SKBN gaat weer op digitale tour! De komende tijd reizen we met ons busje langs De Binckhorst (Den Haag), Industriepark Kleefse Waard (Arnhem) en Greenport Venlo (Venlo) om een kijkje in de keuken te krijgen. En dat alles in het teken van de Strijd om de Ruimte. Want hoe maken we juist op werklocaties ruimte voor energietransitie, wonen en klimaatbestendigheid?

Kijk hier de uitzending terug: 

 

Bedrijventerreinen komen vanuit verschillende perspectieven in het nauw. De ruimte in Nederland wordt steeds schaarser, en staat er een enorme woningbouwopgave klaar. Daarnaast is er een klimaatopgave die ruimte opeist en wordt de logistieke operatie rondom bedrijvigheid steeds gecompliceerder. Hoe krijgen werklocaties toch de ruimte die ze verdienen? Vanuit drie verschillende perspectieven (woningmarkt, logistiek en energietransitie) laten we met aansprekende projecten zien hoe het wél kan. 

Tijdens de uitzending op 24 maart verschenen bovendien verschillende experts zoals Cees-Jan Pen, Gerlof Rienstra, Nicole Maarsen en Paul van Dijk hun licht op welke kansen er liggen voor bedrijventerreinen én gaven ze adviezen voor de nieuwe gemeenteraden. 

 

card image

Event

2023-06-20
Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

Event

2023-06-20

Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette - Den Haag

De Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette heeft na Eindhoven en Deventer een nieuwe stop: op dinsdag 20 juni zijn we op het Provinciehuis in Den Haag. Het thema is: 'Hordes nemen voor groene gezonde bedrijventerreinen'.

Heel Zuid-Holland vol met werklandschappen van de toekomst, groen en gezond. Om dit te bereiken vinden we echter vaak  vele (onzichtbare) hordes op ons pad. Heb je ook al langer vergroeningsideeën voor je bedrijventerrein, maar lukt het niet om ze te realiseren? Heb je wel ideeën en komt het niet tot uitvoering in jouw gemeente? Of zie je de mogelijkheden van meer groen op bedrijventerreinen, maar jouw opdrachtgevers nog niet?

Kom dan naar de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Daar wijzen professionals op de hordes die we samen moeten nemen. En ga je samen aan de slag om er overheen te springen.

Heb je een interessante Zuid-Hollandse casus?
Mail deze voor 26 mei naar
[email protected]. Op 20 juni gaan we aan de slag om jouw groene gezonde bedrijventerrein te kunnen realiseren. Zet de datum en locatie alvast in je agenda. We hopen je te verwelkomen in ons estafetteteam.

Voor wie is deze middag bedoeld?
Ondernemers, beleidsmakers en ambtenaren van gemeenten, parkmanagers, bestuurders, adviseurs, hoveniers & groenvoorzieners en ecologen.

Praktische informatie
Datum: dinsdag 20 juni
Tijd: 12.30 tot 17.30 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland
(Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag)

Klik hier voor deelname

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: 'Welke ruimte heeft onze economie in 2040 nodig?'

Nieuws

12-04-2023

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: 'Welke ruimte heeft onze economie in 2040 nodig?'

Het afgelopen jaar is er, samen met een grote groep stakeholders, gewerkt aan een economisch profiel voor de Groene Metropoolregio voor 2040; hoe willen we dat onze economie er dan uitziet? Waar zetten we wel en niet op in? En wat betekent dat voor de keuzes die we nu moeten maken?

Hierover zijn aan Jolanda van Rensch (opgavemanager Productieve regio Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) vragen gesteld.

De koers naar 2040 is belangrijk voor de regionale agenda, kan je hier meer over vertellen?

Vorig jaar is er met het Rijk, binnen de Verstedelijkingsstrategie, afgesproken om meer zicht te krijgen op de toekomstige ruimtebehoefte van de economie in onze regio. We hadden nog geen zicht op hoe onze economie op de lange termijn er uit zou kunnen zien, dus ook niet op de ruimtelijke consequenties die dat met zich meebrengt.

Dat inzicht is nodig om ook ‘economie’ mee te kunnen nemen in de verdeling van de schaarse ruimte. Dan gaat het om meer dan alleen werkgelegenheid: het gaat om innoveren, digitaliseren en verduurzamen, maar ook het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.

Er is een belangrijk onderzoek uitgevoerd, door Buck Consultants, om de visie op de economie van de toekomst van onze regio in kaart te brengen, wat kwam hieruit naar voeren?

Het werd duidelijk dat we een regio zijn met veel plannen en kansen. We hebben enkele topsectoren, dat zijn Health & Hightech en Energy, en er is een belangrijke mkb-gedreven economie met ondersteunende dienstverlening. Er zijn volop kansen binnen de vele kennisinstellingen, de twee groeiende steden, en de nabijgelegen gemeenten.

Er wordt groei verwacht in de werkgelegenheid, maar de economie kost ook geld, aandacht en ruimte. Er zijn dus ook knelpunten zoals arbeidsmarktvraagstukken, gebrek aan ruimte, een hoge uitgaande pendel en een gebrek aan zichtbaarheid.

Met deze informatie in de hand zijn we het gesprek aangegaan met bestuurders: waar ligt de focus, wat zijn de belangrijkste vraagstukken voor de toekomst? Daar is een koers rondom zes onderwerpen uit voortgekomen. Die koers zijn we nu verder aan het uitwerken: welke ruimtevraag is nodig.

Dit klinkt nog steeds als een hele opgave. Wat kunnen we allemaal verwachten?

Je hebt het over tal van onderwerpen zoals de energie infrastructuur/netcongestie, de doorontwikkeling van de campussen, de rol van logistiek, de transitie naar een circulaire economie waarbij ruimte voor Hoge Milieu Categorieën (HMC) een rol speelt, het meer in balans oppakken van de opgaven wonen en werken, en last but not least: inzetten op verdichting en herstructurering bedrijventerreinen.

Deze onderwerpen werken we op dit moment, voor zover mogelijk, samen met een aantal belangrijke stakeholders uit; wat betekent de koers voor toekomstig ruimtegebruik? Hierbij zijn op dit moment o.a. bij betrokken de gemeenten, de provincie, The Economic Board, Liander en ook de andere opgaven binnen de GMR, omdat veel onderwerpen een link hebben met andere opgaven (zoals netcongestie en circulaire economie met de Circulaire regio).

Heb je een concreet voorbeeld hoe we dit straks in de praktijk kunnen zien?

Dat is behoorlijk vooruitlopen op de keuzes die we met elkaar gaan maken, maar het zou kunnen dat we bijvoorbeeld op nieuwe locaties meer gestapeld gaan bouwen. Parkeren is ook een grote ruimtevrager op bedrijventerreinen, je zou centrale parkeervoorzieningen (gestapeld) aan kunnen leggen, mobiliteitshubs, waarmee de schaarse ruimte beter benut wordt. Maar voor we zo ver zijn moeten er nog veel keuzes gemaakt worden.

Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

De uitwerking van de zes thema’s heeft vooral effect op hoe we omgaan met onze werklocaties. In de komende 1,5 jaar gaan we kijken welke afspraken we willen borgen in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW). In het RPW maken we kwantitatieve en kwalitatieve regionale afspraken over werklocaties (bedrijventerreinen, kantoorlocaties en detailhandel) voor 4 jaar. Dat is een intensief traject dat we samendoen met onze gemeenten, besluitvorming hierover ligt bij de gemeenteraden. Op 1 januari 2025 moet er een nieuw RPW liggen. 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Next Level koopt bedrijfskavel voor realisatie bedrijfspand Holbox BV in Roermond

Nieuws

04-01-2023

Next Level koopt bedrijfskavel voor realisatie bedrijfspand Holbox BV in Roermond

Next Level heeft een bedrijfskavel van 3 hectare gekocht van Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg BV (OML) voor de realisatie van een grootschalig bedrijfspand voor het bedrijf Holbox. De bedrijfskavel is gelegen op Bedrijventerrein Oosttangent in Roermond, aan de oostzijde van de A73.

Holbox is momenteel  gevestigd in de gemeente Echt-Susteren en verhuist eind 2023 naar de nieuwe locatie. Dirk Franssen, Wethouder van de gemeente Roermond, is trots op de terugkeer van het bedrijf naar Roermond. “Wij zijn blij dat Holbox wederom kiest voor onze gemeente om hun duurzame ambities voort te zetten. We verwelkomen de familie Hol en hun medewerkers graag in Roermond”.

Holbox

Holbox behoort tot een van de belangrijkste spelers in de markt voor duurzaam maatwerk kartonnen displays, verpakkingen en POS materiaal. Ten opzichte van de huidige locatie in Echt, verdubbelt Holbox straks het werkoppervlak waarmee ook de productiecapaciteit verdubbeld wordt. Hierdoor is de operationele kant van het bedrijf, met een omzet van 45 miljoen euro, verzekerd voor groei. “Vanaf eind 2023 kan de voet van de rem en kan het bedrijf in het nieuwe bedrijfspand  doorgroeien”, aldus Jan Hol, die samen met zijn kinderen eigenaar van het bedrijf is.

Ontwikkeling bedrijventerrein Oosttangent

Jeroen Bertjens (Sr. Consultant marketing & sales OML): “OML maakt momenteel de tweede en derde fase van bedrijventerrein Oosttangent te Roermond bouwrijp voor vierde kwartaal 2023. OML heeft bewust de bedrijfskavel van 3 ha gereserveerd om een lokaal of regionaal bedrijf te kunnen faciliteren”. Hans Coppus (directeur OML) vult aan: “OML heeft een wachtlijst aan geïnteresseerde ondernemers voor een bedrijfskavel. Ondanks tegenslagen zoals de stikstof- en energie problematiek blijft de vraag om te ontwikkelen hoog door schaarste in de markt. De uitbreiding van bedrijventerrein Oosttangent Fase 2 creëert weer nieuwe mogelijkheden voor bedrijfshuisvesting en schuifruimte voor herontwikkeling op bestaande bedrijventerreinen”.

Next Level

Next Level is een investeerder en ontwikkelaar van  grootschalige bedrijfs- en logistieke gebouwen. Holbox heeft een langjarige huurovereenkomst met Next Level gesloten voor de nieuwbouw. Rene Geujen, director plan development: “We hebben samen met Holbox het mooie plan voor de nieuwbouw op deze locatie in Roermond ontwikkeld, waarbij veel aandacht is geweest voor gebouwkwaliteit, energietransitie en duurzaamheid conform Breeam-eisen. De toekomstbestendige opzet van de nieuwbouw stelt Holbox straks in staat om op deze plek haar lange termijn groeiambities op een duurzame manier te faciliteren.” 

Over OML

OML draagt bij aan de economische ontwikkeling van de regio Midden-Limburg en doet dit in samenwerking met gelieerde partijen, bedrijfsleven en overheden. OML heeft bedrijfskavels te koop op o.a. de bedrijventerreinen: Businesspark Midden-Limburg in Echt, Zevenellen in Haelen, De Schroof, De Hanze en Oosttangent in Roermond.

Lees verder