WELKOM BIJ SKBN

De Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) is al 13 jaar het landelijk netwerk van publieke, semipublieke en private partners die zich bezighouden met ruimte voor werken. Onze stichting streeft naar een optimale regionale economie, waarbij voldoende en duurzame ruimte voor werken onontbeerlijk is.

Dit willen we bereiken door op een onafhankelijke manier kennis te delen, te bundelen en te ontwikkelen. Binnen én buiten ons netwerk. Er worden jaarlijks tientallen ontmoetingen georganiseerd met relevante kennisdeling en we leveren – gevraagd en ongevraagd – beleidsinput op basis van onze kennis en ervaring. We zijn daarmee het centrale, onafhankelijke verzamelpunt voor alle ontwikkelingen rondom fysieke werklocaties.

LEES HIER ONZE PROPOSITIE

card image

Event

17-04-2024
Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Event

17-04-2024

Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups

Ontwikkelruimte voor kennisclusters en campussen is één van de vier speerpunten van het Nationaal Programma Ruimte voor Economie, met bijzondere aandacht voor de fysieke doorgroeimogelijkheden voor start-ups en scale-ups. Dat is ook niet zo vreemd: wereldwijd verandert de economie in een kenniseconomie. De werkgelegenheid op campussen groeit veel harder dan op andere plekken. Daarnaast werkt het kabinet aan maatregelen om de arbeidsmarktkrapte tegen te gaan.

Op campussen, innovatieve werklocaties en in start-up omgevingen komen beide opgaven samen. Het zijn dé plekken waar bedrijven innoveren en waar talent wordt opgeleid, met belangrijke spin-off naar de regionale arbeidsmarkt en economie.

De aanwezigheid van talent is voor bedrijven een steeds belangrijker motief om zich op een campus te willen vestigen, naast voorzieningen en het ecosysteem. Het is dan ook niet gek dat bijna elke gemeente of regio in Nederland haar eigen campus of innovatieomgeving wil hebben. En steeds vaker is dat geen universitaire campus.

Campussen heb je in vele soorten en maten. Van klassieke scienceparken en bedrijvencampussen tot campussen rond hbo- en mbo-instellingen, waar leren en werken samensmelt. Steeds meer steden ontwikkelen innovatiedistricten, als integrale binnenstedelijke ontwikkeling.

En elke stad wil bovenal startups de ruimte geven. Maar hoe organiseer je dat? Want marktpartijen investeren niet in hun huisvesting. Er is sprake van marktfalen. Moeten overheden en onderwijs deze rol op zich nemen?

Tweedaagse studiereis

Na drie succesvolle eerdere edities, organiseren vakblad BT en Twynstra Gudde een nieuwe ‘Studiereis campussen, innovatieve werklocaties en start-ups’. Op woensdag 17 en donderdag 18 april reizen we langs een vijftal succesvolle campussen, innovatieve werklocaties en een start-up incubator die een antwoord bieden op bovenstaande en andere vragen.

Tijdens de reis, die onder inhoudelijke leiding staat van campus-expert Gregor Heemskerk (partner Twynstra Gudde), onderzoeken we wat de lessons learned zijn van de onderstaande innovatiehotspots:

MEDIA PARK HILVERSUM
Van besloten bedrijventerrein naar open campus met MBO en HBO.

RDM CAMPUS ROTTERDAM
Unieke leer-werkomgeving in de haven met ruimte voor nieuwe bedrijven die méér haalt uit het mbo-onderwijs.

BLUECITY (in afwachting van bevestiging)
Dit voormalige tropische zwembad aan de Maasboulervard is getransformeerd tot een hub met start-ups die zich richten op circulariteit.

YES!DELFT + GREEN VILLAGE
Bezoek de bekendste incubator van de Nederland + testfaciliteit voor innovatieve duurzaamheid.

THE NEW FARM
Den Haag haalt de maakindustrie terug in de stad. Bezoek het eerste gestapelde bedrijfsverzamelgebouw voor kleinschalige, stedelijke maakbedrijven.

Centrale vraag deze editie is: hoe campussen te organiseren en te financieren?

Subvragen zijn:

 • Hoe organiseer je vastgoedontwikkeling op campussen en innovatieve werklocaties?
 • Hoe zorg je voor huisvesting voor start-ups, hoe bekostig je deze onrendabele faciliteit?
 • Hoe betrek je onderwijsinstellingen en bedrijven bij de campus? 
 • Hoe zet je een triple helix-community of campusorganisatie op en hoe bekostig je dit? 
 • Hoe zorg je voor een cultuur van open innovatie waar bedrijven en onderwijs kunnen samenwerken en wat is daarbij de rol van de campusorganisatie? 
 • Hoe zet je een innovatieprogramma op? 
 • Hoe maak je van een campus een bruisend stukje stad/innovatiedistrict?

Facts & Figures

Wat: 2-daagse campusreis*
Wanneer: woensdag en donderdag 17 & 18 april 2024
Voor wie: ambtenaren van gemeenten en provincie, medewerkers van regionale ontwikkelingsmaatschappijen, mensen uit het onderwijs en iedereen die bij het ontwikkelen en organiseren van campussen en innovatieve werklocaties betrokken is.
Inclusief: compleet verzorgd met lunches, diner, consumpties, overnachting, mogelijke entreegelden, vervoer, reisbegeleiding en een reisverslag achteraf.
Kosten: € 1450,00 (ex. btw)

*Een volledig programma met tijden volgt spoedig

Aanmelden

 

Lees verder
card image

Event

14-03-2024
Live stream: Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet

Event

14-03-2024

Live stream: Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet

Op donderdag 14 maart organiseert SKBN in samenwerking met Vakblad BT en ROm de live stream ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’. Leer hoe je het Omgevingswet-instrumentarium zo optimaal mogelijk aanwendt voor economisch ruimtegebruik. 

 

KLIK HIER OM DIT EVENT TOE TE
VOEGEN AAN JE AGENDA

Dit kun je verwachten:

 • Wat de Omgevingswet anders maakt dan haar voorganger (de Wro) voor zover relevant voor het borgen en plannen van economische ruimte;
 • Wat de kerninstrumenten van de Omgevingswet zijn, zoals de ‘omgevingsvisie’, het ‘omgevingsplan’ en het ‘programma’ waarin sectorale doelen kunnen worden vastgelegd;
 • Hoe deze en afgeleide instrumenten kunnen worden aangewend om economische ruimte te borgen en te plannen;
 • Hoe het proces van ruimtelijke planvorming precies in elkaar steekt en hoe ‘economie’ daar het beste bij kan aanhaken.

 

De Omgevingswet voor het economische domein

De Omgevingswet wordt bij het bedrijfsleven, en in mindere mate ook bij economische afdelingen van overheden, vereenzelvigd met juridische trajecten en vooral beroepsprocedures.

Maar de Omgevingswet biedt ook het raamwerk voor gezamenlijke visie- en planvorming voor het borgen van ruimte vóór bedrijven en economische ontwikkeling.

Basisprincipe van de nieuwe wet is om functies ruimtelijk evenwichtig toe te delen. Dat doe je in overleg, met collega-ondernemers, met sectoren binnen de (gemeentelijke) overheid en met belanghebbende omwonenden. Geen zaak dus van alleen juristen. Sterker: daar moet je als economisch-ruimtelijk vakprofessional bij zijn!

Het spel van ruimtelijke planvorming wordt vooral goed begrepen door het woondomein, die traditioneel nauw verwant is met het ruimtelijk ordening-domein. 

Om te voorkomen dat ruimte voor economie wéér op de tweede plaats komt, is het zaak dat het economische domein – of het nu het bedrijfsleven of de overheid is – in een vroeg stadium bij het spel van de ruimtelijke planvorming aanhaakt. En niet pas wakker wordt als de woningbouw – letterlijk – oprukt. Want dan ben je 15 jaar te laat.

Programma Ruimte voor Economie

Om ruimte te geven aan economische transities wil EZK-minister Micky Adriaansens dat er tot 2050 15 procent meer ruimte komt voor economie: van 2,6 procent landbeslag nu naar 3 procent in 2050, aldus haar in oktober gepresenteerde programma Ruimte voor Economie.

Dat ‘programma’ is een omgevingswetinstrument waarin sectorale doelen worden vastgelegd. Samen met de omgevingsvisie (op nationaal niveau de Nota Ruimte) zijn programma’s de belangrijke instrumenten van de Omgevingswet voor beleidsontwikkeling.

Het borgen en plannen van economische ruimte zal uiteindelijk decentraal moeten worden afgehecht, met regionale en lokale omgevingsvisies, lokale programma’s en decentrale regels zoals lokale omgevingsplannen waarin ruimte voor werk juridisch is geborgd
 

KLIK HIER OM DIT EVENT TOE TE
VOEGEN AAN JE AGENDA

 

Programma Live stream 

11.00 uur - Welkom - Jan Jager, hoofdredacteur BT

Q&A: Nationaal Programma Ruimte voor Economie
In gesprek met Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK

11.05 uur - Introductie: Omgevingswet als kans voor het borgen van ruimte voor werk  - Willem Buunk, managing consultant, Berenschot

11.15 uur - Praktijkcase provincie

11.25 uur - Reacties panel
Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK
Frank den Brok, wethouder economie en financiën gemeente Oss, voorzitter pijler economie & werk G40-stedennetwerk
Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool
Willem Buunk, managing consultant, Berenschot

11.40 uur - Praktijkcase stad/metropool

11.50 uur - Reacties panel
Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK
Frank den Brok, wethouder economie en financiën gemeente Oss, voorzitter pijler economie & werk G40-stedennetwerk
Cees-Jan Pen, lector De Ondernemende Regio, Fontys Hogeschool
Willem Buunk, managing consultant, Berenschot

12.05 uur - Beantwoording kijkersvragen en afronding

12.15 uur - Einde

 

KLIK HIER OM DIT EVENT TOE TE
VOEGEN AAN JE AGENDA

 

Facts & figures

Wat: Live stream
Wanneer: donderdag 14 maart 2024
Hoelaat: 11.00 uur tot 12.15 uur
Voor wie: iedereen die bezig is met het borgen en plannen van economische ruimte, van panden tot complete werkgebieden en het regionale fysieke vestigingsklimaat
Waar: het is een online uitzending (interactief)
Kosten: de bijeenkomst is gratis

Lees verder
card image

Event

12-03-2024
Kennisbijeenkomst Energy Hubs

Event

12-03-2024

Kennisbijeenkomst Energy Hubs

Datum: 12 maart 2024
Tijd: 12:15 – 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Doelgroep: Bedrijven die last hebben van netcongestie en meer willen weten over slimme oplossingen. Stakeholders die hier aan willen bijdragen en van willen leren.

Wat kun je verwachten?

In deze bijeenkomst:

 • Geven we informatie over de laatste stand van het elektriciteitsnet en de consequenties voor bedrijven in 2024-2029;
 • laten we zien welke slimme oplossingen nu al op bedrijventerreinen worden toegepast en hoe je hier zelf gebruik van kunt maken;
 • delen we de plannen en tijdspaden van partijen die zich nu inzetten voor versnelling van energiehubs door middel van het mogelijk maken van groeps-to’s, certificering, datadeling en subsidies;
 • vragen we de deelnemers om hun eigen slimme oplossingen te delen zodat we het inventieve kapitaal van ondernemers kunnen inzetten (in plaats van dat overheden en netbeheerders verzinnen hoe bedrijven straks moeten ondernemen);
 • creëren we een gezamenlijk doel voor 2024 en doen we een duidelijke oproep aan elkaar om stappen te zetten om sneller en creatiever naar mogelijkheden voor bedrijven toe te werken. 

Aanleiding: Ieder bedrijventerrein is een Energy Hub

Wat als jouw bedrijf niet kan doorgroeien of geen nieuwe activiteiten kan starten omdat het geen toegang krijgt tot het elektriciteitsnet voor afname of invoeding?

De aankomende jaren zijn rigoureuze maatregelen nodig om het vestigingsklimaat voor bedrijven te behouden. Verzwaren van het elektriciteitsnet is een belangrijke stap maar komt voor duizenden MKB bedrijven jaren te laat. Daarom werken we gelijktijdig aan slimmer gebruik van het elektriciteitsnet. Slim gebruik van het net kan nu en in de toekomst voor meer mogelijkheden zorgen voor bedrijven.

Een samenwerking tussen bedrijven met slimme oplossingen noemen we een energy hub al spreken we steeds vaker over lokale gedistribueerde energiesystemen. Hoe je het ook noemt, het vraagt om flink omdenken voor bedrijven, overheden, netbeheerders en energiebedrijven.

Wil je weten wat congestie voor jou betekent? Met wie je hierin kan samenwerken? En welke oplossingen voor slim gebruik er nu al zijn? Wil je weten of die oplossingen al geimplementeerd kunnen. worden, en zo niet wanneer dat wel kan en wat je dan nu al kunt doen? Dan is deze bijeenkomst een aanrader.

Organisatie

Dit is een initiatief van de Provincie Zuid-Holland en stichting Energy Scale-Up. Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks bijeenkomsten. Zie voor meer informatie daarover op energyscale-up.nl

Datum: 12 maart 2024
Tijd: 12:15 – 18:00 uur
Locatie: Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag

MEER INFORMATIE & AANMELDEN

Lees verder

Opinie

card image

Column SKBN

Hoe circulair is economie?

Opinie

Opinie

Hoe circulair is economie?

We moeten naar een volledig duurzame en circulaire economie in 2050! Dat vraagt om hergebruik van materialen en het werken aan een schoner milieu.

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het betekent dat steden in de toekomst een enorme voorraadkast gaan vormen voor hergebruik van materialen voor vele decennia. Het is een ongelooflijke opgave, maar tegelijkertijd een opgave waarbij er eigenlijk geen keuze meer aan de orde is.

Er zal een groeiend tekort ontstaan aan primaire grondstoffen en dus moet je vol gaan inzetten op (betaalbaar) hergebruik van materialen. Toch is het nog te vrijblijvend en is het geloof in de maatschappij en bij beleidsbeslissers nog niet doorworteld. Immers, de rekensom is nog niet uitnodigend genoeg, het kost tijd en het vraagt veel  kennis over de toepassing. Kortom, dat maakt het nog steeds weerbarstig.

Het doet me denken aan circa tien jaar geleden, toen er zonnepanelen en warmtepompen werden gepromoot in plaats van gas. Nog veel ongeloof heerste er ook toen (nog zo kort geleden), alsof we allemaal van het gas af zouden gaan! Nu tien jaar later, zie je dat de gaskraan is dichtgegaan, we overschakelen op zonne-energie, windenergie en inductiekookplaten. Zo snel kan het gaan met de bewustwording van de beperktheid van fossiele brandstoffen en dat er dus op een andere manier naar onze energievoorziening moet worden gekeken.

Niet anders zal deze ontwikkeling zijn bij de circulaire economie. Echter, economie is in zichzelf altijd circulair: het staat voor innovatie, nieuwe ideeën, veranderende economieën, veranderende behoeften. De circulaire economie was er altijd al; nu ligt het accent op hergebruik van materialen, als opbouw van een toekomstige en waarde-opbouwende voorraadkast voor volgende generaties. Die agenda voor de toekomst gaat slagen. Alleen, de overheid moet daar in eendracht samen gaan werken met ondernemers die productgericht zijn bij ontwikkeling van herbruikte materialen.

Dáár ligt de wortel die moet groeien tot een grote boom en in 2050 volledig is volgroeid, met elk jaar weer een nieuwe lente en nieuwe vruchten waarvan we kunnen plukken. Een mooi constant thema voor de bruisende SKBN.

Jan Brugman, Directeur Industrieschap Plaspoelpolder en bestuurslid SKBN


Fotocredit: Istock/elenabs

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Laadplein voor e-trucks in Eerbeek

Nieuws

Nieuws

Laadplein voor e-trucks in Eerbeek

Schotpoort Transport Groep uit Eerbeek heeft elektrische vrachtwagens. Die opladen met eigen zonne-energie bleek een uitdaging. Dankzij hulp van de logistiek makelaar van provincie Gelderland komt er een semipubliek snellaadpunt. Met batterij, zodat de zonne-energie altijd beschikbaar is. Voor eigen en andere vrachtwagens.

Duurzaam ondernemen betekent duurzaam vervoer

Schotpoort Transport Groep uit Eerbeek heeft meer dan 70 chauffeurs, 200 koeriers en 150 eigen bezorgers in dienst. Dit familiebedrijf bestaat inmiddels ruim 125 jaar. Sociaal en duurzaam ondernemen is voor het bedrijf heel belangrijk. Marc Seesing, directeur van Schotpoort Transport Groep: “Meer dan 30% van ons personeel bestaat uit collega’s met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Duurzaam ondernemen betekent ook minder CO2 uitstoten. “We zoeken continu naar manieren om onze dienstverlening te verduurzamen. We willen onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden. Het grootste deel van onze CO2-uitstoot komt van ons wagenpark. We investeren dan ook flink om onze vrachtwagens, bestelbussen en auto’s duurzamer te maken.” Inmiddels hebben ze 4 elektrische vrachtwagens en dat worden er meer. “Het zijn grote investeringen, maar we denken hiermee op de behoeften van onze opdrachtgevers in te spelen. Opdrachtgevers en klanten verwachten steeds vaker duurzaam vervoer.”

Zelf opgewekte stroom efficiënt gebruiken

Om de elektrische vrachtwagens concurrerender te maken dan dieselvrachtwagens, zocht Schotpoort Transport naar manieren om de vrachtwagens duurzaam op te laden. “Op het dak van ons gebouw liggen zonnepanelen, vooral om ons kantoor van duurzaam opgewekte stroom te voorzien. Ook op de grote panden die wij iets verderop in Eerbeek verhuren aan Schotpoort Logistics, konden we zonnepanelen plaatsen. Schotpoort Logistics heeft inmiddels ook meerdere elektrische vrachtwagens besteld, dus die duurzaam opgewekte stroom biedt kansen voor beide ondernemingen. Nu er 3.000 panelen op die daken liggen, kunnen we onze elektrische vrachtwagens opladen met stroom die we zelf opwekken. De uitdaging is om dat efficiënt te doen. Overdag zijn de vrachtwagens onderweg. Dan leveren we eigenlijk te veel stroom terug aan het net. Dat leidt tot uitdagingen bij de netbeheerder. ’s Nachts laden we de vrachtwagens op, maar dan schijnt de zon niet.” 

Laadplein ’s nachts voor henzelf, overdag voor anderen

Samen met Schotpoort Logistics bedacht Schotpoort Transport Groep een oplossing: een laadplein voor 8 elektrische vrachtwagens bij Schotpoort Logistics. De stroom wordt geleverd door een batterij die gekoppeld is aan de zonnepanelen. “Met onze eigen opgewekte stroom kunnen we onze vrachtwagens ’s nachts opladen. Overdag is er ruimte voor vrachtauto’s van andere vervoerders. Het laadpunt is vooral bedoeld als steunpunt om even bij te tanken als de chauffeur bang is zijn bestemming net niet te halen. We hopen dat het laadplein in het 2e kwartaal van 2024 klaar is.”

Advies aan werkgevers

“De sleutel tot succes is samenwerking en ‘commitment’. Zoek elkaar op en geef elkaar het vertrouwen. Dat geldt voor transporteurs onderling en transporteurs en opdrachtgevers. Door die samenwerking gaat het sneller. En je moet ervoor gaan, anders lukt het niet. Ik geef dit advies graag aan mijn collega-werkgevers mee.” 

Logistiek makelaar helpt

“Succes zit in samenwerking”, bevestigt Soufiane Benslimane. Hij is een van de logistiek makelaars van provincie Gelderland en hielp het bedrijf op weg. Samen onderzochten ze hoe het bedrijf in verbinding kon komen met andere bedrijven. Ook hielp ze mogelijkheden voor subsidie te vinden, beantwoordde vragen en hield hen op de hoogte van het subsidieonderzoek. Het bedrijf kreeg subsidie van de provincie, waardoor het laadplein er kan komen. Ook legde de logistiek makelaar contacten met gemeente Brummen. “Dat zorgde voor meer draagvlak voor dergelijke initiatieven. Ik vind het prachtig om bedrijven en overheden met elkaar te verbinden.”

Lees verder

Nieuws

card image

Nieuws

Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot

Nieuws

Nieuws

Utrecht krijgt eigen circulair grondstoffendepot

 

De gemeente Utrecht krijgt een eigen grondstoffendepot voor de opslag van materialen uit de openbare ruimte die geschikt zijn voor hergebruik. Hiervoor is speciaal een stuk grond aangekocht op bedrijventerrein Lage Weide. Hier zal het eerste grondstoffendepot van Utrecht worden gerealiseerd, waar bijvoorbeeld stoeptegels en onderdelen van speeltuinen kunnen worden opgeslagen, gerepareerd en schoongemaakt, zodat ze later op een andere plek opnieuw kunnen worden gebruikt.

Met het depot zet de gemeente Utrecht een belangrijke stap richting het doel om in 2050 een volledig circulaire stad te zijn. “Hoe we omgaan met materialen is niet houdbaar,” vertelt wethouder Susanne Schilderman. “Daarom willen we als stad in 2050 volledig circulair zijn. Utrecht is één van de eerste steden in Nederland die op eigen grond een circulair grondstoffendepot realiseert. Ik ben er erg trots op want hiermee geven we onze materialen een nieuw leven. Bedrijventerrein Lage Weide staat al jaren bekend om hoe zij duurzaam met grondstoffen omgaan. Het is mooi dat wij hier onderdeel van gaan uitmaken, door een plek in te richten waar we kunnen experimenteren en leren over het hergebruik van materialen.”

Onlangs is de ‘Visie Utrecht Circulair 2050’ aan de gemeenteraad aangeboden, waarin staat beschreven hoe de gemeente wil komen tot een volledig circulaire stad in 2050. Om dat doel te bereiken is er genoeg ruimte nodig om circulaire activiteiten, zoals opslag en hergebruik van materiaal, mogelijk te maken. In de stad zijn veel waardevolle grondstoffen en herbruikbaar materiaal te vinden in de openbare ruimte, zoals stoeptegels, speeltoestellen en lichtmasten. Bij onderhoudswerkzaamheden en herinrichtingen komen veel van deze grondstoffen vrij. Nu is er vaak niet genoeg ruimte om deze (rest)materialen hoogwaardig te kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld om de stoeptegels schoon te maken en te verpakken. Daardoor gaan die stoeptegels en andere verharding nu vaak naar de aannemer, waar er puin van wordt gemaakt voor onder andere wegfundering. Bij de productie van stoeptegels en andere verharding worden kostbare grondstoffen en energie verbruikt, waarbij er veel CO2 vrijkomt. Door het grondstoffendepot kunnen ze binnenkort een tweede leven krijgen. De komende maanden worden gebruikt om een inrichtingsplan te maken voor het terrein en het terrein klaar te maken voor het depot.

Samenwerking met andere Europese steden

Het gemeentelijk grondstoffendepot voor materialen uit de openbare ruimte is een nieuwe ontwikkeling, waar in Nederland en Europa nog weinig ervaring mee is. Utrecht ontvangt voor het ontwikkelen van een gemeentelijk grondstoffendepot een subsidie van €300.000,- uit het Noordwest Europa programma van Interreg Europe. Interreg Europe is een Europees initiatief waarbij verschillende Europese steden en organisatie worden ondersteund bij innovatieve projecten door onder andere subsidiemogelijkheden en kennisplatforms te bieden. Meerdere Europese steden en organisaties werken samen in het Noordwest Europa programma, dat zich richt op innovaties met en efficiënt gebruik van hulpbronnen en materialen.

Plek voor meer circulaire activiteiten

Naast het grondstoffendepot is er op de locatie ook plek voor andere circulaire activiteiten. In Utrecht stad en regio is ruimte voor bedrijvigheid zeer schaars. Gezien het belang van circulaire grondstofverwerkende bedrijven voor de stad en regio is het belangrijk dat we daar waar mogelijk sturen op het behoud van deze functies. Met het aankopen van deze locatie wil de gemeente naast het realiseren van een grondstoffendepot ook ruimte bieden aan essentiële circulaire bedrijvigheid. Zo biedt de locatie ruimte om in de nabije toekomst papierinzameling te huisvesten. Daarnaast zijn er kansen om groenrecycling een plek te geven. Deze mogelijkheden worden verkend, waarbij onder andere zaken zoals de capaciteit van het elektriciteitsnet worden meegenomen. De gunstige locatie van De Trip maakt het ook mogelijk en makkelijk om het transport van grondstoffen deels via het Amsterdam Rijnkanaal te doen, wat zorgt voor aanzienlijk minder transportbewegingen en lagere CO2-uitstoot.

 

Foto: Grondstoffendepot Utrecht, Lage Weide
Fotocredit: gemeente Utrecht

Lees verder