Stichting Steenbreek, Natuur en Milieufederaties, NL2025 en NLGroeit nodigen u graag uit voor de Groene Gezonde Bedrijventerreinen Estafette. Deze vindt plaats op 10 oktober 2022 op de High Tech Campus in Eindhoven.

Meld u hier aan

Nederland kan en moet groener volgens de inwoners van Nederland. Meer dan 170.000 inwoners deden mee aan de enquête ‘Namens Nederland’. Uit de uitkomst blijkt: Nederlanders zijn eensgezind dat we verbeteringen willen op:

 • Duurzame groei
 • Onderwijs
 • Zorg en klimaat & leefomgeving

Voor dit laatste punt streven we naar een gezonde generatie door gedragsverandering: meer beweging, gezonde voeding en een duurzame en gezonde leefomgeving. Om de gewenste impact te maken op een duurzame en gezonde leefomgeving, moet Nederland onder andere aan de slag met de kwaliteit en kwantiteit van bedrijventerreinen.

Groene gezonde bedrijventerreinen

Maar 1 procent van het grondoppervlak van bedrijventerreinen bestaat uit groen-blauwe structuren, ofwel: bomen, vaste planten, gras, sloten, poelen. Dat moet anders vinden de Natuur- en Milieufederaties en Stichting Steenbreek. In samenwerking met NL2025 en zijn aanjagers willen zij dat meer bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht en natuurinclusief en klimaatbestendig zijn. Dit vraagt om een grote verandering op vele bedrijventerreinen en concreet om gerichte actie door bedrijven om meer groen-blauw te worden. Samen met ondernemers gaan we voor een gezonde werkomgeving.

Wat willen we gaan we doen?

We zullen events in de vorm van excursies organiseren op inspirerende en vooruitstrevende groen-blauwe bedrijventerreinen door heel Nederland. Op deze events zullen wethouders, beleidsmakers, NGO’s en ondernemers bij elkaar komen. We starten de event tour op de High Tech Campus in Eindhoven.

Start evenement in Noord-Brabant

De High Tech Campus in Eindhoven heeft bijvoorbeeld als ambitie het meest duurzame bedrijventerrein van Europa te zijn in 2025. Voor het start evenement in Noord-Brabant zijn toezegging van voorbeeldprojecten waaronder Philips-Best en Interpolis. We nodigen bestuurders en ambtenaren van gemeenten en provincie uit voor dit event. Alleen samen maken we Nederland groener en blauwer.

Voorlopig programma (o.l.v. Margot Ribberink, ambassadeur Stichting Steenbreek)

13.30 uur Inloop

13.45 uur Welkom wethouder Rik Thijs van de gemeente Eindhoven

14.05 uur Noodzaak van het inrichten van groen-blauwe maatregelen opbedrijventerreinen, korte ‘wetenschappelijke’ verkenning

14.15 uur Praktijkvoorbeelden uit Brabant, o.a. door Philips, Interpolis en MKB uit Brabant

15.00 uur Rondleiding HTC terrein

16.00 uur Toolkits, vragen en matchmaking MKB

16.15 uur Borrel en einde

Praktische informatie

Datum: 10 oktober van 13.30 tot 16.30 uur

Locatie: High Tech Campus, Eindhoven

Kosten: geen

Meld u hier aan

card image

Event

2022-11-10
BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Event

2022-11-10

BT Event 2022 | DE STRIJD OM DE RUIMTE

Ruim 3.800 bedrijventerreinen en werklocaties in Nederland herbergen 50 procent van alle banen en vertegenwoordigen 60 procent van alle R&D-investeringen. Van de grootste R&D-bedrijven is zelfs 80 procent gesitueerd op een bedrijventerrein.

Volgens de meest actuele raming van het ministerie van EZK bestaat er tot 2030 behoefte aan 5500 tot 9500 hectare betaalbare ruimte voor werken. Afgelopen jaren verdween echter een oppervlakte van 4600 hectare bedrijventerrein, vaak door transformatie naar wonen. En die druk op de ruimte door wonen houdt de komende jaren ook aan.

Ondertussen neemt de vraag naar milieuruimte alleen maar toe vanwege de transitie naar een circulaire economie. Bestaande (milieu)ruimte op werklocaties wordt echter nog onderbenut. Dat geldt eveneens voor het – enorme – verduurzamingspotentieel op bedrijventerreinen en werklocaties.
 
Tijdens het 17e BT Event op donderdag 10 november in Lumen Hotel & Events in Zwolle, staan het borgen van ruimte voor werken en het werken aan toekomstbestendige werklocaties centraal.

Voor een economisch sterker en duurzamer Nederland kúnnen en mógen werklocaties niet over het hoofd worden gezien.

Klik hier voor meer informatie over het programma en aanmelden

Over het congres

Het BT Event is sinds 2006 hét netwerkevenement waarop het maatschappelijk en economisch belang van werklocaties en bedrijventerreinen centraal staan. De nadruk ligt niet alleen op fysieke ruimte voor werklocaties, maar tevens op het functioneren van deze werklocaties in een snel veranderende wereld. Dat gaat zowel over het economische functioneren van werklocaties en innovatiemilieus, als over de snel veranderende duurzame eisen die natuur én mens stellen aan onze leef- en werkomgevingen.
 
Het BT Event is een initiatief van SKBN en vakblad BT, en wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en Oost NL.

 

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Buck Consultants International sluit zich aan bij de SKBN

Nieuws

21-03-2022

Buck Consultants International sluit zich aan bij de SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen (SKBN) verwelkomt met Buck Consultants International (BCI) een nieuwe kennispartner in haar netwerk.

Voorzitter van SKBN Theo Föllings: ‘We zijn erg verheugd dat we de kennis en ervaring van BCI kunnen inzetten binnen de SKBN. Daarover zijn al onze participanten en kennispartners het eens. Het is enorm waardevol om op deze manier ons netwerk uit te breiden, en met BCI te kunnen samenwerken om de ontwikkeling van toekomstbestendige werklocaties hoog op de agenda te krijgen.’

Managing Partner Marcel Michon van BCI: ‘Ook wij zijn verheugd over deze samenwerking. Het opsporen en benutten van kansen voor een duurzame economie op bestaande en nieuwe werklocaties is een belangrijk onderdeel van ons dagelijkse werk, graag pakken wij dit samen met de partners van SKBN op.’

Buck Consultants International (BCI) is een internationaal opererend adviesbureau met kantoren in Nijmegen, Den Haag, de VS, Shanghai en Singapore. Wij adviseren zowel publieke als private opdrachtgevers op het gebied van economische ontwikkelingen, werklocaties, locatiekeuzes en vastgoedvraagstukken van ondernemingen in binnen- en buitenland, infrastructuur, vervoer en logistiek.

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al twaalf jaar de landelijke kennisalliantie voor de (her)ontwikkeling van toekomstbestendige bedrijventerreinen en andere werklocaties. Dat doen we samen met een diverse groep participanten, partners en stakeholders. Gezamenlijk bouwen we aan kennis en relevante netwerken: we ontwikkelen en delen kennis, organiseren ontmoeting tussen alle betrokken belangen en leveren – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van onze kennis en ervaring.

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Aanmelden voor Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 2.0

Nieuws

25-02-2022

Aanmelden voor Praktijkprogramma Circulaire Werklocaties 2.0

In 2050 moeten alle bedrijventerreinen circulair ingericht, groener en CO2 neutraler zijn. Maar hoe doe je dat?

Bedrijventerreinen staan voor grote uitdagingen als het gaat om toekomstbestendig werken. Die uitdagingen bieden kansen om circulariteit te integreren. Daarom slaan de SKBN en C-creators de handen ineen. Vanaf 2022 start het praktijkprogramma 2.0, mits daar genoeg animo voor is.

Wat kunt u verwachten?

 • Interessante projectvisits gedurende het jaar
  (Het aantal projectvisits is afhankelijk van de hoeveelheid deelnemers. Bijvoorbeeld bij 10 deelnemers zijn er 10 projectvisits);
 • Kennisuitwisseling met andere werklocaties en organisaties;
 • Delen van verslagen en handelingsperspectieven van de andere werklocaties en leren van elkaar door het delen van documenten en ervaringen in de community;
 • Uitbreiding van uw netwerk op gebied van de circulaire transitie; • Oplevering van producten die als handvatten kunnen dienen;
 • Op maat gegeven advies van circulaire experts.
 • Een podium tijdens het BT event.

Bent u bezig met de circulaire of energietransitie? Wilt u stappen maken binnen uw gebied of werklocatie? Meld u dan nu aan voor versie 2.0.
We starten in het voorjaar van 2022.

Voor wie?

Het projectprogramma is geschikt voor werklocaties die zich bezig houden met de circulaire transitie of geïnteresseerd zijn daarin. En het is ook voor professionals die werkzaam zijn bij gemeenten en provincies en zicht bezig houden met de (her)ontwikkeling van werklocaties.

Kosten

Kosten voor werklocaties zijn € 10.000 per locatie, bij volledige deelname van het praktijkprogramma dat 1,5 jaar duurt. Dit houdt in dat een werklocatie een projectvisit faciliteert en elk kwartaal deelneemt aan de Community of Practice bijeenkomst en aan een projectvisit.
Kosten voor gemeenten en provincies en SKBN'ers die alleen bij de Community of Practice aanwezig zijn en de nieuwsbrief ontvangen is € 2.500 per deelnemer. Deelname aan de maandelijkse projectvisits is mogelijk.

Download hier de flyer

Lees verder