De bijdrage van bedrijventerreinen aan de circulaire economie is enorm groot, maar wordt tegelijkertijd zwaar onderschat. Om de circulaire potentie van bedrijventerreinen beter te benutten, is de inzet van de publieke professional essentieel. De lokale beleidsmedewerker kan een effectieve katalysator worden, in co-creatie met relevante stakeholders. Onderzoekers van Fontys Hogescholen en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen gaan van start om in living labs op bestaande bedrijventerreinen dit tweejarige RAAK onderzoek uit te gaan voeren.  

In het kader van dit project 'Samen beter' wordt op 17 maart een bedrijventerreinensafari georganiseerd voor de partners in dit onderzoek, waaronder SKBN.

Programma

Om 9:30 uur verzamelen we ons bij het Gelredome* in Arnhem, waarna we om 10:00 uur vertrekken naar InnoFase in Duiven.

Van probleem naar oplossing: Energie!

(Beperkte) uitbreiding van het elektriciteitsnet is al enige tijd een probleem waar gemeenten en bedrijven tegenaan lopen. Op het bedrijventerrein InnoFase is energie-uitwisseling tussen bedrijven onderling één van de speerpunten. Graag nemen ondernemers en de gemeente Duiven/Westervoort jullie mee in deze transitie en de kansen en uitdagingen waar ze mee te maken hebben.

We lunchen in de bus (~ 12:30) onderweg naar TPN-West in Nijmegen.

Warmtenetten worden veel genoemd bij de oplossingen van energievragen op bedrijventerreinen. ARN is de reststroomverwerker op TPN-West Nijmegen met een interessante propositie om hier invulling aan te geven. De ARN neemt ons mee in hun plannen en visie, en tegelijkertijd nemen we ook de bredere agenda van het bedrijventerrein mee.

Om 15:30 uur zullen we weer terug zijn op het startpunt.

* Parkeerplaats voor Basic-Fit, Batavierenweg 24 Arnhem. Ook met OV bereikbaar via Arnhem Centraal Station, bus naar Bushalte Gelredome.


Aanmelden kan alleen als lid van SKBN

Meld je aan via deze link 

 

Nieuws
Rijk investeert miljoenen in verduurzaming mkb en bedrijventerreinen
Rijk investeert miljoenen in verduurzaming mkb en bedrijventerreinen

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reserveert ruim 23 miljoen euro voor kleine mkb’ers die hun bedrijfspand of -proces willen verduurzamen. Ook stelt het ministerie samen met het ministerie Economische Zaken en Klimaat 22 miljoen euro beschikbaar voor het verduurzamen van bedrijventerreinen.   De gelden zijn door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken ondergebracht in twee programma’s: het Ontzorgingsprogramma verduurzaming mkb en het Programma verduurzaming bedrijventerreinen. De uitvoering van beide programma’s ligt bij de twaalf provincies. Door deze decentrale aanpak valt volgens de ministeries beter in te spelen op de lokale situatie bij ondernemers en op bedrijventerreinen.  Uitvoering bij provincies  De uitvoering van beide programma’s ligt bij de twaalf provincies. Door deze decentrale aanpak valt volgens de ministeries beter in te spelen op de lokale situatie bij ondernemers en op bedrijventerreinen.   Bovendien is eenvoudiger aansluiting mogelijk op bestaande lokale en regionale structuren zoals de Regionale Energiestrategieën (RES) en de Transitievisies Warmte van gemeenten, schrijft het Biza in een persbericht.  De miljoenen voor beide programma’s komen beschikbaar voor begeleiding en advisering, niet voor de bekostiging van de maatregelen zelf. Iedere provincie geeft een eigen invulling aan de programma’s.   Provincies moeten volgens het ministerie zelf de keuze maken welke kleine mkb’ers en bedrijventerreinen zij binnen het programma kunnen verder helpen.  Vanaf 15 februari tot en met 15 maart kunnen provincies budget aanvragen via de RVO. Provincies kunnen vanaf 1 mei het programma vormgeven en verder uitwerken.  RVO en het landelijk programma Verduurzaming Bedrijventerreinen ondersteunen provincies bij het uitwisselen van kennis en afstemming van beide programma’s.  

30-01-2024