Veel binnensteden gaan op de schop. Maar de ruimte die vrijkomt door het terugbrengen van het winkelareaal, wordt zelden gebruikt voor nieuwe economische functies. Of het moeten de voorzieningen zijn voor nieuwe bewoners, die in centrumplannen wél een sleutelrol krijgen toebedeeld. Daarmee doen steden zowel de economie als hun binnensteden tekort.

Bedrijven genereren een dynamiek die bij de binnenstad hoort. De functie werken en typische binnenstadvoorzieningen als cafés, restaurants, vullen elkaar perfect aan. Ondernemers geven dan ook steeds vaker de voorkeur aan stedelijke omgevingen, waarin ze de voorkeur van een nieuwe generatie werknemers volgen. Omgekeerd genereren bedrijven draagvlak voor nieuwe voorzieningen.

Daar komt bij dat bedrijven elders in de stad in de knel zitten door transformatie van bedrijventerreinen naar wonen. Tegelijk vinden op bedrijventerreinen op grote schaal activiteiten plaats die eigenlijk niet op bedrijventerreinen horen, en prima in een binnenstad-omgeving zouden passen.

Maar qua directe grondopbrengst legt werken het vaak af tegen wonen, ook in binnensteden. Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ op woensdagmiddag 6 juli, staat de vraag centraal hoe we ruimte maken voor bedrijven in binnensteden. Dat doen we aan de hand van praktijkcases en een interactieve dialoog met sprekers én de deelnemers.

Tijdens het seminar komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Hoe zorg je voor een gezonde cocktail tussen verschillende binnenstadfuncties, welke rol kunnen bedrijven daarin vervullen?
  • Hoe kom je van visie tot beleid en uitvoering, dwz hoe kunnen gemeenten en marktpartijen samen tot een gebalanceerde programmering komen?
  • Welke instrumenten, zowel planologisch als economisch, zijn inzetbaar om ruimte voor werken in binnensteden te borgen?

We sluiten af met een netwerkborrel in de tuin van de redactie van BT.
Klik hier om u direct aan te melden.

Programma

13.30 uur, inloop met koffie en thee

14.00 uur,  welkom door Jan Jager, redacteur BT. Aftrap door Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling en transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam n.a.v. het onderzoek ‘Ecosystemen van Werk in de stad, veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus’

14.15 uur, Onderzoek onderbenutting bedrijventerreinen: is er sprake van scheefwerken? Door Gerlof Rienstra, Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies

14.30 uur, Casus 1: Bedrijvige binnenstad als economische motor van Rotterdam. Door Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI), Esther Roth, projectmanager aanpak kantoren, gemeente Rotterdam.

14.50 uur, Casus 2: Winkelen én werken, een gouden combinatie. Door Herman Kok, directeur Kern, voor binnensteden in balans (voorheen: Nederlands Raad van Winkelcentra) + gemeente (naam volgt)

15.10 uur, Casus 3: Innovatiedistrict Zwolle – Innoveren in de Zwolse binnenstad, door Karel Bolt, Sector Accountmanager Nieuwe Economie, Gemeente Zwolle

15.30 uur, Casus 4: Ondernemers begeleiden naar (kern)winkelgebieden in héél Limburg – De methode ‘Streetwise’. Door Leonie Kuepers en Sjaak Vinken, oprichters Stichting Streetwise
15.50 uur, Plenaire wrap up o.l.v. Jan Jager en Gert-Joost Peek
16.00 uur, Netwerkborrel in de redactietuin

Praktische informatie

Wat: BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’
Wanneer: Woensdag 6 juli, 14.00 uur – 17.30 uur
Waar: Redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Kosten: De bijeenkomst is gratis voor abonnees van BT en ROm en participanten/kennispartners/deelnemers van SKBN. Andere deelnemers betalen 100 euro entree

Klik hier om u aan te melden

card image

Event

2022-11-10
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

2022-11-10

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

File op elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

Nieuws

31-03-2022

File op elektriciteitsnet brengt energietransitie Noordzeekanaalgebied in gevaar

Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied, samen verantwoordelijk voor bijna 70% van de CO2-reductie, hebben zoveel last van de netcongestie (file op het elektriciteitsnet) dat het industriecluster Noordzeekanaalgebied waarschijnlijk niet haar CO2-reductiedoel van 55% in 2030 gaat halen. Dit schrijft Edward Stigter, voorzitter van het Bestuursplatform Energietransitie Noorzeekanaalgebied, in een brandbrief aan de Tweede Kamer.

In de brief, die is opgesteld door de samenwerkende partijen rond het Noordzeekanaal, krijgen Kamerleden verschillende oplossingen aangeboden om toch op tijd de gewenste reductie te bereiken. 

Netcongestie kan het beste uitgelegd worden als ‘file op het elektriciteitsnet’. De brief vraagt de Kamerleden op korte termijn om meer ruimte voor oplossingen. Bijvoorbeeld door experimenteerruimte in wet- en regelgeving en nieuwe contractvormen tussen netbeheerder en klanten. Ook wordt financiële ondersteuning gevraagd voor grote batterijen waar elektriciteit in perioden van overschot in kan worden opgeslagen. Tot slot moeten bedrijven die de door hen aangevraagde stroomverbindingen niet gebruiken, makkelijk verplicht worden gesteld deze capaciteit weer in te leveren. Een laatste oplossing die in de brief wordt uitgewerkt is om niet alle aanvragen voor stroomaansluitingen op volgorde van binnenkomst af te handelen, zoals nu gebeurt. Er kan voorrang gegeven worden aan slimme, collectieve oplossingen die geen extra capaciteit van het elektriciteitsnet vragen. In de cijfers van de brief zijn de aanpassingen van Tata Steel niet meegenomen. Tata Steel verbruikt dermate veel elektriciteit dat zij een eigen hoogspanningsstation hebben dat los staat van de rest van het Noorzeekanaalgebied. 

Waterstofeconomie

Voor het slagen van de energietransitie in het Noordzeekanaalgebied is elektriciteit van cruciaal belang. Duurzaam geproduceerde waterstof gaat een belangrijke rol spelen in het vervangen van fossiele brandstoffen. Het Noordzeekanaalgebied heeft alles in huis om deze waterstofeconomie in gang te zeten. De havengebieden in het Noordzeekanaal zijn gestart met de ontwikkeling richting belangrijke internationale knooppunten voor import, verwerking, opslag, doorvoer en export van waterstof en daarvan afgeleide duurzame brandstoffen als synthetische kerosine. De ligging aan de Noordzee maakt dat in het gebied de elektriciteit van windvelden op zee makkelijk aan land kan komen en omgezet kan worden in waterstof. Woensdag 13 april debatteert de Tweede Kamer over waterstof.

Versnelde aanleg uitbreiding elektriciteitsnet

Naast bovenstaande oplossingen voor de korte termijn wordt het Rijk gevraagd zich als aandeelhouder in TenneT in te zetten voor versnelling van de geplande netuitbreidingen. De industrie in het Noordzeekanaalgebied heeft de projecten eerder nodig dan nu is opgenomen in het investeringsplan van TenneT. Tot slot willen de samenwerkende partijen in het Noordzeekanaalgebied dat de provincie en gemeenten meer ruimte krijgen bij het maken voor een maatschappelijke belangenafweging in het geval prioritering van de netuitbreidingen.

Netcongestie brengt niet alleen de energietransitie in gevaar, maar heeft ook een economische impact. Port of Amsterdam heeft becijferd dat netcongestie zorgt voor een afname aan investeringen in de Amsterdamse haven tussen de € 1 en € 1,5 miljard tot en met 2027. Hiermee zijn 3000 á 4000 arbeidsplaatsen gemoeid.

Lees de volledige brief aan de Tweede Kamer.

Foto: Babet Hogervorst 

Lees verder

Achtergrond

card image

21-01-2022

Stadszaken: Bedrijventerreinen kunnen Rob Jetten helpen met klimaatambities

Achtergrond

21-01-2022

Stadszaken: Bedrijventerreinen kunnen Rob Jetten helpen met klimaatambities

Bedrijventerreinen en werklocaties zijn van grote waarde voor het nieuwe kabinet. Dat is de boodschap van de Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN) aan de nieuwe ministers Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Rob Jetten voor Klimaat en Energie en Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

In een brief aan deze ministers verwijst de SKBN naar de noodzaak om de ambities uit het regeerakkoord te realiseren, en de bijdrage die bedrijventerreinen daaraan kunnen leveren. Zowel op het domein van Adriaansens als Jetten en De Jonge hebben bedrijventerreinen de oplossingen voor enkele complexe vraagstukken al (deels) klaarliggen. 

Zonnepotentieel en klimaatadaptatie

Bij Jetten wijst de SKBN op het gigantische zonnepotentieel dat beschikbaar is op bedrijventerreinen. De cijfers: Nederland telt 2.547 bedrijfsgebouwen met minimaal 10.000 vierkante meter dakoppervlakte. Omdat het Klimaatakkoord in 2019 bedrijventerreinen over het hoofd zag, valt hier nog veel winst te behalen. Uit de Paris Proof Ranking blijkt dat er op ‘3.250 werklocaties nog een wereld is te winnen.’

Ook het thema klimaatadaptatie wordt aangestipt: ‘Gemiddeld wordt maar 1 procent van de ruimte op bedrijventerreinen gebruikt voor groene of blauwe functies. Hier valt dus nog veel winst te behalen. Groen-blauwe structuren op bedrijventerreinen zorgen daarnaast voor een gezonde werkomgeving.’ Bij het realiseren van de torenhoge klimaatambities kunnen er zo twee grote klappers gemaakt worden, meent de SKBN.

Wonen en werken mengen

De Jonge wordt daarna ‘nadrukkelijk gewezen op het belang van het verbinden van ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen en daarbij behorende ruimteclaims.’ Daarmee doelt de SKBN op het mengen van wonen en werken. Beide eisen (veel) ruimte op en lijken daardoor tegenstrijdig. Maar door wonen en werken met elkaar te mengen ontstaat er een ‘win-winsituatie’, omdat de ruimte slimmer wordt gebruikt. SKBN: ‘Wij denken graag mee aan de hand van onze praktijkvoorbeelden.’

Innovatiekennis

Adriaansens wordt tot slot gewezen op de doelstelling om het groei- en innovatief vermogen van het mkb te versterken, en wijst op de taak van de regeringscoalitie om het ondernemersklimaat verder te verstevigen. Omdat 50 procent van alle banen in Nederland en 60 procent van alle R&D-investeringen op bedrijventerreinen gevestigd zijn, mag Adriaansens in zijn zoektocht niet over bedrijventerreinen heen kijken.

De SKBN heeft met verschillende campussen en kennispartners als TwynstraGudde genoeg innovatiekennis in huis om te delen met de minister. ‘Met onze kennispartners kunnen wij meedenken over het versterken van het mkb, in innovatieve ecosystemen die al bestaan of nog ontwikkeld moeten worden’, schrijft de stichting. 

De aanbevelingen van de SKBN zijn niet helemaal nieuw. Eind vorig jaar bracht de stichting al een manifest uit, waarin er nadrukkelijk aandacht werd gevraagd voor een integrale aanpak op bedrijventerreinen.

Lees verder