Veel binnensteden gaan op de schop. Maar de ruimte die vrijkomt door het terugbrengen van het winkelareaal, wordt zelden gebruikt voor nieuwe economische functies. Of het moeten de voorzieningen zijn voor nieuwe bewoners, die in centrumplannen wél een sleutelrol krijgen toebedeeld. Daarmee doen steden zowel de economie als hun binnensteden tekort.

Bedrijven genereren een dynamiek die bij de binnenstad hoort. De functie werken en typische binnenstadvoorzieningen als cafés, restaurants, vullen elkaar perfect aan. Ondernemers geven dan ook steeds vaker de voorkeur aan stedelijke omgevingen, waarin ze de voorkeur van een nieuwe generatie werknemers volgen. Omgekeerd genereren bedrijven draagvlak voor nieuwe voorzieningen.

Daar komt bij dat bedrijven elders in de stad in de knel zitten door transformatie van bedrijventerreinen naar wonen. Tegelijk vinden op bedrijventerreinen op grote schaal activiteiten plaats die eigenlijk niet op bedrijventerreinen horen, en prima in een binnenstad-omgeving zouden passen.

Maar qua directe grondopbrengst legt werken het vaak af tegen wonen, ook in binnensteden. Tijdens het BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’ op woensdagmiddag 6 juli, staat de vraag centraal hoe we ruimte maken voor bedrijven in binnensteden. Dat doen we aan de hand van praktijkcases en een interactieve dialoog met sprekers én de deelnemers.

Tijdens het seminar komen onder meer de volgende vragen aan bod:

  • Hoe zorg je voor een gezonde cocktail tussen verschillende binnenstadfuncties, welke rol kunnen bedrijven daarin vervullen?
  • Hoe kom je van visie tot beleid en uitvoering, dwz hoe kunnen gemeenten en marktpartijen samen tot een gebalanceerde programmering komen?
  • Welke instrumenten, zowel planologisch als economisch, zijn inzetbaar om ruimte voor werken in binnensteden te borgen?

We sluiten af met een netwerkborrel in de tuin van de redactie van BT.
Klik hier om u direct aan te melden.

Programma

13.30 uur, inloop met koffie en thee

14.00 uur,  welkom door Jan Jager, redacteur BT. Aftrap door Gert-Joost Peek, lector gebiedsontwikkeling en transitiemanagement aan de Hogeschool Rotterdam n.a.v. het onderzoek ‘Ecosystemen van Werk in de stad, veiligstellen van ruimte voor werk in stedelijke milieus’

14.15 uur, Onderzoek onderbenutting bedrijventerreinen: is er sprake van scheefwerken? Door Gerlof Rienstra, Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies

14.30 uur, Casus 1: Bedrijvige binnenstad als economische motor van Rotterdam. Door Marcel Michon, managing partner Buck Consultants International (BCI), Esther Roth, projectmanager aanpak kantoren, gemeente Rotterdam.

14.50 uur, Casus 2: Winkelen én werken, een gouden combinatie. Door Herman Kok, directeur Kern, voor binnensteden in balans (voorheen: Nederlands Raad van Winkelcentra) + gemeente (naam volgt)

15.10 uur, Casus 3: Innovatiedistrict Zwolle – Innoveren in de Zwolse binnenstad, door Karel Bolt, Sector Accountmanager Nieuwe Economie, Gemeente Zwolle

15.30 uur, Casus 4: Ondernemers begeleiden naar (kern)winkelgebieden in héél Limburg – De methode ‘Streetwise’. Door Leonie Kuepers en Sjaak Vinken, oprichters Stichting Streetwise
15.50 uur, Plenaire wrap up o.l.v. Jan Jager en Gert-Joost Peek
16.00 uur, Netwerkborrel in de redactietuin

Praktische informatie

Wat: BT-seminar ‘Bedrijven naar de binnenstad!’
Wanneer: Woensdag 6 juli, 14.00 uur – 17.30 uur
Waar: Redactie BT, Paulus Borstraat 41, Amersfoort
Kosten: De bijeenkomst is gratis voor abonnees van BT en ROm en participanten/kennispartners/deelnemers van SKBN. Andere deelnemers betalen 100 euro entree

Klik hier om u aan te melden

card image

Event

2024-04-17
Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Event

2024-04-17

Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Ontwikkelruimte voor kennisclusters en campussen is één van de vier speerpunten van het Nationaal Programma Ruimte voor Economie, met bijzondere aandacht voor de fysieke doorgroeimogelijkheden voor start-ups en scale-ups. Dat is ook niet zo vreemd: wereldwijd verandert de economie in een kenniseconomie. De werkgelegenheid op campussen groeit veel harder dan op andere plekken. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.

Op campussen, innovatieve werklocaties en in start-up omgevingen komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar bedrijven innoveren en waar talent wordt opgeleid, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie.

De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een steeds belangrijker motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem. Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen campus of innovatieomgeving wil hebben. En steeds vaker is dat geen universitaire campus.

Campussen heb je in vele soorten en maten. Van klassieke scienceparken en bedrijvencampussen tot campussen rond hbo- en mbo-instellingen, waar leren en werken samensmelt. Steeds meer steden ontwikkelen innovatiedistricten, als integrale binnenstedelijke ontwikkeling.

En elke stad wil bovenal startups de ruimte geven. Maar hoe organiseer je dat? Want marktpartijen investeren niet in hun huisvesting. Er is sprake van marktfalen. Moeten overheden en onderwijs deze rol op zich nemen?

Tweedaagse studiereis

Na drie succesvolle eerdere edities, organiseren vakblad BT en Twynstra Gudde een nieuwe ‘Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups’. Op woensdag 17 en donderdag 18 april reizen we langs een vijftal succesvolle campussen, innovatieve werklocaties en een start-up incubator die een antwoord bieden op bovenstaande en andere vragen.

Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campus-expert Gregor Heemskerk (partner Twynstra Gudde), onderzoeken we wat de lessons learned zijn van de onderstaande innovatiehotspots:

MEDIA PARK HILVERSUM
Van besloten bedrijventerrein naar open campus met MBO en HBO.

RDM CAMPUS ROTTERDAM
Unieke leer-werkomgeving in de haven met ruimte voor nieuwe bedrijven die méér haalt uit het mbo-onderwijs.

BLUECITY (in afwachting van bevestiging)
Dit voormalige tropische zwembad aan de Maasboulervard is getransformeerd tot een hub met start-ups die zich richten op circulariteit.

YES!DELFT + GREEN VILLAGE
Bezoek de bekendste incubator van de Nederland + testfaciliteit voor innovatieve duurzaamheid.

THE NEW FARM
Den Haag haalt de maakindustrie terug in de stad. Bezoek het eerste gestapelde bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige, stedelijke maakbedrijven.

Centrale vraag deze editie is: hoe campussen te organiseren en te financieren?

Subvragen zijn:

  • Hoe organiseer je vastgoedontwikkeling op campussen en innovatieve werklocaties?
  • Hoe zorg je voor huisvesting voor start-ups, hoe bekostig je deze onrendabele faciliteit?
  • Hoe betrek je onderwijsinstellingen en bedrijven bij de campus? 
  • Hoe zet je een triple helix-community of campusorganisatie op en hoe bekostig je dit? 
  • Hoe zorg je voor een cultuur van open innovatie waar bedrijven en onderwijs kunnen samenwerken en wat is daarbij de rol van de campusorganisatie? 
  • Hoe zet je een innovatieprogramma op? 
  • Hoe maak je van een campus een bruisend stukje stad/innovatiedistrict?

Facts & Figures

Wat: 2-daagse campusreis*
Wanneer: woensdag en donderdag 17 & 18 april 2024
Voor wie: ambtenaren van gemeenten en provincie, medewerkers van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, mensen uit het onderwijs en iedereen die bij het ontwikkelen en organiseren van campussen en innovatieve werklocaties betrokken is.
Inclusief: compleet verzorgd met lunches, diner, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer, reisbegeleiding en een reisverslag achteraf.
Kosten: € 1450,00 (ex. btw)

*Een volledig programma met tijden volgt spoedig

Aanmelden

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Podcast MRA: Sleutel voor grote transities op vaak ‘vergeten’ bedrijventerreinen.

Nieuws

12-02-2024

Podcast MRA: Sleutel voor grote transities op vaak ‘vergeten’ bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen spreken vaak maar weinig tot de verbeelding. Veelal zijn het terreinen aan de rand van een gemeente, waar bezoekers alleen komen als ze er echt moeten zijn. Maar dat beeld is langzaam aan het veranderen. Niet alleen zijn bedrijventerreinen goed voor maar liefst een kwart van alle werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), ze kunnen ook een essentiële rol spelen in de ontwikkeling naar een circulaire economie, rond de energietransitie en vergroening van de leefomgeving. Bedrijventerreinen lopen echter tegen grenzen aan, onder meer op het gebied van ruimte en energie. Hierover gaat de nieuwste podcast in de serie Metropoolregio Actueel. ‘Dit moet lokaal op de agenda.’

Tot een jaar of vijf geleden was sprake van een overschot aan bedrijventerreinen in de MRA, maar inmiddels zijn er tekorten in alle deelregio’s en in de meeste gemeenten in de regio. Dit brengt de balans tussen de groei van het aantal inwoners en werkgelegenheid in gevaar. Samenwerking van provincies en gemeenten is nodig om hiervoor de beste oplossingen te vinden, staat in het voorwoord van de Bedrijventerreinenstrategie van de MRA, die in februari 2024 wordt gepresenteerd.

Aan het woord in deze podcast van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) komen Noord-Hollands gedeputeerde Esther Rommel, tevens bestuurlijk trekker van de Bedrijventerreinenstrategie van de MRA, Pieter Dijckmeester, directeur Projecten bij SADC en Cees-Jan Pen, lector van het lectoraat ‘De ondernemende regio’ aan de Fontys Hogeschool. 

Lees hier het hele bericht en luister de podcast.
 

Lees verder