Inspiratie- en Kennisbank Circulaire Bedrijventerreinen

Welkom op de website van de digitale inspiratie- en kennisbank ‘Circulaire Bedrijventerreinen’. Op deze inspiratie- en kennisbank vind je zoveel mogelijk inspiratie en informatie om aan de slag te gaan met circulariteit op bedrijventerreinen. Deze website is met name bedoeld voor ambtenaren bij de gemeenten, parkmanagers en leden van ondernemersverenigingen en Bedrijfsinvesteringszones. Maar ook voor individuele ondernemers kan het inspiratie en informatie bieden.

Grondstoffen zijn schaars en worden duurder. Bestaande verdienmodellen zijn eindig. We plegen roofbouw op de aarde. En geopolitieke ontwikkelingen maken de beschikbaarheid van grondstoffen onzeker en onze afhankelijkheid van anderen onnodig groot. Het is tijd om circulair te ondernemen. De plek voor circulair ondernemen is onder andere op een bedrijventerrein. De 26.000 bedrijven op ruim 600 bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn samen bijna goed voor 1/3 van de economie van Zuid-Holland. Met deze cijfers en de grondstofstromen daarachter zijn bedrijventerreinen dé hotspots voor de circulaire economie.

Als gedeputeerde Economie en Innovatie heb ik zowel circulaire economie als bedrijventerreinen in mijn portefeuille. En als ik op een bedrijventerrein loop zie ik kansen. Ik zie ondernemers die dicht bij elkaar gehuisvest zijn en grondstoffen over hebben. En ik zie ondernemers die grondstoffen nodig hebben. Op het bedrijventerrein of daarbuiten. Ik zie kavels op bedrijventerreinen die perfect geschikt zijn voor circulair ondernemerschap, ontsloten aan het water of op plekken met een hoge milieucategorie. En ik zie openbare ruimte en gebouwen die circulair ingericht kunnen zijn. Deze plekken moeten we behouden en koesteren. Kortom, ik zie kansen.
De kansen worden alleen nog niet vaak benut. Niet vanwege onwil, maar omdat de kennis er niet is om de kansen te verzilveren. Als provincie vinden we het belangrijk om kennis te ontsluiten om zo een stap verder te zetten. Dit digitale inspiratieboek geeft een eerste zicht op de kennis die er al is zodat gemeenten, parkmanagers en bedrijven deze kunnen toepassen. En er kan al veel! Nu nog de toepassing. Ook daar zullen we als provincie actief bij ondersteunen.

De transitie naar een circulaire samenleving is niet alleen een Zuid-Hollandse opgave, heel Nederland moet aan de slag. Daarom ben ik blij met de samenwerking met de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN). Samen kunnen we de kennis die hier ontsloten wordt landelijk verspreiden. Zo komen we van reguliere bedrijventerreinen naar circulaire bedrijventerreinen!

Meindert Stolk
Gedeputeerde Economie en Innovatie

Deze kennisbank geeft inzicht in circulariteit op bedrijventerreinen met inspiratie en informatie op zes verschillende thema’s:

En biedt handige tools:

Of zoek op doelgroep: 

Aanmelden nieuwsbrief