Werk in uitvoering!

14 oktober 2015 was het tiende BT congres, dit keer in Tilburg. Een succesvolle bijeenkomst waarbij de ondernemer centraal stond. Aan de hand van een aantal quotes die tijdens het congres gebruikt zijn blikt investmentmanager Johan Gielen van BOM Bedrijfslocaties terug op de belangrijkste thema's.

"We kunnen het prima af met één grondbedrijf."

Burgemeester Noordanus opent de ochtend met het feit dat waar hij in het verleden voor pleitte nu nog steeds speelt. Immers de discussie over overaanbod is ook nu nog actueel. Regie, vanuit de overheid, is en blijft nodig. Daarbij merkt hij op dat in plaats van kwantitatief denken aandacht besteed zou moeten worden aan beschikbaarheid van personeel en smart industries, gekoppeld aan kennis en keten denken. Met andere woorden kwaliteit voor kwantiteit.

"Grondkoop is duurkoop."

Een belangrijk aspect waar de grondbedrijven net als private partijen mee te maken hebben is dat ze gronden hebben ingekocht in de hoop hier ooit een bedrijf op te huisvesten. Los van het kwantitatieve overaanbod zal slechts een deel van de terreinen geschikt blijken om in de toekomst interessante segmenten in de bedrijventerreinenmarkt te huisvesten. Dit vraagt veel van gemeenten die misschien nog wel willen investeren maar dit niet meer kunnen omdat ze eerst een oplossing moeten vinden voor de afboekproblematiek.

"Terrein of het bedrijf?"

Een belangrijk deel van dag gaat over het feit dat de ondernemer centraal staat en dat ondernemers steeds korter vooruit kijken. Huisvesting moet zich hierop aanpassen. Overheden en vastgoedeigenaren zullen hier in mee moeten gaan. Dat houdt in dat je continu jezelf en je spelregels moet aanpassen, waarbij het best af en toe fout kan gaan.

"Van ruimteregels naar regelruimte"

Het inruilen van hectares voor andere of het nu betrekking heeft op afboeken, herverkaveling of uit de markt nemen is een lastig proces dat zorgvuldig vormgegeven moet worden. Of de nieuwe Omgevingswet al deze problemen tackelt is maar zeer de vraag.

Regels omtrent ruimtelijke kwantiteit zullen daarbij in hoge mate ondergeschikt moeten zijn aan regels ten behoeve van economische kwaliteit om snel te kunnen inspelen op de veranderende ondernemerswensen.

"Uithuilen en opnieuw beginnen"

Kortom overheid en vastgoedeigenaren moeten nog het nodige leren. Denk hierbij vanuit de klant en niet vanuit je eigen positie als overheid. Verdienen aan grond mag geen doel op zich meer zijn. BOM Bedrijfslocaties gaat uit van:

  • Klantdenken
  • Experimenteren
  • Continu op zoek naar nieuwe manieren en middelen om de kwaliteit van terreinen en ondernemen te verbeteren
22-10-2015
Nieuws
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers
Delft botst met provincie over transformatie Schieoevers

De provincie Zuid-Holland wil een deel van het Schieoevers-gebied in Delft aanwijzen als een ‘niet te transformeren bedrijventerrein’. Mocht dit echt gebeuren, dan vreest de gemeente Delft dat de transformatie van het industriegebied tot een woonwijk met bedrijvigheid door gebrek aan schuifruimte in gevaar komt.  Zuid-Holland heeft het voornemen eind vorig jaar bekend gemaakt tijdens een hoorzitting, waarin de herziening van het provinciale omgevingsbeleid werd behandeld.   Tijdens de zitting werd duidelijk dat de provincie niet wil tornen aan het bestemmingsplan van bedrijventerrein Schieoevers-Zuid. Dit om te voorkomen dat zware en watergebonden industriële bedrijven, die in het gebied gevestigd zijn, definitief vertrekken.   Bovendien, zo benadrukt provincie, zijn volgens de huidige regels kansen genoeg voor de gemeente Delft om het terrein beter te benutten. Ook zijn in Schieoevers-Zuid al bedrijven gevestigd die ‘van groot provinciaal belang’ zijn. Het stadsbestuur van Delft vreest op zijn beurt dat een mogelijke beschermde status van het bedrijventerrein de plannen voor de grootscheepse transformatie van het Schieoevers-gebied gaat dwarsbomen.   Delft wil in het noordelijke deel van Schieoevers de komende jaren tussen de 6.500 en 7.500 nieuwe woningen bouwen, Deels komen die te staan tussen de bedrijven die er al gevestigd zijn.   Verhuizing bedrijven in gevaar Gevolg van deze transformatie is dat een aantal bedrijven in Schieoevers-Noord noodgedwongen moet verhuizen om te voorkomen dat ze in de toekomstige woonwijk straks overlast veroorzaken zoals geluid, stank, fijnstof, uitstoot of zwaar verkeer. Als oplossing wil Delft de bedrijven verplaatsen naar het aangrenzende ‘zuid’, maar dit plan komt volgens het stadsbestuur in het gedrang als de provincie vasthoudt aan de beschermde status van dit gebied.   Geldt ook voor de miljoeneninvestering die Delft wil doen in voor de vestiging van nieuwe bedrijven die zich richten op circulaire economie en hightech systemen en materialen. Deze investering zou drieduizend nieuwe banen opleveren, schrijft het AD vrijdag. In een brief aan de Statencommissie Ruimte & Milieu wijst de gemeente de provincie erop dat de bestaande regels ten aanzien van bedrijventerreinen al voldoende bescherming bieden voor de bestaande bedrijvigheid.   ‘Wonen, maar ook andere niet-bedrijfsfuncties, zoals onderwijs, zijn nu ook al niet toegestaan op grond van de provinciale verordening. Nog een extra beschermende aanduiding is dan ook overbodig vanuit economisch oogpunt. Het geeft een verkeerd signaal af over de doorontwikkeling die we samen met de provincie en andere gebiedspartners op deze locatie voor ogen hebben, als onderdeel van het Innovatiedistrict Delft.’ De provincie is sinds vorig jaar bezig met een nieuw ruimtelijk plan waarmee het in grote lijnen vastlegt, waar de komende jaren gebouwd mag worden en waar absoluut niet.   Dit bericht is afkomstig van Stadszaken.nl

09-01-2024
Nieuws
Bekijk hier de SKBN-livestream: 'Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet'
Bekijk hier de SKBN-livestream: 'Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet'

Op donderdag 14 maart organiseert SKBN in samenwerking met Vakblad BT en ROm de livestream ‘Zo borg je ruimte voor werk met de Omgevingswet’. Leer hoe je het Omgevingswet-instrumentarium zo optimaal mogelijk aanwendt voor economisch ruimtegebruik.    >> KLIK HIER OM NAAR DE LIVESTREAM TE GAAN <<   Programma  11.00 uur - Welkom - Jan Jager, hoofdredacteur BT Q&A: Nationaal Programma Ruimte voor Economie In gesprek met Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK 11.05 uur - Introductie: Omgevingswet als kans voor het borgen van ruimte voor werk  - Willem Buunk, managing consultant, Berenschot 11.15 uur - Praktijkcasus Metropoolregio Rotterdam Den Haag Jeroen Kraaij, strateeg Werklocaties Gemeente Den Haag 11.25 uur - Reacties panel Kristel Wattel-Meijers, programmamanager werklocaties, ministerie van EZK Frank den Brok, wethouder economie gemeente Oss, voorzitter pijler economie & werk G40-stedennetwerk Willem Buunk, managing consultant, Berenschot 11.40 uur - Praktijkcasus Groene Metropoolregio Arnhem Nijmegen  Michel Hek, speerpuntcoördinator Toekomstbestendige Werklocaties 11.50 uur - Reacties panel 12.05 uur - Beantwoording kijkersvragen en afronding 12.15 uur - Einde   Facts & figures Wat: Live stream Wanneer: Donderdag 14 maart 2024 Tijd: 11.00 uur tot 12.15 uur Voor wie: Iedereen die bezig is met het borgen en plannen van economische ruimte, van panden tot complete werkgebieden en het regionale fysieke vestigingsklimaat Waar: Het is een online uitzending (interactief) Kosten: Deelname is gratis

13-03-2024