De stad Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. Het aantal vierkante meters in en aan de randen van de stad is echter beperkt. Daarom heeft de gemeente Utrecht tot 2040 een Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU).

Om de stedelijke omgeving ook leefbaar te houden, is een Utrechtse ‘barcode’ bedacht. Dit is een methode op welke manier de gemeente de ruimte van de stad wil inrichten. Per 10.000 woningen laat de Utrechtse barcode zien wat er allemaal in het gebied moet komen en hoeveel ruimte die ongeveer nodig hebben binnen de stad. Bijvoorbeeld: voor een hoeveelheid van 10.000 woningen is er een oppervlakte van ongeveer 540 voetbalvelden extra ruimte nodig in de stad. Het gaat dan om ruimte voor alle voorzieningen, dus niet alleen huizen, maar ook groen, werkplekken, infrastructuur en energie.

Gregor van Lit, senior stedenbouwkundige bij de Gemeente Utrecht, nam de leden van de SKBN in dit webinar mee in de barcode-methode van Utrecht en hoe hierin ruimte wordt gecreëerd voor werken in de stad. Van Lit werkt ook mee aan de beleidsnota Werken voor Iedereen van Utrecht.

Kijk hier het webinar terug

Bekijk de presentatie van Gregor van Lit

 

Nieuws
Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West
Intentieovereenkomst Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West

Vanochtend tekenden 15 partijen de intentieovereenkomst voor de realisatie van een Smart Energy Hub op bedrijventerrein Binnenhaven TPN-West in Nijmegen. Door de beschikbare energie slimmer te benutten werken ze samen aan een oplossing voor netcongestie. Met doordachte regie kan op momenten dat energie schaarser wordt een goede verdeling van de wel beschikbare stroom worden gerealiseerd. De ondernemers van de Binnenhaven hebben met elkaar een Energieplan gemaakt voor de ontwikkeling van een Smart Energy Hub, waarin zij er in het collectief voor zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende energie voor iedereen beschikbaar is. Met het ondertekenen van de intentie overeenkomst zetten ze de stap naar realisatie van een lokaal energiebedrijf. Rob Ruhl, voorzitter bedrijvenvereniging TPN-West: ‘Samenwerking is erg belangrijk om het probleem op te lossen’. Lokale koppeling tussen producent en afnemers Lokale koppeling is een sleutelwoord in de realisatie. In de Binnenhaven gaat het om het koppelen van vraag en aanbod op het gebied van elektriciteit, waarin zowel lokaal opgewekte energie als beschikbare netcapaciteit een rol spelen. Maar ook opslag in batterijen of waterstof en het vervangen van gas intensieve processen door warmtelevering spelen een rol.   Vandaag een mijlpaal, morgen klaar? De ondernemers van de Binnenhaven zijn koplopers en steken hun nek uit. Voordat er een energiebedrijf is opgericht moet er nog een heleboel werk worden verzet. Lokaal, regionaal én landelijk. Wetgeving sluit nog niet overal aan, de netbeheerders Alliander en TenneT zitten met een complexe situatie, waarin we met elkaar een passende oplossing hebben te vinden.  Een innovatieve samenwerking De samenwerking rond de Binnenhaven van ondernemers, overheid en onderwijs is innovatief.  Marieke Butterhoff, procesregisseur: ‘In de Binnenhaven banen we het pad en ontwikkelen we een oplossing voor netcongestie die straks ook op andere delen van TPN-West of op andere bedrijventerreinen in de regio toegepast kan worden. Samen gaan we de uitdaging aan en iedereen pakt daarin zijn rol.’ Over Smart Energy Hubs Binnenhaven TPN-West is een van de tien pilotlocaties in Overijssel en Gelderland in het programma Smart Energy Hubs, dat lokale energieopwekking, opslag en gebruik stimuleert. Dit initiatief wordt geleid door provincies Gelderland en Overijssel en Oost NL, met als doel collectieve afspraken te maken tussen bedrijven om het bestaande net slimmer te benutten.  Gedeputeerde Dirk Vreugdenhil: ‘In Gelderland slaan overheden en ondernemers de handen ineen om netcongestie tegen te gaan. Het stroomnetwerk kan de groeiende vraag naar elektriciteit niet aan. Met de Smart Energy Hubs zetten we bedrijventerreinen weer onder stroom.’ De deelnemende partijen in de Smart Energy Hub Binnenhaven TPN-West zijn: DAR, EKI Rubber&Foam, Derks GWW, Duynie Group,  European Metal Recycling, Hyster-Yale Group, De Klok Logistics, Koole Terminals, ARN Energieafvalcentrale, Engie, Bedrijvenvereniging TPN-West, Gemeente Nijmegen, Provincie Gelderland, Oost NL, HAN University of Applied Sciences.

04-04-2024