Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad Almere (OMALA) - gebiedsontwikkelaar van Lelystad Airport Businesspark (LAB) - en Somerset Capital Partners hebben de koopovereenkomst getekend van 10,2 hectare grond voor de ontwikkeling van een ultramodern distributiecentrum (DC) van in totaal 65.000 vierkante meter.

Deze ontwikkeling, vanwege de omvang van meer dan 40.000 vierkante meter ook wel een XXL-ontwikkeling genoemd, vindt gefaseerd plaats. Oplevering van de 1e fase is naar verwachting het 4e kwartaal van 2019. Daarnaast tekenen Somerset Capital Partners en gemeente Lelystad voor de ontwikkeling van 2 datacenters op ruim 10 hectare grond op Bedrijventerrein Flevokust Haven.

Lelystad als XXL-ontwikkeling

Rob Verhoeff, directeur van OMALA: ‘’We zijn erg blij met deze nieuwe ontwikkeling. Er wordt al langere tijd gesproken over het ‘Inditex-effect’. Deze nieuwe XXL-ontwikkeling bevestigt de belangstelling van partijen voor ontwikkelingen in het gebied.’’ Gerwin Vos van Somerset Capital Partners: “Wij zien al langer de mogelijkheden op LAB en hebben enorm veel vertrouwen in de regio Flevoland. Als ontwikkelaar van logistiek vastgoed zijn we onder meer al actief in de regio’s Schiphol, Utrecht en Venlo. De logistieke regio Almere-Lelystad-Zeewolde is een mooie aanvulling vanwege de multimodale ligging in het land en de beschikbare ruimte.” Aandeelhouders van OMALA zijn gemeente Lelystad, gemeente Almere en provincie Flevoland. LAB maakt deel uit van de nieuwe logistieke hotspot Almere-Lelystad-Zeewolde.

Logistieke hotspot en groei werkgelegenheid

Provincie Flevoland participeert al jaren in een aantal topwerklocaties zoals Flevokust Haven en LAB om het logistieke cluster in de provincie verder te kunnen ontwikkelen. De resultaten mogen er zijn; uit het werkgelegenheidsonderzoek dat de provincie onlangs presenteerde, is gebleken dat het afgelopen jaar de werkgelegenheid in de logistieke sector met 5,6% is gegroeid. “Met deze ontwikkelingen van Somerset Capital Partners groeit het cluster de komende jaren nog verder door”, zeggen gedeputeerden Jan de Reus (ruimtelijke ontwikkeling) en Jan-Nico Appelman (economische zaken). Janneke Sparreboom, wethouder Economische Zaken van gemeente Lelystad: “’Afgelopen jaar hebben we in Lelystad 1.000 nieuwe banen gerealiseerd, met een sterk accent op handel/logistiek. Met de ontwikkelingen op LAB en Flevokust Haven, recent uitgebreid naar 43 hectare vanwege de grote belangstelling, wordt deze trend nog sterker doorgezet. De ruime kavels, de centrale ligging en de uitstekende weg-, water-, spoor- en luchtverbindingen maken zowel LAB als Flevokust Haven heel geschikt voor allerlei bedrijven. Het geeft een boost aan de economische ontwikkeling van stad en regio en bevordert de werkgelegenheid. ’’ Maaike Veeningen, wethouder Economische Ontwikkeling van de gemeente Almere: ’’Ook Almere is blij met deze nieuwe grote logistieke ontwikkeling in de regio. Het versterkt het logistieke profiel van de regio als geheel en daar profiteren we als Almere van mee."

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland is sinds 2017 kennispartner van SKBN. Provincie Flevoland heeft het belang om de regionale economie te versterken, waarbij bedrijventerreinen een belangrijk onderdeel vormen.

info@flevoland.nl
0320 - 265 265

Provincie Flevoland
card image

Event

13-12-2018
Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Event

13-12-2018

Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen

Provincie Gelderland, Vakblad BT en SKBN nodigen u uit om mee te praten over strategie, rollen en instrumentaria bij het toekomstbestendig maken van bedrijventerreinen.

Op het Seminar toekomstbestendige bedrijventerreinen dat plaatsvindt op donderdagmiddag 13 december op Novio Tech Campus in Nijmegen, zal de provincie de eerste resultaten met u delen van een nulmeting onder Gelderse bedrijventerreinen rond toekomstbestendigheid.

MELD U HIER AAN

In 2019 wil de provincie de eerste concrete stappen zetten op weg naar toekomstbestendige bedrijventerreinen. SKBN en Provincie Gelderland nodigen u van harte uit mee te denken en als u niet uit Gelderland komt, de dagopbrengst mee terug te nemen naar uw eigen regio.

PROGRAMMA

13.00 uur
Inloop
 
13.30 uur
Opening
Rikus Wolbers, directeur Novio Tech Campus

13.40 uur
Van Noordpool tot Nederlands bedrijventerrein van de toekomst
Niels van Geenhuizen, Global Sustainable Solutions Leader Arcadis

14.00 uur
Gelderse bedrijventerreinen – Klaar voor de toekomst?
Joost Hagens, Bureau Buiten

14.45 uur
Discussiesessies – van ambitie naar uitvoering
In drie parallelle sessies gaan belangrijke stakeholders met deelnemers in gesprek over een drietal thema’s: 

  • Rol/eigenaarschap: wie doet wat?

In deze parallelsessie gaan stakeholders met deelnemers in gesprek over ieders rol en verantwoordelijkheid. Wat verwachten we van elkaar en waar hebben we elkaar nodig?

  • Duurzaamheid als concurrentievoordeel?

Hoe verhouden economie en duurzaamheid zich? Is verduurzaming een moetje of is het onderdeel van de bedrijfsvoering om concurrerend te kunnen blijven?

  • Organisatiekracht

Collectiviteit wordt essentieel geacht voor toekomstbestendigheid. Hoe organiseer je collectiviteit op een (bestaand) bedrijventerrein?

16.00 uur
Plenaire wrap up
Tijdens een plenaire terugkoppeling wordt de opbrengst van de discussiesessies opgehaald en doorvertaald naar concrete input voor fase 2. Niet-Gelderse deelnemers kunnen de opgedane kennis meenemen naar hun eigen regio.

16.30 uur
Borrel

Lees verder
card image

Nieuws

Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Nieuws

15-01-2018

Startsein voor bouw Drijvend Zonnepark Lingewaard

Burgerinitiatief levert jaarlijks voor 600 huishoudens groene stroom op, dankzij Provincie Gelderland, het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en crowdfunding

Op het centrale gietwaterbassin van Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. in het tuinbouwgebied Bergerden bij Bemmel (gemeente Lingewaard) drijven vanaf het voorjaar 2018 6.150 zonnepanelen. Dit is dan het grootste drijvende zonnepark van Nederland. Coöperatie Lingewaard Energie realiseert dit zonnepark samen met Gietwaterbedrijf Bergerden B.V. (bestaande uit 14 glastuinbouwbedrijven) en burgers. Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en een crowdfunding onder burgers in de regio financieren dit park. Drijvend Zonnepark Lingewaard produceert vanaf volgend jaar ruim 1.800.000 kWh groene stroom per jaar, genoeg voor 600 huishoudens.  

Voordelen drijvende panelen

“De verwachting is dat drijvende zonnepanelen meer elektriciteit opleveren dan zonnepanelen op bijvoorbeeld daken of grond”, zegt Pieter Siekman, bestuurder van Drijvend Zonnepark Lingewaard. “Dat is dankzij het koelende effect van het water en de weerkaatsing van zonlicht. Omdat de panelen op het water drijven maken we geen gebruik van (schaarse) grond en zijn de panelen beter beschermd tegen vandalisme ", aldus Siekman. 


Toekomstmogelijkheden

Het drijvende zonnepark in Lingewaard is het eerste in Gelderland en het grootste van Nederland. Het is 15.000 vierkante meter groot, oftewel drie voetbalvelden. In Nederland is nog ruim 7.000.000 vierkante meter aan binnenwater beschikbaar in de vorm van slibdepots, zandwinplaatsen, bezinkbassins of gietwaterbassins.
"Deze innovatie kan dus op vele plaatsen in ons land worden toegepast. Voor ons is dit het eerste en zeker niet het laatste project. We zijn ook al bezig met het opzetten van een tweede zonnepark binnen de gemeente. Zo dragen we als energiecoöperatie bij aan de energietransitie", zegt Siekman. 


Crowdfunding onder inwoners Lingewaard

Dit drijvende zonnepark is gefinancierd door Innovatie- en Energiefonds Gelderland, ING bank en inwoners van de gemeente Lingewaard. Die laatste groep droeg bij via crowdfunding. Het drijvende zonnepark met al zijn milieuvoordelen sluit precies aan bij het doel van Innovatie- en Energiefonds Gelderland waarvan Oost NL fondsmanager is. Pieter Rhemrev, manager business unit Capital van Oost NL: "namens Innovatie- en Energiefonds Gelderland stimuleren wij ondernemers- en burgerinitiatieven die bijdragen aan de doelen van het Gelders Energie Akkoord. Natuurlijk moet een initiatief winstgevend zijn, maar de milieuwinst is net zo belangrijk." Siekman: "na een succesvolle crowdfundactie eind 2014 hebben wij vanuit Provincie Gelderland een participatiesubsidie ontvangen waarmee wij het project tot ontwikkeling hebben gebracht. ING bank en Oost NL hebben de overige financiering verstrekt. ING bank stelt het grootste deel via een projectfinanciering ter beschikking. Oost NL heeft met een specifieke financieringsmogelijkheid en een energievoucher geholpen de financiering rond te krijgen.” Eva Parro de la Paz en Wessel van Wijnen, Sustainable Project Finance team: “Wereldwijd financieren we als ING bank duurzame energieprojecten, wij zijn trots om bij te dragen aan dit eerste zon op water project in Nederland.”


Partners en samenwerking

Frans van Herwijnen, Stefan Peelen en Pieter Siekman zijn namens Lingewaard Energie de ‘drijvende krachten’ achter dit project. Zij maakten de tuinders op Bergerden, die met het water hun gewassen 'gieten', enthousiast voor hun plan. "Het zonnepark draagt ook bij aan de waterkwaliteit", zegt Siekman. "Door de plaatsing van de zonnepanelen verdampt minder water en krijgen algen dus minder kans." Zonne-energiespecialist Tenten Solar ontwerpt en installeert het drijvend zonnepark. Siekman: “vanaf het moment van aanbesteden bleek dat Tenten Solar de ideale partij was voor het Drijvend Zonnepark Lingewaard. We zijn dan ook erg blij dat Tenten Solar nu ook een echte projectpartner is.” Greencrowd deed de subsidieaanvraag en verzorgt de administratieve afhandeling van de crowdfunders. De energie die het drijvende zonnepark opwekt, wordt door de Nijmeegse energieleverancier Huismerk Energie geleverd aan burgers en bedrijven in de regio.
 
“Dit wordt het eerste grote opwekproject van de Coöperatie”, zegt Paul Benders, voorzitter van Lingewaard Energie. “Ik ben er trots op dat door de enorme inzet van “vrijwilligers” Frans, Stefan en Pieter dit project gerealiseerd gaat worden. Zij hebben samen met andere betrokken partijen dit project op een professionele manier tot de startfase gebracht. Op deze deskundige wijze zijn wij ook met andere projecten bezig om onze gemeente Lingewaard te verduurzamen.”

Lees verder