De economic boards zijn in opkomst. Nederland telt er inmiddels ongeveer twintig. De boards kunnen een belangrijke katalysatorfunctie vervullen en een brug vormen tussen de triple helix van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Een aantal boards zijn primair een overleg- en adviesorgaan. Anderen gaan veel verder in hun activiteiten. Wat doen de boards wel en wat juist niet? En wat leveren de economic boards écht op voor het verdienvermogen in de regio?

SKBN-voorzitter Theo Föllings ziet voor de economic boards een belangrijke rol weggelegd in het vergroten van het regionaal verdienvermogen. ‘Op allerlei vlakken zijn de regio’s aan zet. Dat geldt voor het sociale domein, voor de economie en de energietransitie. We hebben de triple helix nodig om de lijnen uit te zetten voor de toekomst. Waar gaan we straks ons geld mee verdienen? In het licht van digitalisering en de energietransitie is dat een heel urgente vraag.’

Voorgaande is een selectie uit het artikel dat onlangs verscheen in BT Magazine.
Of lees het volledige artikel hier.

Elba\Rec

Elba\Rec en SKBN werken al jaren nauw samen en sinds medio 2018 is Elba\Rec ook kennispartner van SKBN. Via vakmedia zoals BT Magazine en Stadszaken, en o.a. door het BT Event is Elba\Rec een bron van informatie voor bedrijventerreinprofessionals.

info@elba-rec.nl
033 - 87 00 100

Elba\Rec
card image

Nieuws

Een circulaire infrastructuur voor Schiphol Trade Park

Nieuws

20-03-2019

Een circulaire infrastructuur voor Schiphol Trade Park

Onlangs vond de officiële start van het project rondom de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op bedrijventerrein Schiphol Trade Park plaats. KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard  ontving de definitieve gunning voor de aanleg van de circulaire hoofdinfrastructuur op Schiphol Trade Park. Een bijzonder project waar de focus op duurzaamheid en circulariteit ligt. KWS scoorde als beste op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI-uitvraag).

Circulaire economie

Voor het bedrijventerrein Schiphol Trade Park heeft SADC de ambitie het meest circulaire en duurzame bedrijventerrein van Europa te ontwikkelen. KWS is geselecteerd omdat zij zowel ten aanzien van de producten, het bouwproces als ook de overdracht aan de beheerder de principes van een circulaire economie zo veel mogelijk toepassen.

Zo wordt het gebruik van nieuwe ruwe grondstoffen tot een minimum beperkt en worden de ingekochte materialen zo duurzaam mogelijk geproduceerd. Bijvoorbeeld door het gebruik van 100% gerecycled asfalt uit het HERA-systeem en het inzetten van betonnen bestratingsmaterialen waarin olifantsgras uit de regio is verwerkt. Daarnaast zal tijdens het bouwproces al het dieselmaterieel draaien op de schoonste variant van CO?-saving diesel, een brandstof op basis van afval- en reststromen.

Ook voor in de toekomst is het project duurzaam door het toepassen van het Madaster materialenpaspoort. Zo kunnen alle gebruikte materialen aan het einde van hun levensduur op Schiphol Trade Park weer worden hergebruikt. Het Madaster materialenpaspoort geeft de beheerder altijd inzicht in de specificatie, levensduur en hergebruikmogelijkheden van de toegepaste materialen.

De uitgebreide duurzame aanpak van KWS en het gebruik van een scala aan duurzame oplossingen leverde het projectteam met de inschrijving de laagste Milieu Kosten Indicator waarde (MKI-waarde) op en dus de laagste milieubelasting.

Werkzaamheden

Vanaf medio 2019 wordt door KWS gewerkt aan het bouw- en woonrijp maken ten behoeve van de eerste ontwikkeling van Schiphol Trade Park. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het bouw- en woonrijp maken van de openbare ruimte rond de kavels van de eerste vestigers, het in stand houden van de bestaande waterstructuur en de aanleg van compensatiewater ten behoeve van de nieuwe ontwikkelingen. De geplande oplevering is eind 2019.

Lees verder
card image

Nieuws

Teamwork ArthurArmstrong en OMU bij transformatie voormalig “Huis van de Sport” in Nieuwegein

Nieuws

09-05-2019

Teamwork ArthurArmstrong en OMU bij transformatie voormalig “Huis van de Sport” in Nieuwegein

In het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein is het voormalige “Huis van de Sport” aan de Wattbaan 31 getransformeerd van 6.000 m2 kantoor naar 96 lofts. Waar tot voorheen diverse sportbonden hun werkplek hadden, wordt daar sinds dit voorjaar gewoond.

Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door een sportieve samenwerking tussen o.a. de projectontwikkelaar ArthurArmstrong BV en de NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU). Daarnaast heeft ook de gemeente Nieuwegein een belangrijke rol gespeeld om deze ontwikkeling mogelijk te maken.

De transformatie van Wattbaan 31 naar woningbouw is een volgende stap in de verdere verkleuring van het gebied Rijnhuizen in Nieuwegein van een voornamelijk werkgebied naar een gemengd woon-werkgebied. De gemeente Nieuwegein heeft voor Rijnhuizen een gebiedsvisie opgesteld die de toevoeging van circa 1.500 woningen mogelijk maakt. Met de aanpak van Wattbaan 27 is ArthurArmstrong (een beleggende vastgoedontwikkelaar) gestart met de eerste transformatie in dit gebied, na het vaststellen van de gebiedsvisie. De transformatie van Wattbaan 31 sluit daar als vanzelfsprekend op aan. Ook de openbare ruimte rondom beide gebouwen wordt integraal aangepakt.

OMU is een uitvoeringsorganisatie van de provincie Utrecht die tot doel heeft de leegstand in o.a. kantoren binnen de provincie Utrecht aan te pakken. Bij dit project heeft OMU als medefinancier deze transformatie mogelijk gemaakt. Inmiddels worden er in de omgeving op diverse plekken initiatieven getoond om de beoogde functiemenging in dit gebied te realiseren. Naast de aanpak van de private kavels wordt hierbij ook gezamenlijk de aanpak van de openbare ruimte meegenomen. Zo staat er o.a. een langzaam-verkeersbrug naar het winkelcentrum CityPlaza gepland. Hiermee worden de benodigde voorzieningen voor de toekomstige bewoners in het gebied Rhijnhuizen beter bereikbaar.

Lees verder