Voor een succesvolle transitie naar circulaire bedrijventerreinen is betrokkenheid en kennis van zaken essentieel. Als koploper in de circulaire transitie organiseerde Provincie Zuid-Holland in samenwerking met SKBN, Green Change en Omgevingsdienst Midden-Holland in januari twee webinars over de circulaire kansen op bedrijventerreinen.

De webinars hebben een bron aan praktische kennis opgeleverd waarmee parkmanagers, ambtenaren, pioniers en voorlopers uit het bedrijfsleven meteen mee aan de slag kunnen. 

In de loop van 2024 worden verschillende verdiepingsmasterclasses georganiseerd.

Verslag masterclass 1: Circulaire Bedrijventerreinen voor gemeenten

Verslag masterclass 2: Circulaire Bedrijventerreinen voor parkmanagers


Waar hebben we het over?

  • Het PBL en de Rijksoverheid concluderen dat er door de transitie naar een circulaire economie groeiende behoefte is aan bedrijventerreinen, met name terreinen met hoge milieu categorieën of watergebonden.
  • In Zuid-Holland zijn er 618 bedrijventerreinen (waarvan 23% georganiseerd zijn) die ‘vechten’ voor behoud van ruimte.
  • Op deze terreinen wordt ruim 30% van het bruto regionaal product gerealiseerd en deze zijn goed voor ruim een kwart van de werkgelegenheid.
  • Bedrijventerreinen zijn met 60% van het Nederlands grondstoffengebruik dé geografische hotspot om grondstoffen en materialen die nu als ‘afval’ wegvloeien, economisch en ecologisch te benutten.

 

Met vriendelijke groet,

Pascal van Dam (provincie Zuid-Holland)

Leontien Cenin (provincie Zuid-Holland)

Annette Kabel (provincie Zuid-Holland)

Mieke Naus (Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland)

Laura van de Kar (Omgevingsdienst Midden-Holland)

Thirza Monster (Green Change)

Astrid Meier (Green Change)

 

Nieuws
Drie miljoen voor Zuid-Hollandse innovatiecampussen
Drie miljoen voor Zuid-Hollandse innovatiecampussen

De provincie Zuid-Holland heeft middels het programma Kansen voor West een financiële bijdrage van maar liefst €3 miljoen toegekend aan innovatiecampussen in de regio. De campussen brengen een innovatie-ecosysteem samen waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Ze spelen een essentiële rol in het realiseren van de ambities in de Groeiagenda Zuid-Holland, het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2. Het geld is bedoeld om de campussen te versterken en de samenwerking met mkb-partijen te vergroten. Daarnaast bevordert de subsidie de samenwerking tussen de innovatiecampussen. Een gezamenlijke Investerings- en Samenwerkingsagenda In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland heeft adviesbureau Buck Consultants International een gezamenlijke investerings- en samenwerkingsagenda voor de campussen in Zuid-Holland opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkeling van de campussen en daarnaast worden terreinen voor samenwerking geïdentificeerd. Meer samenwerking helpt om het volledig potentieel van de campussen te benutten en oplossingen voor de grote maatschappelijke transities te versnellen. Buck heeft berekend dat er voor al deze investeringen – zoals beschreven in de ‘Investerings- en Samenwerkingsagenda’ – minimaal €54 miljoen nodig is. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de campusorganisaties de capaciteit hebben om deze plannen uit te werken en financiering te verkrijgen. Deze financiering zal in veel gevallen afkomstig zijn van diverse partijen, waaronder overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Lees dit artikel ook via Economic Board Zuid-Holland  

14-03-2024
Nieuws
TenneT zet energiehubs on-hold; Gelderland wil plannen toch doorzetten
TenneT zet energiehubs on-hold; Gelderland wil plannen toch doorzetten

Provincie Gelderland hoopt alsnog energiehubs te plaatsen op bedrijventerreinen om netcongestie tegen te gaan. De plannen werden al eerder aangekondigd, maar netbeheerder TenneT heeft de plannen on-hold gezet omdat er minder ruimte op het elektriciteitsnetwerk is dan gedacht. Gelderland roept TenneT op om samen met de geplande hubs te kijken onder welke condities het toch kan en roept op tot een landelijke pilot.  ‘We betreuren het dat de energiehubs, die eigenlijk bijdragen aan het ontlasten van het stroomnetwerk, vertraging lijken op te lopen’, zegt Gelders gedeputeerde Ans Mol. ‘We moeten door, stil zitten is geen optie.’  De noodzaak van energiehubs is ontstaan uit de problemen met overbelasting van het energienet. Vooral op piekmomenten speelt netcongestie op. TenneT zegt dat er geen netwerkcapaciteit is om alle hubs aan te sluiten en maatwerk vereist is.  Volgens Mol heeft de opstelling van de netbeheerder mogelijk flinke consequenties voor inwoners en het bedrijfsleven. ‘Ik wil meer duidelijkheid van TenneT, ik wil weten waar we aan toe zijn.’  Ook bedrijven hebben volgens gedeputeerde Helga Witjes voor Economie vraagtekens. ‘We hebben met ondernemers uitgewerkte plannen gemaakt voor energiehubs op bedrijventerreinen en die staan in de startblokken.’  Daarom wil Gelderland, samen met overheden en bedrijven uit Flevoland en Utrecht waarmee het een stroomnetwerk deelt, op enkele plekken alsnog energiehubs realiseren. Landelijk actieprogramma netcongestie De provincie denkt aan een nationale pilot met experts van Landelijk actieprogramma netcongestie (LAN) samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de netbeheerders.  In Gelderland gaat het om hubs in Duiven, Zutphen, Nijmegen, Harderwijk, Barneveld , Ermelo,  Overbetuwe, Apeldoorn en Deventer.  Los van de wens voor energiehubs heeft Gelderland ook het Plan van aanpak Gelderse energie-infrastructuur (GEIS) ontwikkeld om netcongestie te bestrijden. Daarmee wil de provincie vergunningen sneller afgeven, de plaatsing van energie-infrastructuur integraal aanpakken en te sturen op regionale en lokale oplossingen.  Dit artikel is afkomstig van Stadszaken.nl.

06-02-2024