De 5e Estafette vond plaats in Provincie Noord-Holland
Waarderpolder Haarlem - Groene bedrijventerreinen maken we samen 

 = Bekijk de presentaties in het programma-overzicht = 

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende duurzame ruimte te bieden, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Het doel van alle betrokkenen is een groen gezond bedrijventerrein dat antwoord geeft op energie- en klimaatuitdagingen, en daarmee een aantrekkelijke werkomgeving biedt voor werknemers en ondernemers.  
 
Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette in Noord-Holland, kijken we naar de samenwerking die nodig is om een groen bedrijventerreinen te realiseren. Samenwerking tussen verschillende overheden, tussen afdelingen binnen overheden én samenwerking tussen de opgaven waar een terrein voor staat. Verbinding is het centrale thema: hoe zorgen we ervoor dat we niet langs elkaar heen acteren in eenzelfde gebied? Hoe krijg je verbinding van opgaven én professionals voor een optimaal resultaat?  
 
Op bedrijventerrein Waarderpolder in Haarlem laten ze graag zien hoe ze al tot concrete resultaten zijn gekomen, en wat dat vergt van de organisatie. Ook kijken we naar een terrein dat aan het begin van een transformatie staat, en tegen welke bottlenecks men aanloopt. Het uiteindelijke doel van deze bijeenkomst is het bieden van concrete handelingsperspectieven voor gemeenten, en dagen we je uit om cross-sectoraal te gaan denken én werken.  

PROGRAMMA 

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter  

13.35 uur Welkom door gastheer  

13.45 uur Keynote - De ecologische visie én aanpak van SADC 

SADC staat bekend om haar groene aanpak en aanleg van bedrijventerreinen. Hoe werkt dit in de praktijk en wat vergt het van de organisatie en betrokkenheid van ondernemers? Via welke handelingsperspectieven gaat SADC te werk?  

Door: Jan Jaap Blüm - Coördinator Integrale Duurzaamheid bij SADC - bekijk de presentatie.


14.10 uur  Tweespan - De aanpak van Zaanstad en Alkmaar

Gemeente Zaanstad // Groenplan Hoogtij 
Door Hendrik Visser - bekijk video 1 en video 2

Gemeente Alkmaar // Toolbox Vergroenen Beverkoog
Martin Verschure (gemeente Alkmaar) en Hendrik Goeman Borgesius (Bedrijvenvereniging Beverkoog) - bekijk de presentatie,
bekijk hier de toolbox vergroenen van Beverkoog

Op welke manier wordt de vergroeningsopgave aangepakt? 
Met welke partijen/afdelingen wordt er samengewerkt? 
Wat zijn de lesson's learned, en ook: wat zijn nog te overwinnen obstakels? 

14.40 uur Waarderpolder - Een groen en toekomstbestendig bedrijventerrein

Door Stan Verstraete - bekijk de presentatie
Bekijk hier het convenant van gemeente Haarlem en Waarderpolder

15.00 uur Rondleiding 3D Makerszone
 

15.45 uur  Hoe kun je als gemeente aan de slag?
Op welke manier sta je ondernemers bij? Er zijn verschillende mogelijkheden die op weg helpen. Concrete handelingsperspectieven vanuit:

Provincie Noord-Holland, Jacobien Crol - bekijk de presentatie

PHB, Abe Ferweda - bekijk de presentatie

NHN, Robin Bäcker - bekijk de presentatie

16.30 uur  Plenaire afronding + borrel 

 

Nieuws
SKBN blikt terug op afgelopen jaar
SKBN blikt terug op afgelopen jaar

We kijken nog even terug op het afgelopen jaar, met de SKBN Terugblik 2023. Klik hier om het jaaroverzicht van SKBN-activiteiten  te bekijken.  Afgelopen jaar was het jaar waarin er grote en ook concrete stappen zijn gezet om bedrijventerreinen weer duidelijk op de kaart te krijgen. Zo kwam het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kwam met haar Nationaal Programma Ruimte voor Economie. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bracht een advies uit over de vele kansen van verduurzaming op bedrijventerreinen. En het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) toonde in haar rapport aan dat er ruimte op bedrijventerreinen nodig is voor de totstandkoming van een circulaire economie.  Als SKBN organiseerden we een reeks interessante evenementen waar we nieuwe kennis opdeden en ons netwerk versterkten: de SKBN studiereis naar Londen, een geslaagde SKBN On Tour met EZK en een succesvol BT Event met ELBA\REC. En vele seminars, webinars en natuurlijk onze eigen participantenraad en adviesraad.   En we mochten nieuwe leden in ons SKBN-netwerk verwelkomen: Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Gemeente Utrecht en Gemeente Amsterdam als participanten. Intospace en Ecorys sloten aan als nieuwe kennispartners. En Stadsregio Parkstad Limburg als nieuwe deelnemer. We gaan in 2024 aan de slag om het momentum dat nu is gecreëerd rondom het belang van voldoende duurzame werklocaties verder benutten en uitbouwen. We gaan van papier naar praktijk en focussen op de 'how to'. Download hier de SKBN Terugblik 2023.  

31-01-2024
Nieuws
Advies SER Overijssel: Elk bedrijventerrein telt
Advies SER Overijssel: Elk bedrijventerrein telt

Bedrijventerreinen zijn belangrijk als vestigingsplek voor een groot deel van de maakbedrijven en industrie in Overijssel, met zowel praktijk als theoretisch geschoolde werknemers. Ook zijn ze relevant voor de landelijke, provinciale en gemeentelijke ambities op het gebied van brede welvaart, klimaat, duurzaamheid en (regionale) circulaire economie. Verder spelen bedrijventerreinen een rol in de leefbaarheid op het platteland, de lokale energievoorziening en mobiliteit.  SER Overijssel heeft daarom het advies ‘Elk bedrijventerrein telt!’ geschreven aan Gedeputeerde Staten. Immers ook voor Overijssel geldt: ‘Niet alles kan’. Nu door de ruimteclaims vanuit verschillende sectoren zoals wonen, landbouw, natuur, recreatie èn werken, elke m2 zo efficiënt mogelijk moet worden benut, is feitelijk ieder bedrijventerrein relevant. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat (te)veel aandacht uitgaat naar nieuwe bedrijventerreinen of het vernieuwen en transformeren van bedrijventerreinen. Het is goed om in Overijssel aandacht te hebben voor topwerklocaties, maar ook het bedrijventerrein om de hoek telt mee en zorgt voor lokale economie, welvaart en leefbaarheid. De provincie Overijssel kiest voor een brede benadering wat betreft werklocaties en erkent de grote rol van bedrijventerreinen voor het (ruimtelijk) faciliteren van de grote transities (energie, circulair, digitaal). Het gaat om duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en om de sociaaleconomisch economische ontwikkeling. Bedrijventerrein spelen bovendien een sleutelrol te voldoen aan het Klimaatakkoord. De SER Overijssel heeft adviezen uitgewerkt: Vergroot de organisatiekracht op bedrijventerreinen Zorg dat de basis(locatie)factoren op orde zijn Richt de ruimte toekomstbestendig in Zet een stip op de horizon Versnel de uitvoering door kennisdelen en experimenteren  Het advies ‘Elk bedrijventerrein telt!’ is uitgebracht door de SER Overijssel op verzoek van Gedeputeerde Staten. Diverse stakeholders van binnen en buiten Overijssel hebben hiervoor input geleverd. Het advies dient als bouwsteen voor de komende beleidsperiode. Klik hier om het adviesrapport te lezen.

24-01-2024