Het kabinet zet vol in op het stimuleren van innovatieve ecosystemen, als onderdeel van een groen en strategisch industriebeleid. De regio vormt hierbij een cruciaal schaalniveau, omdat het aansluit bij veel mechanismen achter innovatieprocessen bij bedrijven. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.

Op campussen en andere innovatieve werklocaties komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar kennis, kunde en kapitaal elkaar kruisen, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een belangrijk motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem.

Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen innovatieve werklocatie of campus wil hebben. Dat hoeft écht niet altijd een universitaire campus te zijn. Kennis en ondernemerschap zit immers overal!

Tweedaagse studiereis
Na succesvolle edities in 2020 en 2022, organiseren vakblad BT en TwynstraGudde op woensdag 19 en donderdag 20 april een nieuwe tweedaagse ‘Studiereis innovatieve werklocaties en campussen’.

Kijk hier voor het volledige programma

De reis gaat door Nederland en België en voert langs:

  • Smart Campus Leerpark in Dordrecht, een mbo-campus die bedrijven naar zich toe haalt;
  • Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout, een uit Philips voortgekomen bedrijvencampus met gedeelde (test)faciliteiten die succesvol is in het aantrekken van innovatieve maakbedrijven; de campus heeft de ambitie de meest productieve vierkante kilometer van België te worden;
  • Het Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC), een duurzaam en innovatief werklandschap voor de hightechmaakindustrie. Hier innoveren en produceren bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen onder één dak;
  • De Life Science Campus Pivot Park in Oss, die feitelijk uit een reddingsoperatie ontstond nadat medicijnfabrikant MSD zich gedeeltelijk terugtrok en de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss en het ministerie van Economische Zaken MSD-onderzoekers in de gelegenheid stelden nieuwe bedrijven te starten in oude MSD-gebouwen. Inmiddels zijn en worden nieuwe gebouwen toegevoegd aan de campus, die onderdeel uitmaakt van een veel grotere lifescience-cluster, om in de vraag naar nieuwe bedrijfsruimte te kunnen voorzien. Provincie en gemeente staan nu voor de keuze om het campusvastgoed wel of niet te verkopen aan een externe investeerder.
     

Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campusexpert Gregor Heemskerk (partner TwynstraGudde), onderzoeken we wat de leasons learned zijn van de bovengenoemde innovatiehotspots.

Centrale vraag is: hoe ontwikkel je een campus en wat komt daarbij kijken?
Op de campussen werken triplehelixpartners samen: het draait om kennisuitwisseling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, vaak gefaciliteerd door de overheid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de campusorganisatie.

Wat doet zo’n campusorganisatie nu precies? En hoe wordt de campusorganisatie gefinancierd?
Aandachtspunt is dat de zeggenschap tussen productie, innovatie en onderwijs in evenwicht moet zijn. Als bedrijven gaan domineren, bestaat het risico dat het kortetermijnbelang gaat prevaleren. Maar als onderzoeks- en onderwijsorganisaties te veel invloed krijgen, dan is het risico dat er te weinig wordt doorgepakt.

Hoe zijn de vier hotspots met die spanning omgegaan?
Het bouwen van een campus vergt een lange adem. Het gaat dus om de kunst om community’s te vormen en te onderhouden, om bedrijven te trekken en om netwerken en ecosystemen te bouwen.

Welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet? Hebben Dordrecht, Turnhout, Eindhoven en Oss hetzelfde handelingsrepertoire, of handelen zij toch weer net anders?

Kijk hier voor het volledige programma


Facts & Figures

2-daagse campusreis
19 & 20 april 2023
Kosten: € 1450,00 (ex. btw)
Compleet verzorgd inclusief maaltijden, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer en reisbegeleiding. Tijdens de busreis wordt teruggeblikt op de inhoud. Deelnemers ontvangen een uitgebreid reisverslag met lessen.
Organisatie: BT en TwynstraGudde
Meer info en aanmelden

card image

Event

2023-11-23
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

2023-11-23

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd onze SKBN-leden uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.
We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN.

Wanneer – Donderdag 23 november 2023
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 13.30 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
 

AANMELDEN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Energy Cave Rijswijk hotspot voor geothermie

Nieuws

29-03-2023

Energy Cave Rijswijk hotspot voor geothermie

De energietransitie is in de metropoolregio Rotterdam Den Haag in volle gang. Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, kan een belangrijke rol spelen in de overgang naar duurzame energievoorzieningen. De Energy Cave- campus in Rijswijk zet zich de komende jaren in om de ontwikkeling van geothermie te versnellen en ontvangt daarvoor een projectbijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Bij geothermie wordt duurzame warmte uit de ondergrond gebruikt om gebouwen en kassen te verwarmen. De metropoolregio beschikt over een geschikte ondergrond om gebruik te maken van geothermie. Maar er zijn ook uitdagingen: zo is er een groot tekort aan personeel, ontbreekt de kennis over geothermie bij potentiële investeerders en is de onbekendheid bij potentiële gebruikers (inwoners) groot. Deze uitdagingen moeten worden aangepakt om de toepassing van geothermie te kunnen versnellen. 

De missie van de Energy Cave is: ‘Als regionale gemeenschap te komen tot kennisdeling, educatie en innovatie om gebruik van geothermie te stimuleren en daarmee een bijdrage te leveren aan de energietransitie’. Daarom richt de Energy Cave in Rijswijk zich de komende jaren o.a. op het aantrekken, opleiden en behouden van toekomstige medewerkers op het gebied van geothermie. Met deze kennis en vakmanschap zal het de ontwikkeling van geothermie als duurzame energiebron ook voor andere gemeenten in de regio versnellen. De Energy Cave in Rijswijk ontvangt voor de komende twee jaar een projectbijdrage van € 558.000 cofinanciering van MRDH om zich verder te ontwikkelen en versterken tot geothermiecampus. De campus in Rijswijk zal daarbij de samenwerking zoeken met andere campussen in de metropoolregio op het gebied van energietransitie en innovatie zoals het Energietransitielab (Rotterdam), Innovatiecentrum Energie & Mobiliteit (Delft) en Green Technology Campus (Brielle).

Met deze bijdrage van de MRDH werkt de Energy Cave de komende twee jaar aan de professionalisering van de organisatie. Zo komt er een Experience Center waar o.a. 1000 leerlingen uit het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs kennismaken met energietransitie en geothermie. In het Education Center worden leerlingen enthousiast gemaakt voor (techniek)onderwijs en wordt samen met mbo-instelling ROC Mondriaan nieuw relevant onderwijs voor studenten en zij-instromers (Leven Lang Ontwikkelen) ontwikkeld. In het Innovation Center worden innovaties bedacht en getest, vinden innovatieve bedrijven en investeerders elkaar, worden thematafels georganiseerd en nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. Er worden matchingsdagen georganiseerd en innovatieve bedrijven (ook startups en scale-ups) kunnen zich vestigen op de locatie in Rijswijk (At the Park, het voormalig Shellterrein). Zo wordt aan een innovatie-ecosysteem voor de hele regio gebouwd. De aanvraag voor professionalisering en versterking van de Energy Cave is ingediend door gemeente Rijswijk, ROC Mondriaan en het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG, een onderdeel van TNO).

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

LEAP24 bouwt elektrisch snellaadstation in Roermond

Nieuws

15-08-2023

LEAP24 bouwt elektrisch snellaadstation in Roermond

Onlangs kocht Leap24, via OML, een kavel op bedrijventerrein Oosttangent in de gemeente Roermond in Midden-Limburg. Op de kavel, met een oppervlakte van ongeveer 3.000 m² wordt nog dit jaar een snellaadstation gebouwd voor elektrische voertuigen. Gezien de centrale ligging van het terrein, naast een traditioneel tankstation en horecazaak, een ideale locatie. De vestiging in de gemeente Roermond is de eerste voor LEAP24 in Midden-Limburg en de tweede vestiging in de provincie Limburg. Bedrijventerrein Oosttangent biedt straks het grootste snellaadstation van LEAP24 tot dusverre.

Over LEAP24

LEAP24 bouwt op een modulaire en duurzame wijze aan een landelijk netwerk van snellaadstations  voor elektrische personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens op bedrijventerreinen en strategische stadslocaties. Goed bereikbaar, altijd beschikbaar en makkelijk in gebruik, is het uitgangspunt. Daarnaast worden de realisaties van LEAP24 vormgegeven met veel groen, goed voor de flora en fauna in het gebied. Een fijne plek om te verblijven terwijl de bestelbus of vrachtwagen wordt opgeladen voor de volgende rit. LEAP24 maakt gebruik van groene stroom van Nederlandse wind- en zonprojecten en onderstreept daarmee graag haar duurzame ambities. “Voor ons in de ligging dichtbij de A73, met korte afstanden naar de A2 en het Duitse achterland ideaal. Tel daarbij op dat de locatie gevestigd is op de bedrijvenzone Roerstreek. Een betere locatie hadden we ons niet kunnen wensen”, aldus directeur Pelle Schlichting.

Over OML

OML realiseert momenteel de volgende fasen van het bedrijventerrein Oosttangent in Roermond. Dit terrein is een belangrijke schakel richting de bestaande bedrijvenzones Roerstreek-Zuid en -Noord. OML realiseert de bedrijventerreinen van de toekomst op een duurzame en circulaire wijze. Dat maakt dat de komst van een snellaadstation voor elektrische voortuigen een ideale aanvulling is voor het bestaande én het toekomstige terrein. Naast een uitstekende invulling voor deze locatie ook een goede service voor het groeiend aantal bedrijven dat, net als OML,  wil investeren in duurzame ontwikkelingen’, aldus directeur Hans Coppus.

Lees verder