KENNISARCHIEF 2020

Opinie

card image

Column van Frank Hazeleger

Meer samenwerking

Opinie

Opinie

Meer samenwerking

Als het om aandacht gaat staan de bedrijventerreinen ook in het geval van de corona-pandemie niet vooraan in de rij. Ook nu gaat de aandacht vooral uit naar de gevolgen van de pandemie voor de kantorenmarkt en de retailmarkt.
Bij de kantorenmarkt zien we veel aandacht voor de gevolgen van het thuiswerken, maar bijvoorbeeld ook voor de consequenties van de beperkte liftcapaciteit bij hoge kantoortorens. In de retail is er veel aandacht voor de positieve gevolgen voor supermarkten en koopjeswinkels versus de negatieve gevolgen voor de strengere toegangsregels in de winkelstraten, de sluiting van de horeca en de toename van het webwinkelen.
Zelfs over de woningmarkt wordt tijdens de corona-pandemie meer geschreven over dan over wat toch de motor van onze economie vormt: de bedrijventerreinen. En dat terwijl de discussie na de verschillende persconferenties, en de daarin gepresenteerde maatregelen, in de meeste gevallen gaat over de afweging tussen onze gezondheid en onze economie. Heeft de corona-pandemie dan geen gevolgen voor de bedrijventerreinen? Jazeker wel, en dit verdient zeker meer aandacht dan momenteel het geval is. 

Basale bedrijfsprocessen

Maar welke ontwikkelingen zijn er dan op die bedrijventerreinen? Bij de eerste lockdown van begin dit jaar waren de meeste bedrijven vooral bezig met concrete aanpassingen van de werkplek, het stimuleren van thuiswerken (voor zover mogelijk) en het bewaken van de liquiditeit door plotselinge vraaguitval of achterstanden van betalingen. De nadruk lag vooral op het bewaken van de meest basale bedrijfsprocessen en het streven naar behoud van de werkgelegenheid, al dan niet met behulp van de daarvoor opengestelde rijksregelingen.
In eerste instantie leken de meeste ondernemers op bedrijventerreinen redelijk normaal door te kunnen blijven functioneren. Hieruit blijkt ook de gezonde economische basis van veel (familie)bedrijven op bedrijventerreinen waardoor deze tegenslag in eerste instantie goed op te vangen was.

Splitsing op bedrijventerreinen

Toen men van de schrik van de eerste weken bekomen was, zagen we langzamerhand een splitsing ontstaan tussen en op de bedrijventerreinen. Sommige terreinen en sectoren bleken garen te spinnen bij de corona-pandemie (denk aan logistiek voor webwinkels, de foodsector) terwijl andere sectoren het zwaar kregen (leveranciers van horeca, standbouwers). Zo is het exemplarisch dat het ene bedrijf een sterke uitbreidingsbehoefte kreeg, terwijl het naastgelegen bedrijf in deze periode juist (tijdelijk) ruimte over had. Kenmerkend voor het aanwezige ondernemerschap op de bedrijventerreinen is dat deze ruimten soms op hele creatieve manieren worden ingezet, zoals bijvoorbeeld voor teststraten.

Opvallend is dan ook dat deze corona-pandemie als positief neveneffect lijkt te hebben dat er (nog) meer op de bedrijventerreinen wordt samengewerkt. Enerzijds om gezamenlijk de problemen het hoofd te kunnen bieden, anderzijds om elkaar te kunnen helpen in deze bijzondere periode. Deze versterkte samenwerking kan voor de toekomst op bestaande bedrijventerreinen nog wel eens tot positieve ontwikkelingen leiden. Zowel in het kader van de herstructurering, intensivering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen is een goed georganiseerde samenwerking van groot belang om deze doelen te kunnen bereiken. Oftwel, de bedreiging wordt juist een impuls!

Structureel van aard

Hoewel sommige onderdelen van deze corona-pandemie (hopelijk) een tijdelijk karakter zullen hebben, zullen er vermoedelijk ook bepaalde ingezette trends structureel van aard zijn. Naar verwachting zijn de versnellingen binnen de automatisering en digitalisering (meer thuiswerken), de robotisering en het logistieke proces blijvertjes. Hopelijk kunnen we daar de samenwerking op bestaande bedrijventerreinen aan toevoegen. Als dat gaat lukken, blijkt dat we ook van deze crisis hebben geleerd.
Naast de druk van de oprukkende woningbouw zullen de bedrijventerreinen dan uiteindelijk ook de gevolgen van deze coronacrisis kunnen doorstaan. Als de bedrijventerreinen net zo succesvol en sterk uit deze pandemie komen als het recente BT Event, dan staat hen een mooie toekomst te wachten.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

STULZ GROEP BV verhuist naar De President in Hoofddorp

Nieuws

Nieuws

STULZ GROEP BV verhuist naar De President in Hoofddorp

STULZ GROEP BV uit Amstelveen zal eind 2021 zijn intrek nemen in een nieuw te bouwen pand op bedrijvenpark De President in Hoofddorp. Op de kavel van 9.000 m2 zal in een eerste fase 6.000 m2 met een magazijnruimte van 3.200 m2 worden gebouwd. Eén van de voornaamste redenen voor de verhuizing is de uitbreiding van de leveringsomvang en werkzaamheden. De President is als uitvalsbasis gekozen vanwege de goede nationale maar ook internationale bereikbaarheid.

Het van oorsprong Duitse familiebedrijf STULZ GROEP BV is gespecialiseerd in high-end klimaatoplossingen. Het innovatieve bedrijf is toonaangevend in klimaatoplossingen, zoals precisie koeling, luchtbehandeling, comfort koeling, bevochtiging en warmtepompen. Een van de specialisaties is airconditioning voor datacenters en telecommunicatie-installaties. STULZ heeft wereldwijd twintig dochterondernemingen, waarvan Nederland er een is, en werkt samen met partners in meer dan 140 landen. De fabrieken van STULZ zijn gevestigd in Spanje, Duitsland, Italië, de VS, China, Brazilië en India. STULZ telt ongeveer 7.200 mensen wereldwijd, met een omzet van € 1.300.000.000. In de vestiging van Hoofddorp komen ca. 60 medewerkers te werken.

De nieuwe vestiging in Hoofddorp is gasloos en energie-efficiënt. Uiteraard door hun eigen duurzame klimaatoplossingen, maar ook door 1.200 zonnepanelen voor onder andere de laadpalen van de elektrische auto’s e de energievoorziening voor de warmtepompen. Het pand is ontworpen door en wordt gebouwd door F5 Projectengroep B.V.

Carlo Brouwer, Managing Director STULZ GROEP B.V.: “Deze verhuizing vat de groei die wij als STULZ maken, uitstekend samen.”

Eelco Kienhuis, Salesmanager SADC: “We zijn blij dat STULZ voor De President heeft gekozen. De locatie ligt dicht bij de afrit van de A4 en A5, met Schiphol om de hoek. Perfecte uitvalsbasis voor hun activiteiten.”

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

OML verkoopt kavel op De Hanze in Roermond aan ingenieursbureau

Nieuws

Nieuws

OML verkoopt kavel op De Hanze in Roermond aan ingenieursbureau

Op 30 november 2020 heeft OML een koopovereenkomst gesloten met SKS Group BV. De koop betreft een kavel van bijna 2.000 m2 op bedrijventerrein De Hanze, gelegen aan de zuidelijke stadsrand van Roermond.

Over het terrein

Het bedrijventerrein is gelegen ten zuiden van de stad Roermond, in de kern van Herten. De ontsluiting van het terrein is uitstekend te noemen. Op zeer korte afstand van de A73 en op slechts enkele kilometers verwijderd van de A2. Er zijn reeds diverse bedrijven gevestigd op het terrein, met name MKB-bedrijven. Met de verkoop van deze kavel is de laatste kleinschalige kavel binnen de portfolio van OML verkocht. Op het terrein zijn nog kavels beschikbaar, met name aan de spoorzone. De ontwikkeling die voorzien is door de ondernemer past goed bij de invulling van het bedrijventerrein De Hanze. OML is voornemens om de tweede fase in de komende jaren te gaan ontwikkelen, waarbij fase 1 de doorgangsroute wordt naar het toekomstige nieuwe terrein. 

Over de koper

De heer Khebreh is eigenaar van SKS Group BV. Een ondernemer pur-sang met een brede kennis met betrekking tot het ontwerpen, berekenen en detailleren van de bouwkundige constructies voor alle woningbouw en utiliteitswerken. Denk daarbij aan o.a. beton-, hout-, staal- en steenconstructies. Dit in combinatie met een afdeling die is gespecialiseerd in de bouwtechnische uitwerking van systeemvoeren (met name breedplaat), holle wanden, balkbodems en massieve prefab. 

Momenteel is het bedrijf gevestigd in de gemeente Leudal. In de komende jaren zal het zijn intrek nemen in het nieuw te bouwen pand. Het pand zal deels bestaan uit een werkplaats, onder andere voor het uitvoeren van testen, en een kantoorruimte voor de ingenieurs.

Over OML

OML BV draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML B.V. heeft de volgende kerntaken: ontwikkeling en uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen, acquisitie van bedrijven en sales van bedrijventerreinen, locatie- en gebiedsontwikkeling alsmede advisering bij ruimtelijk-economische vraagstukken. OML heeft percelen te koop op de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Windmolenbos en Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze, Boven de Wolfskuil, De Grinderij en Oosttangent in Roermond.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Haven op XL Businesspark fors uitgebreid; meer dan 20.000 zeecontainers per jaar op Almelose kade

Nieuws

Nieuws

Haven op XL Businesspark fors uitgebreid; meer dan 20.000 zeecontainers per jaar op Almelose kade

Combi Terminal Twente (CTT) kampt met ruimtegebrek in Almelo. Daarom wordt de haven aan het Twentekanaal op XL Businesspark fors uitgebreid. Rijk en provincie Overijssel komen over de brug voor het project van 4,6 miljoen.

Met een overslag van 20.000 zeecontainers per jaar in Almelo heeft Combi Terminal Twente (CTT) zijn grenzen bereikt. 

Kade tjokvol

De 320 meter lange kade op XL Businesspark staat doorgaans tjokvol met containers. Er is grote behoefte aan meer ruimte. Om de capaciteit op te voeren wordt de kade met 150 meter verlengd. Dat kan door de naastgelegen openbare laad en loskade bij de terminal te betrekken. De openbare kade wordt in de plannen in zuidelijke richting aan de insteekhaven verplaatst. Want ook deze kade, die vooral voor overslag van bulk- en stukgoederen wordt gebruikt, blijft nodig. Tevens wordt er per schip olie aangevoerd voor het bedrijf Eurol, dat aan de haven ligt.

Uitbreiding gunstig voor Almelo

Het gemeentebestuur van Almelo staat vierkant achter het plan. ‘Uitbreiding van de laad- en loskade heeft gunstige gevolgen voor de positie van Almelo. Er ontstaat een positief effect op de bereikbaarheid via water, de werkgelegenheid en de aantrekkelijkheid van Almelo in zijn geheel’, oordelen burgemeester en wethouders. Milieuaspecten zouden geen belemmering zijn. Maar het gaat wel ten koste van achttien bomen.

Omwonenden geïnformeerd

De kosten van het project bedragen 4,6 miljoen. Het ministerie van Economische Zaken en de provincie Overijssel betalen ieder de helft. De dichtstbijzijnde woning ligt op een afstand van 150 meter van de nieuwe kade. Directe omwonenden worden apart geïnformeerd. Het bestemmingsplan ligt binnenkort ter inzage.

Bron: Tubantia, 9 december 2020

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Investa van start op nieuwe locatie: Energy Innovation Park in Alkmaar wordt nieuwe thuisbasis

Nieuws

Nieuws

Investa van start op nieuwe locatie: Energy Innovation Park in Alkmaar wordt nieuwe thuisbasis

De bouw van de nieuwe locatie van InVesta op het Energy Innovation Park in Alkmaar is officieel gestart. Het gebouw op de Diamantweg biedt straks ruimte voor pilot- en demonstratieprojecten op het gebied van groen gas, waterstof en andere duurzame energiedragers. Ook wordt het gebouw voorzien van kantoren, vergaderruimtes, een lab en werkplaatsen.

Greendeal subsidie

In 2018 is een Greendeal gesloten met het Rijk, provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar. De subsidie die hierbij is toegekend zal voor een deel gebruikt worden voor de bouw van het nieuwe InVesta pand.

Het Energy Innovation Park is gevestigd op het terrein van energieproducent TAQA. Alexandre Zandbergen, projectmanager bij InVesta; “Op onze nieuwe locatie hebben wij mogelijkheden om ons gebouw aan te sluiten op het bestaande gas- en warmtenet. Daarnaast bevinden we ons dan veel dichterbij het NXT tankstation, die duurzame brandstoffen zoals waterstof gaat verkopen. Met ruim 8.000 vierkante meter bouwgrond hebben we voldoende ruimte om de nieuwe locatie volledig naar wens in te richten.”

Duurzaam

Het gebouw aan de Diamantweg wordt duurzaam gebouwd en krijgt een innovatieve uitstraling. Studenten van Inholland en lokale bedrijven zullen betrokken worden bij het ontwerp van de installaties. Ze bekijken welke mix van beschikbare energiebronnen gebruikt kunnen worden, zoals het lokale warmtenet, een deel van de 20.000 zonnepanelen in de Boekelermeer, het door vestigers geproduceerde waterstof en groen gas. Het ontwerp zal uitgevoerd worden door BRT Architecten uit Alkmaar in samenspraak met aannemer Tervoort uit Egmond aan den Hoef.

Peter Simões, directeur van InVesta; “Ik ben blij dat er eindelijk begonnen kan worden met de bouw. Nu de eerste projecten in aantocht zijn kunnen we echt starten met de realisatie van InVesta als kennis- en expertisecentrum. In ons pand vinden straks demonstraties plaats om ontwikkelingen rondom vergassings-technologie zoals groengas en waterstof te versnellen. Dit is precies waar InVesta voor is opgericht.”

InVesta is momenteel al in vergevorderde gesprekken met meerdere bedrijven en organisaties die hun technologieën willen demonstreren, of onderzoek willen uitvoeren, bij InVesta.

Lees verder

Achtergrond

card image

03-12-2020

Succesvolle herontwikkeling van twee bedrijventerreinen

Achtergrond

Achtergrond

Succesvolle herontwikkeling van twee bedrijventerreinen

Energiebedrijf ENGIE heeft twee energiecentrales bij Nijmegen en Zwolle gesloten. Er komen grote gebieden vrij voor nieuwe ontwikkelingen. TwynstraGudde geeft advies en ondersteunt deze complexe gebiedstransformaties.

De centrale bij Zwolle stond aan de IJssel net ten zuiden van de stad, bij het buurtschap Harculo. Het terrein is ongeveer 70 hectare groot. De oude centrale is inmiddels gesloopt. Twee industriële gebouwen blijven staan. De centrale bij Nijmegen stond langs de Waal, direct ten westen van de stad. Het terrein van 32 hectare maakt deel uit van het grootste binnenstedelijke bedrijventerrein van Nederland. Hier is de sloop van de centrale met alle bijbehorende bebouwing in volle gang.

Unieke mogelijkheid

Beide locaties grenzen aan historische steden waar de druk op de ruimte groot is. Het zijn bovendien aantrekkelijke locaties met zicht op brede rivieren. Er is een unieke mogelijkheid om te voorzien in ruimtebehoefte van de stad, zonder daarvoor weilanden te bebouwen. Het is cruciaal deze kans zorgvuldig te benutten.

Van visie tot en met uitgifte

ENGIE heeft TwynstraGudde gevraagd om op beide locaties de herontwikkeling te begeleiden. Hoe pak je zo’n grote, complexe gebiedsontwikkeling aan? TwynstraGudde geeft advies over de projectorganisatie en publiek-private samenwerking. Ze organiseren meedenkavonden waar inwoners kunnen participeren en ideeën kunnen aandragen. Ze doen marktanalyses en stellen businesscases op. In samenspraak met de gemeenten en partner Kuiper Compagnons komt TwyntraGudde tot gebiedsvisies die de basis vormen voor bestemmingsherziening.

Waal Energie

In Nijmegen is de gebiedsvisie ‘Waal Energie’ opgesteld. Hierin ligt het accent bij nieuwe bedrijvigheid. Dat sluit aan op ontwikkelingen in de directe omgeving en maatschappelijke opgaves over energie, klimaat en werkgelegenheid. Het gebied wordt een nationaal toonbeeld van innovatieve, duurzame energiesystemen, circulariteit en watergebonden smart logistics. De gebiedsvisie is unaniem door de gemeenteraad van Nijmegen vastgesteld en wordt momenteel uitgewerkt tot een nieuw bestemmingsplan.

Energieproducerend woonmilieu

In Zwolle werkt TwynstraGudde samen met de gemeente aan een gebiedsvisie met ruimte voor duurzame energie, woningbouw, natuur en wandel- en fietspaden. Er komt een energieproducerend woonmilieu aan de IJssel met veel ruimte voor groen, water en recreatie. De twee overgebleven industriële gebouwen worden bestemd voor kunst, horeca en flexplekken voor bedrijven. De haalbaarheid hiervan is onderzocht en vertaald in verschillende ruimtelijke en financiële scenario’s.

Hogere grondwaarde

De voorheen gesloten industriegebieden worden door deze transformaties toegevoegd aan de stad. De gebieden worden er ruimtelijk, functioneel en sociaal mee verweven. Alsof het altijd zo is geweest. Voor ENGIE resulteren de gebiedsvisies en de nieuwe bestemmingsplannen in een veel hogere grondwaarde, dan in het scenario dat ENGIE de terreinen direct na sloop zou hebben verkocht. Bewoners zijn via participatie bij de planvorming betrokken. Dat past ook in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Het resultaat is dat de ontwikkelingen meer draagvlak en minder bezwaar ontmoeten.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland per 2021

Nieuws

Nieuws

Subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland per 2021

Om bedrijventerreinen te verduurzamen, stelt de provincie Zuid-Holland per 1 januari 2021 de subsidieregeling ‘verduurzaming bedrijventerreinen’ open. Voor deze regeling is 2 miljoen euro beschikbaar.

De subsidieregeling wordt van kracht nadat deze is gepubliceerd in het Provinciaal Blad, hetgeen eind december 2020 zal gebeuren.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen is een nieuwe regeling ter vervanging van de succesvolle subsidieregeling 'energie op bedrijventerreinen Zuid-Holland', die in 2018 voor het eerst werd opengesteld met een subsidieplafond van €1.000.000. In 2020 is de regeling energie wederom opengesteld met een subsidieplafond van €750.000. De subsidie is positief ontvangen door ondernemers en gemeenten en inmiddels volledig benut.

De subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland bouwt voort op de regeling energie die hierbij wordt ingetrokken. De nieuwe regeling is deels een ongewijzigde voortzetting van de regeling energie, maar inhoudelijk wel verbreed met de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit.

In de door GS in september 2020 vastgestelde bedrijventerreinenstrategie is de ambitie geformuleerd om de regeling energie te verbreden naar een bredere duurzaamheidsregeling inclusief de thema’s klimaatadaptatie en biodiversiteit.
Het subsidieplafond voor de subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland is vastgesteld op €2.000.000.

Aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen

De provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Een belangrijke beleidslijn in het provinciale bedrijventerreinenbeleid (‘Bedrijventerreinenstrategie 2020 Zuid-Holland’) is het streven naar duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen. De ambitie is uitgesproken om de regeling energie te verbreden naar een bredere duurzaamheidsregeling. Ook in de provinciale klimaatadaptatiestrategie ‘Weerkrachtig Zuid-Holland’ is eerder de ambitie uitgesproken om de gebouwde omgeving, waaronder bedrijventerreinen, te vergroenen. 
Daarnaast is in het energiebeleid (‘Schone energie voor iedereen’, uitvoeringsprogramma 2020-2023) vastgesteld dat de provincie streeft naar 49% CO2 reductie in 2030. De mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor maatregelen ten behoeve van besparing en duurzame opwek blijft bestaan.

Groen en gezond

Vergroening heeft vele positieve effecten: groen en vergroening werken klimaatadaptief (water stroomt beter weg en helpt tegen hitte). Het leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en tevens biedt de regeling betere mogelijkheden tot ontspannen: werknemers en omwonenden kunnen op het bedrijventerrein een 'groener' rondje lopen. Bovenstaande ambities komen samen in de nieuwe subsidieregeling verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland.

Terugverdieneffect

Voor bedrijven is het vaak niet interessant genoeg om te investeren in duurzame energie, voornamelijk vanwege de lange terugverdientijd. Voor maatregelen met betrekking tot klimaatadaptatie en biodiversiteit (bv. groenstructuren, waterberging) geldt dat er eigenlijk helemaal geen businesscase voor ondernemers is. Hiervoor is een extra stimulans nodig.

Uitgangspunten subsidieregeling

Om de verduurzaming van bedrijventerreinen te stimuleren, zijn dit enige basiselementen:

  • Voor maatregelen duurzame energie geldt:(nog steeds) de provincie geeft maximaal 20% subsidie op de investering met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 200.000. De aanvrager moet aantonen dat er geen haalbare businesscase is en de terugverdientijd van het project moet langer zijn dan 5 jaar.
  • Voor maatregelen klimaatadaptatie en biodiversiteit (nieuw) geldt: de provincie geeft maximaal 40% subsidie op de investering met een minimum van €10.000 en een maximum van €100.000. Naast ondernemers kunnen ook gemeenten – als beheerders van de openbare ruimte - hiervoor subsidie aanvragen.

Participatie

De subsidieregeling is tot stand gekomen na consultatie van verschillende partijen. Er is gesproken met gemeenten, parkmanagers, en met externe adviseurs.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Offshore kansen voor Noord-Holland

Nieuws

Nieuws

Offshore kansen voor Noord-Holland

Met de bouw van de windparken Hollandse Kust Noord, Zuid, West en IJmuiden Ver voor de kust van Noord-Holland komt een enorme stroom aan offshore activiteit naar de provincie.

Dit blijkt uit onderzoek (pdf, 5MB) door de havens van IJmuiden, Den Helder en Amsterdam dat is beoordeeld door TNO. 

“De drie Noord-Hollandse havens kiezen om dit nieuwe economische cluster ‘Wind op zee’ aan zich te binden. Voor de energietransitie is wind op zee nodig, dit heeft een potentieel van € 3 miljard aan bestedingen”, aldus Peter van de Meerakker, directeur Zeehaven IJmuiden. “De eerste investeringen in Noord-Holland zijn al zichtbaar. Voornamelijk vanwege de locatie kiezen veel bedrijven voor een onderhoud en installatiebasis in de Noord-Hollandse havens. De Noord-Hollandse havens bieden de kortste vaarafstand tot de windparken zowel voor als na 2030.” 

Samenwerking

De bouw van de offshore windparken gaat gepaard met drukte in de havens. De zeehavens van Amsterdam, IJmuiden en Den Helder werken nauw samen om de verwachte drukte op te vangen. Met de gecombineerde faciliteiten biedt Noord-Holland het hele pakket voor offshore activiteiten.  

Zita Pels, gedeputeerde financiën van de Provincie Noord-Holland: “Om een grote stap te maken van een fossiele naar een duurzame samenleving hebben we offshore wind hard nodig. Dit rapport laat zien dat dit samen gaat met enorme economische kansen en werkgelegenheid. Mede hierom, investeren wij als provincie dan ook in de nieuw aan te leggen Energiehaven en een sterke profilering van offshore wind.” 

Energiehaven

Om bedrijven uit het cluster ‘Wind op zee’ te accommoderen houden de havens ruimte gereserveerd. Zo heeft Amsterdam 35 hectare beschikbaar voor de productie van offshore wind onderdelen. Ook werken de havens van IJmuiden en Amsterdam samen aan de transformatie van een voormalig baggerdepot van het Rijk nabij IJmuiden. Een consortium bestaande uit Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden, gemeente Velsen en Provincie Noord-Holland maken van deze 15 hectare een “Energiehaven” voor de installatie van de windparken op zee.  

Ook Port of Den Helder is klaar om de komende 30 jaar de operatie en het onderhoud van de winparken te faciliteren: “Jarenlange ervaring in olie- en gassector komt overeen met de vraag uit de offshore wind sector en er komen er locaties beschikbaar voor onderhoudsbases van de windparken” aldus Jacoba Bolderheij, CEO Port of Den Helder. De aandacht voor offshore wind sluit aan bij strategische doelstellingen van alle drie de havenbedrijven om regionaal een actieve rol te spelen in de nationaal ingezette energietransitie. 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Minerva gestart met bouw distributiecentrum 2.0 op Schiphol Trade Park

Nieuws

Nieuws

Minerva gestart met bouw distributiecentrum 2.0 op Schiphol Trade Park

Begin november heeft SADC een kavel van circa 40.340 m2 op Schiphol Trade Park aan Minerva Development geleverd. De eerste paal is inmiddels geslagen. Naar verwachting zal het distributiecentrum in het laatste kwartaal van 2021 door aannemer Dijkham Bouw BV worden opgeleverd. Het ontwerp van Dedato Architecten valt vooral op door de aandacht die is gegeven aan de ‘groene uitstraling’. Niet alleen duurzaamheid van binnen, maar juist ook van buiten door onder andere natuurinclusiviteit in het ontwerp mee te nemen.

Het DC meet 30.000 m2, met 3.000 m2 kantoren en een (vrij bijzonder) onder het DC gelegen parkeergarage van 7.500 m2 met 270 parkeerplekken. Het DC zal voorzien zijn van 28 loading docks en 4 overheaddeuren op maaiveld, een sprinkler installatie, zonnepanelen op het dak en delen van de gevels. De vloerbelasting bedraagt 5.000 KG/M2 en de vrije hoogte in het DC 12,20 M1. DKL B.V. zal circa 16.500 m2 huren.
 
De ontwikkeling van Minerva is een voorbeeld van de nieuwe logistieke toekomst. Het pand is niet primair functioneel gebouwd maar er is ook heel veel rekening gehouden met duurzaamheid. Zowel zichtbaar als onzichtbaar, wat heeft geleid tot een prachtig modern pand dat de tand des tijds gemakkelijk kan doorstaan.

Irene Vasseur, partner bij Minerva Development: “Minerva is enorm blij als ontwikkelaar betrokken te mogen zijn bij de realisatie van dit ambitieuze plan dat middels een zeer prettige en nauwe samenwerking met ons bouwteam en vooral samen met het bevlogen team van SADC tot stand gebracht wordt. Het bouwteam van Minerva bestaat uit: Dijkham Bouw, Dedato Architecten, BVF projectmanagement, Kooij & Dekker Ingenieursbureau en Wieringa Advocaten. Wij danken ook Mirastar en KKR voor het in Minerva en ons team gestelde vertrouwen en zien uit naar het moment waarop het gebouw gereed is voor ingebruikname.”

Toegevoegde waarde

Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te worden. Rob de Wit, coördinator Schiphol Trade Park: “De eisen die we hiervoor aan klanten stellen, zijn heel hoog en gaan verder dan gebruikelijke duurzaamheidsmaatregelen. Zo willen we dat er veel aandacht is voor de uitstraling van het gebouw in de omgeving en aan de ecologische toegevoegde waarde voor mens en dier. Dat Minerva koploper wil zijn in wat ik noem een distributiecentrum 2.0, is een groot compliment waard.”
Het ontwerp van Dedato Architecten is hier een goed voorbeeld van. De breed opgezette gevelbanden accentueren het kantoorgebouw en de entrees die door de zogenaamde ‘soft landing’ een duidelijke relatie leggen met de buitenruimte. Zichtbare duurzaamheidstoevoegingen op de gevel maken duidelijk onderdeel uit van de architectuur, wat zich kenmerkt met kwalitatief groen en zonnepanelen op de gevel, die zelfs een betere energieopbrengst leveren dan op het dak geplaatste panelen. Aangenaam kleurgebruik zorgt voor een prettige uitstraling naar de omgeving. 

Kantoor als een loft

Op zowel maaiveldniveau als op de gevel en op het dak is flink uitgepakt met groen. Een uitgewerkt ecologisch plan ligt hieraan ten grondslag. Op  basis van een goed uitgewerkt ecologisch plan zijn keuzes gemaakt voor toepasbare bomen, struiken en andere planten die optimaal bijdragen aan de biodiversiteit. Het groen wordt onderhouden door een irrigatiesysteem dat door zelf geborgen regenwater wordt gevoed. Opvallend zijn twee grote dakterrassen die voor alle gebruikers toegankelijk  zijn en de aanwezigheid van veel bomen en overig groen. Om de verbinding met binnen nog meer te benadrukken, worden ook in de  entrees groene wanden geplaatst. De kantoren bovenop het gebouw zijn zeer ruim van opzet en hebben eerder het karakter van een loft dan van een logistiek pand. Parkeren gebeurt onder het gebouw, zodat dit niet onnodig zichtbaar is en ook geen openbaar terrein in beslag neemt.

Het complex wordt toegevoegd aan de portefeuille van een joint venture van Mirastar en KKR.

Lees verder

KENNISARCHIEF