Op dinsdagochtend 28 november gaan we op een Circulaire Bedrijventerrein Safari naar twee werklocaties in Noord-Brabant waar concrete stappen naar een circulaire economie worden gezet.

Vanuit Eindhoven rijden we naar onze eerste stop in Helmond, bedrijventerrein Hoogeind. Daar leren we alles over de grondstoffenrotonde. Bedrijven bundelen hier hun gescheiden afval en verwerken het vervolgens circulair tot nieuwe grondstoffen.

Daarna rijden we naar De Hurk in Eindhoven. We gaan in gesprek met zowel ondernemers als de gemeente over concrete projecten als een warmterotonde, smart synergy, afvalinzameling en werken met zonnestroom en natuurlijk dilemma's die spelen rond het energienet.

Schijf je in en ga mee op deze Circulaire Bedrijventerrein Safari!

Programma

8.30 uur

Verzamelen bij Fontys Rachelsmolen

9.00 uur

Vertrek bus vanaf Fontys Rachelsmolen, Eindhoven
Introductie van Cees-Jan Pen

9.25 uur

Aankomt bij De Hoogeind in Helmond, introductie

9.30 uur

Welkom door Gemeente Helmond: Peter Blasic

9.45 uur

Grondstoffenhub Helmond - Hoe kan het business model voor zo’n rotonde eruit zien? Actoren? Rol/competenties publieke professional? Succes- en faalfactoren?
Door: Mattijs Bouwmans, Projectmanager Circulaire Economie bij Indusym van Indusym

10.15 uur

We rijden via locaties op Hoogeind naar Plan-B, onder begeleiding van Matthijs Bouwmans.

10.30 uur

Verder naar bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven

11.00 uur

Inleiding door Gemeente Eindhoven - Aanpak op de Hurk - wat zijn de plannen
Door: Ilse ter Horst, Adviseur Duurzame Industrie en Bedrijfsleven, Gemeente Eindhoven

11.15 uur

Circulariteitscans (kwantitatieve analyse + engagement bedrijven) op De Hurk.
Pilot collectieve inzamelronden voor E-Waste en pallets.
Samenwerking met de recent gevormde organisatiegraad van de BIZ, dat geeft weer andere inzichten en dynamieken.
Door: Mattijs Bouwmans, Projectmanager Circulaire Economie bij Indusym

11.35 uur

Brabant Onderneemt Circulair toegelicht. Wat is BOC? Het doel van BOC, etc
Door: Annelot Manshanden, Projectcoördinator Circulair & Energie bij VNO-NCW Midden.

11.50 uur

Lunch

12.20 uur Bus terug via hotspots op De Hurk naar Fontys Rachelsmolen.
Onder begeleiding van: Peter Vloet, Gemeente Eindhoven
 

12.50 uur

Einde bijeenkomst bij Fontys Rachelsmolen.

 

Facts & Figures
Wanneer: Dinsdag 28 november 
Tijd: 9.00 tot 13.00 uur
Vertrekplaats: Fontys Rachelsmolen in Eindhoven
Deelname: Deze safari is gratis voor partners van het onderzoek Samen Beter, leden van de SKBN en leden van Brabant Onderneemt Circulair.
 

MELD JE NU AAN 

 

Deze safari wordt georganiseerd in het kader van het onderzoek Samen Beter van de HAN en Fontys Hogescholen. Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Kijk hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Fotocredit: Fred Tigelaar

 

Nieuws
Media Park Hilversum: Campus voor innovatie en opleiden
Media Park Hilversum: Campus voor innovatie en opleiden

Media Park Hilversum groeit uit tot een campus waar werken, studeren, innoveren en verblijven samengaan. Een innovatieve en inspirerende omgeving, gericht op ontmoeting en talentontwikkeling. TwynstraGudde heeft partijen op één lijn gebracht en een businessplan gemaakt.  Als stad van radio en tv is ‘Hilversum’ een sterk merk. Toch blijft het nodig voor het Media Park om te vernieuwen. Bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe footloose media: een podcast kun je overal maken en voor een video heb je alleen een smartphone nodig. Jong talent zit niet alleen in Hilversum, maar ook in Amsterdam en Utrecht. Hoe kan het Media Park startups aantrekken? Creatieve mediacommunity Vanwege de snel veranderende sector, willen de media bedrijven talentontwikkeling en innovatie op de locatie in de verwachting dat daar nieuwe kansen uit ontstaan. Media Park Enterprise (vastgoedeigenaar) en Media Perspectives (namens de mediasector) zagen de noodzaak daarvan in en vroegen TwynstraGudde mee te denken over de vorming van een creatieve mediacommunity. Wat kunnen beeldbepalende partijen als STER, RTL, NPO en Beeld & Geluid bereiken als zij de handen ineenslaan? Triple helix In de visie van TwynstraGudde draait een campusontwikkeling in de kern om het organiseren van de samenwerking tussen de triple helix van ondernemers, overheid en onderwijs. Media Park Hilversum heeft hiervoor sterke troeven in handen: een bekend merk, aansprekende bedrijven die willen samenwerken, mediaopleidingen in Hilversum en Utrecht en een goed ontsloten bedrijventerrein met gespecialiseerde faciliteiten. 'Alle neuzen zijn dezelfde kant op gaan staan. Daardoor hebben we gemeenschappelijke doelen kunnen formuleren en kunnen we de campus uitrollen op het Media Park.' Tim Sleegers, directeur Media Park Enterprise Naar elkaar toegroeien De adviseurs van TwynstraGudde hebben in een gezamenlijk proces met alle belanghebbenden een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd, met bijpassende doelen en activiteiten. Waar zit het gezamenlijke belang? In welke onderdelen van de samenwerking wil je uiteindelijk ook geld en tijd investeren? Welke thema’s wil je voorlopig niet in gezamenlijkheid organiseren? Ze hebben verschillende werksessies georganiseerd waarin de partijen verder naar elkaar zijn toegegroeid. Stap voor stap is er een afgebakend programma ontstaan met een businessplan en een overeenkomst waar de partijen hun handtekening onder willen zetten. Community building In de nieuwe campusorganisatie werken de bedrijven op het Media Park samen met de gemeente Hilversum, het MBO College Hilversum, Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Kern is community building, talentontwikkeling en innovatie. Mediabedrijven vormen de trekpleister voor duizenden studenten die hier een deel van hun opleiding volgen. Er is ruimte voor symposia en evenementen en er komt steeds meer horeca op het terrein, zoals het inmiddels geopende restaurant David’s. Doel is alle makers, talenten en innovaties in de mediawereld bij elkaar te brengen.  Foto header: Mediapark.nl Tumbnailfoto: Marina Poliukhovich on Unsplash

18-01-2024
Nieuws
Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot
Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot

  De gemeente Utrecht krijgt een eigen grondstoffendepot voor de opslag van materialen uit de openbare ruimte die geschikt zijn voor hergebruik. Hiervoor is speciaal een stuk grond aangekocht op bedrijventerrein Lage Weide. Hier zal het eerste grondstoffendepot van Utrecht worden gerealiseerd, waar bijvoorbeeld stoeptegels en onderdelen van speeltuinen kunnen worden opgeslagen, gerepareerd en schoongemaakt, zodat ze later op een andere plek opnieuw kunnen worden gebruikt. Met het depot zet de gemeente Utrecht een belangrijke stap richting het doel om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn. “Hoe we omgaan met materialen is niet houdbaar,” vertelt wethouder Susanne Schilderman. “Daarom willen we als stad in 2050 volledig circulair zijn. Utrecht is één van de eerste steden in Nederland die op eigen grond een circulair grondstoffendepot realiseert. Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven. Bedrijventerrein Lage Weide staat al jaren bekend om hoe zij duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is mooi dat wij hier onderdeel van gaan uitmaken, door een plek in te richten waar we kunnen experimenteren en leren over het hergebruik van materialen.” Onlangs is de ‘Visie Utrecht Circulair 2050’ aan de gemeenteraad aangeboden, waarin staat beschreven hoe de gemeente wil komen tot een volledig circulaire stad in 2050. Om dat doel te bereiken is er genoeg ruimte nodig om circulaire activiteiten, zoals opslag en hergebruik van materiaal, mogelijk te maken. In de stad zijn veel waardevolle grondstoffen en herbruikbaar materiaal te vinden in de openbare ruimte, zoals stoeptegels, speeltoestellen en lichtmasten. Bij onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen komen veel van deze grondstoffen vrij. Nu is er vaak niet genoeg ruimte om deze (rest)materialen hoogwaardig te kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld om de stoeptegels schoon te maken en te verpakken. Daardoor gaan die stoeptegels en andere verharding nu vaak naar de aannemer, waar er puin van wordt gemaakt voor onder andere wegfundering. Bij de productie van stoeptegels en andere verharding worden kostbare grondstoffen en energie verbruikt, waarbij er veel CO2 vrijkomt. Door het grondstoffendepot kunnen ze binnenkort een tweede leven krijgen. De komende maanden worden gebruikt om een inrichtingsplan te maken voor het terrein en het terrein klaar te maken voor het depot. Samenwerking met andere Europese steden Het gemeentelijk grondstoffendepot voor materialen uit de openbare ruimte is een nieuwe ontwikkeling, waar in Nederland en Europa nog weinig ervaring mee is. Utrecht ontvangt voor het ontwikkelen van een gemeentelijk grondstoffendepot een subsidie van €300.000,- uit het Noordwest Europa programma van Interreg Europe. Interreg Europe is een Europees initiatief waarbij verschillende Europese steden en organisatie worden ondersteund bij innovatieve projecten door onder andere subsidiemogelijkheden en kennisplatforms te bieden. Meerdere Europese steden en organisaties werken samen in het Noordwest Europa programma, dat zich richt op innovaties met en efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen. Plek voor meer circulaire activiteiten Naast het grondstoffendepot is er op de locatie ook plek voor andere circulaire activiteiten. In Utrecht stad en regio is ruimte voor bedrijvigheid zeer schaars. Gezien het belang van circulaire grondstofverwerkende bedrijven voor de stad en regio is het belangrijk dat we daar waar mogelijk sturen op het behoud van deze functies. Met het aankopen van deze locatie wil de gemeente naast het realiseren van een grondstoffendepot ook ruimte bieden aan essentiële circulaire bedrijvigheid. Zo biedt de locatie ruimte om in de nabije toekomst papierinzameling te huisvesten. Daarnaast zijn er kansen om groenrecycling een plek te geven. Deze mogelijkheden worden verkend, waarbij onder andere zaken zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet worden meegenomen. De gunstige locatie van De Trip maakt het ook mogelijk en makkelijk om het transport van grondstoffen deels via het Amsterdam Rijnkanaal te doen, wat zorgt voor aanzienlijk minder transportbewegingen en lagere CO2-uitstoot.   Foto: Grondstoffendepot Utrecht, Lage Weide Fotocredit: gemeente Utrecht

13-02-2024