De gemeente Maastricht en de Limburgse Herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) hebben gisteravond het officiële startsein gegeven voor de herontwikkeling van het Middengebied in de Beatrixhaven. De gemeente en LHB creëren in het hart van dit industriële bedrijvenpark, aan de Punterweg, 5,5 ha. aaneengesloten ruimte voor de zware industrie.

Met deze ontwikkeling wil de gemeente nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid naar de stad halen of ruimte maken voor bedrijven die moeten of willen verplaatsen binnen Maastricht. In 2014 worden de opstallen gesloopt en wordt het terrein bouwrijp gemaakt. Vanaf 2015 zijn de kavels beschikbaar voor (nieuwe) grootschalige industriële bedrijven in de milieucategorieën 4 en 5. De kavels zijn vanaf vandaag te koop voor een grondprijs van 128 €/m2.

“De Beatrixhaven is nog steeds van onmiskenbaar belang voor Maastricht. Met de ontwikkeling van het Middengebied geven we het bedrijvenpark een forse kwaliteitsimpuls. Niet alleen ontstaat er ruimte voor (nieuwe) zware bedrijvigheid, het juiste bedrijf komt ook op de juiste plek. Dat is goed voor de economie van de stad, maar ook voor de leefbaarheid in de omliggende wijken,” aldus John Aarts, wethouder economie van de gemeente Maastricht.

“Het project is al jaren geleden bedacht. Eerst werd een nieuw masterplan (toekomstvisie) opgesteld voor bedrijventerrein Beatrixhaven. Met hulp van een rijkssubsidie, mede door steun van LIOF verkregen, heeft de gemeente Maastricht mensen en middelen vrijgemaakt voor de beoogde herontwikkeling. In 2012 heeft de gemeente LHB benaderd om risicodragend te participeren in de al lopende grondexploitatie. Voor LHB is het een pré dat het project de focus heeft op de grootschalige zware industrie, aangezien voor dit type bedrijvigheid nauwelijks goede vestigingslocaties voorhanden zijn in Zuid-Limburg, terwijl er wel behoefte aan is”, aldus Rob van Midden, directeur LHB.

Juiste bedrijf op de juiste plaats

Door de verwerving en verplaatsing van bedrijven ontstaat er niet alleen ruimte voor nieuwe bedrijvigheid, het juiste bedrijf komt ook op de juiste plaats. Aci Supplies is al eerder naar de zuidkant van Maastricht verplaatst met al haar Maastrichtse activiteiten. De nu nog aanwezige groothandel-, dienstverlening- en fabricagebedrijven verplaatsen naar andere, meer passende locaties. Sligro verplaatst naar de nieuwbouwlocatie aan de Willem Alexanderweg, MTB zal haar activiteiten voortzetten vanuit de hoofdvestiging in Randwyck Zuid, Tulpfietsen verplaatst naar de Sleperweg 15 en EML zet haar activiteiten voort aan de Watermolen (Randwyck Zuid). Transonic Systems heeft een nieuwe plek gevonden in de nabijheid van Maastricht (BusinessPark te Elsloo). Op deze manier wordt optimaal gebruik gemaakt van de schaarse ruimte en ontstaat er in het hart van het bedrijvenpark een ideale plek voor bedrijven in de zwaardere milieucategorie.

Nieuwe bedrijvigheid

In 2015 is het terrein gereed en biedt het bedrijvenpark 5,5 ha. plek voor nieuwe bedrijvigheid. De kavels zijn vanaf vandaag te koop voor een grondprijs van 128 €/m2. Om versnippering te voorkomen, en de zware industrie geluidsruimte te kunnen bieden, wordt het terrein in zijn geheel, in twee of in drie delen verkocht vanaf 1,5 ha.

Herstructurering Beatrixhaven

Met de ontwikkeling van het Middengebied zet de gemeente – samen met LHB – de herstructurering van de Beatrixhaven verder voort. De gemeente startte hiermee in 2011. Doel was het bedrijvenpark toekomstbestendig te maken en een optimale vestigingslocatie te laten zijn voor zware bedrijvigheid. De afgelopen jaren heeft de gemeente de infrastructuur van het park over water, spoor en weg versterkt. De havens zijn uitgediept, er is een P+R station aangelegd en het bestaande spoor is nieuw leven ingeblazen. De afrit van de A2 naar het terrein komt medio 2014 gereed.

LIOF

LIOF was sinds de oprichting van SKBN tot 2016 participant van SKBN. LIOF heeft haar activiteiten op het gebied van herstructurering van bedrijventerreinen (waaronder het investeringsfonds LHB) beƫindigd en daarom ook haar lidmaatschap van SKBN.

info@liof.nl
043 - 328 02 80

LIOF
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Flight Forum, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is binnenkort mogelijk!

Voor meer informatie kijk op www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Achtergrond

De energietransitie verandert bijna alles in de Amsterdamse haven

Achtergrond

14-06-2021

De energietransitie verandert bijna alles in de Amsterdamse haven

Als enige haven ter wereld heeft Port of Amsterdam besloten om vanaf 2030 niet langer actief te zijn in steenkolen. Rigoureuze stap voor de tweede kolenhaven van Nederland en Europa. Strategische stap, vindt Eduard de Visser, hoofd Strategie en Innovatie. ‘Hiermee inspireren we bedrijven die zich richten op schone energie om zich hier te vestigen.’

Wat betekent de energietransitie voor Port of Amsterdam?

“Overgaan op alternatieve energiebronnen die niet schadelijk zijn, is veel meer dan alleen een energietransitie. Doordat onze focus naar andere energiedragers verschuift, verandert bijna alles in de haven. Bedrijven zullen zich aanpassen en meegaan in de transitie, maar er komen ook bedrijven bij die hier nog niet waren. Uit andere branches: recycling, circulaire chemie en synthetische brandstoffen bijvoorbeeld.”

Hoe is de haven veranderd door die transitie naar duurzame energie?

“De haven blijft een doorgeefluik voor goederen van en naar de EU en Nederland, zoals aluminium, papier, hout en roll-on, roll-off (voertuigen, red.). Daarnaast zijn we groot in de opslag en handel van energiedragers. Daarin zal het meest veranderen. Kolencentrales gaan dicht, er rijden steeds meer elektrische auto’s rond, nieuwe, schonere brandstoffen doen hun intrede, transport wordt steeds efficiënter, waardoor brandstof efficiënter gebruikt wordt. Dit zijn allemaal factoren die van invloed zijn op de vraag naar die brandstoffen waar de haven zo groot in is.”

Betekent dat dat een deel van de handel van de haven verdwijnt?

“De handel verandert, maar dat gebeurt al vanaf het begin van de haven, 750 jaar geleden. Handel verdwijnt, maar daar komt nieuwe handel voor terug en dat is een heel positieve ontwikkeling. We zijn in Port of Amsterdam al een tijd bezig met de energietransitie. Een paar jaar geleden maakten we de keuze om per 2030 niet langer actief te zijn in steenkolen. Als eerste en nog steeds enige haven ter wereld. Dat was een strategische stap, want hiermee inspireerden we bedrijven die zich richten op schone energie om zich hier te vestigen. Een toename van die bedrijven vergroot de kansen voor energietransitie in de metropoolregio. Het kan zelfs de CO?-reductie in heel Nederland versnellen. Daarvoor is namelijk gespecialiseerde expertise nodig en die hoeven we nu niet meer van ver te halen. Ook met de nieuwe generatie energiedragers willen we als haven een hoofdrol blijven spelen.”

Hoe vertaalt zich die focus van Port of Amsterdam op duurzaamheid?

“Ten eerste met een focus op groene elektriciteit: windmolens in zee en zonneparken. Voor de kust van IJmuiden komt een van de grootste offshore windparken van Nederland. De tweede focus is het opschalen van de productie van groene brandstof. Op het terrein van Tata Steel bouwen we samen met Nouryon een groene waterstoffabriek. De fabriek gebruikt groene stroom van het offshore windpark. De waterstof uit de fabriek gaat naar de haven van Amsterdam, door een pijp die we samen met de Gasunie aanleggen. Deze groene waterstof gaat onder andere naar een bedrijf dat synthetische kerosine produceert. Dat is kerosine die niet gemaakt is van aardolie, maar met groene waterstof. Dat bedrijf is een initiatief van Port of Amsterdam, in samenwerking met Schiphol. In 2024 is de eerste synthetische kerosine beschikbaar. Een duurzaam alternatief voor reguliere kerosine, dé brandstof in de burgerluchtvaart.”

Dan een andere gamechanger: covid-19. Wat heeft corona voor effect op het Havenbedrijf?

“Het maakte duidelijk dat de haven een belangrijke functie heeft in de bevoorrading van vitale goederen en diensten van Nederland, om maar met iets positiefs te beginnen. Het grootste effect heeft corona op de overslag van kolen, die daalde met tientallen procenten in 2020. De vraag vanuit de staalverwerkende industrie uit Duitsland lag ineens stil. Gelukkig is er ook herstel, door de focus op andere sectoren als duurzame energie en de containermarkt.”

Het thuiswerken heeft een enorme vlucht genomen. Een positieve ontwikkeling?

“Voordeel daarvan voor mij is dat ik vaak een mooie wandeling maak tijdens vergaderingen. Maar het heeft ook nadelen. Het is bijvoorbeeld lastiger geworden om nieuwe samenwerkingen aan te gaan omdat je elkaar niet kunt zien. Bij zoiets groots als de energietransitie is het noodzakelijk om allianties aan te gaan die sectoren – de luchtvaart, de haven – overstijgen. Dat blijft mensenwerk: het gaat het best met face-to-facecontact. Mensen maken het verschil, dat blijft zo.”

Lees het gehele artikel en andere artikelen in FACES

Lees verder
card image

Nieuws

Minerva bouwt nieuw distributiecentrum Scotch & Soda op De President