SKBN is dé onafhankelijke landelijke kennisalliantie van publieke, semipublieke en private partners die zich bezighouden met ruimte voor werken. De stichting streeft naar een optimale regionale economie, waarbij voldoende en duurzame ruimte voor werken onontbeerlijk is. De missie is om een duurzaam werklandschap te realiseren, als basis voor een economisch sterk en gezond Nederland.  
 
De wereld verandert continu, hoe kunnen werklocaties daarin van toegevoegde waarde zijn en blijven? Nieuwe behoeftes vragen om nieuwe, inspirerende werklocaties en de vernieuwing van oude locaties. SKBN reikt professionals de hand om een integrale benadering van onze ruimte voor werken  te realiseren, om daarmee antwoord te kunnen geven op die veranderende vraag van economische sectoren en bedrijven naar huisvesting. 

Onze visie is dat – om goed aan deze opgaven en behoeften te kunnen voldoen – kennisdeling en het delen van ervaringen cruciaal is. De SKBN doet dit niet alleen met haar participanten, kennispartners en deelnemers, maar ook met relevante organisaties, onderwijs- en kennisinstellingen. Het netwerk van een brede kring aan professionals die zich bezighouden met fysieke werklocaties, wordt door SKBN bestendigd en uitgebreid. Er worden jaarlijks tientallen ontmoetingen georganiseerd met relevante kennisdeling en netwerkmogelijkheden.

BEKIJK HIER HET AANBOD

SKBN is een onafhankelijke stichting met een onbezoldigd bestuur van vijf bestuursleden. De financiering van onze activiteiten komt uit de gelden van onze aangesloten participanten, kennispartners en deelnemers. Tijdens de vierjaarlijkse Participantenraad wordt de koers van de stichting bepaald, de kennispartners hebben hierin geen stemrecht.

Aanmelden nieuwsbrief