Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW).

Gemeenten en ondernemingen maken veel gebruik van OTW. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan twintig bedrijventerreinen subsidie toegezegd. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland duurzaam beheer te organiseren waar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel duurzaam beheer is georganiseerd zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd duurzaam beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.”

De opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB start met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.

NHN

NHN is sinds 2011 participant van SKBN. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

info@nhn.nl
072 - 519 57 74

NHN
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Nieuws

CyrusOne breidt uit in Nederland met next-gen datacenter op PolanenPark in samenwerking met SADC

Nieuws

06-12-2018

CyrusOne breidt uit in Nederland met next-gen datacenter op PolanenPark in samenwerking met SADC

CyrusOne Inc. (NASDAQ: CONE), een snel groeiende Amerikaanse datacenterexploitant, kondigt vandaag aan 6,3 ha grond te hebben gekocht van SADC, voor de ontwikkeling van een nieuwe data center campus op PolanenPark. CyrusOne zal 33.445 m2 ontwikkelen met een geschatte capaciteit van 72 MW, verspreid over twee gebouwen. Het iconische datacenter is direct gelegen aan knooppunt Rottepolderplein, op tien minuten afstand van Schiphol en vijftien minuten van Amsterdam.

Tesh Durvasula, President Europe van CyrusOne:"Het succes van CyrusOne is mede te danken aan de modulaire aanpak die een goede oplossing blijkt om klanten van hoogwaardige datacenters te voorzien. Snel en tegen lagere kosten. We zijn verheugd om in samenwerking met het SADC-team onze uitbreiding in Nederland voort te zetten om voor onze cloudklanten een ultramoderne datacentercampus op PolanenPark te ontwikkelen.”

Reinoud Fleurke, Manager Gebiedsontwikkeling SADC: "Sinds enkele jaren werkt SADC nauw samen met Amsterdam Airport Area en GreenIT Amsterdam om internationaal concurrerende proposities voor datacenters te ontwikkelen. We zijn blij dat we CyrusOne een plaats kunnen bieden en tegelijkertijd bijdragen aan de duurzame groei van de datacenter sector en de digitale economie.”

Dit is de tweede grote uitbreiding voor CyrusOne in Nederland. In oktober werd bekend gemaakt dat CyrusOne een strategisch partnerschap heeft afgesloten met Agriport A7 (40 km ten noorden van Amsterdam in Middenmeer) voor de ontwikkeling van een 270 MW multi datacenter campus op een kavel van 33 ha.

Duurzaamheid

SADC en stichting Green IT Amsterdam werken al sinds 2016 samen aan de ontwikkeling van duurzame datacenters in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het datacenter op PolanenPark wordt gebouwd volgens de laatste standaarden en is onderdeel van het GreenIT project CATALYST. CyrusOne zal de komende periode samen met onder andere SADC, gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland, Waternet en Alliander DGO concreet onderzoek doen naar de haalbaarheid van aanleg van een warmtenetwerk in Haarlem. Daartoe zijn partijen een samenwerking aangegaan in het kader van het MRA Warmte en Koude programma.

Over CyrusOne

CyrusOne (NASDAQ: CONE) is een snelgroeiende REIT (Real Estate Investment Trust) die gespecialiseerd is in zeer betrouwbare enterprise-class, carrier-neutrale datacenters. Het bedrijf biedt datacenterfaciliteiten die de continue werking van de IT-infrastructuur beschermen en waarborgen voor ongeveer 1.000 klanten, waaronder meer dan 200 Fortune 1000 bedrijven.

Met een staat van dienst op het gebied van het voldoen aan en overtreffen van de marktvraag van hyperscale cloudproviders, evenals de groeiende IT-infrastructuurvereisten van de onderneming, biedt CyrusOne de flexibiliteit, betrouwbaarheid, beveiliging en connectiviteit die de bedrijfsgroei stimuleren. CyrusOne biedt een op maat gemaakt, klantgericht platform en
streeft naar volledige transparantie in communicatie, beheer en servicelevering in zijn meer dan 45 datacenters over de hele wereld.
www.CyrusOne.com.

Over SADC en PolanenPark

SADC (Schiphol Area Development Company N.V.) ontwikkelt hoogwaardige, toegankelijke, (inter)nationaal concurrerende werklocaties in de Metropoolregio Amsterdam. SADC werd in 1987 opgericht door publieke en private partijen die het economische potentieel van de stad en de luchthaven wilden benutten door hun krachten te bundelen en zo de concurrentiepositie van de regio, zowel nationaal als internationaal, te versterken.

PolanenPark is een ontwikkeling van SADC, Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude / Haarlemmermeer, en RON. PolanenPark ligt in Halfweg in het hart van de Metropoolregio Amsterdam, direct naast knooppunt Rottepolderplein (A9/A200) en dichtbij Amsterdam en Schiphol. Eerder vestigden zich PostNL, Air Products, itsme Nederland en Molenaar Haarlem. Er is nog 12 hectare beschikbaar.

Lees verder
card image

Nieuws

Officiële opening van Hazera’s nieuwe R&D veredelingsstation in Warmenhuizen

Nieuws

13-03-2018

Officiële opening van Hazera’s nieuwe R&D veredelingsstation in Warmenhuizen

Hazera opende afgelopen dinsdag het nieuwe Crucifer R&D Station. Het onderzoeksstation biedt de state-of-the-art faciliteiten die veredelaars nodig hebben om veredelingsprocessen te versnellen en te verbeteren. Meer licht, meer ruimte, technologie en faciliteiten zorgen voor optimale werkomstandigheden waarin zowel planten als medewerkers opbloeien.


De afgelopen maanden werd de laatste hand gelegd aan de nieuwbouw, dat voor een groot deel bestaat uit kassen, onderzoeksruimten en kantoren. In totaal beslaat het nieuwe station tien hectare; groter dan de huidige locatie in Tuitjenhorn. “En daarmee zijn we klaar voor de toekomst”, aldus veredelingsdirecteur dr. Rik van Wijk. Met vernieuwde middelen en apparatuur veredelt Hazera rassen behorend tot de Cruciferengroep: Brassica zoals kool, bloemkool, spruitkool, en ook radijs. Het centrum is gebouwd volgens ecologische bouwnormen.

Gedeputeerde Economie en Landbouw van de provincie Noord-Holland, Jaap Bond, feliciteert Hazera met het nieuwe R&D-station in Warmenhuizen. “De zaadveredelingssector is van groot belang voor de Nederlandse economie. Het zijn koplopers op het gebied van permanente innovatie en jaarlijkse (onderzoeks)investeringen waar geen enkele sector in de wereld tegenop kan. Ik ben er trots op een pareltje als Hazera in de provincie Noord-Holland te hebben.”

Carolien Wagenaar, Seed Valley: ” Het nieuwe researchcentrum van Hazera bevestigd wederom dat Seed Valley het centrum is voor innovatieve plantenveredeling. Het verstevigt onze positie als mondiaal middelpunt.”

Thijs Pennink, Directeur Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord: ” Noord-Holland Noord heeft een onderscheidend vermogen op het terrein van de agri-food en de energie. Een innovatief en expanderend bedrijfsleven maakt van de regio één groot laboratorium waarin wordt gewerkt aan de toekomst. Het nieuwe station van Hazera versterkt alleen maar dit profiel van de regio. Ik feliciteer Hazera en daarmee ook de regio met deze nieuwe vestiging.”

Mede door alle positieve reacties van alle aanwezigen was deze opening een waar feest voor Hazera en haar medewerkers!

Lees verder