De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) werkt aan een advies voor de verduurzaming van onze bestaande bedrijventerreinen. De adviesvraag luidt:

“Hoe kan de verduurzaming van bedrijventerreinen en de bedrijven die er gevestigd zijn, worden versneld? Wat betekent dit voor de rollen, verantwoordelijkheden en instrumenten van de rijksoverheid en andere overheden, marktpartijen en samenleving?”

Het advies zal na de zomer worden gepresenteerd. Maar voor het zover is wil Evert Nieuwenhuis van Rli graag aan de leden van de SKBN nog een aantal vragen voorleggen:

  1. Wat mag niet ontbreken in ons advies?
  2. Wat kan zorgen voor de doorbraak? Wat moet er gebeuren om nu echt iets te laten veranderen?
  3. Wat zijn de drie grootste belemmeringen qua wet- en regelgeving op weg naar verduurzaming? En hoe moeten die worden weggenomen?
  4. De organisatiegraad, wordt al twintig jaar iets over gezegd.
  • Als het zo evident is, waarom is de organisatiegraad nog altijd laag?
  • Wat is een goede manier om de samenwerking vorm te geven? Van adhoc, tot structureel voor het hele bedrijventerrein?

Kijk hier het webinar terug


 

Nieuws
Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West
Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West

Vanochtend tekenden 15 partijen de intentieovereenkomst voor de realisatie van een Smart Energy Hub op bedrijventerrein Binnenhaven TPN-West in Nijmegen. Door de beschikbare energie slimmer te benutten werken ze samen aan een oplossing voor netcongestie. Met doordachte regie kan op momenten dat energie schaarser wordt een goede verdeling van de wel beschikbare stroom worden gerealiseerd. De ondernemers van de Binnenhaven hebben met elkaar een Energieplan gemaakt voor de ontwikkeling van een Smart Energy Hub, waarin zij er in het collectief voor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende energie voor iedereen beschikbaar is. Met het ondertekenen van de intentie overeenkomst zetten ze de stap naar realisatie van een lokaal energiebedrijf. Rob Ruhl, voorzitter bedrijvenvereniging TPN-West: ‘Samenwerking is erg belangrijk om het probleem op te lossen’. Lokale koppeling tussen producent en afnemers Lokale koppeling is een sleutelwoord in de realisatie. In de Binnenhaven gaat het om het koppelen van vraag en aanbod op het gebied van elektriciteit, waarin zowel lokaal opgewekte energie als beschikbare netcapaciteit een rol spelen. Maar ook opslag in batterijen of waterstof en het vervangen van gas intensieve processen door warmtelevering spelen een rol.   Vandaag een mijlpaal, morgen klaar? De ondernemers van de Binnenhaven zijn koplopers en steken hun nek uit. Voordat er een energiebedrijf is opgericht moet er nog een heleboel werk worden verzet. Lokaal, regionaal én landelijk. Wetgeving sluit nog niet overal aan, de netbeheerders Alliander en TenneT zitten met een complexe situatie, waarin we met elkaar een passende oplossing hebben te vinden.  Een innovatieve samenwerking De samenwerking rond de Binnenhaven van ondernemers, overheid en onderwijs is innovatief.  Marieke Butterhoff, procesregisseur: ‘In de Binnenhaven banen we het pad en ontwikkelen we een oplossing voor netcongestie die straks ook op andere delen van TPN-West of op andere bedrijventerreinen in de regio toegepast kan worden. Samen gaan we de uitdaging aan en iedereen pakt daarin zijn rol.’ Over Smart Energy Hubs Binnenhaven TPN-West is een van de tien pilotlocaties in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs, dat lokale energieopwekking, opslag en gebruik stimuleert. Dit initiatief wordt geleid door provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL, met als doel collectieve afspraken te maken tussen bedrijven om het bestaande net slimmer te benutten.  Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘In Gelderland slaan overheden en ondernemers de handen ineen om netcongestie tegen te gaan. Het stroomnetwerk kan de groeiende vraag naar elektriciteit niet aan. Met de Smart Energy Hubs zetten we bedrijventerreinen weer onder stroom.’ De deelnemende partijen in de Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West zijn: DAR, EKI Rubber&Foam, Derks GWW, Duynie Group,  European Metal Recycling, Hyster-Yale Group, De Klok Logistics, Koole Terminals, ARN Energieafvalcentrale, Engie, Bedrijvenvereniging TPN-West, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Oost NL, HAN University of Applied Sciences.

04-04-2024