Hoe ga je slim om met ruimte in een dichtbevolkte provincie? En hoe zorg je ervoor dat er genoeg ruimte blijft voor ondernemers en bedrijven?

OMU heeft vanuit de provincie budget gekregen om te gaan intensiveren op bestaande bedrijventerreinen. Daarmee zetten ze in op de transitie van werk naar werk. Dit programma zit in de beginfase, maar hoe gaat de OMU het aanpakken? Wat is de visie van de provincie? Wat kunnen we van de aanpak leren? Op 22 september gaan we hierover in gesprek tijdens de 2e projectvisit van de werkgroep Verdienmodellen in Utrecht.

Meld u nu aan

Programma

14.00 - 14.30: inloop

14.30 uur: starten - Welkom door Frank Hazeleger en Toon Verschuren (Provincie Utrecht)

14.40 uur: Visie van de provincie op bedrijventerreinen en samenwerking met OMU

15.00 uur: Herontwikkeling werk naar werk - Frank Hazeleger (OMU)

15.20 uur: Gerlof Rienstra (Rienstra Beleidsonderzoek en Beleidsadvies BV)

15.45 uur: Excursie op een terrein

16.30 uur: Borrel

Nieuws
Drie miljoen voor Zuid-Hollandse innovatiecampussen
Drie miljoen voor Zuid-Hollandse innovatiecampussen

De provincie Zuid-Holland heeft middels het programma Kansen voor West een financiële bijdrage van maar liefst €3 miljoen toegekend aan innovatiecampussen in de regio. De campussen brengen een innovatie-ecosysteem samen waarin bedrijven en kennisinstellingen samenwerken. Ze spelen een essentiële rol in het realiseren van de ambities in de Groeiagenda Zuid-Holland, het stimuleren van innovatie, het creëren van nieuwe bedrijvigheid en de reductie van CO2. Het geld is bedoeld om de campussen te versterken en de samenwerking met mkb-partijen te vergroten. Daarnaast bevordert de subsidie de samenwerking tussen de innovatiecampussen. Een gezamenlijke Investerings- en Samenwerkingsagenda In opdracht van de Economic Board Zuid-Holland en de provincie Zuid-Holland heeft adviesbureau Buck Consultants International een gezamenlijke investerings- en samenwerkingsagenda voor de campussen in Zuid-Holland opgesteld. Deze agenda geeft richting aan de ontwikkeling van de campussen en daarnaast worden terreinen voor samenwerking geïdentificeerd. Meer samenwerking helpt om het volledig potentieel van de campussen te benutten en oplossingen voor de grote maatschappelijke transities te versnellen. Buck heeft berekend dat er voor al deze investeringen – zoals beschreven in de ‘Investerings- en Samenwerkingsagenda’ – minimaal €54 miljoen nodig is. Hierbij geldt de randvoorwaarde dat de campusorganisaties de capaciteit hebben om deze plannen uit te werken en financiering te verkrijgen. Deze financiering zal in veel gevallen afkomstig zijn van diverse partijen, waaronder overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, op Europees, nationaal, provinciaal en lokaal niveau. Lees dit artikel ook via Economic Board Zuid-Holland  

14-03-2024