Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

card image

Event

2024-02-01
SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

Event

2024-02-01

SKBN Projectvisit naar M4H Rotterdam

We zijn erg verheugd jullie uit te nodigen voor een SKBN Projectvisit naar het M4H-gebied in Rotterdam. Stadshavengebied Merwehavens wordt door de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld tot een innovatief woon-werkmilieu, optimaal ingericht voor de innovatieve maakindustrie. Een mix van wonen en werken, cultuur, horeca, sport en onderwijs maakt van M4H een energiek gebied.

Lees hier alvast het Ruimtelijk Raamwerk van het gebied.

  • Hoe houd je vast aan een goede mix van wonen en werken in een te revitaliseren gebied?
  • Hoe pak je als gemeente de juiste rol hierin en hoe kun je sturen?
  • Welke rol heeft het Havenbedrijf Rotterdam, en op welke wijze wordt er samengewerkt?
     

Tijdens deze SKNB Projectvisit krijgen we een introductie van David Louwerse (Economie) en Walter de Vries (Planologie) van de Gemeente Rotterdam. Ook Jouke Goslinga van het Havenbedrijf Rotterdam sluit aan om in gesprek te gaan over het belang van het Havenbedrijf bij de ontwikkeling van M4H.

We verblijven in het interessante Keilepand, waarna we een rondleiding krijgen in het gebied. Tot slot nemen we de tijd om rustig na te praten over wat we tijdens de wandeling hebben gezien en we sluiten uiteraard af met een borrel.

Deze projectvisit is alleen voor leden van de SKBN en abonnees van BT.
Lees hier alvast het artikel over M4H in vakblad BT.

Wanneer – Donderdag 1 februari 2024
Waar – Keilepand (Keilestraat 9F, 3029 BP Rotterdam)
Tijd – 14.00 tot 16.30 uur, aansluitend borrel
Aan deze bijeenkomst zijn voor de deelnemers geen kosten verbonden.
 

MELD JE NU AAN


Fotocredit: Sandra Koning

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Haaglanden wil bedrijventerreinen beter benutten met miljoeneninvestering

Nieuws

15-06-2023

Haaglanden wil bedrijventerreinen beter benutten met miljoeneninvestering

Industrieschap IPP Haaglanden trekt de komende jaren zes miljoen euro uit voor de herontwikkeling van regionale bedrijventerreinen. De miljoenen zijn onderdeel van een investeringsagenda voor betere benutting van de verouderde bedrijventerreinen Westvlietweg en Middengebied Plaspoelpolder. 'We kunnen niet ongestraft bedrijventerreinen blijven onttrekken voor woonbestemmingen. Dat is de dood in de pot.'

'Wachten op nieuwe ruimte voor bedrijventerreinen heeft weinig zin. We gaan ons vol richten op bestaande bedrijventerreinen’, stelde Jan Brugman, directeur van IPP Haaglanden, afgelopen vrijdag bij de presentatie van de investeringsagenda.

De presentatie van de agenda viel samen met de viering van het zeventigjarig jubileum van het Industrieschap Plaspoel Polder (IPP), een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag.

De zes miljoen euro voor Westvlietweg in Den Haag en Middengebied Plaspoelpolder in Rijswijk wordt de komende jaren gestoken in de vergroening van de terreinen, marketing en communicatie, cofinanciering en een bedrijfsinvesteringszone voor de beide bedrijventerreinen.

Opzet ondernemersfonds

Ook is geld beschikbaar om net niet rendabele plannen alsnog financieel rond te krijgen. Een andere optie is volgens Brugman om, via een nog te vormen ondernemersfonds, vastgoed op de bedrijventerreinen deels of helemaal te verwerven.

De investeringsagenda moet volgens de IPP Haaglanden-directeur een trigger vormen voor een bijdrage vanuit de commerciële vastgoedmarkt of overheid. 'We beschouwen de miljoenen niet als de bovenkant, maar als een startkapitaal voor de investeringsagenda.'

Het regionale samenwerkingsverband verwacht dat de investeringen zorgen voor een betere benutting van de twee bedrijventerreinen. ‘Herstructurering levert uiteindelijk meer ruimte op voor nieuwe bedrijvigheid’, benadrukte Brugman.

Beschikbaarheid bedrijfsruimte in gedrang

Gastspreker Pieter Hendrikse, CEO van JLL Nederland, stelde tijdens de bijeenkomst dat de beschikbaarheid van bedrijfsruimte in het gedrang komt als de regio Haaglanden de komende jaren 47.000 woningen wil bijbouwen. Parallel hieraan ontstaat volgens Hendrikse een vraag van 500.000 vierkante meter aan extra bedrijfsruimte. 

In de regio Haaglanden is nu nog zo'n 1,5 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte beschikbaar. 'Theoretisch lijkt het erop dat voor de gehele regio er misschien voldoende ruimte is. Maar als we kijken naar de bedrijventerreinen waar ruimte nog beschikbaar is, valt op dat deze terreinen alleen exclusief zijn voor bepaalde type themagerelateerde bedrijven zoals life-sciences', waarschuwde Hendrikse 

De vastgoedman voegde daaraan toe dat de bedrijventerreinen in deze regio voornamelijk lokaal georiënteerde mkb-bedrijven zijn, waar het personeel in de directe nabijheid woont. 'De groei van de steden zorgt ervoor dat de woningbouw bedrijventerreinen volledig dreigt te ‘includeren'.'  

Opereer als bedrijfshuisvester

De JLL-Nederland CEO gaf de aanwezige wethouders en bestuurders uit de gemeente Haaglanden het advies om bij de woningbouwopgave niet alleen als volkshuisvester te opereren, maar ook als bedrijfshuisvester. ‘Voor de inwoners van deze regio betekent een bedrijventerrein werken bij wonen. Het zijn niet de forenzenjobs die daar gevraagd worden.’

Voor de urgentie van de vraag naar extra bedrijfsruimte verwees Hendrikse naar nieuwe berekeningen van de vastgoedadviseur. Daaruit blijkt dat tot 2050, als de Nederlandse bevolking volgens het CBS is gegroeid van 17,5 miljoen in 2021 naar 20 miljoen inwoners, rond de 33 miljoen vierkante meter extra bedrijfsruimte wordt gevraagd.

Economisch belang bedrijventerrein

‘Dat vereist niet alleen een miljoen extra woningen, maar ook een nieuwe ruimtelijke ordening waarin bedrijfsruimte een plek moet krijgen. Dat is een langetermijnopgave waar de overheid, met minister De Jonge voorop, op dit moment onvoldoende oog voor heeft, ondanks het toenemende economische belang van bedrijventerreinen.’ 

Brugman kon zich goed vinden in deze boodschap. ‘We kunnen niet ongestraft bedrijventerreinen blijven onttrekken voor woonbestemmingen. Dat is de dood in de pot. Het veroorzaakt een sociale onbalans in vooral steden, waar straks alleen wordt gewoond en niet gewerkt. Laten we investeren in hetgeen we al hebben en vooral inzetten op beter benutten.’ 

Foto: IPP Haaglanden - Middengebied Plaspoelpolder

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Sunrock en Intospace leveren zonne-energieproject op in Utrecht

Nieuws

02-10-2023

Sunrock en Intospace leveren zonne-energieproject op in Utrecht

Sunrock en intospace, respectievelijk toonaangevend zonne-energiebedrijf en logistiek vastgoedontwikkelaar, leveren het succesvolle zonne-energie project op aan de Kanaaldijk 3-7 in Utrecht. Het project UTR06 op bedrijventerrein Lage Weide vormt het eerste succesvolle project binnen het strategische partnership tussen beide partijen en er zullen nog vele projecten volgen. Huurders Albert Heijn, HEMA, en Ampère (onderdeel van Bol.com) maken gebruik van de lokaal opgewekte duurzame energie tegen een scherp tarief.

De samenwerking met Sunrock sluit aan op de visie van intospace® om logistieke gebouwen een prominente rol te geven in de energietransitie, in de tijd waarin netcongestie een steeds bekender probleem is. Intospace® voorziet haar gebouwen van slimme energiemanagementsystemen. Hierdoor is onder andere dit project aan de Kanaaldijk in Utrecht een energiepositief gebouw, omdat er meer energie wordt opgewekt dan er wordt gebruikt. Sunrock heeft het PV-systeem ontwikkeld, gebouwd en verzorgt de operatie, terwijl intospace® de volledige regie heeft wat er met de geproduceerde stroom gebeurt en aan wie deze wordt geleverd. Zo wordt het grootste deel van de opgewekte energie van het dak afgenomen direct door de drie huurders op locatie om zo hun operatie te verduurzamen. Het overige deel van de opgewekte energie zal worden terug geleverd aan het net, waarmee huishoudens worden voorzien van schone energie.

UTR06 als energiehub

Het project bestaat uit drie gebouwen, met hierop 13.892  zonnepanelen en is in totaal goed voor 6.39 MWp (megawatt vermogen), wat neerkomt op zo’n 2.400 huishoudens die van stroom kunnen worden voorzien.

Henk Snijders, Hoofd Logistiek bij Hema: “Bij HEMA streven we ernaar om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu. Met de aanleg van de zonnepanelen op ons dak en het gebruik daarvan in ons eigen distributiecentrum, voorzien we onze dagelijkse operatie van schone, lokaal opgewekte energie. Zo zoeken we continu naar oplossingen om verder te verduurzamen”.

Allard Steenbeek, Development Manager & Sustainability Lead bij Albert Heijn: “Met dit zonnedak komen wij weer een stap dichter bij een emissievrije bevoorrading. Dit past in lijn bij onze ambitie op duurzaamheid”.

Wouter Barkman, CEO bij Ampère: “Ampère is een start up die zo duurzaam mogelijk pakketjes ophaalt. We combineren slimme technologie met duurzaam transport. Met de aanleg van de zonnepanelen kunnen we de energie die we nodig hebben voor onze processen en het laden van onze elektrische voertuigen zelf opwekken. Hiermee verlagen we de impact van Ampère en worden we steeds een beetje duurzamer.”

Toekomstige projecten Sunrock en intospace

Intospace en Sunrock zijn samen bezig om in 2023 zo’n 170.000 m2 aan zonnedaken op te leveren. Die hoeveelheid zonnepanelen levert een jaarproductie op van ongeveer 18 gigawatt uur schone energie, gelijk aan het verbruik van ongeveer 7.200 huishoudens.

Intospace: gedreven door de omgeving

Intospace gelooft als logistiek vastgoedontwikkelaar heilig in het ontwikkelen voor toekomstige generaties. Intospace® is zich bewust van de kansen om de wereld beter achter te laten en heeft daarom een unieke aanpak voor het duurzaam ontwikkelen van toekomstbestendige distributiecentra. Intospace ontwerpt innovatieve energieoplossingen, waaronder zelfvoorzienende- en zelfs off-grid logistieke magazijnen. Intospace creëert energieneutraal en energiepositief logistiek vastgoed (met in totaal circa 1 miljoen m2 zonnepanelen), rekening houdend met de Sustainable Development Goal (SDG) van ‘betaalbare en schone energie’.

Over Sunrock

Sunrock werkt samen met Europese bedrijven, organisaties en overheden aan een energiestrategie op maat. Van zonnesystemen tot slimme batterijen en van asset management tot duidelijke dashboards. Sunrock regelt alles; haalbaarheidsstudies, subsidieaanvragen, financiering en verzekering. Van de operatie en het beheer van zonneparken tot het benutten van de daar opgewekte schone energie. Sinds 2020 is Sunrock onderdeel van COFRA Holding en groeide naar meer dan 120 werknemers in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.

Foto © John Gundlach | Flying Holland

Lees verder