Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW).

Gemeenten en ondernemingen maken veel gebruik van OTW. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan twintig bedrijventerreinen subsidie toegezegd. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland duurzaam beheer te organiseren waar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel duurzaam beheer is georganiseerd zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd duurzaam beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.”

De opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB start met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.

NHN

NHN is sinds 2011 participant van SKBN. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) is een uitvoeringsorganisatie van gemeenten in Noord-Holland Noord en Provincie Noord-Holland.

info@nhn.nl
072 - 519 57 74

NHN
card image

Nieuws

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

Nieuws

05-10-2018

Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB gaan kansrijke verduurzamingsprojecten aanjagen

Inventarisatie onderdeel van subsidieprogramma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ van Provincie Noord-Holland

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) en Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) zijn door de provincie gevraagd om samen met de gemeenten, de parkmanagementorganisaties en de ondernemers projecten op te zetten om duurzaam beheer en verduurzaming op bedrijventerreinen te realiseren. Kansrijke initiatieven kunnen vervolgens een beroep doen op de subsidieregeling van het programma ‘Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties’ (OTW).

Gemeenten en ondernemingen maken veel gebruik van OTW. Intussen heeft de Provincie Noord-Holland aan twintig bedrijventerreinen subsidie toegezegd. De toegekende bedragen variëren tussen de 10.000 euro en 25.000 euro. Gedeputeerde Jaap Bond: “Het doel is om binnen twee jaar op tien bedrijventerreinen in Noord-Holland duurzaam beheer te organiseren waar dit nu nog niet is. Op nog eens tien bedrijventerreinen waar al wel duurzaam beheer is georganiseerd zetten we in op verduurzaming. Een goed georganiseerd duurzaam beheer is een randvoorwaarde voor het opstarten van een verduurzamingstraject.”

De opdracht aan Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB start met een inventarisatie van kansrijke bedrijventerreinen. Kansrijke bedrijventerreinen met breed draagvlak voor investeringen in de verduurzaming komen in aanmerking voor de OTW-subsidie. Hiermee kan een gebiedscoördinator worden aangesteld die samen met de ondernemers tot een visie en uitvoeringsplan komt, welke vervolgens kan worden uitgevoerd. Na een jaar wordt deze nieuwe aanpak geëvalueerd. Op nationaal niveau sluit de aanpak van provincie Noord-Holland, Ontwikkelingsbedrijf NHN en PHB aan bij BE+, een nationaal initiatief om 250 bedrijventerreinen energiepositief te maken.

Kijk voor meer informatie over het subsidieprogramma Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW) op de website van Provincie Noord-Holland.

Lees verder
card image

Nieuws

Provincie Flevoland draag bij aan verbetering: Westgat Urk op de schop

Nieuws

29-06-2018

Provincie Flevoland draag bij aan verbetering: Westgat Urk op de schop

Provincie Flevoland en gemeente Urk investeren in bedrijventerreinen. Op Urk krijgt het Westgat op bedrijventerrein Kamperhoek een forse opknapbeurt. De bebouwing in het Westgat werd tot voor kort gebruikt door visverwerkers. Een enkele visverwerker is nog aanwezig, maar het is de bedoeling de visverwerking hier helemaal te beëindigen en andere bedrijven aan te trekken. Daarom is het noodzakelijk dat er iets gebeurt aan de uitstraling van zowel het voorterrein als de bebouwing.

Er is een plan gemaakt waarin zowel de panden als het buitenterrein een forse opknapbeurt krijgen. De gevelrenovatie wordt samen met de pandeigenaren opgepakt. De aanpak van de panden is voorwaarde voor het starten van de verbetering van de openbare ruimte. Hiervoor zijn tussen gemeente en eigenaren overeenkomsten gesloten. De herontwikkeling biedt kansen voor andere bedrijvigheid en een betere ruimtelijke invulling.

Bijdrage provincie

Vanuit het Provinciale Herstructurering Programma (PHP) draagt de provincie maximaal € 381.965 bij aan de revitalisering van het Westgat op Urk. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Verzorgde bedrijventerreinen met goede faciliteiten zijn van belang voor het aantrekken en vasthouden van ondernemers. Ook voor economische groei. Westgat was toe aan een flinke opknapbeurt; de provincie ondersteunt de gemeente daar graag bij.” Wethouder Gerrit Post: “Met de herstructurering van het Westgat gaat een jarenlange wens van de gemeenteraad en de buurt in vervulling. De laatste jaren zijn verschillende plannen langsgekomen die toch niet haalbaar bleken. Door als gemeente en pandeigenaren goed naar elkaar te luisteren, is het huidige plan bottum-up gegroeid. We hebben samen aan een plan gewerkt om de leefbaarheid op dat gedeelte van het bedrijventerrein te vergroten en dat is gelukt. De kwaliteit van de openbare ruimte bepaalt het woon- en werkgenot”. Op Urk heeft de gemeente eerder al subsidie vanuit de PHP ontvangen voor scheepswerf Hoekman (voormalige scheepswerf Metz), bedrijventerrein Lemsterhoek en de Werkhaven.

Lees verder