Het herstructureren van bedrijventerrein staat bij veel locaties hoog op de agenda. Maar het is geen eenvoudige opgave. Herstructurering is doorgaans financieel negatief en langdurig. Hoe kom je toch tot een verdienmodel? Hoe neem je ondernemers en investeerders mee in de plannen, hoe worden gemaakte investeringen rendabel? Hoe neem je het bestuur mee? Hoe pak je dat aan? Hoe groot pak je het aan?  Kortom, hoe ziet een verdienmodel voor herstructurering eruit?

Industrieschap Plaspoelpolder ging samen met BCI vorig jaar aan de slag met een zogenaamde ‘kansenzone”, in gebieden in Rijswijk en Den Haag. Graag delen zij hun ervaringen tot nu toe en ze nemen u graag mee in het gebied.

Datum – Donderdag 14 april 2022
Tijd – 13.30 uur (inloop) tot 17.00 uur (inclusief borrel)
LocatieDe Loods op Plaspoelpolder – Treubstraat 31 in Rijswijk

Meld u nu aan

Programma

13.30 uur – Inloop met koffie/thee
14.00 uur – Welkom door Jan Brugman, directeur Industrieschap Plaspoelpolder en bestuurslid SKBN
14.05 uur – Introductie door Armand van der Laar, wethouder gemeente Rijswijk
14.20 uur – Werken met Kansenzones door Paul Bleumink van BCI, vragen en discussie
15.00 uur – Informatieve rondleiding over Plaspoelpoder door Jan Brugman
16.15 uur – Afsluitende borrel

Nieuws
Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten
Bredere fietspaden en voorrang voor fietsers op doorfietsroute Lage Weide – Nieuwegein - Houten

Bredere fietspaden, voorrang op kruisend verkeer en meer bomen en groen: zo wil gemeente Utrecht het aantrekkelijk maken om de fiets te nemen van Lage Weide naar Houten en andersom. Met het 14 februari verstuurde startdocument maakt het college van Utrecht een begin met de uitwerking van dit project. Utrecht, Nieuwegein, Houten en de provincie Utrecht willen het aantrekkelijker maken om de fiets te nemen op de route Houten, Nieuwegein, Papendorp, Leidsche Rijn, Lage Weide. Daarom verbeteren we de verkeersveiligheid, het fietscomfort en de aantrekkelijkheid van de route. Vergroening hoort daar ook bij. Hiermee werken we aan een bereikbare, gezonde en aantrekkelijke regio.    De route loopt in Utrecht op Lage Weide vanaf de kruising met de Niels Bohrweg over de Atoomweg en Elektronweg naar het Amsterdam-Rijnkanaal. De route volgt de westelijke oever van het kanaal tot de gemeentegrens met Nieuwegein.    De infrastructuur is op grote gedeelten van de route in de gemeente Utrecht al in goede staat. De overige delen verbeteren we. Op de Atoomweg hebben we extra aandacht voor het verkeer dat de fietsroute kruist. We verbreden het fietsbruggetje bij de Oude Vleutenseweg, langs het Amsterdam-Rijnkanaal. We maken de situatie veiliger bij de uitrit van de aluminiumfabriek Nedal waar vrachtverkeer en twee doorfietsroutes elkaar kruisen. We realiseren een fietsstraat bij de ingang van de busremise en een veiliger situatie voor bussen en fietsers.   Daarnaast verbeteren we over de gehele route de kwaliteit door de fietspaden waar mogelijk te verbreden naar vier meter en door fietsers op de route voorrang te geven op kruisend verkeer. Om fietsers uit aangrenzende buurten beter naar deze route te leiden, sluiten we toeleidende routes goed aan. Tot slot voegen we zo veel mogelijk bomen en ander groen toe aan de route. Alleen dan kan het een aantrekkelijke route worden langs het Amsterdam Rijn-Kanaal en het nu nog erg stenige Lage Weide.

14-02-2024