
De gemeente Deventer werkt in het programma Toekomstbestendige Bedrijventerreinen Deventer 2030’ (TBBTD) intensief samen met ondernemers. Menno ten Heggeler, projectleider TBBTD geeft een toelichting op die samenwerking met concrete voorbeelden op grote terreinen zoals Bergweide en Kloosterlanden.

15.30 - 15.45 uur Er is iets moois gaande op de Plaspoelpolder
Plaspoelpolder kent met name in het Middengebied verouderd vastgoed. Maar er is weinig leegstand en recent worden panden en kleinere deelgebieden herontwikkeld. Ivar van der Drift (Industrieschap Plaspoel Polder) en Armand van de Laar (wethouder Gemeente Rijswijk) vertellen aan de hand van de plankaart van het gebied wat er aan vernieuwingen plaatsvindt. Er is sprake van een kentering in de markt, doordat ontwikkelaars/beleggers panden en kavels opkopen, om die opnieuw als bedrijfsruimtes in de markt te zetten. Waar nodig zet het Industrieschap ook haar eigen vermogen in. 

15.45 - 16.00 uur Herontwikkeling van brownfields is een must in het logistiek knooppunt Venlo
Er zijn in Venlo in de afgelopen tien jaar veel gronden uitgegeven aan grote logistieke bedrijven. Tegelijkertijd zijn er ook verouderde locaties, zoals in Belfeld. Erwin Boom (wethouder gemeente Venlo) en ontwikkelaar René Geujen (NextLevel Development) gaan in op de succesvolle herontwikkeling van zo’n brownfieldlocatie in Belfeld. Wat waren de knelpunten, hoe heeft het samenspel tussen gemeente en ontwikkelaar zich ontwikkeld en welke lessen kunnen daaruit voor andere brownfields worden afgeleid?

16.00 – 16.15 uur Discussie met panel en met de zaal
De inleiders vormen het panel van deskundigen, dat onder leiding van moderator Paul Bleumink ingaat op vragen vanuit de zaal.

Meer informatie

 • Datum: Woensdag 27 oktober 2021
 • Tijd: 15:00 - 16:15 uur
 • Organisatie: Buck Consultants International in samenwerking met Provada
 • Locatie: RAI, Amsterdam – Zaal E107

NB: Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden, koop je toegangsbewijs via deze link.

 

Lees verder
card image

Event

26-10-2021
Provada 2021 - Stedelijke functiemenging in de praktijk

Nieuws

26-10-2021

Provada 2021 - Stedelijke functiemenging in de praktijk

Ontmoet SKBN tijdens de Provada. In deze sessie - georganiseerd door Buck Consultants International - is Theo Föllings (voorzitter SKBN) panellid.

De stad is om te wonen, te winkelen, te genieten van cultuur, onderwijs te volgen .... én om te werken. Met alle ruimteclaims op tafel - woningbouw voorop - lijken ruimtezoe-kende bedrijven straks nauwelijks plaats te kunnen vinden in steden. Maar bedrijven willen óók graag in de stad zitten: nabij personeel, openbaar vervoer-knooppunten, gelijksoortige bedrijven en lokale markt.

Functiemenging biedt kansen, als instrument om te vernieuwen, te verlevendigen, te intensiveren en synergie te bereiken. Niet als doel op zichzelf, want soms zijn combinatiemogelijkheden beperkt of is er een sterke logica om juist één functie dominant te laten blijven.

In deze sessie worden 2 praktijkvoorbeelden gepresenteerd met aandacht voor haalbaarheid, succes- en faalfactoren, en organisatie van het proces, gevolgd door een interactieve discussie met experts en aanwezigen. De sessie wordt geleid door Marcel Michon, managing partner van Buck Consultants International (BCI).

Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 - 14.15 uur Functiemenging op basis van heldere afwegingen
Hoe komen steden en de vastgoedsector tot een goede afweging van wonen, werken en voorzieningen op diverse typen werklocaties in een stad en tot welke typen werkmilieus en mengvormen van wonen en werken leidt dat Paul Bleumink, managing partner Buck Consultants International.

14.15 - 14.30 uur Verkleuren van een binnenstedelijk bedrijventerrein heeft ook gevolgen voor de ontwikkeling van omliggende gebieden
In Spoorzone Oost in Arnhem worden complexe opgaven van wonen en werken opgelost in een ruimer gebied. Gielijn Blom en Heleen Sauer, beiden senior beleidsadviseur bij de gemeente Arnhem, presenteren de herontwikkeling/transformatie van bedrijventerrein Rijnpark naar een nieuwe woon/werkomgeving. Die forse ingreep vraagt om versnelde herontwikkeling van verouderde bedrijventerreinen en de ontwikkeling van een nieuwe haven voor bedrijven in de directe omgeving van Rijnpark.

14.30 - 14.45 uur Maakindustrie in de stad
Rotterdam Makersdistrict combineert wonen en werken in MerweVierhavens (M4H). Dat betekent kleinschalige maakindustrie inpassen naast wonen en voorzieningen. Harriët Sinnige, manager vastgoed van de Port of Rotterdam, geeft het belang van M4H aan voor het versnellen van de transities in de haven, stad en regio. Innovatieve maakbedrijven zijn daarvoor cruciaal en zij willen in een inspirerende werkomgeving gevestigd zijn. Daarvoor biedt M4H de (ontwikkel)ruimte.

14.45 – 15.15 uur Discussie met panel van deskundigen en met de zaal
Vragen uit de zaal worden beantwoord door een panel van deskundigen, bestaande uit de inleiders, Theo Föllings (voorzitter van SKBN) en Jordi Hubers (senior adviseur Buck Consultants International). Het goed invullen van stedelijke functiemenging is de grote uitdaging voor de komende jaren, want ook maak- en handelsbedrijven horen bij en in de stad. Hoe lossen we de knelpunten op?

Meer informatie

 • Datum: Dinsdag 26 oktober 2021
 • Tijd: 14:00 - 15:15 uur
 • Organisatie: Buck Consultants International in samenwerking met Provada
 • Locatie: RAI, Amsterdam – Zaal E107

NB: Aan deelname aan de Provada zijn kosten verbonden, koop je toegangsbewijs via deze link.

 

Lees verder
card image

Event

20-10-2021
Summerschool Bedrijventerreinen grijs en grauw? Maak ze groen-blauw!

Nieuws

20-10-2021

Summerschool Bedrijventerreinen grijs en grauw? Maak ze groen-blauw!

Denk je aan bedrijventerreinen, denk je waarschijnlijk niet direct aan groen. En dat is een gemiste kans. Groene bedrijventerreinen zijn niet alleen fijn voor bloemetjes en bijtjes en beter voor de gezondheid van de werknemers, maar vergroening is ook economisch aantrekkelijk. Hoe zorg je ervoor dat bedrijventerreinen en gemeentes de kansen van vergroening gaan zien? Doe mee aan de summerschool op 18, 19 en 20 oktober 2021.

Waar gaat het over?

Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat en de economie van steden. Een groot deel van het stedelijke bedrijfsleven vindt hier plaats. Maar ze nemen ook 10 tot 20 procent ruimte van een stad in. Uit onderzoek blijkt dat bedrijventerreinen voor slechts 1 procent van hun oppervlakte bestaan uit groen-blauwe structuren, denk aan bomen, vaste planten, gras, sloten of poelen. En 90 procent van de daken van bedrijfspanden zijn onbenut, terwijl hier kansen liggen voor groene daken of zonnepanelen. Er valt dus nog veel te winnen op gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie.

Bovendien werkt bijna een derde van de werkende bevolking op een bedrijventerrein. Volgens onderzoek is groen belangrijk voor de vitaliteit van werknemers, omdat het onder andere beweging stimuleert.

Maar hoe zorg je ervoor dat iedereen het belang van de groen-blauwe transitie gaat zien? Hoe maak je de maatschappelijke meerwaarde van groen-blauwe bedrijventerreinen inzichtelijk en zorg je ervoor dat de transitie wordt versneld en iedereen hierin meegaat?

Tijdens deze summerschool dagen we jou uit om hierover na te denken. Je gaat 3 dagen lang in multidisciplinaire teams aan de slag met de vraag:

Welke kansen en uitdagingen biedt het vergroenen en klimaat adaptief maken van bedrijventerreinen en hoe zorg je ervoor dat groen het nieuwe economische normaal wordt en zo de vitaliteit van de werknemers op bedrijventerreinen wordt versterkt?

Waarom meedoen?

 • Leer hoe je groen en economie met elkaar kunt verbinden;
 • Ontwikkel je professionele en persoonlijke skills;
 • Maak kennis met hoe gemeentes, provincies en bedrijventerreinen werken en ontmoet een onwijs interessant netwerk van bedrijven en stakeholders;
 • Omdat je graag de leefomgeving een groener en gezonder wil maken;
 • Omdat je graag bezig bent met inhoudelijke en vernieuwende onderwerpen;
 • Omdat je interessante mensen wil leren kennen;
 • En drie dagen plezier met hen wil hebben.

Voor wie?

Ben je: HBO / WO, studerend of net aan het werk

Voor economisten, vastgoedkenners en urbanisten
Vind jij duurzaamheid belangrijk, maar wil je ook impact maken? En zie je welke businesskansen vergroening en verduurzaming oplevert? Doe dan mee aan deze summerschool! Je leert in een team met studenten uit andere disciplines hoe je groen economisch aantrekkelijk maakt . En hoe economie en ecologie elkaar niet hoeven uit te sluiten.

Voor duurzaamheidsfanaten en groenspecialisten
Vind jij een groene leefomgeving belangrijk? En wil jij die grijze betonblokken het liefst omtoveren tot een groen en duurzaam walhalla? Doe dan mee aan deze summerschool en denk mee hoe je bedrijventerreinen groen kunt ontwikkelen én beheren. Bedenk hoe gemeentes en bedrijventerreinen samen de uitdagingen en kansen van een duurzame leefomgeving gaan oppakken.

Voor sociologen en gezondheidsexperts
Een groene leef- en werkomgeving is belangrijk voor de gezondheid van de gebruikers. Het nodigt uit om meer te bewegen  en het is bewezen dat uitzicht op groen je productiever maakt. Maar hoe overtuig je grondeigenaren ervan dat het belangrijk is om in een groene leefomgeving te investeren? Bedenk tijdens deze summerschool samen met je team oplossingen voor een groenere leefomgeving.

Je bent geschikt als je begrijpt dat er voor ingewikkelde problemen geen eenvoudige antwoorden volstaan. En soms ook wel. Je hebt een achtergrond in ruimtelijke ordening, planologie, sociologie, sustainable studies, groen, toerisme, gezondheidswetenschappen, geo design, economie, of iets anders interessants, want verder out-of-the-box is ook welkom. Wij zijn blij met omdenkers en dwarskijkers.

Deze summerschool wordt georganiseerd door Kennislab voor Urbanisme in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, Stichting Steenbreek en SKBN.

Lees verder
card image

Event

12-10-2021
Kennisbijeenkomst PHB/SADC: Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?

Nieuws

12-10-2021

Kennisbijeenkomst PHB/SADC: Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?

Wat kunnen we van hen leren, en welke vragen wil je stellen?

Energietransitie op bedrijventerreinen. Dat is iets wat veel ondernemers en gemeenten wel willen. Immers, gezamenlijk staan we voor de grote opgave van de energietransitie in Nederland en ook bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol.

Maar hoe doe je dat? Energie besparen, duurzaam opwekken van energie en eventueel opslag van duurzame energie in een gebied waar allerlei ondernemers zijn gevestigd? En wat kost dat dan? Kun je als ondernemer ook kosten besparen en wat levert het financieel en maatschappelijk (CO2-reductie) op?

PHB organiseert 12 oktober de (gratis) hybride kennisbijeenkomst ‘Waar staan de pioniers van de energietransitie op bedrijventerreinen?’. Hieronder informatie over het programma en het aanmelden.

In MRA-regio zijn er twee initiatieven die al grote stappen hebben gezet in de energietransitie op bedrijventerreinen: GreenBiz IJmond en SAENZ. Zij hebben al diverse projecten uitgevoerd en van de provincie Noord-Holland subsidie gekregen om andere initiatieven op te zetten en uit te werken. Onderdeel van de ondersteuning van de provincie is dat beide initiatieven hun kennis en ervaring delen.

Daarom organisereert PHB op 12 oktober deze bijeenkomst. Ze doen dit door middel van interactieve sessies waardoor er ook volop de gelegenheid is om vragen te stellen. Dus bereid je vragen voor en vraag om advies. Samen proberen we de kansen en knelpunten van de energietransitie voor bedrijventerreinen op tafel te krijgen.

Programma (onder voorbehoud)

15.00 uur            Inloop en ontvangst

15.30 uur            Start fysieke bijeenkomst en online uitzending
15.30 uur            Opening door Frank Voorbergen (adviseur PHB)
15.35 uur            Introductie door Tom Grootjen, SAENZ
15.45 uur            Introductie door Jan Boudesteijn, GreenBiz IJmond
15.55 uur            Panel 1 o.l.v. Frank Voorbergen met interactie met deelnemers in de zaal met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Sale Wiersema (PHB) en Dennis Meerburg (PHB)

 • Welke kansen en knelpunten liggen er met betrekking tot energiebesparing, duurzame opwek en opslag van duurzame energie? Waar lopen ondernemers tegenaan bij het versnellen en opschalen? Wat zijn oplossingen die goed werken?
 • Met welke partij(en) kunnen knelpunten en oplossingen worden aangepakt zodat die versnelling en opschaling wel tot stand komt?
 • Welke subsidies zijn mogelijk, en hoe kunnen verschillende subsidies (provincie, gemeentelijke overheid) worden gestapeld?
 • Welke ervaringen zijn er met lokale opslag (batterijen, accu’s) gericht op collectieve opslag c.q. opslag op bedrijfsniveau?
 • Beantwoording specifieke vragen van deelnemers uit de zaal

16.25 uur            Conclusies en aanbevelingen uit panel 1 discussie, door Frank Voorbergen
16.30 uur            Panel 2 o.l.v. Frank Voorbergen met Tom Grootjen, Jan Boudesteijn, Frank van de Lustgraaf (gemeente Amsterdam),     Boris Alers (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied) en René Kroese (Liander)

 • Welke rol kunnen de gemeenten en de Omgevingsdienst spelen in de informatie over de mogelijkheden, verplichtingen en het oplossen van knelpunten in verduurzaming?
 • Welke rol kan de gemeente spelen in het faciliteren van ondernemers?
 • Hoe kunnen de belangen van de ondernemers en de (soms andere) vastgoedeigenaren worden samengebracht?
 • Hoe richt je een lokaal energieplatform op en welke samenwerkingsverbanden zijn er mogelijk?

17.00 uur            Samenvatting
17.05 uur            Mededelingen

 • Vragenuurtje PHB, SAENZ en GreenBiz IJmond
 • Status onderzoek ‘Energiepotentie bedrijventerreinen’ door Frans van der Beek

17.15 uur            Einde online uitzending
17.15 uur            Netwerkborrel
18.00 uur           Einde

Datum, tijd en wijze

Dinsdag 12 oktober, 15.30 – 18.00 uur (online 17.15 uur)

Hybride bijeenkomst
Deze bijeenkomst is hybride. Dat betekent dat je de bijeenkomst zowel fysiek als online kunt bijwonen. Wij adviseren je echter fysiek aanwezig te zijn zodat je zowel tijdens de panelsessies jouw vragen kunt stellen en achteraf nog van gedachten kan wisselen met de andere aanwezigen.

Locatie fysieke bijeenkomst
C-Bèta

Rijnlanderweg 916
2132 MN  Hoofddorp

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen.

Coronatoegangsbewijs
De geldende coronatoegangsrichtlijnen worden gevolgd. Dat betekent dat je toegang kunt krijgen tot het fysieke event als je jouw vaccinatiebewijs (corona-app), herstelbewijs of een negatieve testuitslag via testen voor toegang kunt overleggen. Neem ook je ID mee.

Aanmelden fysieke bijeenkomst
Je kunt je aanmelden voor de fysieke bijeenkomst door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, o.v.v. AANMELDING FYSIEKE KENNISBIJEENKOMST PHB. Vergeet niet je coronatoegangsbewijs en ID mee te nemen.

Aanmelden online bijeenkomst
Je kunt je aanmelden voor de online bijeenkomst door een mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl, o.v.v.. AANMELDING ONLINE KENNISBIJEENKOMST PHB. Daags van te voren ontvang je van ons een link naar de uitzending.

Over GreenBiz IJmond

GreenBiz IJmond is een vereniging voor en door ondernemers, die ondernemers en gemeenten helpt met het verduurzamen van hun bedrijf en het bedrijventerrein. Dit betekent dat zij zich richten op de thema’s energie besparen, duurzame energie opwekken inclusief een lokaal energie platform, educatie en circulaire economie.
In verschillende gemeenten zijn zogenoemde GreenBiz Deals getekend. Dit zijn Beverwijk, Uitgeest, Velsen en Heemskerk. Inmiddels hebben meer dan 60 ondernemers in verschillende gemeenten de GreenBiz Green Deal getekend. Hieruit blijkt de samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven zijn vruchten af te werpen om gezamenlijk de CO2 reductie- en energieverbruik- te verlagen. Doel is om dit verder uit te breiden/ op te schalen.

Over SAENZ

SAENZ is een coöperatieve vereniging van, voor en door ondernemers. Opgericht in 2016. De aangesloten bedrijven zijn uitsluitend bedrijven gevestigd in Wormerveer op de bedrijventerreinen Noorderveld en Molletjesveer. Sinds 2020 kunnen ook bedrijven zich aansluiten die gevestigd zijn op de aangrenzende bedrijventerreinen in Wormer en Assendelft-Noord.
Doelstellingen van de vereniging zijn:

Gezamenlijke inkoop (exploitatievoordeel te realiseren voor de aangesloten leden)
Ondersteuning leden bij duurzaamheidsvraagstukken
Het realiseren van een lokaal energie platform waarbij lokaal opwek gekoppeld wordt aan lokaal verbruik gericht op de zakelijke markt.

Over PHB

PHB is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsovereenkomst van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten, omgevingsdiensten en de Vervoerregio Amsterdam.

Lees verder
card image

Event

28-09-2021
Inspiratiebijeenkomst Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen

Nieuws

28-09-2021

Inspiratiebijeenkomst Realistisch verduurzamen van bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen verduurzamen, welke ondernemer wil dat niet? Zonnepanelen op het dak brengen je energierekening omlaag. Klimaat-adaptieve maatregelen, zoals wateropvang en groenvoorzieningen, voorkomen dat je installaties vastlopen door hittestress. Én al die activiteiten zorgen voor een gezonde leefomgeving.

Het ondernemerschap op bedrijventerreinen levert een grote bijdrage aan de Nederlandse economie. Bedrijventerreinen moeten toekomstbestendig ingericht worden, met aandacht voor duurzame mobiliteit, energiebesparing en circulariteit. Maar hoe pak je dit aan op een realistische manier? Over dit thema organiseren het netwerk Groene Groeiers van VNO-NCW en MKB-Nederland en IVN, het instituut voor natuureducatie, een inspiratiebijeenkomst op 28 september van 16.00-19.00 uur.

Tijdens het programma is het mogelijk deel te nemen aan een rondleiding over het terrein onder leiding van Dave Heesakkers (vastgoedbedrijf Next Level) en Rene Geujen (Provincie Zuid-Holland).

Inspirerende sprekers

 • Jelle de Jong, algemeen directeur IVN
  ‘Wat weten ze bij de High Tech Campus of Schiphol Trade Park over vergroenen wat wij nog niet weten?’ Jelle licht het project ‘Vergroenen bedrijventerreinen’ toe, waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan bij het Nationale Groeifonds.
 • Groene groeier Marc van der Heijden, oprichter van Bee in Balance. Hij plaatst bijenkasten en ecosystemen op bedrijventerreinen. Samen met liftenproducent Kone zal hij uitleggen wat de meerwaarde voor ondernemers is.
 • Gedeputeerde Willy de Zoete gaat in op het provinciaal beleid voor het verduurzamen van bedrijventerreinen. De provincie Zuid-Holland loopt daarin voorop.
 • Audrey Keukens, voorzitter van VNO-NCW West, zal meer vertellen over het belang van het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op bedrijventerreinen.

Van harte welkom zijn ondernemers met een pand of fabriek op een bedrijventerrein in Nederland, vastgoedbedrijven, groene groeiers, parkmanagers en medewerkers van werkgeversorganisaties, provincies en gemeenten.

Wanneer: 28 september
Waar: Klappolder 1 2665 LP Bleiswijk
Tijd: 16.00- 19.00 uur

Aanmelden

Meld je aan via dit aanmeldformulier.

Lees verder
card image

Event

22-06-2021
Studiereis 2021 - Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen

Nieuws

22-06-2021

Studiereis 2021 - Bijdragen aan maatschappelijke waardecreatie door bedrijventerreinen

Dit jaar organiseerden we de studiereis in de vorm van een digitale excursie. De digitale studiereis met het thema ‘Bijdragen aan maatschappelijke waard-creatie door bedrijventerreinen’ vond plaats op 22 juni van 10.00 – 11.30 uur.

 

Via deze link kunt excursie terugkijken

 

Jaarlijks organiseert SKBN een rondje langs de velden bij verschillende bedrijventerreinen om zo een kijkje in de keuken te krijgen van wat er speelt in de praktijk bij Nederlandse bedrijventerreinen. Door de beperkingen rondom corona was het niet verstandig om op dat moment bedrijventerreinen te bezoeken. Wel willen gemeenten, overheden, bedrijven, professionals en parkmanagers inspiratie opdoen en leren van elkaar. We hebben een nieuw concept uitgewerkt waardoor we jullie online konden meenemen op excursie langs drie verschillende bedrijventerreinen.

Waar naar toe?

Het SKBN-busje reist in totaal 418 kilometer met als startpunt de SKBN-locatie in Utrecht. We bezoeken drie heel verschillende bedrijventerreinen: Plug-in City op Strijp S in Eindhoven, businesspark Waarderpolder in Haarlem en Laarberg in Groenlo. Ieder terrein heeft te maken met eigen kansen en uitdagingen, maar ze zijn allemaal bezig met de vraag: Hoe maak je een bedrijventerrein toekomstbestendig en hoe draag je als bedrijventerrein bij aan de maatschappij?

Onze gasten

Naast de excursie voeren we verdiepende gesprekken over relevante SKBN thema’s, zoals energietransitie, circulariteit en groen-blauw. De verdiepende gesprekken vinden onder leiding van Marcel Bayer (hoofdredacteur ROM magazine) plaats met Theo Föllings (Oost NL tevens voorzitter SKBN), Joost Okkema (Laarberg), Joop Spijker (WUR), Gregor van Heemskerk (Twijnstra Gudde), Paul van Dijk (Akro Consult), Frank Hazeleger (NV OMU), Gido ten Dolle (Provincie Noord-Brabant), Stan Verstraete (Waarderpolder) en Jan Brugman (Industrieschap Plaspoelpolder)

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar i.leeninga@skbn.nu of zoe@skbn.nu

Lees verder
card image

Event

17-06-2021
Week van de Hitte: Zo realiseer en beheer je een groenblauw bedrijventerrein

Nieuws

17-06-2021

Week van de Hitte: Zo realiseer en beheer je een groenblauw bedrijventerrein

Hittestress aanpakken, dat doe je samen! Provincie Gelderland organiseert samen met verschillende partners de Week van de Hitte. Van 14 tot en met 17 juni 2021 kunt u inspirerende en interactieve sessies volgen.

Gevolgen hitte beperken

Iedereen krijgt te maken met de gevolgen van de stijgende temperatuur. Tijdens een hittegolf blijft het lang warm in huis, ervaren kwetsbare ouderen hittestress en krijgt de natuur een klap. Met z’n allen kunnen we die gevolgen beperken. Overal zijn aanpassingen nodig: in de woningbouw, openbare ruimte, gezondheidszorg, energietransitie, natuur en nog veel meer.

Aanpak

Een gezamenlijke aanpak is cruciaal, maar hoe doen we dat? De Week van de Hitte is een belangrijk begin. Gelderland nodigt iedereen uit: GGD’en, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen, gemeenten, burgerinitiatieven en andere partijen. Wat zijn goede voorbeelden? Welke kennis is er, wat missen we nog? Door het hier samen over te hebben, kunnen we daarna beter aan de slag.

Programma

Er is een uitgebreid en gevarieerd programma. Wilt u meer weten over hoe Arnhem de hittestress aanpakt? Of wat dacht u ervan om een echt mysterie op te lossen: het Sprengenbeek mysterie? Ook besteden we aandacht aan hitte in de zorg. Bekijk het programma voor alle sessies.

Sessie | 17 juni 2021 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Wist je dat maar 1% van de ruimte op bedrijventerreinen is ingericht met bomen, planten, gras, sloten of poelen? Het gevolg: veel bedrijventerreinen ervaren hittestress in de zomer. Dat is nadelig voor het productieproces en de gezondheid van medewerkers.

Leer wat groen (en blauw) kan doen! Laat je inspireren door concrete voorbeelden en kom meer te weten over de geleerde lessen (zodat jij het wiel niet opnieuw hoeft uit te vinden).

Provincie Gelderland organiseert deze talkshow in samenwerking met Stichting Steenbreek. Doe ook mee!

Meld je aan!

Het complete programma van de Week van Hitte bekijk je hier. Daar kunt u zich ook inschrijven voor 1 of meerdere (andere) sessies.

Lees verder