KENNISARCHIEF 2018

Nieuws

card image

Nieuws

Green Chemistry Campus Bergen op Zoom heeft nieuwe demohal

Nieuws

Nieuws

Green Chemistry Campus Bergen op Zoom heeft nieuwe demohal

De Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom is uitgebreid met een gebouw met faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling. Ondernemers en onderzoekers ontwikkelen er productiemethoden voor duurzame materialen en chemicaliën. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt in bouw- en verpakkingsmaterialen.

Bedrijven die zich op de Campus vestigen, hebben al bewezen dat hun idee voor een biobased product op kleine schaal werkt. Op de Campus willen ze dit idee verder uitwerken en bewijzen dat hun product ook op grotere schaal met een constante kwaliteit geproduceerd kan worden. Zij kunnen dat vanaf 18 december doen in een speciaal daarvoor bestemd nieuw gebouw met faciliteiten, de zogeheten demo faciliteit.

Verduurzaming industrie

Kennisinstellingen TNO en VITO gaan in het nieuwe gebouw onderzoek doen naar grootschalige productie van bio-aromaten, een van de belangrijkste grondstoffen voor de chemische industrie. Deze grondstoffen worden gemaakt uit suikers, hout of plantaardige reststromen. Het zijn daarmee een duurzame vervangers van aardolie, dat voor veel CO2-uitstoot zorgt. De industrie kan met deze nieuwe stoffen onder andere plastics, coatings, voeding en cosmetische producten maken.

De bedrijven Nettenergy en Nimaro Ageno Consult werken samen onder meer aan zwavelvrije scheepsbrandstof op basis van houtolie, aan bio-pesticiden op basis van houtazijn en aan groen gas uit houtgas. De bedrijven zijn als sinds 2013 op de campus in Bergen op Zoom gevestigd. Nimaro Ageno Consult werkt vooral aan onderzoek in het laboratorium en Nettenergy gaat de nieuwe faciliteiten van op de campus gebruiken om dit onderzoek op te schalen. 

Duurzaam gebouwd

Duurzaamheid was een belangrijke eis in de aanbesteding voor het nieuwe pand. Het gebouw heeft gerecyclede deuren en kozijnen, er zijn diverse biobased materialen gebruikt en in de hal hangt een biobased lamp.

Green Chemistry Campus

Op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom werken ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan de opschaling van nieuwe, duurzame materialen en chemicaliën voor de bouwmaterialen- en verpakkingsindustrie. Hernieuwbare grondstoffen zoals olifantsgras, gft- en houtafval vormen daarvoor de basis.

De campus biedt niet alleen toegang tot faciliteiten zoals laboratoria, een demo facility en kantoorruimte, maar ook toegang tot ondersteuning op het gebied van financiering, marketing en technologie. Provincie Noord-Brabant is partner en initiatiefnemer van de campus. Zij investeerde onder andere in het nieuwe gebouw.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Prognose bedrijventerreinen Brabant: meer ruimte voor logistiek en industrie

Nieuws

Nieuws

Prognose bedrijventerreinen Brabant: meer ruimte voor logistiek en industrie

Bedrijventerreinen in Brabant zijn weer goed gevuld en leegstand is, mede door de aantrekkende economie, flink teruggedrongen. De nieuwe prognose voor bedrijventerreinen laat zien dat met name de logistiek en industrie de komende jaren nog extra ruimte vragen.

De groei van de economie en werkgelegenheid, maar ook nieuwe ontwikkelingen hebben effect op de vraag naar ruimte, vestigingseisen en locatiekeuzes van bedrijven en kantoren. Zo spelen automatisering en robotisering, de groei van het online winkelen en de beschikbaarheid van kenniswerkers en arbeidsmigranten een rol, maar ook duurzame energie en circulariteit zijn belangrijke vestigingsfactoren.

Bedrijventerreinen vraaggericht ontwikkelen

De samenwerking tussen Brabantse gemeenten over de ontwikkeling van bedrijventerreinen werpt vruchten af. Overbodige plannen voor bedrijventerreinen zijn de afgelopen jaren voor een belangrijk deel geschrapt en leegstand is door de aantrekkende economie teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Een aantal regio’s hebben regionale bedrijvenloketten opgericht om bedrijven te begeleiden naar de beste plek in de regio. Over nieuwe locaties voor logistiek vindt Brabantbreed afstemming plaats en er zijn afspraken gemaakt over vraaggericht ontwikkelen. Dat wil zeggen dat nieuwe locaties niet ‘op voorraad’ klaarliggen, maar pas ontwikkeld worden als een concrete gebruiker in beeld is.
De nieuwe prognose laat zien dat de komende jaren vooral de sterk gegroeide high- en mediumtechindustrie en de logistiek nog extra behoefte aan ruimte hebben, tot 2030 gaat het om 600 tot 1300 hectare. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “Door voor de extra ruimtevraag ook zorgvuldig en vraaggericht bedrijvenlocaties te ontwikkelen, kunnen we vooral, zo niet uitsluitend, ruimte bieden aan bedrijven die toegevoegde waarde hebben voor de economie en werkgelegenheid in Brabant.”

Vergroening en verduurzaming

Tegelijk dienen zich ook andere vraagstukken aan, benadrukt Van Merrienboer: “Werklocaties leveren een onmisbare bijdrage aan het laten slagen van opgaven op gebied van bijvoorbeeld energie, vergroening en verduurzaming en de arbeidsmarkt.” Een voorbeeld daarvan is de gemeente Waalwijk, die bepaalde dat elk nieuw logistiek bedrijf zonnepanelen moet kunnen dragen. Als de pandeigenaar de panelen zelf niet legt, moet hij het dak beschikbaar stellen voor exploitatie. “Ik hoop dat dergelijke voorbeelden Brabantse gemeenten inspireren om voor een nieuwe gezamenlijke basiskwaliteit te gaan. De bedrijventerreinafspraken die we in 2019 maken bieden daar bij uitstek gelegenheid voor.”

Kantoren: 25% vervangen

De hoeveelheid kantoren groeit de komende jaren niet. Wel vraagt 25% van de bestaande kantoren om vervanging, omdat ze verouderd zijn en niet meer passen bij eisen van deze tijd. Ook de locatiekeuze van kantoren verandert, bedrijven kiezen vooral voor vestiging in de vier grote Brabantse steden. Op andere plekken, vooral in de middelgrote steden, komen kantoren vaker leeg te staan. Het ombouwen naar woningen biedt voor sommige kantoren soelaas, maar niet alle leegkomende kantoren zijn daarvoor geschikt. De provincie ondersteunt diverse gemeenten met dergelijke transformatieopgaven.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting

Nieuws

Nieuws

Nieuw logo OML onthuld tijdens opening huisvesting

Tijdens de feestelijke opening van de nieuwe huisvesting van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML) op 6 december, is het nieuwe logo van OML onthuld door wethouder Angely Waajen van gemeente Roermond. Zij onthulde het logo na een korte speech. Ook Gedeputeerde Joost van den Akker sprak inspirerende woorden richting de genodigden en directeur Serge Hoppenbrouwers: “Proficiat met dit nieuwe huis. In Midden-Limburg zijn grote werklocaties nodig. De tijd is rijp voor grootschaliger gebiedsontwikkeling.”.

Sinds oktober is OML B.V. gevestigd in Businesscenter Roerpoort op Boven de Wolfskuil 3 D4 in Roermond/Herten. Het pand aan de Godsweerdersingel in Roermond is verkocht. Hier was OML bijna 20 jaar gevestigd. Op de derde verdieping van Businesscenter Roerpoort is door OML een eigentijds, flexibel kantoorconcept gerealiseerd met een open sfeer waardoor volop ruimte is voor overleg en samenwerking. De gasten van OML konden dit tijdens de opening met eigen ogen zien.

Nieuw logo en huisstijl

Dit jaar heeft OML geïnvesteerd in een compacte organisatiestructuur en is het ondernemingsplan voor de periode juli 2018 tot juli 2022 vastgesteld. De aandeelhouders stellen OML hiermee in staat om haar missie te realiseren: de economische structuur in Midden-Limburg versterken. De nieuwe huisstijl markeert deze ingeslagen weg. Het nieuwe logo en de bijpassende huisstijl kenmerken zich door een frisse, zakelijke kleurstelling. In het logo is deze nieuwe start van OML gesymboliseerd door de letter O als startbutton te visualiseren en het logo letterlijk rood te onderstrepen. Tijdens de opening is ook een impressie getoond van de geheel vernieuwde website van OML. De website zelf zal later deze maand live gaan. 

Kerntaken OML

OML B.V. heeft de volgende vier kerntaken: advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken, locatie- en gebiedsontwikkeling, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen alsmede de ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

CyrusOne breidt uit in Nederland met next-gen datacenter op PolanenPark in samenwerking met SADC

Nieuws

Nieuws

CyrusOne breidt uit in Nederland met next-gen datacenter op PolanenPark in samenwerking met SADC

CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE), een snel groeiende Amerikaanse datacenterexploitant, kondigt vandaag aan 6,3 ha grond te hebben gekocht van SADC, voor de ontwikkeling van een nieuwe data center campus op PolanenPark. CyrusOne zal 33.445 m2 ontwikkelen met een geschatte capaciteit van 72 MW, verspreid over twee gebouwen. Het iconische datacenter is direct gelegen aan knooppunt Rottepolderplein, op tien minuten afstand van Schiphol en vijftien minuten van Amsterdam.

Tesh Durvasula, President Europe van CyrusOne:"Het succes van CyrusOne is mede te danken aan de modulaire aanpak die een goede oplossing blijkt om klanten van hoogwaardige datacenters te voorzien. Snel en tegen lagere kosten. We zijn verheugd om in samenwerking met het SADC-team onze uitbreiding in Nederland voort te zetten om voor onze cloudklanten een ultramoderne datacentercampus op PolanenPark te ontwikkelen.”

Reinoud Fleurke, Manager Gebiedsontwikkeling SADC: "Sinds enkele jaren werkt SADC nauw samen met Amsterdam Airport Area en GreenIT Amsterdam om internationaal concurrerende proposities voor datacenters te ontwikkelen. We zijn blij dat we CyrusOne een plaats kunnen bieden en tegelijkertijd bijdragen aan de duurzame groei van de datacenter sector en de digitale economie.”

Dit is de tweede grote uitbreiding voor CyrusOne in Nederland. In oktober werd bekend gemaakt dat CyrusOne een strategisch partnerschap heeft afgesloten met Agriport A7 (40 km ten noorden van Amsterdam in Middenmeer) voor de ontwikkeling van een 270 MW multi datacenter campus op een kavel van 33 ha.

Duurzaamheid

SADC en stichting Green IT Amsterdam werken al sinds 2016 samen aan de ontwikkeling van duurzame datacenters in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het datacenter op PolanenPark wordt gebouwd volgens de laatste standaarden en is onderdeel van het GreenIT project CATALYST. CyrusOne zal de komende periode samen met onder andere SADC, gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, Waternet en Alliander DGO concreet onderzoek doen naar de haalbaarheid van aanleg van een warmtenetwerk in Haarlem. Daartoe zijn partijen een samenwerking aangegaan in het kader van het MRA Warmte en Koude programma.

Over CyrusOne

CyrusOne (NASDAQ: CONE) is een snelgroeiende REIT (Real Estate Investment Trust) die gespecialiseerd is in zeer betrouwbare enterprise-class, carrier-neutrale datacenters. Het bedrijf biedt datacenterfaciliteiten die de continue werking van de IT-infrastructuur beschermen en waarborgen voor ongeveer 1.000 klanten, waaronder meer dan 200 Fortune 1000 bedrijven.

Met een staat van dienst op het gebied van het voldoen aan en overtreffen van de marktvraag van hyperscale cloudproviders, evenals de groeiende IT-infrastructuurvereisten van de onderneming, biedt CyrusOne de flexibiliteit, betrouwbaarheid, beveiliging en connectiviteit die de bedrijfsgroei stimuleren. CyrusOne biedt een op maat gemaakt, klantgericht platform en
streeft naar volledige transparantie in communicatie, beheer en servicelevering in zijn meer dan 45 datacenters over de hele wereld.
www.CyrusOne.com.

Over SADC en PolanenPark

SADC (Schiphol Area Development Company N.V.) ontwikkelt hoogwaardige, toegankelijke, (inter)nationaal concurrerende werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. SADC werd in 1987 opgericht door publieke en private partijen die het economische potentieel van de stad en de luchthaven wilden benutten door hun krachten te bundelen en zo de concurrentiepositie van de regio, zowel nationaal als internationaal, te versterken.

PolanenPark is een ontwikkeling van SADC, Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude / Haarlemmermeer, en RON. PolanenPark ligt in Halfweg in het hart van de Metropoolregio Amsterdam, direct naast knooppunt Rottepolderplein (A9/A200) en dichtbij Amsterdam en Schiphol. Eerder vestigden zich PostNL, Air Products, itsme Nederland en Molenaar Haarlem. Er is nog 12 hectare beschikbaar.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Doe mee aan de Challenge circulaire werklocaties 2050!!

Nieuws

Nieuws

Doe mee aan de Challenge circulaire werklocaties 2050!!

Hoe ziet de plek waar je werkt eruit in 2050? Die vraag staat centraal in de Challenge circulaire werklocaties 2050. De provincie Noord-Holland, SADC en SKBN dagen professionals in Nederland uit om met ideeën te komen om de bestaande kennis en inzichten over de toekomstige werkplek naar een hoger niveau te tillen.

Professionals die werken op de terreinen van ontwerp, stedenbouwkunde, circulaire economie, mobiliteit, digitalisering en het toekomstige werken kunnen zich inschrijven voor een vierdaags atelier dat eind januari 2019 plaatsvindt. 

De deelnemers worden verdeeld over teams waarin naast mentoren ook één of meer experts zitten op kennisgebieden die een relatie hebben met de circulaire economie. Maurits de Hoog, stedenbouwkundig hoofdontwerper Ruimte en Duurzaamheid gemeente Amsterdam, is één van de experts. De twee andere zijn Wim van Lieshout, directeur Waste and Energy Strategies WEST, en Carlo van de Weijer, hoofd Strategic Area Smart Mobility TU Eindhoven. De professionals gaan concreet aan de slag met concepten, verbeelding en strategie voor de werklocatie van de toekomst. De resultaten worden gebundeld in een publicatie en als afsluiting is er een symposium om de ideeën te delen.

Vertaalslag

Reinoud Fleurke (Manager Gebiedsontwikkeling SADC en bestuurslid SKBN): “Wij zien een aantal grote uitdagingen op ons af komen voor de (her)ontwikkeling van werklocaties, namelijk de transitie naar een circulaire economie, digitalisering, veranderingen in mobiliteit en inhoud van werk. Onze locaties worden steeds meer gemengd ontwikkeld, door toevoeging van verblijfsfuncties, horeca, leisure en onderwijs. Het is van belang om nu na te denken over de ecosystemen van de toekomst waar werknemers en andere gebruikers zich thuis voelen: werklocaties met belevings- en toekomstwaarde."

Gedeputeerde Jaap Bond: “De klimaatverandering en uitputting van grondstoffen maken een overgang naar een circulaire economie noodzakelijk. Grondstoffen en materialen blijven dan zo lang mogelijk waardevol voor het economische systeem. Dat klinkt heel logisch en sympathiek, maar hoe vertaalt dat zich naar de plek waar bedrijvigheid zich concentreert en waar gewerkt wordt? Die vraag willen we aan de deelnemers van de Challenge circulaire werklocaties 2050 voorleggen.”

Circulaire economie

De rijksoverheid, de provincie Noord-Holland en andere overheden hebben als ambitie dat Nederland in 2050 volledig circulair is. Bij een circulaire economie wordt niets meer weggegooid, vernietigd of ongebruikt gelaten. Producten krijgen een nieuw leven, zoals hergebruik van plastics, en bedrijven zijn onderling afhankelijk van elkaar door bijvoorbeeld het gebruik van reststromen, energie en water.

Organisatie

De Challenge circulaire werklocaties 2050 wordt georganiseerd door de provincie Noord-Holland in samenwerking met Schiphol Area Development Company (SADC) en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). De stichting Architectuur Lokaal organiseert de ateliers.

Alle informatie over de Challenge Circulaire Werklocaties 2050 is te vinden in het reglement op de website van Architectuur Lokaal. Aanmelden kan tot 18 december om 12.00 uur. Vragen kunnen worden gesteld tot en met 26 november 2018, 12.00 uur. Voor meer informatie: stuur een e-mail aan Vincent Kompier.

Lees verder

KENNISARCHIEF