Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

card image

Event

2022-11-10
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

2022-11-10

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder

Achtergrond

card image

21-01-2022

Stadszaken: Bedrijventerreinen kunnen Rob Jetten helpen met klimaatambities

Achtergrond

21-01-2022

Stadszaken: Bedrijventerreinen kunnen Rob Jetten helpen met klimaatambities

Bedrijventerreinen en werklocaties zijn van grote waarde voor het nieuwe kabinet. Dat is de boodschap van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN) aan de nieuwe ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Rob Jetten voor Klimaat en Energie en Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

In een brief aan deze ministers verwijst de SKBN naar de noodzaak om de ambities uit het regeerakkoord te realiseren, en de bijdrage die bedrijventerreinen daaraan kunnen leveren. Zowel op het domein van Adriaansens als Jetten en De Jonge hebben bedrijventerreinen de oplossingen voor enkele complexe vraagstukken al (deels) klaarliggen. 

Zonnepotentieel en klimaatadaptatie

Bij Jetten wijst de SKBN op het gigantische zonnepotentieel dat beschikbaar is op bedrijventerreinen. De cijfers: Nederland telt 2.547 bedrijfsgebouwen met minimaal 10.000 vierkante meter dakoppervlakte. Omdat het Klimaatakkoord in 2019 bedrijventerreinen over het hoofd zag, valt hier nog veel winst te behalen. Uit de Paris Proof Ranking blijkt dat er op ‘3.250 werklocaties nog een wereld is te winnen.’

Ook het thema klimaatadaptatie wordt aangestipt: ‘Gemiddeld wordt maar 1 procent van de ruimte op bedrijventerreinen gebruikt voor groene of blauwe functies. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Groen-blauwe structuren op bedrijventerreinen zorgen daarnaast voor een gezonde werkomgeving.’ Bij het realiseren van de torenhoge klimaatambities kunnen er zo twee grote klappers gemaakt worden, meent de SKBN.

Wonen en werken mengen

De Jonge wordt daarna ‘nadrukkelijk gewezen op het belang van het verbinden van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en daarbij behorende ruimteclaims.’ Daarmee doelt de SKBN op het mengen van wonen en werken. Beide eisen (veel) ruimte op en lijken daardoor tegenstrijdig. Maar door wonen en werken met elkaar te mengen ontstaat er een ‘win-winsituatie’, omdat de ruimte slimmer wordt gebruikt. SKBN: ‘Wij denken graag mee aan de hand van onze praktijkvoorbeelden.’

Innovatiekennis

Adriaansens wordt tot slot gewezen op de doelstelling om het groei- en innovatief vermogen van het mkb te versterken, en wijst op de taak van de regeringscoalitie om het ondernemersklimaat verder te verstevigen. Omdat 50 procent van alle banen in Nederland en 60 procent van alle R&D-investeringen op bedrijventerreinen gevestigd zijn, mag Adriaansens in zijn zoektocht niet over bedrijventerreinen heen kijken.

De SKBN heeft met verschillende campussen en kennispartners als TwynstraGudde genoeg innovatiekennis in huis om te delen met de minister. ‘Met onze kennispartners kunnen wij meedenken over het versterken van het mkb, in innovatieve ecosystemen die al bestaan of nog ontwikkeld moeten worden’, schrijft de stichting. 

De aanbevelingen van de SKBN zijn niet helemaal nieuw. Eind vorig jaar bracht de stichting al een manifest uit, waarin er nadrukkelijk aandacht werd gevraagd voor een integrale aanpak op bedrijventerreinen.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Tien miljoen euro tegen ondermijning moet ondernemers vooral weerbaarder maken

Nieuws

09-06-2022

Tien miljoen euro tegen ondermijning moet ondernemers vooral weerbaarder maken

Minister Yesilgöz van Justitie stelt jaarlijks tien miljoen beschikbaar voor het bestrijden van ondermijning. De politie, het OM, gemeenten, brancheorganisaties en bedrijven, willen het geld vooral besteden om ondernemers weerbaarder te maken.

Het geld wordt uitgekeerd aan de tien regionale Platforms Veilig Ondernemen. In deze PVO's zijn politie, het OM, gemeenten, brancheorganisaties en gemeenten verenigd.  

Ondermijning is momenteel een groot probleem op Nederlandse bedrijventerreinen. Boudewijn Kuijl van de provincie Zuid-Holland zei eerder in vakblad BT dat de meeste ondernemers in zijn provincie weten dat er ondermijnende activiteiten plaatsvinden op hun bedrijventerrein. ‘Maar zij vinden dat het niet aan hen is om het rapporteren. Ook krijg ik te horen dat het vaak gebeurt in bedrijfsverzamelgebouwen, omdat criminelen daar anoniem aan de zijkanten kunnen zitten.’  

Oplossingen tegen ondermijning zijn onder meer een betere organisatiegraad op bedrijventerreinen of een hogere meldbereidheid door ondernemers. De PVO’s zetten vooral in op dat laatste, zegt manager van PVO Noord-Nederland Jan de Vries. ‘Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is één van de mogelijkheden die op tafel ligt, maar dat moeten we nog bespreken. Natuurlijk is er wel al het meldpunt Meld Misdaad Anoniem.’ 

‘Het belangrijkste wat we gaan doen, is de weerbaarheid van ondernemers vergroten. Dat doen we door in te zetten op procesbegeleiding, trainingen en informatiebijeenkomsten. Op enkele heel eenvoudige manieren kun je de weerbaarheid al vergroten. Een voorbeeld: als je een huurder een contract laat ondertekenen, moet je erin opnemen dat de verhuurder gevraagd en ongevraagd kan komen binnenstappen. Weigeren ze, dan weet je dat er iets niet helemaal pluis is.’ 

Aboutaleb

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb reageerde bij de NOS al dat hij het ‘goed vindt dat er aandacht is voor ondermijnende criminaliteit’, maar dat het ‘verre van voldoende’ is. De burgemeester ziet graag dat onorthodoxe maatregelen worden genomen. Zoals een 100-procentcontrole op containers met tropisch fruit in de Rotterdamse haven. ‘Investeren we niet meer dan 10 miljoen euro per jaar, dan moeten we accepteren dat de coke over onze voeten heen blijft stromen de komende jaren’, aldus Aboutaleb tegen de NOS.  

PVO-manager De Vries, die zelf ook werkzaam is voor de politie, gelooft daar niet helemaal in. ‘Ik geloof meer in preventie dan in repressie. De straffen in Nederland zijn redelijk kort, als criminelen weer vrijkomen gaan ze vaak weer verder met waar ze waren gebleven. Op landelijke schaal kun je daarom veel meer bereiken door in te zetten op preventie. Alleen moeten ondernemers dan wel zelf ook de verantwoordelijkheid voelen.’ 

Lees verder