In het najaar van 2020 heeft PHB samen de provincie Noord-Holland een webinar georganiseerd over ondermijning op bedrijventerreinen.  In vervolg daarop nodigt zij u graag uit voor de hybride kennisbijeenkomst "Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen" (fysiek en online) op donderdagmiddag 3 maart.

 

Doel

 • Kennisuitwisseling
 • Ervaringen uitwisselen
 • Bijdragen aan het opbouwen van een netwerk op gebied van criminele inmenging

Versterking rol ondernemers(verenigingen)

Alex Straathof en Erik Essen, Lector respectievelijk Onderzoeker bij het lectoraat Management van Cultuurverandering, Hogeschool van Amsterdam geven een presentatie over hun onlangs afgeronde onderzoek Red Flags bij criminele inmenging op bedrijventerreinen. Met het tweejarige onderzoeksproject richtten zij zich op de minder opvallende, maar desalniettemin cruciale elementen, met als sleutelbegrip ‘criminele inmenging’. Samen met een consortium van ondernemers en gemeenten hebben zij onderzocht hoe de rol van ondernemers en ondernemersverenigingen op bedrijventerreinen versterkt kan worden.

De belangrijkste opbrengsten van dit onderzoek worden tijdens de bijeenkomst gedeeld. Er zal zowel aandacht besteed worden aan het leren zien en herkennen van criminele inmenging, als het toepassen van de inzichten die daaruit voortkomen.

Ondermijning in de praktijk

Ewoud Slot, programmacoördinator ondermijning (stadsdelen) bij de Gemeente Amsterdam, vertelt ons hoe ondermijning in Amsterdam in de praktijk wordt aangepakt. Amsterdam heeft recent een aanpak voor de gehele stad ontwikkeld, die door meerdere projectleiders ondermijning in alle stadsdelen wordt toegepast. Doel is om de stad weerbaarder te maken door ondermijning goed ingebed te krijgen en op een duurzame manier aan te pakken. Welke ontwikkelingen ziet men in Amsterdam, welke kansen zijn er en waar loopt men tegen aan?

Interactief fysiek of online?

Het delen van kennis en ervaringen en het opbouwen van een breed netwerk in de Metropoolregio Amsterdam zijn belangrijke doelstellingen van deze bijeenkomst. Hier zal volop ruimte voor geboden worden. Door fysiek aanwezig te zijn, zal interactie en relatie-opbouw met anderen uiteraard meer mogelijk zijn. We zouden het daarom goed vinden als je fysiek aanwezig kunt zijn. Maar ook als je online deelneemt, kun je via de chat vragen stellen.

Programma

14.30 uur           Ontvangst met koffie/thee
15.00 uur           Welkomstwoord door Frank Voorbergen, PHB
15.05 uur            Presentatie ‘Red Flags’ door Alex Straathof en Erik Essen
Hogeschool van Amsterdam
15:35 uur            Presentatie “Weerbare Stad’ door Ewoud Slot, gemeente Amsterdam
16.00 uur            Panelgesprek met presentatoren
16.15 uur            In gesprek met presentatoren en elkaar
                           Verdieping, ervaring delen en expertise ophalen

 • Hoe signaleer je ondermijning?
 • Hoe kan de meldingsbereidheid worden vergroot?
 • Hoe is handhaving geregeld?
 • Welke rol kunnen de politie en de parkmanagement/ondernemersvereniging spelen?
 • Welke kansen zien gemeenten en waar loopt men tegenaan?

16.40 uur            Plenaire afsluiting
16.50 uur            Netwerkgelegenheid met hapje en drankje
17.45 uur            Einde

Datum en tijd

 • Donderdag 3 maart 2022
 • Inloop vanaf 14.30 uur
 • Start programma 15.00 uur
 • Einde programma 16.50 uur
 • Netwerkborrel tot 17.45 uur

Locatie

C-Bèta
Rijnlanderweg 916
2132 MN  Hoofddorp

Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid aanwezig. Je kan ook met het openbaar vervoer komen.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst, [email protected]. VERMELD DAAR DAN BIJ OF JE FYSIEK OF ONLINE AANWEZIG BENT.

 

Over PHB

Het Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) is actief op het gebied van de kwaliteitsverbetering en verduurzaming van bestaande werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), een samenwerkingsovereenkomst van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten, omgevingsdiensten en de Vervoerregio Amsterdam.

Nieuws
Advies SER Overijssel: Elk bedrijventerrein telt
Advies SER Overijssel: Elk bedrijventerrein telt

Bedrijventerreinen zijn belangrijk als vestigingsplek voor een groot deel van de maakbedrijven en industrie in Overijssel, met zowel praktijk als theoretisch geschoolde werknemers. Ook zijn ze relevant voor de landelijke, provinciale en gemeentelijke ambities op het gebied van brede welvaart, klimaat, duurzaamheid en (regionale) circulaire economie. Verder spelen bedrijventerreinen een rol in de leefbaarheid op het platteland, de lokale energievoorziening en mobiliteit.  SER Overijssel heeft daarom het advies ‘Elk bedrijventerrein telt!’ geschreven aan Gedeputeerde Staten. Immers ook voor Overijssel geldt: ‘Niet alles kan’. Nu door de ruimteclaims vanuit verschillende sectoren zoals wonen, landbouw, natuur, recreatie èn werken, elke m2 zo efficiënt mogelijk moet worden benut, is feitelijk ieder bedrijventerrein relevant. Dit klinkt logisch, maar in de praktijk blijkt dat (te)veel aandacht uitgaat naar nieuwe bedrijventerreinen of het vernieuwen en transformeren van bedrijventerreinen. Het is goed om in Overijssel aandacht te hebben voor topwerklocaties, maar ook het bedrijventerrein om de hoek telt mee en zorgt voor lokale economie, welvaart en leefbaarheid. De provincie Overijssel kiest voor een brede benadering wat betreft werklocaties en erkent de grote rol van bedrijventerreinen voor het (ruimtelijk) faciliteren van de grote transities (energie, circulair, digitaal). Het gaat om duurzaam & gezond, fysiek-ruimtelijk en om de sociaaleconomisch economische ontwikkeling. Bedrijventerrein spelen bovendien een sleutelrol te voldoen aan het Klimaatakkoord. De SER Overijssel heeft adviezen uitgewerkt: Vergroot de organisatiekracht op bedrijventerreinen Zorg dat de basis(locatie)factoren op orde zijn Richt de ruimte toekomstbestendig in Zet een stip op de horizon Versnel de uitvoering door kennisdelen en experimenteren  Het advies ‘Elk bedrijventerrein telt!’ is uitgebracht door de SER Overijssel op verzoek van Gedeputeerde Staten. Diverse stakeholders van binnen en buiten Overijssel hebben hiervoor input geleverd. Het advies dient als bouwsteen voor de komende beleidsperiode. Klik hier om het adviesrapport te lezen.

24-01-2024
Nieuws
Aan de Stegge Twello levert natuurinclusief distributiecentrum voor Rapid Logistics op
Aan de Stegge Twello levert natuurinclusief distributiecentrum voor Rapid Logistics op

Eind januari 2024 heeft Aan de Stegge Twello een natuurinclusief distributiecentrum op Schiphol Trade Park voor Rapid Logistics Group opgeleverd. Vanuit het duurzame ambitieniveau van SADC werd een duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig warehouse met geïntegreerde kantoren en parkeeroplossing ontworpen. Het complex bestaat uit 19.923 m2 warehouse, 3.428 m2 kantoor, 3.220 m2 mezzanine en een royale geïntegreerde parkeervoorziening. Het ontwerp beschikt over een groot aantal ontmoetingsruimtes en een groene buitenruimte om de sociale cohesie en de tevredenheid van de werknemers te bevorderen. Schiphol Trade Park is het meest duurzame logistieke business park van de wereld.  Niet alleen door de toepassing van circulaire materialen en een ecologische visie bij de gebiedsontwikkeling, maar ook door naast de minimale hoge eisen op het gebied van duurzaamheid bedrijven uit te dagen nog een stap verder te gaan. Gebruikers worden door SADC gevraagd daarvoor een Value Added Plan uit te werken. Paul de Ruiter Architects heeft daarop een distributiecentrum ontworpen dat volledig natuurinclusief is gebouwd. Andere thema’s in het Value Added Plan van Aan de Stegge Twello zijn ecologie, een inspirerende werkomgeving, duurzame energie oplossingen en de integratie in de omgeving: groene gevels, duurzame materialen, terrassen en verschillende dakniveaus bedekt met ‘groen’. De buitenruimte is voorzien van inheemse bomen en heesters, ter versterking van de lokale biodiversiteit en passend binnen de ecologische visie van Schiphol Trade Park voor het gehele gebied. Een fijne verblijfsplek voor medewerkers en dieren/insecten. Er is met circulaire materialen gebouwd, en het dak is voorzien van zonnepanelen om in de energiebehoefte van Rapid Logistics te voorzien. Het gebouw is voorzien van een BREEAM Excellent-certificaat.

07-02-2024