GROEN HERSTRUCTUREREN & REVITALISEREN

Bedrijventerreinen staan weer volop in de aandacht. Niet alleen wordt er naar deze gebieden gekeken om ondernemers voldoende ruimte te geven, steeds meer gaat het om termen als energietransitie, werkklimaat, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het doel is een groen gezond bedrijventerrein dat antwoord geeft op klimaatuitdagingen, en een aantrekkelijke omgeving biedt voor werknemers en ondernemers. Tijdens de Groene Gezonde Bedrijventerrein Estafette in Deventer, gaan we samen met u op zoek naar de juiste integrale manier om bedrijventerreinen te herstructureren én te vergroenen.

MELD JE NU AAN


PROGRAMMA

12.30 uur Inloop

13.00 uur Welkom door moderator Margot Ribberink

13.10 uur Keynote
De opgave voor een groene gezonde werkomgeving. Ex- Rijksbouwmeester Floris Alkemade deelt zijn visie over hoe we de grote opgaven van deze tijd het beste kunnen aanpakken. Fundamentele veranderingen in ons denken en handelen zijn daarbij noodzakelijk. Zeker als het gaat om het creëren van groene gezonde werklandschappen. Iedereen is aan zet, maar hoe dan? Wat betekent dit voor de (her)inrichting van onze bedrijventerreinen? Floris neemt ons in zijn visie naar hoe het wél kan.

14:15 uur Keynote
Bewust ondernemen. Inspirerend verhaal van Overijsselse ondernemer die met aandacht voor medewerkers en duurzaamheid heeft geïnvesteerd in een gezonde groene werkomgeving. Arap-John Tigchelaar; directeur Transferro.

14.45 uur Korte pauze

15.00 uur Workshops
Zelf aan de slag met de uitdaging (in kleinere groepen)

Workshop 1 Herstructureringsopgave als kans voor verduurzaming mét een businesscase.
Hoe verzilver je de kansen voor verduurzaming en kun je deze in een businesscase verwerken? Welke hobbels kun je tegen komen? De spreker volgt nog.

Workshop 2 Samenwerken in een PPS voor vergroening van werklocaties
Bergweide 4 in Deventer is een bedrijvenpark dat veel economische waarde
biedt. Er wordt gewerkt aan het bereiken van een multipliereffect door
middel van het opzetten van een PPS. Hoe organiseer je dat, en wat kunnen
we leren van de aanpak in Deventer? Met Menno ten Heggeler.

Workshop 3 Het belang van biodiversiteit en de verschillende rollen van stakeholders
Begeleid door Eddy Schabbink van IPC Groen. Voor diverse belanghebbenden
interessant maar richten ons met name op Bestuursleden van
Ondernemersverenigingen. De reis van Hessenpoort/Transferro dient als
voorbeeld.

Workshop 4 Voldoende ruimte voor bedrijven en het versnellen van verduurzaming
In deze workshop georganiseerd door het Kennisnetwerk Regionale
Economie Overijssel verkennen we de mogelijkheden om voldoende ruimte
te behouden voor bedrijvigheid en bieden we concrete handvatten om de
duurzaamheidstransitie op bedrijventerreinen te versnellen.

Workshop 5 Vergroenen van bedrijventerreinen: bedrijven als trekker
Een bedrijventerrein waar al veel is gebeurd op het gebied van biodiversiteit
en klimaatadaptatie, is het High Tech Systems Park (HTSP) in Hengelo.
Hogeschool Saxion heeft in opdracht van Transitiemakers en Thales
onderzoek gedaan naar een gebiedsgerichte aanpak voor de vergroening
van bedrijventerreinen. Hoe werkt dat als een bedrijf trekker is? Wat kunnen
we leren van de succesfactoren? Hoe werkt dat met doorpakken? En hoe
kunnen we dat vertalen naar jouw eigen praktijk?

Workshop 6 Ontwerpen van Groen en Gezond
Een ontwerpatelier met lokale MKB’ers om een start te maken met het
ontwerp voor het revitaliseren van een bedrijventerrein in Deventer;
concrete impact! Ook leerzaam om te kijken hoe dit bij jou zou kunnen.

16.00 uur De Kantine
Opstelling met publiek. Wat hebben we geleerd, waar gaan we morgen mee aan de slag? Margot Ribberink vat de middag samen en Provincie Zuid-Holland neemt het stokje over van Overijssel.

16.30 uur Borrel


Meer info en aanmelden

card image

Event

2023-04-19
Studiereis: innovatieve werklocaties en campussen in Nederland en Belgiƫ

Event

2023-04-19

Studiereis: innovatieve werklocaties en campussen in Nederland en Belgiƫ

Het kabinet zet vol in op het stimuleren van innovatieve ecosystemen, als onderdeel van een groen en strategisch industriebeleid. De regio vormt hierbij een cruciaal schaalniveau, omdat het aansluit bij veel mechanismen achter innovatieprocessen bij bedrijven. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.

Op campussen en andere innovatieve werklocaties komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar kennis, kunde en kapitaal elkaar kruisen, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie. De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een belangrijk motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem.

Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen innovatieve werklocatie of campus wil hebben. Dat hoeft écht niet altijd een universitaire campus te zijn. Kennis en ondernemerschap zit immers overal!

Tweedaagse studiereis
Na succesvolle edities in 2020 en 2022, organiseren vakblad BT en TwynstraGudde op woensdag 19 en donderdag 20 april een nieuwe tweedaagse ‘Studiereis innovatieve werklocaties en campussen’.

Klik hier voor aanmelden.

De reis gaat door Nederland en België en voert langs:

  • Smart Campus Leerpark in Dordrecht, een mbo-campus die bedrijven naar zich toe haalt;
  • Open Manufacturing Campus (OMC) in Turnhout, een uit Philips voortgekomen bedrijvencampus met gedeelde (test)faciliteiten die succesvol is in het aantrekken van innovatieve maakbedrijven; de campus heeft de ambitie de meest productieve vierkante kilometer van België te worden;
  • Het Eindhovense Brainport Industries Campus (BIC), een duurzaam en innovatief werklandschap voor de hightechmaakindustrie. Hier innoveren en produceren bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen onder één dak;
  • De Life Science Campus Pivot Park in Oss, die feitelijk uit een reddingsoperatie ontstond nadat medicijnfabrikant MSD zich gedeeltelijk terugtrok en de provincie Noord-Brabant, gemeente Oss en het ministerie van Economische Zaken MSD-onderzoekers in de gelegenheid stelden nieuwe bedrijven te starten in oude MSD-gebouwen. Inmiddels zijn en worden nieuwe gebouwen toegevoegd aan de campus, die onderdeel uitmaakt van een veel grotere lifescience-cluster, om in de vraag naar nieuwe bedrijfsruimte te kunnen voorzien. Provincie en gemeente staan nu voor de keuze om het campusvastgoed wel of niet te verkopen aan een externe investeerder.
     

Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campusexpert Gregor Heemskerk (partner TwynstraGudde), onderzoeken we wat de leasons learned zijn van de bovengenoemde innovatiehotspots.

Centrale vraag is: hoe ontwikkel je een campus en wat komt daarbij kijken?
Op de campussen werken triplehelixpartners samen: het draait om kennisuitwisseling tussen bedrijven en onderwijsinstellingen, vaak gefaciliteerd door de overheid. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de campusorganisatie.

Wat doet zo’n campusorganisatie nu precies? En hoe wordt de campusorganisatie gefinancierd?
Aandachtspunt is dat de zeggenschap tussen productie, innovatie en onderwijs in evenwicht moet zijn. Als bedrijven gaan domineren, bestaat het risico dat het kortetermijnbelang gaat prevaleren. Maar als onderzoeks- en onderwijsorganisaties te veel invloed krijgen, dan is het risico dat er te weinig wordt doorgepakt.

Hoe zijn de vier hotspots met die spanning omgegaan?
Het bouwen van een campus vergt een lange adem. Het gaat dus om de kunst om community’s te vormen en te onderhouden, om bedrijven te trekken en om netwerken en ecosystemen te bouwen.

Welke instrumenten kunnen hiervoor worden ingezet? Hebben Dordrecht, Turnhout, Eindhoven en Oss hetzelfde handelingsrepertoire, of handelen zij toch weer net anders?

 

Dag 1 – woensdag 19 april 2023
Verzamelen achter Station Amersfoort Centraal (voor automobilisten is er een grote P+R)
Met de bus naar Dordrecht - Programma Smart Campus Leerpark
Lunch
Busreis naar Turnhout - Programma Open Manufacturing Campus (OMC)
Check-in hotel
Avondprogramma in Turnhout

Dag 2 – donderdag 20 april 2022
Busreis naar Eindhoven - Programma Brainport Industries Campus
Lunch
Busreis naar Oss - Programma Pivot Park

Een volledig programma met tijden volgt spoedig.

Tijdens de busreis wordt teruggeblikt op de inhoud. Deelnemers ontvangen een uitgebreid reisverslag met lessen


Facts & Figures
2-daagse campusreis
19 & 20 april 2023
Kosten: € 1450,00 (ex. btw)
Compleet verzorgd inclusief maaltijden, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer en reisbegeleiding
Organisatie: BT, TwynstraGudde, SKBN
Aanmelden 

Lees verder