De aandacht voor werken en ondernemen raakt politiek ondergesneeuwd. Er is een gebrek aan bedrijventerreinen. Bestuurlijke aandacht is er wel. Wethouder Frank den Brok pleit in VNG Magazine voor een meer integrale afweging bij invulling van de beperkte fysieke ruimte.

Met name door prioriteit voor de gigantische woningbouwopgave is de economische functie onder druk komen te staan. De fysieke ruimte is beperkt, terwijl diverse grote maatschappelijke opgaven om voorrang strijden. Frank den Brok, lid van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu, wijst op het belang van voldoende bedrijfsruimte om de BV Nederland in de toekomst duurzaam draaiende te houden. ‘Denk daarbij alleen al aan de ruimte die nodig is voor een volledig circulaire economie in 2050’, zegt Den Brok. 

Lees het volledige artikel in VNG Magazine nummer 11 (2024).

04-07-2024
Event
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’
BT Event: ‘Sturende bedrijventerreinen, ruimte maken voor transities’

‘Sturende bedrijventerreinen – ruimte maken voor transities’ is hét thema van het 19e BT Event op donderdag 14 november in De Fabrique in Utrecht. Want naast een faciliterende rol door het accommoderen van ruimtevragen, hebben de 3800 bedrijventerreinen in Nederland als vitale infrastructuur per definitie een sturende impact op de wereld van morgen. Door te kiezen welke ruimtevragen je wel of niet accommodeert, welke activiteiten je wáár accommodeert, welke circulaire stromen je mogelijk maakt, hoe je ruimte biedt aan opwek en opslag van energie en hoe je een vruchtbare bodem legt voor innovatieclusters, kun je transities helpen versnellen. De ruimte en activiteiten op bedrijventerreinen hebben daarin een cruciale rol.  Het borgen van ruimte voor stadsverzorgende (circulaire) bedrijvigheid en praktische banen in de nabijheid van bevolkingsconcentraties, is een nadrukkelijk doel van gemeenten die bij gronduitgifte steeds vaker op maatschappelijke waardecreatie sturen.  Waar ruimte en grond al zijn vergeven, willen overheden – zo goed en kwaad als het gaat – regie terugpakken op bedrijventerreinen. Creatief omgaan met bestaande/beschikbare ruimte door beter benutten, intensiveren, stapelen en mixen vergroot zowel de maatschappelijke als economische output. Op nationaal niveau ontstaat – gevoed vanuit meervoudige schaarste – een nieuw paradigma van ‘keuzes maken’. Selectieve groei en het mogelijk afschalen van economische sectoren die veel ruimte vragen, maar een beperkte economische en maatschappelijke waarde genereren, zijn geen taboes meer. Tegelijk dringt het besef door dat bepaalde sectoren door digitale en circulaire transities juist méér ruimte nodig hebben. Denk daarbij aan grootschalige (data)logistiek, en de opslag/verwerking van reststromen. Deze relatief nieuwe ruimtevragers moeten zo goed mogelijk worden ingepast. Zowel fysiek-ruimtelijk, als binnen een duurzaam economisch-ruimtelijk systeem. Op het BT Event in Utrecht gaan we, samen met onze partners Provincie Utrecht, Gemeente Utrecht, Gemeente Amersfoort en de NV OMU, aan de slag met de sturende rol die bedrijventerreinen kunnen oppakken. Met een duidelijke focus op processen, praktische oplossingen, financierbaarheid en uitvoerbaarheid. HOUD DE CONGRESSITE IN DE GATEN VOOR MEER INFO.  

14-11-2024
Nieuws
Bedrijventerreinen certificeren met BREEAM-NL Gebied
Bedrijventerreinen certificeren met BREEAM-NL Gebied

Spelenderwijs bewijslast verzamelen met OML-procesmodel OML, een ontwikkelingsmaatschappij gespecialiseerd in bedrijventerreinen in Midden-Limburg, heeft een handig procesmodel ontwikkeld. Het model fungeert als een waardevolle tool voor het verzamelen van bewijslast tijdens het certificeringsproces van BREEAM-NL Gebied. “Het is een soort handleiding zodat je weet in welke fase je welke stap moet zetten”, licht gebiedsontwikkelaar John Giesen toe. “Dit kan het verschil maken tussen een Very Good of Excellent score.” Het idee voor het procesmodel ontstond doordat OML zelf tegen bepaalde zaken aanliep tijdens het certificeringstraject. “Het BREEAM-NL Gebied certificaat is een fantastische manier om aan te tonen dat je een duurzaam bedrijventerrein hebt ontwikkeld”, zegt Giesen enthousiast. “Het geeft onze inspanningen geloofwaardigheid en het helpt bij het aantrekken van kopers die zich ook willen committeren aan duurzamere gebouwen met een BREEAM-NL certificaat.” Om in het bezit te komen van zo’n certificaat moet je aan een aantal regels en voorwaarden voldoen. “En dat blijkt een ingewikkeld proces.” Handleiding Om die reden kwam het idee voor een soort handleiding in beeld, vertelt Giesen. “Een handleiding die je kunt raadplegen zodat je in een bepaalde fase van het proces precies weet wat er moet gebeuren, wat je moet vastleggen en hoe je het moet vastleggen, zodat je makkelijker de benodigde bewijslast kunt overleggen.” Het procesmodel is ontwikkeld in samenwerking met studentenuitzendbureau Unipartner. “DGBC vond het ook een heel goed idee, dus die wilde meedoen. We hebben vervolgens samen de opdracht geformuleerd, de studenten begeleid, en daar waar nodig bijgestuurd om tot een model te komen.” Het procesmodel wordt momenteel getest in verschillende projecten, bij zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen. “Het is een heel andere manier van werken. Bij bestaande terreinen moet je in de oude stukken en materie duiken en bij een nieuw bedrijventerrein verzamel je alles tijdens het certificeringsproces, waardoor het werk makkelijker en efficiënter wordt.” Dankzij het procesmodel voer je alle stappen op het juiste moment uit en zie je geen stappen over het hoofd in een belangrijke fase. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het verwijderen van de kinderziektes uit het procesmodel. “Er zijn altijd wel verbeterpunten en die proberen we nu aan te passen. Maar ik moet zeggen: de studenten hebben erg goed werk geleverd. Of het nu gaat om het certificeren van bestaande terreinen of het ontwikkelen van nieuwe projecten, het procesmodel is echt een waardevol hulpmiddel in het certificeringstraject. Bestaand terrein Een actueel voorbeeld van zo’n bestaand terrein is Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen (DMBZ) in de gemeente Leudal. Dit terrein is heel bewust natuurinclusief ontwikkeld, vertelt Giesen. “In het midden van het terrein bevindt zich een recreatieve zone met water. Dat gebruiken we als regenwaterbuffer. Er zijn verder heel veel groenstructuren aangelegd tussen de bedrijven en langs de wegen.” Het Bedrijvenpark Zevenellen wordt herontwikkeld op de locatie van de voormalige Maascentrale en de Willem-Alexander Centrale, de eerste kolenvergassingscentrale ter wereld in de gemeente Leudal, vlakbij Roermond. “We waren daar al op 70 tot 80 procent van de ontwikkeling toen we met BREEAM-NL Gebied in aanraking kwamen,” aldus Giesen. “Dat betekende tijdens het certificeringsproces terugkijken naar de uitgevoerde werkzaamheden en bewijslast verzamelen. We zijn alle producten die we hadden opgeleverd – rapporten voor luchtkwaliteit, geur, bodemkwaliteit en de aanleg van de openbare ruimte – nu allemaal aan het samenbrengen voor de beoordeling voor het BREEAM-NL certificaat. Dit gebeurt allemaal met behulp van het procesmodel.” Nieuwe terreinen Bij de bedrijventerreinen die nu worden ontwikkeld gebruikt OML ook het procesmodel. “Daarbij leggen we vanaf het eerste initiatief vast wat we doen en hoe we het doen, zodat we daar een BREEAM-NL certificaat onder kunnen leggen. Het is op die manier veel makkelijker om bewijzen te verzamelen. Alles wat je doet en belangrijk is, zet je meteen in het procesmodel. Je vergeet niets en je doet het bij wijze van spreken spelenderwijs.” De Spickerhoven III in Roermond is hier een goed voorbeeld van. Dit terrein wordt als hulpdienstencluster ingericht met een brandweerkazerne en een grote ambulancepost. “OML heeft altijd al duurzaam en natuurinclusief ontwikkeld, maar door het procesmodel doe je dat nu nog bewuster”, aldus Giesen. “Het helpt je om geen enkel belangrijk detail over het hoofd te zien. Daardoor kun je stappen zetten die het verschil maken tussen Very Good of Excellent score.” Het procesmodel is niet alleen bedoeld als een intern hulpmiddel voor OML. De ontwikkelingsmaatschappij heeft als doel om deze informatie te delen met andere partijen die streven naar het behalen van het BREEAM-NL certificaat voor bedrijventerreinen. “Wij zijn geen vierkante meter verkoper”, benadrukt Giesen. “We zijn echt bezig met het versterken en het laten groeien van de Midden-Limburgse economie. Onze focus ligt niet alleen op winst, maar ook op het aanleggen en revitaliseren van duurzame bedrijventerreinen. Ons credo is niet voor niets: ‘het juiste bedrijf op de juiste locatie’.” Bekijk het procesmodel Lees de toelichting en download het procesmodel op breeam.nl

14-01-2024
Aanmelden nieuwsbrief