KENNISARCHIEF 2015

Nieuws

card image

Nieuws

Nieuwbouw Truck Service Simons op Businesspark ML in Echt-Susteren

Nieuws

Nieuws

Nieuwbouw Truck Service Simons op Businesspark ML in Echt-Susteren

Eind november 2015 is de koopovereenkomst voor een bedrijfskavel van ca. 12.000 m2 bekrachtigd tussen OML en Truck Service Simons uit Echt-Susteren. Deze bedrijfskavel is gelegen op Businesspark ML in de gemeente Echt-Susteren.

Gunstig gelegen nabij de toe- en afritten en op een fraaie zichtlocatie langs de A2 en A73, zullen begin 2016 de contouren zichtbaar worden van een modern en goed geoutilleerd truck center waarvan, naar verwachting, in de loop van het jaar ca. 1.800 m2 vloeroppervlakte in gebruik genomen zal gaan worden.

Naast een ruime werkplaats (die al wordt voorbereid voor CNG voertuigen), zal er een APK teststraat worden gerealiseerd, evenals een volledig geautomatiseerde truck wasstraat.
Keuringen aan o.a. tachograaf, laadkleppen, laadkranen, koelinstallaties e.d. worden verricht en getest met de modernste apparatuur. Er wordt zeer veel aandacht besteed aan duurzaamheid, het reduceren van geluidoverlast en milieubewust omgaan met reparaties en hergebruik van materialen. De werkplaats zal dan ook gecertificeerd worden met het keurmerk van de Stichting Duurzaam Repareren.

Over TSS

Truck Service Simons (TSS) is reeds sinds 1998 een gevestigde naam in de gemeente Echt-Susteren als het gaat om onderhoud en reparaties aan alle merken bedrijfsvoertuigen. Specifiek opgeleide truck- en trailermonteurs zijn hierin gespecialiseerd om de vervoerder perfect in zijn vervoersbehoefte te voorzien. Maximale inzetbaarheid van de voertuigen wordt hierbij na gestreefd. TSS werkt uitsluitend met kwaliteitsonderdelen en vakkundig personeel. Met een echte truck mentaliteit staat Truck Service Simons 24 uur per dag voor haar klanten klaar. 

Over OML

Midden-Limburg heeft het: centrale ligging en ideale verbindingen via weg, spoor, water en lucht. Aantrekkelijke grondprijzen en volop ruimte voor verdere groei. OML helpt ondernemers om hun kansen in de regio optimaal te benutten. Namens de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond is OML hét aanspreekpunt en servicecentrum voor bedrijven die zich willen vestigen of doorontwikkelen op bedrijventerreinen in Midden-Limburg. OML ontwikkelt, verkoopt, beheert en herstructureert bedrijventerreinen in haar Midden-Limburgse werkgebied. Daarnaast ondersteunt en begeleidt OML ondernemers in hun contacten met de gemeente, draagt zorg voor maatwerkoplossingen, haalt knelpunten weg en ziet toe op een voortvarende afwikkeling van het hele proces. Alles gericht op het duurzaam economisch versterken van de regio Midden-Limburg.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Bedrijfsleven, regio en Rijk zetten schouders onder een circulaire WESTAS

Nieuws

Nieuws

Bedrijfsleven, regio en Rijk zetten schouders onder een circulaire WESTAS

Het Rijk wil participeren in de verdere ontwikkeling van de circulaire WESTAS. Dat was de boodschap die minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer overbracht.

Deze ambitie is voortgevloeid uit het bestuurlijk overleg op 14 oktober 2015 tussen de regio en het Rijk over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte & Transport (MIRT). Namens de Amsterdamse regio waren vertegenwoordigers aanwezig van de Provincie Noord-Holland, Gemeente Amsterdam, Gemeente Haarlemmermeer, Havenbedrijf Amsterdam, Schiphol Group, VGB, Simadan en Delta Development.

Op initiatief van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben het Rijk, de regionale overheden en het bedrijfsleven afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de WESTAS. De WESTAS wordt de circulaire werkplaats van de regio Amsterdam en omvat de corridor van Aalsmeer via Schiphol naar het Noordzeekanaalgebied. Hier creëert het bedrijfsleven met hulp van de overheid een plek waar de groei van de economie wordt gekenmerkt door een circulair gebruik van grondstoffen en materialen. De ondersteuning van de overheid zal in eerste aanleg zich richten op regelgeving die ruimte moet geven aan deze vorm van economische groei.

SADC zet samen met de betrokken partners de volgende stap om de circulaire werkplaats van de MRA te realiseren. Het centrale vraagstuk daarbij is: hoe kunnen we onze internationale concurrentiepositie verbeteren en tegelijkertijd een leefbare groei van de MRA mogelijk maken?

Meer, meer, meer…

Meer bewoners en extra economische activiteiten betekenen natuurlijk ook meer consumptie, meer energiebehoefte, meer watergebruik, meer levensmiddelen, meer stedelijke distributie, meer bezoekers, meer verkeersstromen en meer vervoersbewegingen. Meer van alles en dus ook meer afval. Daarbij worden grondstoffen ook nog eens schaarser, zoals fosfaat en zeldzame metalen, zijn de reserves aan olie en gas eindig en wordt de afvalberg alsmaar groter. Eigenlijk weten we al jaren dat onze huidige manier van produceren, vervoeren en consumeren op termijn onhoudbaar is. Een transformatie van onze wegwerpmaatschappij is noodzakelijk.

Innovatieve cross overs

De partners zoeken naar een manier om deze uitdagingen het hoofd te bieden, en kijken als onderdeel van de oplossing naar een uniek gebied in de regio en de wereld: de WESTAS. Op kleine afstand van elkaar zijn vier aan elkaar geschakelde hubs: de haven, luchthaven, greenport, en dataport AMS-IX. Deze vier hubs dragen bij aan een gedifferentieerde omgeving in een relatief klein gebied, een goede bereikbaarheid en een sterke economie. De partners zien kansen voor cross overs bij innovatie, zoals nu al gebeurt in de Hotspot Circular Economy The Valley en Simadan in de haven. Maar dit is nog niet genoeg.

Logistiek ‘enabler’ transitie circulaire economie

We willen gebruik maken van de bestaande (logistieke) bedrijven en de initiatieven en ambities van deze bedrijven om te komen tot een meer circulaire economie. De vier hubs vormen idealiter daarbinnen de draaischijf voor de nieuwe logistieke stromen die hieruit voortvloeien. Daarvoor heeft de WESTAS in potentie de fysieke- en milieuruimte om de stap te kunnen maken naar initiatieven met feitelijke impact.

En nu?

Op dit moment werken de partners van de WESTAS hard om de gezamenlijke ambitie om te zetten in verdere actie. Met de betrokkenheid van het Rijk en de regionale partners worden begin 2016 de afspraken vastgelegd en wordt het programma gestart voor de periode 2016-2018. Alle ervaringen die in de Green Deal Cirkelstad Amsterdam worden ingebracht, dragen hieraan bij.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

NV OMU betrokken bij herontwikkeling atoomcampus Utrecht

Nieuws

Nieuws

NV OMU betrokken bij herontwikkeling atoomcampus Utrecht

Een deel van het voormalige Vitens-terrein dat is gelegen naast en achter de AtoomClub Utrecht zal de komende 2 jaar worden herontwikkeld tot een AtoomCampus. De locatie bevindt zich op het Bedrijventerrein Lage Weide in Utrecht.

De levering van de laatste percelen terrein (totaal 1,8 hectare) heeft inmiddels plaatsgevonden aan Square One en EventRent.

Square One is als mede-eigenaar en exploitant van de kantorenformule Atoomclub ook betrokken bij de naastliggende Atoomclub Utrecht (www.atoomclub.nl). Zij heeft nu ook het naastgelegen kantoor ter grootte van 1.000m2 gekocht voor herontwikkeling.

De Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (NV OMU) is hierbij betrokken in het kader van de financiering van de herontwikkeling van de Campus. Deze financiering past volledig binnen de doelstelling van NV OMU om verouderde bedrijfskavels op bedrijventerreinen te herontwikkelen/herstructureren; inmiddels is NV OMU bij de aanpak van meerdere locaties op Lage Weide betrokken.

Het middendeel van de Campus zal worden ingericht als event- en verblijfsgebied, waar de huurders en gebruikers van de gebouwen van Vitens en klanten van EventRent en de AtoomClub gebruik van kunnen maken. Met de komst van de AtoomClub was dit deel van Lage Weide al versterkt. Echter met de voorgenomen herontwikkeling van de Campus wordt een belangrijke impuls gegeven aan de verdere opwaardering van de locatie en daarmee van het direct omliggende gebied van het bedrijventerrein.

EventRent BV, een van Europa’s grootste bedrijven in verhuur van mobiele marketing concepten & roadshows (promotie- en hospitality voertuigen), heeft als eigenaar/gebruiker al de eerste 6.500 m2 van het terrein herontwikkeld en zal de komende periode aanvullend nog voor ca 2.500 m2 bedrijfsruimte realiseren op het terrein ter grootte van ca. 8.500 m2.

Voor de inrichting, het onderhoud en de begeleiding van events in het gebied is een parkmanagementorganisatie opgericht; hierdoor blijven de drie eigenaren in het gebied ook in de toekomst actief samenwerken en is de kwaliteit van het gebied in de toekomst gewaarborgd. Voor de betrokkenheid van NV OMU is dit een belangrijke voorwaarde.

De Atoomcampus ligt fysiek tussen de Atoomclub Utrecht en het kantoor van Vitens op Lage Weide, direct zichtbaar en bereikbaar vanaf de A2.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Start participatie voor Machinepark

Nieuws

Nieuws

Start participatie voor Machinepark

Van leefbaar naar liefdevol

De gemeente Aalsmeer en Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV starten binnenkort samen met omwonenden en ondernemers aan de uitwerking van ideeën voor de inrichting van het Machinepark. Het Machinepark vormt de groen en blauwe afscheiding tussen de woonwijk Aalsmeer Oost en het bedrijventerrein Green Park Aalsmeer, en is straks ook een verblijfsgebied voor omwonenden en ondernemers. Ook het terrein rond sporthal de Bloemhof maakt onderdeel uit van het Machinepark. De stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) stelt geld ter beschikking voor de uitwerking van het Machinepark samen met de omgeving.

Van ruimte naar plek

Hoe maken we van een stukje openbare ruimte waar je niet vaak komt een plekje waar je wat langer wilt blijven, en soms gewoon niet meer weg wilt? Hoe maak je van een weg, een plein of een niet gebruikte parkeerplaats een park waar je kunt genieten en elkaar kunt ontmoeten?

Binnenkort ontvangen direct aanwonenden en ondernemers die in de buurt van het Machinepark gevestigd zijn een uitnodiging om mee te doen met de participatie. Tijdens een Place Game zullen we samen met bewoners, ondernemers, en betrokkenen het gebied op 10 plaatsen bekijken en ervaren. “Hoe was het hier, hoe is ’t nu en hoe kan het worden als we… “. We zoeken laaghangend fruit, ideeën en dromen voor de toekomst.

Het doel is om het park te programmeren en te ontwerpen met inbreng van de directe gebruikers. Doel is om het aanbod en de toegankelijkheid van natuur en groen in Aalsmeer te vergroten, wandelmogelijkheden in Aalsmeer-Oost toe te voegen en ontmoeting en interactie tussen inwoners en ondernemers te bevorderen.

Lees verder

Opinie

card image

Column van BOM

Wie werkt aan het werkbaar maken van bedrijventerreinen voor de ondernemer?

Opinie

Opinie

Wie werkt aan het werkbaar maken van bedrijventerreinen voor de ondernemer?

Werk in uitvoering!

14 oktober 2015 was het tiende BT congres, dit keer in Tilburg. Een succesvolle bijeenkomst waarbij de ondernemer centraal stond. Aan de hand van een aantal quotes die tijdens het congres gebruikt zijn blikt investmentmanager Johan Gielen van BOM Bedrijfslocaties terug op de belangrijkste thema's.

"We kunnen het prima af met één grondbedrijf."

Burgemeester Noordanus opent de ochtend met het feit dat waar hij in het verleden voor pleitte nu nog steeds speelt. Immers de discussie over overaanbod is ook nu nog actueel. Regie, vanuit de overheid, is en blijft nodig. Daarbij merkt hij op dat in plaats van kwantitatief denken aandacht besteed zou moeten worden aan beschikbaarheid van personeel en smart industries, gekoppeld aan kennis en keten denken. Met andere woorden kwaliteit voor kwantiteit.

"Grondkoop is duurkoop."

Een belangrijk aspect waar de grondbedrijven net als private partijen mee te maken hebben is dat ze gronden hebben ingekocht in de hoop hier ooit een bedrijf op te huisvesten. Los van het kwantitatieve overaanbod zal slechts een deel van de terreinen geschikt blijken om in de toekomst interessante segmenten in de bedrijventerreinenmarkt te huisvesten. Dit vraagt veel van gemeenten die misschien nog wel willen investeren maar dit niet meer kunnen omdat ze eerst een oplossing moeten vinden voor de afboekproblematiek.

"Terrein of het bedrijf?"

Een belangrijk deel van dag gaat over het feit dat de ondernemer centraal staat en dat ondernemers steeds korter vooruit kijken. Huisvesting moet zich hierop aanpassen. Overheden en vastgoedeigenaren zullen hier in mee moeten gaan. Dat houdt in dat je continu jezelf en je spelregels moet aanpassen, waarbij het best af en toe fout kan gaan.

"Van ruimteregels naar regelruimte"

Het inruilen van hectares voor andere of het nu betrekking heeft op afboeken, herverkaveling of uit de markt nemen is een lastig proces dat zorgvuldig vormgegeven moet worden. Of de nieuwe Omgevingswet al deze problemen tackelt is maar zeer de vraag.

Regels omtrent ruimtelijke kwantiteit zullen daarbij in hoge mate ondergeschikt moeten zijn aan regels ten behoeve van economische kwaliteit om snel te kunnen inspelen op de veranderende ondernemerswensen.

"Uithuilen en opnieuw beginnen"

Kortom overheid en vastgoedeigenaren moeten nog het nodige leren. Denk hierbij vanuit de klant en niet vanuit je eigen positie als overheid. Verdienen aan grond mag geen doel op zich meer zijn. BOM Bedrijfslocaties gaat uit van:

  • Klantdenken
  • Experimenteren
  • Continu op zoek naar nieuwe manieren en middelen om de kwaliteit van terreinen en ondernemen te verbeteren
Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Picturae verhuist naar Boekelermeer Heilo

Nieuws

Nieuws

Picturae verhuist naar Boekelermeer Heilo

Van acht verschillende locaties naar één gezamenlijk pand op Boekelermeer Heiloo: algemeen directeur Mark Lindeman van Picturae kijkt enorm uit naar de verhuizing die op 1 januari 2016 voltooid moet zijn. "Dan zijn we af van het heen en weer lopen en kunnen we nog efficiënter werken."

Picturae in Heiloo staat wereldwijd bekend als de specialist in het digitaliseren van archieven, historische collecties en cultureel erfgoed, en in aanvulling daarop het ontwikkelen van software om de bestanden via internet voor het publiek toegankelijk te maken. "In 17 jaar tijd hebben we waarschijnlijk meer dan 100 miljoen afbeeldingen gedigitaliseerd," rekent Lindeman met trots uit. "Ondanks de internationale ambities van ons bedrijf, zijn we gehecht aan onze Heiloose afkomst. Een groot deel van onze 100 medewerkers komt hier vandaan. We zijn erg blij dat we binnen de gemeentegrenzen een oplossing hebben kunnen vinden."

Op zoek naar een nieuw pand in Heiloo

Het bedrijf is de afgelopen jaren flink uitgebreid. "Door gestage groei zit ons personeel verspreid over verschillende locaties in Heiloo en Amsterdam. Dat werkt natuurlijk niet efficiënt. Onze zoektocht naar een nieuw, groot pand duurde iets meer dan een jaar. Eerst zijn we zelf gaan rondkijken, maar dat leverde niets op. Daarop hebben we bij het Ondernemersloket van de gemeente aangeklopt."

Hulp van gemeente en Ontwikkelingsbedrijf NHN

Bedrijfscontactfunctionaris Corlien Moleman van de gemeente Heiloo: "Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is bij dit traject aangehaakt. Dat heeft goed uitgepakt. Ten eerste is het voor ons fijn om een partner achter de hand te hebben en zaken uit handen te kunnen geven als dat nodig is. Ten tweede heeft NHN een bredere expertise dan wij en met sommige zaken meer ervaring. Tegelijk op bezoek gaan was voor iedereen veel efficiënter. Samen hebben we projectontwikkelaars benaderd. We hebben gekeken wie het beste zou passen bij Picturae en geadviseerd welke optie van nieuwbouw of verhuur het meest geschikt zou zijn en hoe ze dat alles zouden kunnen financieren."

Stofvrij, lichtdicht en geluidsdicht

"Met een van de voorgedragen projectontwikkelaars klikte het," vertelt Lindeman. "Maar uiteindelijk hebben we besloten dat we ons geld niet in stenen willen stoppen en liever huren. Met de hulp van Pieter Haverkamp zijn we uitgekomen op het voormalige pand van Baza Seeds Holland van 2.500 m2. Dat is perfect voor ons. Met ingang van 1 november gaan we geleidelijk over. Eerst moeten de ruimtes stofvrij, lichtdicht en geluidsdicht worden gemaakt. We digitaliseren immers oude, kwetsbare en kostbare materialen, waaronder landkaarten, boeken, etsen, tekeningen, audiobestanden en video en daar mag geen stof bij komen. Ook mogen we bij het digitaliseren geen hinder hebben van de schittering van zonlicht of geluid van buitenaf." Het bedrijf tijdelijk sluiten voor de verhuizing is geen optie. "We gaan per afdeling over, waarbij alles steeds veilig en stofvrij moeten blijven. Een spannende operatie."

De wereld kijkt naar Picturae

Picturae verlegt voortdurend letterlijk haar grenzen. "De ruimte om te groeien is in Nederland beperkt. Als we ons werkgebied niet zouden vergroten, zou de omzet stagneren en er geen geld meer zijn om nieuwe producten te ontwikkelen. De wereld is ons speelveld. Daar ligt nu onze focus." Dat gaat gepaard met succes en een indrukwekkende klantenlijst. De afgelopen jaren zijn vestigingen geopend in Brussel, Parijs en Londen, en werkt Picturae voor instellingen als Magnum Photos, Centre Pompidou, The National Archives, World Press Photo en de National Library of Scotland. "Ook in Amerika krijgen we voet aan de grond. Voor het Smithsonian, een van de grootste musea ter wereld, digitaliseren we bijna 600.000 objecten, waaronder voor het National Museum of American History in Washington en het Cooper-Hewitt, National Design Museum in New York. Onlangs kwam daar het digitaliseren van het archief voor het Museum of Modern Art (MoMA) in New York bij. De omzet in het buitenland is inmiddels groter dan in Nederland."

Herbaria als nieuwe tak van sport

Op één specifiek gebied is Picturae al wereldwijd marktleider: in het digitaliseren van herbaria. "Er liggen miljarden specimen van gedroogde planten en bladeren in musea en onderzoeksinstellingen over de hele wereld. Die digitaliseren is een nieuwe tak van sport. Wij hebben daarvoor een revolutionaire methode ontwikkeld: een lopende band met daarboven een geautomatiseerde camera. In die camera zit door ons gebouwde software, die ervoor zorgt dat de beeldkwaliteit van de foto direct wordt gecorrigeerd. Dat zorgt voor een hele snelle doorlooptijd. Waar vroeger misschien wel tien jaar nodig was om een compleet archief te digitaliseren, kan dat nu binnen een jaar of twee, voor een prijs die ver onder de oude ligt. Hiermee hebben we wereldwijd veel aanbestedingen gewonnen. Er lopen projecten van instellingen uit Nederland, Frankrijk, Noorwegen, België, Engeland, Zwitserland, Duitsland, Amerika en binnenkort wellicht Australië. De volgende stap is onderzoeken of we deze methode ook kunnen inzetten voor het digitaliseren van insecten- en vlindercollecties."

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

ABC Westland het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland

Nieuws

Nieuws

ABC Westland het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland

Met de installatie van 16.000 zonnepanelen op daken van het bedrijventerrein ABC Westland Agri & Food in Poeldijk, wordt het terrein in 2016 de grootste producent van zonne-energie in Zuid-Holland en het meest duurzame bedrijventerrein van Nederland.

Volgens Herwi Rijsdijk, directeur van ABC Westland Beheer, is de installatie van de zonnepanelen een verbreding van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie en wordt daarmee ingespeeld op de eis van de internationale supermarkten voor verlaging van de CO2 footprint van groenten en fruit. In Poeldijk worden nieuwe bedrijfspanden op het terrein al jaren gebouwd met een hoge RC-waarde en LED-verlichting en wordt de restwarmte vanuit de koelinstallaties gebruikt voor het verwarmen van kantoren.

De 16.000 zonnepanelen van elk 260 Wattpiek worden geleverd door SolarNRG uit Poeldijk en geïnstalleerd door Kuyvenhoven Electrotechniek uit ’s-Gravenzande en zorgen gezamenlijk voor een totale duurzame energieopbrengst van 4.000.000 kWh per jaar. Hiermee wordt 40% van het totale elektraverbruik van de verhuurde bedrijfspanden duurzaam opgewekt. Dat staat gelijk aan de energiebehoefte van ruim 1.000 huishoudens. Tegelijkertijd wordt hierdoor de CO2 uitstoot per jaar verminderd met circa 2.000.000 kg.

Het grootschalige project is economisch haalbaar door de SDE+ subsidiebeschikking die ABC Westland Beheer heeft ontvangen. De montage van de zonnepanelen start in januari 2016 en zal in mei 2016 gereed zijn.

Lees verder

KENNISARCHIEF