Op donderdagmiddag 24 oktober vindt de 7e Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette plaats. Dit onder de noemer: Slim Ontwerpen, Duurzaam Groeien: De Toekomst van Groene Gezonde Bedrijventerreinen. We zijn we te gast bij de greenfield van het bedrijf Vepa in Emmen.

De groenzone bij de fabriek van Vepa is een circulaire ‘speeltuin’ die inspireert en laat zien dat een groen bedrijventerrein in alle opzichten loont. In deze sessie gaan we met experts en deelnemers dieper in op de vraagstukken rondom ‘ontwerp’ en ‘financiering’.

Wil je hierbij zijn? Meld je dan nu alvast aan.
Eind augustus delen we het volledige programma. De bijeenkomst is gratis voor overheden, ondernemers en parkmanagers.

 

 

Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Nieuwe energiehub laat achttien bedrijven energie delen
Nieuwe energiehub laat achttien bedrijven energie delen

Een middel tegen netcongestie: 18 bedrijven in het Noord-Brabantse Hapert openden gisteren een energiehub waarmee ze energie gaan delen. Het systeem ontlast het net, maar zorgt ook voor een efficiënter stroomgebruik onder de bedrijven. Hierdoor blijft groeien en verduurzamen mogelijk. Via het lokale energiesysteem (hub) geven de bedrijven aan wat hun vraag en aanbod van stroom is. Sommige bedrijven hebben daarbij energie over en sommige juist een tekort. Het systeem regelt de verdeling en de betaling van de gevraagde elektriciteit. Ook duurzame energiebronnen zijn aangesloten. Het mes snijdt aan twee kanten: het systeem maakt de bedrijven onafhankelijker van de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Ook zorgen de duurzame energiebronnen en efficiëntere stroomdeling voor ontlasting van het net. Voor de hub tekenden de bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) gisteren een samenwerkingsovereenkomst met Enexis. Het is een pilot van Enexis, gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven, waaronder VDL Groep en VGI Groep. Stroombalans Volgens André Simonse van Firan, infraspecialist nieuwe energie, draai het bij deze hub om stroombalans: ‘De ideale mix voor een energiehub als deze bestaat uit enerzijds energieverbruik overdag en ‘s nachts - bijvoorbeeld door elektrische vrachtwagens te laden - én energieproductie uit zon, wind en warmtekrachtkoppeling.’ Om een energiehub voor elkaar te krijgen, is het volgens Simonse van belang dat bedrijven zich flexibel opstellen, dat een gemeente zich ondernemend opstelt én dat de netbeheerder van het elektriciteitsnet de nek durft uit te steken. ‘In het geval van het Kempisch bedrijventerrein is dat allemaal gelukt, waardoor alle partijen nu succesvol van start gaan.’ Volgens wethouder Hetty van der Hamsvoort (bedrijventerreinen) wisten overheden en ondernemers elkaar goed te vinden. ‘Dat is essentieel om deze pilot te laten slagen. Ook stimuleren we zo de technische en economische groei van de Brainportregio.’ Bram Gerrist van Enexis wijst erop dat de ontwikkeling van het energiesysteem een moeilijke technische en juridische puzzel was. ‘De belangen van de energiehub als groep, bedrijven individueel en Enexis als netbeheerder moesten samenkomen.’ Onvoldoende stroom Marco van Geel, voorzitter KBP en directeur VGI Groep, is enthousiast over het systeem: ‘Ik heb mijn bedrijf op dit park gevestigd en daarvoor dure grond gekocht. Toen bleek al snel dat ik onvoldoende stroom kon krijgen.' Van Geel moest daarom, samen met de andere betrokkenen, flink trekken aan het plan voor een energiehub. ‘Hiermee kunnen we met z’n allen blijven groeien en verduurzamen terwijl niemand zonder stroom zit.’  Lees het artikel ook op Stadszaken.nl.   Beeld: iStock - Tsvetan Ivanov

14-05-2024
Nieuws
NIEUW: Kennis- en inspiratiebank voor circulaire bedrijventerreinen
NIEUW: Kennis- en inspiratiebank voor circulaire bedrijventerreinen

De provincie Zuid-Holland en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) hebben op maandag 10 juni 2024 de kennis- en inspiratiebank Circulaire Bedrijventerreinen gepresenteerd. Het nieuwe kennisplatform is een begin om alle informatie over circulariteit op bedrijventerreinen te bundelen en dit toegankelijk te maken voor gemeenten, parkmanagers, ondernemers en andere stakeholders.   BEKIJK HIER DE KENNISBANK CIRCULAIRE BEDRIJVENTERREINEN Meindert Stolk, Gedeputeerde Economie en Innovatie, opende samen met Mieke Naus en Jaap Langhout – programmamanager SKBN en ambassadeur circulaire bedrijventerreinen – de middag met een boodschap over de mogelijkheden op bedrijventerreinen: “Grondstoffen zijn schaars en worden duurder. En geopolitieke ontwikkelingen maken de beschikbaarheid van grondstoffen onzeker en onze afhankelijkheid van anderen onnodig groot. Het is tijd om circulair te ondernemen. De plek voor circulair ondernemen is onder andere op een bedrijventerrein. De 26.000 bedrijven op ruim 600 bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn samen bijna goed voor 1/3 van de economie van Zuid-Holland. 30% van alle grondstofstromen in Nederland vinden plaats in Zuid-Holland, met name op bedrijventerreinen. Met deze cijfers en de grondstofstromen daarachter zijn bedrijventerreinen dé hotspots voor de circulaire economie. Daar moeten we structureel op inzetten en kennis is daarbij essentieel”, aldus Meindert Stolk, gedeputeerd Economie en Innovatie. Theo Föllings, voorzitter van de SKBN: “Deze nieuwe online kennisportal is een onmisbare schakel in de transitie van een lineaire naar een circulaire economie. Want waar het in deze fase van de transitie om gaat, is dat we leren van elkaar. Dat we de successen en geleerde lessen aan elkaar laten zien en samen een stap verder komen. Waar SKBN voor staat is kennisdeling en het intensiveren van het netwerk rondom de vraagstukken die op bedrijventerreinen spelen rondom circulaire economie. Milieu, hergebruik en energie zijn hier voorbeelden van, en ook ruimte is essentieel. We zijn daarom enorm verheugd met deze website die we dankzij de provincie Zuid-Holland hebben kunnen opzetten. Maak er allen dankbaar gebruik van!”  Voorbeelden uit de praktijk Meebewegen in de circulaire transitie, maar het vraagt om een nieuwe manier van denken en ondernemen. De kennis- en inspiratiebank Circulaire Bedrijventerreinen helpt gemeenten, parkmanagers en ondernemers om circulaire kansen te herkennen, maar geeft ook handvatten om tot actie te komen. De kennisbank is gevuld met praktijkvoorbeelden. Zoals bedrijventerrein Ambachtsezoom in Hendrik-Ido-Ambacht. Op dit terrein wordt gewerkt aan circulaire gebiedsontwikkeling en worden circulaire bedrijven gestimuleerd om zich te vestigen. Kansen benutten De kennis- en inspiratiebank circulaire bedrijventerreinen is te vinden via https://www.skbn.nu/circulair. Naast dit kennisplatform wordt een Community of Practice opgezet. Met dit lerende netwerk wil de provincie een blijvende samenwerking creëren om kansen te benutten én belemmeringen weg te nemen voor circulaire praktijkcases op (Zuid-Hollandse) bedrijventerreinen.  

11-06-2024
Aanmelden nieuwsbrief