Tijdens de SKBN Participantenraad van dinsdag 5 maart, zijn we te gast bij TwynstraGudde in De Nieuwe Stad in Amersfoort. We krijgen daar een presentatie van de OMU en Schipper Bosch over hun rol en aanpak bij deze herontwikkeling van de voormalige Prodent Fabriek. 


De SKBN Participantenraad is voor alle participanten en kennispartners van SKBN. Twee keer per jaar zijn we te gast bij een van onze leden.

Het programma voor dinsdag 5 maart is als volgt:

10.00 uur            Welkom door Gregor Heemskerk (TG) en Theo Föllings.

10.05 uur            Mededelingen SKBN

10.15 uur            Bedrijventerreinen Beter Benutten, case Technology Park Ypenburg door Gregor Heemskerk van TG.

10.40 uur            Transformatie van de Prodent Fabriek tot De Nieuwe Stad: De rol van de OMU. Door Sander van Schijndel of Frank Hazeleger.

11.00 uur            Presentatie en rondleiding door De Nieuwe Stad. Door Mendel Robbers van Schipper Bosch. Naast De Nieuwe Stad investeert Schipper Bosch ook in IPKW Arnhem en de Zwitsalterrein in Apeldoorn. 

12.00 uur            Lunch
 

card image

Event

2024-04-17
Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Event

2024-04-17

Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Ontwikkelruimte voor kennisclusters en campussen is één van de vier speerpunten van het Nationaal Programma Ruimte voor Economie, met bijzondere aandacht voor de fysieke doorgroeimogelijkheden voor start-ups en scale-ups. Dat is ook niet zo vreemd: wereldwijd verandert de economie in een kenniseconomie. De werkgelegenheid op campussen groeit veel harder dan op andere plekken. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.

Op campussen, innovatieve werklocaties en in start-up omgevingen komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar bedrijven innoveren en waar talent wordt opgeleid, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie.

De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een steeds belangrijker motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem. Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen campus of innovatieomgeving wil hebben. En steeds vaker is dat geen universitaire campus.

Campussen heb je in vele soorten en maten. Van klassieke scienceparken en bedrijvencampussen tot campussen rond hbo- en mbo-instellingen, waar leren en werken samensmelt. Steeds meer steden ontwikkelen innovatiedistricten, als integrale binnenstedelijke ontwikkeling.

En elke stad wil bovenal startups de ruimte geven. Maar hoe organiseer je dat? Want marktpartijen investeren niet in hun huisvesting. Er is sprake van marktfalen. Moeten overheden en onderwijs deze rol op zich nemen?

Tweedaagse studiereis

Na drie succesvolle eerdere edities, organiseren vakblad BT en Twynstra Gudde een nieuwe ‘Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups’. Op woensdag 17 en donderdag 18 april reizen we langs een vijftal succesvolle campussen, innovatieve werklocaties en een start-up incubator die een antwoord bieden op bovenstaande en andere vragen.

Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campus-expert Gregor Heemskerk (partner Twynstra Gudde), onderzoeken we wat de lessons learned zijn van de onderstaande innovatiehotspots:

MEDIA PARK HILVERSUM
Van besloten bedrijventerrein naar open campus met MBO en HBO.

RDM CAMPUS ROTTERDAM
Unieke leer-werkomgeving in de haven met ruimte voor nieuwe bedrijven die méér haalt uit het mbo-onderwijs.

BLUECITY (in afwachting van bevestiging)
Dit voormalige tropische zwembad aan de Maasboulervard is getransformeerd tot een hub met start-ups die zich richten op circulariteit.

YES!DELFT + GREEN VILLAGE
Bezoek de bekendste incubator van de Nederland + testfaciliteit voor innovatieve duurzaamheid.

THE NEW FARM
Den Haag haalt de maakindustrie terug in de stad. Bezoek het eerste gestapelde bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige, stedelijke maakbedrijven.

Centrale vraag deze editie is: hoe campussen te organiseren en te financieren?

Subvragen zijn:

  • Hoe organiseer je vastgoedontwikkeling op campussen en innovatieve werklocaties?
  • Hoe zorg je voor huisvesting voor start-ups, hoe bekostig je deze onrendabele faciliteit?
  • Hoe betrek je onderwijsinstellingen en bedrijven bij de campus? 
  • Hoe zet je een triple helix-community of campusorganisatie op en hoe bekostig je dit? 
  • Hoe zorg je voor een cultuur van open innovatie waar bedrijven en onderwijs kunnen samenwerken en wat is daarbij de rol van de campusorganisatie? 
  • Hoe zet je een innovatieprogramma op? 
  • Hoe maak je van een campus een bruisend stukje stad/innovatiedistrict?

Facts & Figures

Wat: 2-daagse campusreis*
Wanneer: woensdag en donderdag 17 & 18 april 2024
Voor wie: ambtenaren van gemeenten en provincie, medewerkers van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, mensen uit het onderwijs en iedereen die bij het ontwikkelen en organiseren van campussen en innovatieve werklocaties betrokken is.
Inclusief: compleet verzorgd met lunches, diner, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer, reisbegeleiding en een reisverslag achteraf.
Kosten: € 1450,00 (ex. btw)

*Een volledig programma met tijden volgt spoedig

Aanmelden

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Media Park Hilversum: Campus voor innovatie en opleiden

Nieuws

18-01-2024

Media Park Hilversum: Campus voor innovatie en opleiden

Media Park Hilversum groeit uit tot een campus waar werken, studeren, innoveren en verblijven samengaan. Een innovatieve en inspirerende omgeving, gericht op ontmoeting en talentontwikkeling. TwynstraGudde heeft partijen op één lijn gebracht en een businessplan gemaakt. 

Als stad van radio en tv is ‘Hilversum’ een sterk merk. Toch blijft het nodig voor het Media Park om te vernieuwen. Bijvoorbeeld door de opkomst van nieuwe footloose media: een podcast kun je overal maken en voor een video heb je alleen een smartphone nodig. Jong talent zit niet alleen in Hilversum, maar ook in Amsterdam en Utrecht. Hoe kan het Media Park startups aantrekken?

Creatieve mediacommunity

Vanwege de snel veranderende sector, willen de media bedrijven talentontwikkeling en innovatie op de locatie in de verwachting dat daar nieuwe kansen uit ontstaan. Media Park Enterprise (vastgoedeigenaar) en Media Perspectives (namens de mediasector) zagen de noodzaak daarvan in en vroegen TwynstraGudde mee te denken over de vorming van een creatieve mediacommunity. Wat kunnen beeldbepalende partijen als STER, RTL, NPO en Beeld & Geluid bereiken als zij de handen ineenslaan?

Triple helix

In de visie van TwynstraGudde draait een campusontwikkeling in de kern om het organiseren van de samenwerking tussen de triple helix van ondernemers, overheid en onderwijs. Media Park Hilversum heeft hiervoor sterke troeven in handen: een bekend merk, aansprekende bedrijven die willen samenwerken, mediaopleidingen in Hilversum en Utrecht en een goed ontsloten bedrijventerrein met gespecialiseerde faciliteiten.

'Alle neuzen zijn dezelfde kant op gaan staan. Daardoor hebben we gemeenschappelijke doelen kunnen formuleren en kunnen we de campus uitrollen op het Media Park.'
Tim Sleegers, directeur Media Park Enterprise

Naar elkaar toegroeien

De adviseurs van TwynstraGudde hebben in een gezamenlijk proces met alle belanghebbenden een gemeenschappelijke ambitie geformuleerd, met bijpassende doelen en activiteiten. Waar zit het gezamenlijke belang? In welke onderdelen van de samenwerking wil je uiteindelijk ook geld en tijd investeren? Welke thema’s wil je voorlopig niet in gezamenlijkheid organiseren? Ze hebben verschillende werksessies georganiseerd waarin de partijen verder naar elkaar zijn toegegroeid. Stap voor stap is er een afgebakend programma ontstaan met een businessplan en een overeenkomst waar de partijen hun handtekening onder willen zetten.

Community building

In de nieuwe campusorganisatie werken de bedrijven op het Media Park samen met de gemeente Hilversum, het MBO College Hilversum, Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Utrecht. Kern is community building, talentontwikkeling en innovatie. Mediabedrijven vormen de trekpleister voor duizenden studenten die hier een deel van hun opleiding volgen. Er is ruimte voor symposia en evenementen en er komt steeds meer horeca op het terrein, zoals het inmiddels geopende restaurant David’s. Doel is alle makers, talenten en innovaties in de mediawereld bij elkaar te brengen. 

Foto header: Mediapark.nl
Tumbnailfoto: Marina Poliukhovich on Unsplash

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Monitor Werklocaties: Noord-Holland telt meeste bedrijven in Nederland

Nieuws

19-01-2024

Monitor Werklocaties: Noord-Holland telt meeste bedrijven in Nederland

Noord-Holland huisvest het hoogste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. Dat blijkt dit jaar uit de Monitor Werklocaties. De monitor biedt ook uitgebreid inzicht in de verduurzaming van werklocaties.

De Monitor Werklocaties brengt jaarlijks ontwikkelingen in beeld op werklocaties in Noord-Holland, zoals bedrijventerreinen en kantoren. Daarmee biedt de monitor zicht op een belangrijke opgave uit het coalitieakkoord: zorgen voor toekomstbestendige bedrijvigheid.

Economie: meer bedrijven en banen

De economie heeft een belangrijke invloed op de ontwikkeling van de werklocaties in de provincie. Na economisch mindere coronajaren groeit de Noord-Hollandse economie sterk, naar een totale waarde van € 166 miljard. Er zijn in 2022 410.090 bedrijven in de provincie, een stijging van 5,9% ten opzichte van 2021. Noord-Holland heeft daarmee het grootste aantal bedrijven van alle Nederlandse provincies. 

De monitor laat ook zien hoeveel bedrijven verhuizen en waarheen. In totaal vertrokken én vestigden zich 2.240 bedrijven (met meer dan 5 werknemers) binnen Noord-Holland. De meeste bedrijven vertrokken uit Amsterdam (twee vijfde van het totaal). Amsterdam verwelkomende echter ook de meeste bedrijven, samen met de regio Amstelland-Meerlanden, die per saldo het meest profiteerde van de verhuizingen.

Kantorenvoorraad lager na corona, leegstand ongeveer gelijk

De kantorenvoorraad in Noord-Holland is licht gedaald. Op 1 januari 2023 was de voorraad 11,9 miljoen vierkante meter. De opname van kantoorruimte ligt sinds de pandemie op een lager niveau dan daarvoor. De leegstand van kantoren blijft met 11,3% ongeveer gelijk. 

Bedrijventerreinen: meer banen, transformatie blijft achter

Noord-Holland heeft 344 bedrijven- en zeehaventerreinen. De werkgelegenheid op deze terreinen is toegenomen tot 310.000 banen (+4,2%). In Noord-Holland worden ook bedrijventerreinen getransformeerd naar een andere functie, zoals wonen of kantoren. In Noord-Holland blijft het transformeren van bedrijventerreinen wel achter bij de plannen hiervoor. West-Friesland en Zaanstreek-Waterland zijn het meest actief op het gebied van subsidieaanvragen voor bedrijventerreinen: in deze regio’s werden de meeste provinciale subsidies aangevraagd voor georganiseerd beheer en verduurzaming van bedrijventerreinen, blijkt uit de monitor.

Verduurzaming: gasverbruik neemt af, meer elektriciteitsgebruik

Vanaf 2023 geldt voor verduurzaming bij kantoren een energielabelverplichting van label A, B of C. Van de Noord-Hollandse kantoren heeft 87% zo’n energielabel. Het gebruik van elektriciteit op de werklocaties neemt toe en het gasverbruik neemt er af. De monitor laat ook zien dat het verbruik van gas het hardst afneemt op de kantorenlocaties, terwijl het elektriciteitsgebruik op bedrijventerreinen bovengemiddeld snel toeneemt. 

De rapportage, gedetailleerde online dashboards en atlas zijn beschikbaar op Bedrijventerreinen & kantoren van provincie Noord-Holland. Op deze pagina staat ook meer informatie over bedrijventerreinen en subsidies.

Lees verder