Op 8 november 2013 is formeel de Stichting Parkmanagement Brabant opgericht. De Stichting heeft tot doel het stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van parkmanagement (het beheren van bedrijventerreinen in de meest ruime zin) in het algemeen binnen de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is genomen door enkele parkmanagementorganisaties in Noord-Brabant: Stichting Bedrijventerreinen Helmond, de Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) en de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel.

Op donderdag 12 december 2013 is, in aanwezigheid van onder anderen de Brabantse gedeputeerde Bert Pauli, vertegenwoordigers van Brabants Zeeuwse Wergeversvereniging (BZW), MKB en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) Bedrijfslocaties de officiële aftrap gegeven van de Stichting Parkmanagement Brabant. Frits Rutten (voorzitter), Maarten van Helden (secretaris) en Jos van Asten (penningmeester) kregen uit handen van Kamer van Koophandel Brabant-bestuurslid Jan van Vroenhoven een pamflet aangereikt. Het pamflet symboliseerde de blijvende aandacht die de Brabantse bedrijventerreinen verdienen. Thema's als schoon heel en veilig, duurzaamheid en kwaliteit van de openbare ruimte blijven actueel.

KvK Brabant heeft de samenwerking tussen ondernemers op bedrijventerreinen, bedrijventerreinen onderling en ondernemers en de overheid lang gestimuleerd met hun programma parkmanagement, dat met het doorgeven van het stokje aan Stichting Parkmanagement Brabant nu officieel beëindigd is. Stichting Parkmanagement Brabant draagt zorg voor het in stand houden en uitbreiden van het netwerk en de kennisuitwisseling die de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

BOM Bedrijfslocaties voegt de digitale kennisbank opgebouwd door de KvK Brabant toe aan haar kenniscentrum en blijft met de Stichting Parkmanagement Brabant in contact om actuele informatie over beleidsontwikkelingen uit te wisselen. Het gaat daarnaast vooral ook om de verbinding met de overheid. Zodat praktijkervaringen worden ingebracht bij beleid.

BOM

De BOM was sinds de oprichting van SKBN tot 2018 participant van SKBN. Doordat de beleidsactiviteiten van BOM Bedrijfslocaties (en het BHB-fonds) naar de Provincie Noord-Brabant zijn teruggegaan, heeft de BOM haar lidmaatschap van SKBN beƫindigd.

info@bom.nl
088 - 831 11 20

BOM
card image

Event

10-11-2021
BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Event

10-11-2021

BT Event 2021: De kracht van werklocaties

Op woensdag 10 november organiseert SKBN samen met BT Magazine en ELBA\REC de 16e editie van het BT Event. Dit jaar zijn we op de locatie van de Brainport Industries Campus in Eindhoven. Onze gastheren zijn: Eindhoven Airport, Flight Forum, gemeente Eindhoven en provincie Noord-Brabant.

De kracht van werklocaties

Stedelijke werklocaties zijn samen met de binnenstad de drijvende kracht van de stedelijke economie. Ze zorgen voor banen en de producten en diensten waar de moderne samenleving op draait. Steeds meer fungeren ze ook als draaischijven in de stadslogistiek, hub voor kennis en innovatie, broedplaats voor creatieve pioniers. Maar die stedelijke werklocaties staan onder druk vanwege de toenemende ruimtebehoefte van andere stedelijke functies, wonen voorop, en het beleid om overlast door verkeer, lawaai en geur te voorkomen. Tegelijkertijd spelen grote transities in bijvoorbeeld de energievoorziening en als gevolg van klimaatverandering.

Met het veranderende karakter van de economie en de logistiek, alsmede door nieuwe trends in hoe we werken, versneld door de coronacrisis, staan stedelijke werkgebieden zelf ook voor transformatieopgaven. De grote uitdaging is om bij de herprofilering in te spelen op genoemde trends en ambities, en zo een volwaardige nieuwe rol in het stedelijk weefsel te kunnen spelen.

Met ons congres "De kracht van werklocaties" willen we dat thema agenderen.

Doel

De deelnemers tonen wat er komt kijken bij het daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van stedelijke ambities door werklocaties. Hoe kun je her profileren en her ontwikkelen naar een gemengd kennis en innovatiedistrict, dat ook voldoet en bijdraagt aan de ambities voor verduurzaming, vergroening etc. Aanmelden voor dit fysieke congres inclusief netwerkborrel is binnenkort mogelijk!

Voor meer informatie kijk op www.btevent.nl.

Lees verder
card image

Nieuws

Speciaal controleteam maakt Gelderse bedrijventerreinen veiliger

Nieuws

09-02-2021

Speciaal controleteam maakt Gelderse bedrijventerreinen veiliger

Samen met verschillende partners gaat de provincie Gelderland ondermijning op bedrijventerreinen aanpakken. Een speciaal team van controleurs en analisten gaat informeren, controleren en doorpakken om criminaliteit tegen te gaan. Door project Theseus worden bedrijventerreinen veiliger.

Meer weten maakt veiliger

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) stelde vast dat er te weinig zicht is op criminaliteit op lokale industriegebieden. Dubieuze zakenmensen profiteren van die anonimiteit en afgelegen locaties. Daar hebben goedwillende ondernemers last van. Project Theseus wil voorkomen dat bedrijventerreinen worden gebruikt voor illegale bewoning, louche ontmoetingsplaatsen en als dumpplek van chemisch en drugsafval. Daarom gaan ze controleren en informatie verzamelen.

Controles uitvoeren en informatie verzamelen

Medewerkers van de Gelderse omgevingsdiensten gaan samen met gemeenten controles uitvoeren. Ze worden op de achtergrond ondersteund door de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Op verzoek van een gemeente worden bij een controle de BOA’s, toezichthouders en juristen ondersteund door het Flex-team. Theseus-medewerkers maken ook gebiedsscans, waarmee ze in beeld brengen welke zakelijke activiteiten er zijn. Verder krijgen ondernemers informatie over de problemen die spelen. Als er misstanden worden vastgesteld, speelt het Flex-team dat door aan partners en gemeenten. Dan kunnen die vervolgens gepast reageren.     

Weerbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Het Theseus-project is een mooi concreet initiatief om Gelderland weerbaarder te maken. Het RIEC heeft signalen over bedrijventerreinen kenbaar gemaakt en wij gaan daar op deze manier mee aan de slag. Gaten in veiligheid moeten worden opgevuld.” 

Partners

Project Theseus wordt aangestuurd door een stuurgroep onder leiding van voorzitter Annette Bronsvoort (burgemeester Oost Gelre) en vice-voorzitter Jan Nathan Rozendaal (burgemeester Elburg). Zij vertegenwoordigen de Gelderse gemeenten. De andere partners in dit samenwerkingsverband zijn provincie Gelderland, de Gelderse omgevingsdiensten, de politie en het Openbaar Ministerie. Het Flex-team bekijkt de eerste bedrijventerreinen waarschijnlijk in het voorjaar van 2021.

Lees verder
card image

Nieuws

Kansen voor zonnepanelen boven parkeerruimtes

Nieuws

10-08-2021

Kansen voor zonnepanelen boven parkeerruimtes

Solar carports komen nog niet veel in Nederland voor. De opwekking van zonnestroom boven parkeerruimtes is een slimme manier van meervoudig ruimtegebruik. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsambities.

Het rapport 'De zonnige kant van parkeren' van RVO geeft een overzicht van uitgevoerde praktijkvoorbeelden. Het geeft daarnaast voor iedere RES-regio inzicht in de mogelijkheden voor zonne-energie boven parkeerruimtes. Ook staat in dit rapport meer informatie over:

  • de (internationale) marktontwikkelingen van nu
  • de businesscase
  • kansen & knelpunten

Download het rapport: "De zonnige kant van parkeren"

 

Foto: Fotostudio Wierd

Lees verder