AGENDAOVERZICHT

card image

Event

15-05-2019
Studiereis naar Parijs

Nieuws

15-05-2019

Studiereis naar Parijs

Grand Paris, pionier in duurzaamheid 

Van woensdag 15 mei tot vrijdag 17 mei 2019 organiseert de SKBN een werkbezoek aan Parijs. Parijs: de stad van literatuur, wetenschap, kunst en economie, maar ook de stad van de guillotine, mei ’68, gele hesjes. Je zou haast vergeten dat Parijs ook gewoon een stad is. Eigenlijk is het een staat in een staat, waar ontzettend veel gebeurt op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling.

De Fransen doen daarbij geen half werk. Een traditie die begon met de grote verbouwing van ‘de lichtstad’ door Baron Haussmann in de tweede helft van de negentiende eeuw, duurt nog altijd voort. De Métropole du Grand Paris, die met centrumstad Parijs en voorsteden Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis en Val-de-Marne een gebied van 814 km2 beslaat, pioniert op het gebied van duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit. Drie ontwikkelingen die we centraal stellen tijdens ons drie dagen durende programma. 

Eerste operationele smart grid

Parijs beschikt over het eerste operationele smart grid van de wereld: het IssyGrid in Issy-les-Moulineaux. Voor warmtevoorziening experimenteert de Parijse regio al 40 jaar met geothermie. Parijs is momenteel hét Europese centrum voor nieuwe boringen naar aardwarmte. In het centrum van Parijs bestiert energiebedrijf ENGIE het grootste koude-netwerk van Europa met water uit de Seine. Ook als publieke opdrachtgever zet Parijs de toon. De gemeente pioniert met een lifecycle-contract voor openbare verlichting ter waarde van €800 miljoen.

Eerste circulaire bedrijfspark

Ondertussen bouwt de stad nieuwe ‘quartiers’ die voldoen aan de hoogste standaarden voor duurzaamheid en circulariteit, zoals het Clichy-Batignolles ecodistrict in het 17de arrondissement (opgeleverd in 2012). Een Nederlands team onder leiding van architectenbureaus RAU, karres+brands en SeARCH werkt aan het eerste circulaire bedrijfspark Triango als onderdeel van de ‘Inventons la Metropole de Grand Paris’: de grootste Europese competitie voor stedenbouw, architectuur en openbare ruimte.

Duurzame mobiliteit

De burgemeester van Parijs maakte de rechteroever van de Seine autovrij, dieselauto’s gaan vanaf 2025 in de ban. In een unieke samenwerking met de gemeente Parijs biedt Groupe Renault – Europa’s grootste fabrikant van elektrische auto’s – elektrische mobiliteit aan inwoners en bezoekers van Parijs en Île-de-France. Ondertussen werken Franse ingenieurs aan de Grand Paris Express: een derde metronetwerk met 160 kilometer nieuw spoor verdeeld over vier nieuwe lijnen met in totaal 60 nieuwe stations. Het nieuwe net ligt voor 90 procent ondergronds en moet in 2024 klaar zijn voor de duurzaamste Olympische spelen ooit.

De grootste stad van de post-Brexit EU (als dat allemaal doorgaat) telt inclusief voorsteden ruim 7 miljoen inwoners en is meer dan de ingeslapen wereldstad waar ze wel eens voor wordt gehouden. De hoofdstad van Frankrijk is dé toonaangevende hoofdstad van duurzame urbane ontwikkeling. De SKBN nodigt u uit om dit zelf te gaan bekijken, waarbij we focussen op duurzame energie, duurzame gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteit, maar ook de positie van de Métropole du Grand Paris in de Europese en mondiale economie belichten.

Kortom: hoe Parijs ondanks de woelige baren stug voortbouwt op de idealen die de stad hebben gemaakt tot wat ze nu is. En hoe de metropool zich blijft vernieuwen op technologisch, economisch en cultureel vlak, met een stevig maakbaarheidgeloof dat de tandem overheid–bedrijfsleven tot grote prestaties heeft gebracht en nog steeds brengt. 

MELD JE NU AAN VIA: HTTPS://KENNISLAB.TYPEFORM.COM/TO/RDM9FN

Lees verder
card image

Event

11-04-2019
Congres "Geboeid door stedelijke kavelruil"

Nieuws

11-04-2019

Congres "Geboeid door stedelijke kavelruil"

Het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil, een samenwerkingsverband van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Kadaster, organiseert een congres over stedelijke kavelruil voor iedereen die met gebiedsontwikkeling bezig is.

Het thema is: "Geboeid door stedelijke kavelruil". Op het congres worden workshops en masterclasses gegeven over de resultaten van de pilotprojecten, de opbrengst van 2,5 jaar stimuleringsprogramma, ontwikkeling en toekomst van stedelijke kavelruil, relatie met andere stedelijke transformatie-instrumenten en (provinciale) projecten en programma's, praktische handvatten en meer.

Van harte welkom! Toegang gratis.

Aanmelden

Graag ontvangen de organisatoren  uw aanmelding vóór 29 maart 2019.
Wanneer het maximaal aantal deelnemers is bereikt sluit de inschrijving.
Klik hier voor uw aanmelding.

Programma

Eind februari/begin maart presenteren wij het programma en de sprekers. Als u aangemeld bent voor het congres en/of ingeschreven bent voor de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het programma. 

Meer informatie

Website stedelijke kavelruil 

 
Genodigden:

 • Beleidsmedewerkers en bestuurders RO en EZ van gemeenten en provincies
 • Ingenieur- en adviesbureaus voor ruimtelijke ontwikkelingen en leegstandvraagstukken
 • Beleggers en projectontwikkelaars
 • Centrum-, gebieds-, binnenstad- en parkmanagers
 • Vastgoednotarissen
 • Vertegenwoordigers van universiteiten
 • Vertegenwoordigers van bedrijfs- en ondernemersverenigingen

Lees verder
card image

Event

11-04-2019
Symposium Circulaire Werklocaties 2050

Nieuws

11-04-2019

Symposium Circulaire Werklocaties 2050

De circulaire economie heeft grote impact op het programma en ontwerp van toekomstige werklocaties, zoals kantoorgebieden en bedrijventerreinen. Op dit symposium worden de resultaten gepresenteerd van een vierdaags atelier dat Architectuur Lokaal in op opdracht van de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN in februari heeft georganiseerd.

De teams hebben onderzocht wat de circulaire economie en trends op het gebied van digitalisering, mobiliteit en werken betekenen voor toekomstige werklocaties in Noord-Holland en Nederland. Op het symposium kijken politici en ontwikkelaars aan tegen de visies en ontwerpen van drie multidisciplinaire teams. Wat betekenen de resultaten voor het beleid en de praktijk van overheden en vastgoedbedrijven?

Graag nodigen de provincie Noord-Holland, SADC en SKBN u uit om deel te nemen aan het symposium, dat plaatsvindt op donderdagavond 11 april 2019 in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. U kunt zich nu aanmelden voor deelname.

Visies

De Challenge Circulaire Werklocaties 2050 past in het beleid van de provincie Noord-Holland, waarvan de transitie van een lineaire naar een circulaire economie een van de speerpunten vormt. Drie multidisciplinaire teams onderzochten wat circulaire economie en trends op het gebied van digitalisering, mobiliteit en werken betekenen voor toekomstige werklocaties in Noord-Holland. Kunnen de uitkomsten van de Challenge een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van circulariteit op werklocaties door overheden en bedrijven?

In januari 2019 heeft het PBL het rapport ‘Circulaire economie in kaart’ uitgebracht, een inventarisatie van circulaire initiatieven in Nederland. Op het symposium gaat Hans Mommaas, directeur PBL, in op de lessen voor de transitie naar circulaire bedrijventerreinen

Programma

Het symposium wordt geopend door Jaap Bond (gedeputeerde provincie Noord-Holland). Sprekers zijn Hans Mommaas (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Daan Zandbelt (Rijksadviseur Fysieke Leefomgeving), Marja Ruigrok (wethouder gemeente Haarlemmermeer) en Jeanet van Antwerpen (algemeen directeur SADC). Maurits de Hoog (stedenbouwkundige gemeente Amsterdam en mentor van het atelier Challenge Circulaire Werklocaties 2050) doet verslag van het proces en de uitkomsten van het atelier.

Teams

De drie onderzoeksteam die voorstellen ontwikkelen in het atelier zijn:

 • Team 1: Roy Plevier (HOOPE+PLEVIER Architects), Danny Edwards (Edwards Stadsontwerp), Antonia Sore (EXCEPT integrated sustainability) en Rob ten Bok (KG ParkManagement BV)
 • Team 2: Stijn Kuipers (KCAP), Tamara Streefland (Metabolic), Reinier van der Vusse (Rebel Group) en Nick Juffermans (Goudappel Coffeng)
 • Team 3: Joost Hagens (Bureau BUITEN), Peter van Assche (bureau SLA), Thijs van Spaandonk (Bright Cooperatie U.A.) en Ana Luisa Moura (Vereniging Deltametropool).

Praktische gegevens

Datum: donderdag 11 april, 19.30-21.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179, Amsterdam
Deelname: kosteloos
Informatie: voor vragen kunt u contact opnemen met Vincent Kompier (projectleider Architectuur Lokaal).
Aanmelding: u kunt zich aanmelden via deze link

Lees verder
card image

Event

18-01-2019
Lancering afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties

Nieuws

18-01-2019

Lancering afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties

SADC, gemeente Haarlemmermeer, Port of Amsterdam en gemeente Amsterdam hebben de ambitie om werklocaties volgens circulaire principes te ontwikkelen.

De urgentie is hoog. De ontwikkeling van werklocaties leidt tot een groot beslag op energie, materialen en water. Het grootste deel van dit gebruik vindt plaats door ontwikkelaars en ondernemers bij de realisatie en exploitatie van bedrijfsgebouwen. Alleen al in de Metropoolregio Amsterdam vinden tot 2030 nog 1.500 gronduitgiftes plaats. De relatief korte levensduur van bedrijfsgebouwen en werklocaties, maakt het nog belangrijker om na te denken over adaptiviteit van locaties en herbruikbaarheid van materialen. Voor meerdere locaties en bedrijfsgebouwen die nu gerealiseerd worden, geldt dat ze nog tijdens de periode van het klimaatakkoord (tot 2050) worden herontwikkeld.

In de dagelijkse praktijk van gebiedsontwikkeling zien we een kloof tussen ambitie en realisme. Samen met Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is daarom een praktijkonderzoek uitgevoerd naar manieren om deze kloof te overbruggen. Door een multidisciplinair team (Metabolic, APTO Architects, Ecorys en Akro Consult) is een afwegingskader voor circulaire gronduitgifte opgesteld. Dit afwegingskader is een hulpmiddel om de samenwerking tussen gebiedsontwikkelaars, markt en overheid goed vorm te geven. Deze samenwerking concentreert zich rondom de uitgifte van gronden; het moment waarop verantwoordelijkheden en ambities worden overgedragen en ook geborgd moeten worden. Hier wordt de basis gelegd voor een circulaire bouw, exploitatie en uiteindelijk hergebruik van de bedrijfsgebouwen.

Tijdens de Week van de Circulaire economie, op vrijdag 18 januari 2019 van 13:00 tot circa 15:30 uur, wordt het Afwegingskader circulaire gronduitgifte werklocaties gelanceerd. Dit zal plaatsvinden bij co-working space C-Bèta aan de Rijnlanderweg 916 in Hoofddorp. Tijdens dit evenement wordt het afwegingskader toegelicht door het onderzoeksteam en gaan we graag met elkaar in discussie over de toepassing van de resultaten. Bent u benieuwd? U kunt zich via info@sadc.nl aanmelden.

Lees verder
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Nieuws

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

 • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

 • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

 • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Event

20-11-2018
Expertsessie Georganiseerd Beheer op Bedrijventerreinen

Nieuws

20-11-2018

Expertsessie Georganiseerd Beheer op Bedrijventerreinen

Op 20 november deelt het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) graag goede en bruikbare voorbeelden met gemeenten en ondernemers(verenigingen) die het beheer op bedrijventerreinen willen organiseren of verbeteren. De genomineerden voor de Plabeka Bokaal 2018 in de categorie Georganiseerd Beheer vertellen u over hun aanpak, genomen hobbels en kansen. Laat u inspireren en vraag hen hoe zij met kwesties zijn omgegaan die bij u actueel zijn.

Daarna kunt u een een-op-een gratis mini-adviesgesprek hebben met een van de genomineerden, en met PHB over de verschillende mogelijkheden die er zijn, beschikbare subsidies en advies en ondersteuning vanuit PHB.

Bedrijventerreinen belangrijk voor de Metropool Regio Amsterdam (MRA)

Waarom organiseert SADC deze expertsessie? De MRA telt circa 280 bedrijventerreinen. Volgens recent onderzoek van Stec zijn de bedrijventerreinen in de MRA goed voor bijna 300.000 directe banen. Dat is 25% van alle banen in de MRA. Inclusief indirecte banen schat Stec in dat circa 35-40% van alle banen in de MRA samenhangt met bedrijventerreinen. Met € 29 miljard leveren bedrijventerreinen een significante bijdrage aan de regionale economie. Kortom, bedrijventerreinen en de bedrijven en ondernemers zijn essentieel voor deze regio!

Goed beheer basis voor kwaliteit, samenwerking en verduurzaming bedrijventerreinen

Op verschillende terreinen is sprake van professioneel beheer maar op het merendeel van de terreinen is het beheer niet goed georganiseerd of kan de kwaliteit verbeterd worden. Goed georganiseerd beheer, zoals parkmanagement of een Bedrijveninvesteringszone (BIZ), verbetert de kwaliteit van een bedrijventerrein (schoon, heel, veilig), leidt tot meer samenwerking tussen ondernemers en gemeente en biedt een goede basis om bedrijventerreinen te verduurzamen.

Programma

13.30 – 14.00 uur
Ontvangst

14.00 – 14.15 uur
Welkom en introductie door Frans van der Beek, PHB

14.15 – 14.35 uur
Ton Wijker, BIZ Havengebied IJmuiden: integrale aanpak en doorzettingsvermogen (Winnaar Plabeka Bokaal 2018 categorie Georganiseerd Beheer), inclusief vragenronde

14.35 – 14.55 uur
Paul Flens, De Ambacht Oostzaan: georganiseerd beheer ook op kleinere terreinen (Genomineerde Plabeka Bokaal 2018 categorie Georganiseerd Beheer), inclusief vragenronde

14.55 – 15.10 uur
Pauze

15.10 – 15.30 uur
Ton Sels, BIZ op Spoorzicht Nieuw-Vennep: opzetten en uitbreiden van een BIZ (Genomineerde Plabeka Bokaal 2018 categorie Georganiseerd Beheer), inclusief vragenronde

15.30 – 17.00 uur
Mogelijkheid tot mini-advies/oriënterend gesprek met (naar keuze) Ton Wijker, Paul Flens, Ton Sels, Frans van der Beek, Harm de Boer (PHB), Frank Voorbergen (PHB), Rosemarijn Verdoorn (PHB)Borrel met hapjes om na te praten, kennis te delen en te netwerken

Datum en locatie

Dinsdag 20 november, 14.00 – 17.00 uur

Werkcentrum Spoorzicht Ons Tweede Thuis
Luzernestraat 43
2153 GM Nieuw-Vennep

Ruime, gratis parkeergelegenheid

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar m.kleinlangenhorst@sadc.nl.

Graag tot 20 november!

Lees verder